Стресът — заболяването на нашия век

Стресът — заболяването на нашия век

Автор: монах Моисей Светогорец Следвайте "Гласове" в Телеграм

Стресът смазва голяма част от хората и те биват потопени в тревога, страх и меланхолия. Стресът господства и е заболяването на нашия век.  Намира се в голям бум и малцината, които не са се заразили с него, рискуват скоро да почувстват неговата опасност, последици, влияние и поробване.

Мнозина са се занимавали със стреса. Поискали като терапевти да допринесат за изцелението и сметнали, че с няколко успокоителни хапчета ще излекуват своите посетители-клиенти.

Обзетият от стрес тип човек обикновено е тъжен, уплашен, развоен, унил, нервен, гневлив, изморен, отегчен, разочарован и меланхоличен. Угризенията и вините, дисфорията и подозрителността, небрежността и забравянето носят безсъние или сънливост,  безапетитие или многоядство, свръхподвижност или безволие, прибързаната решителност или беззъба енергичност. Стресът, когато е прекомерен, води до депресия и самоубийство. Чувство за недостойнство, малоценност, безразличие и лъжливи чувства се култивират системно в душата на стресираните, но не закъсняват да се появяват и телесни симптоми като главоболие, сърдечни проблеми, стомашни разстройства и други. Внезапна умора и изтощение, вътрешен натиск и песимизъм, нерешителност и изолация, раздразнителност и отегчение съпровождат ранения от стрес човек по един или друг начин.

Стресът може да произлиза от  празнота и  неудовлетворение, скръб и тъга, самота и пустота, страх и плахост, от неуреден и  нехаен живот. В православната традиция не биват облажавани алчните, скърбящите в меланхолия, изолираните в мрака, уплашените в трудностите.

Стресът в светогорската традиция е психосоматично заболяване. Според св. Нил Подвижник това е скръб, която като червей яде сърцето. Това е и унилостта, според св. Йоан Златоуст, чрез която дяволът се намесва в живота на хората. Според авва Доротей потискането (депресията) е въздействие на демоните, които толкова много мразят хората.

Стресът се инкубира и от дразнещите и внушаваните от демоните вини за страсти и грехове от миналото. Добре е директно да кажем, че припомнянето на всички тях трябва да става смирено откриване и искрена изповед, така че с благодатта и благословението на тайнството на Църквата човек да получи прошка и освещение.

Вините пък имат за главна причина и повод проклетия егоизъм, който е коренът на всички страсти. Благородното и скромно смирение стопля мраза  на егоизма и изкоренява страстите, които той ражда. Дава уют и благоприятен климат за развитието на един здрав и красив духовен живот. Смирението обезсилва стреса и връща човека в неговото естествено, трезво и спокойно състояние, за да му помогне да стигне до свръхестественото състояние на обожението.

Егоизмът нараства с разнообразни наслади и наслаждения, безброй придобивки, завоевания и притежания. Обогатяването, беззаконните печалби, временната слава и почести в крайна сметка оставят тъга, притеснение, отпадналост, скръб. Доброволното безделие, но и повърхностната и изпълнена с много занимания и грижи работа  са причини за стрес, както и активното поддържане на богатството, славата, честта.

Още един важен повод за стреса, който  събаря душата, е безумната алчност за увеличаване на печалбите, притежанията,  сделките, което има за резултат претоварването на душата, ускореното идване на ненаситното пресищане. Завистта също е  страст, която подклажда огъня на стреса и кара човека да гори силно пред благоденствието на ближния. Обръщайки се към завиждащия, св. Василий Велики казва: защо скърбиш, ти, който имаш завист в сърцето си?

Този, който играе на карти, пияният, служещият на плътта, чревоугодникът, сребролюбецът, наркоманът и грандоманът имат за постоянен спътник в живота си стреса, защото тези страсти раждат и поддържат стреса.

Стресираните хора обикновено страдат от едно явно или неявно затруднение за комуникация с другите и със себе си.  Имайки вътрешен разпад, те се принуждават да стигнат до една непрестанна екстровертност, която несъмнено изморява и терзае. Хората, които искат да знаят всичко, които говорят много, които пътуват много, които придобиват лесно запознанства и приятелства, които се впечатляват, ентусиазират и привличат от образи и зрелища,  по-скоро са вътрешно разбити и се опитват някъде да се задържат.  Сменят места и пространства и лица и дрехи и коли, но животът им реално не се променя. И вместо да намалява, този разпад се увеличава. Св. Нил Подвижник го казва ясно: не е за тяхно добро да обикалят напред-назад и навсякъде и винаги да живеят неуредено.

Същите резултати носи и една зле разбрана интровертност, когато многословстват вътрешно и мълчат външно, така че тяхното привидно мълчание  не съзижда, а развива едно болно вътрешно състояние.

Последиците от присъствието на стреса в живота на хората са горчиви. Помрачението смазва душата и не я оставя в  уютна свобода.  Небрежността не оставя стресирания човек да прояви послушание, да бъде поучен, да изследва, да се помоли,  да се съсредоточи и да се умили.  От живота му отсъстват дълготърпението, търпеливостта, търпимостта и кротостта. На тяхно място съществуват прибързаност, нервност, гняв, ярост и разстроени междуличностни отношения. Той прехвърля отговорности постоянно върху другите, оправдава себе си и си приписва алиби, без да разбира и да признава, че коренът на проблема му изобщо не е далеч от него самия. Така стресираният  лесно се разпознава по неговата  нервираност и разпаленост на характера,  нетърпеливостта, прекословието и небрежността.

Стресът изтощава издръжливостта на човека и изхабява неговите жизнени сили, така че да се труди много и да се изтощава, да остава безутешен и ужасно незадоволен. Когато стресът бъде оставен да завладее сърцето, той го уврежда, кара го да вехне и на нищо да не се радва. Това, бихме казали, е отмъщението на духовния закон, което  функционира като повод за покаяние. Когато човекът не се подвизава да отхвърли причините, които  създават това непоносимо състояние, стресът избуява и води неговия роб до абсурдни, нежелани и неконтролируеми състояния на мизантропия и хула.  Когато душата се парализира, умът се отпусне, ненаситността на сърцето надделее, тогава човекът като хипнотизиран се увлича в хлъзгави пътища.

Една добра диагноза носи едно добро лечение. Видяхме степента на скръбта на стреса в живота на хората.  Това е  тежка болест, но не неизлечима, стига болният да потърси изцелението. Църквата е  необятна лечебница на душите и телата. Тя е пространството на истинския покой, на живоносния мир, на жертвената любов, на освобождаащата радост, на благословената надежда, на изпълването на прошенията на чистата молитва,  на направляването на добродетелния живот, на спонтанната благодат, на Божията милост и на разкриването на душевната тежест с искрена изповед.

Вярата води страстния човек до възпитанието на покаянието, където старателното себепознание и здравото себеукоряване възвръщат светлината в мрака на душата на стресирания човек. Колкото повече човек придобива църковно съзнание, толкова повече се отдалечава от стреса, който светогорските отци смятат за антихристиянско явление. Богослужебният и светотайнственият живот са най-добрите лекарства за раните, които стресът е оставил в душата.

Църквата иска верните да са простодушни, радостни, свободни и уютни. Когато говори за борба, аскеза, скръб,  печал и страх, тя не иска да ги терзае и да ги плаши.  Само една тревога допуска — тази за постигането на спасението. Борбата няма елементите на стреса, аскезата не е безразсъдна, скръбта е по Бога,  Когото човекът наскърбил със своите неуместни постъпки, скръбта е радостотворна и страхът е уважение и благодарение към  всемогъщия Бог. По този начин Църквата превантивно използва изцелителни средства, за да не се увлече човекът от свръхконсумацията, свръхизобилието и всяка крайност. Предложението на Църквата за един аскетически живот, с пост, въздържание, нищета, безмълвие, смирение и простота е силна и неизменна  реакция срещу едно общество без прегради, задължения, уважение и достойнство.

Правилната употреба на материалните блага явява разума, чувствителността и благородството на човека.

Опростителната благодат на всемогъщия Свети Дух при честа и редовна изповед не позволява  в душата  да пребивават  скръбта на тревогата и на непоносимите вини. Една изповед с искрено покаяние е най-доброто лекарство за заболяването на стреса. Изповедта лекува превантивно и терапевтично.

Любовта към Христос винаги е елей за раните. Светската любов, в която има обикновена изгода,  въздаяние и удовлетвение, напротив, освирепява човек и  определени пъти го води до неконтролируеми състояния. Християнската любов знае да проявява смелост, да се жертва, да се радва, да претърпява.  Завладените от светска любов искат само да ги обичат и обгрижват и когато това не се случва, се изпълват с тревога. Вярващите с християнска любов, уподобявайки се на Бога, Себелюбовта, обичат ближния и себе си правилно и разрушават  тъканта на стреса, след като в Бога не съществува стрес.

Този, който обича, се надява. Надеждата в Бога никога не разочарова нейния приятел и даже му дава спокойствие, умиротворение и трезвост. Пълната вяра в нашето аз и силите на егото не решава проблемите. Според св. Йоан Лествичник надеждата е богатство, съкровище, покой, облекчение, смърт на отчаянието. Пресвета Богородица е Майка на всички, надежда на обезнадеждените.  Грешниците, които се надяват на Божията милост, не се стресират отчайващо, имат много примери, които показват  тяхната сигурна надежда — жената, хваната в прелюбодеяние, блудния син, Закхей, разбойника, преп. Мария Египетска, св. Моисей Мурин, бл. Августин и толкова други герои на Евангелието и на неговия продължител — Синаксара. Надеждата в Бога отменя антидепресантите. Бедните не се депресират от своята бедност, а се доверяват на Този, Който храни птиците небесни и украсява полските цветове, и то по толкова чудесен начин.

Аскезата, въздържанието, Божият страх с разсъдителност и смирение, са силни лекарства, превантивни, но и изцеляващи тежкото заболяване на стреса. Нужна е промяна на начина на живот, за да имаме и промяна на душевното състояние. Един човек, който постоянно се забавлява, разсейва се, осмива всички, отдава се на покварата, опразва себе си, нетърпелив и безразличен, сам се осъжда на  тревожната скръб. Този, който постоянно се смее безразсъдно, шегува се, подиграва се и лицемери, ще има скръбта за спътник на живота си. Този, който мъдро посреща изкушенията и трудностите, човешките състояния и промени, живота и смъртта и скърби за греховете си искрено, подготвя за себе си блажената радост. Този, който по болен начин се бои, трепери, плах е и дори не иска да чуе за смъртта, показва, че нещо не върви добре в живота му. Онзи, който се е научил да живее без разточителство, но и без скъперничество, се е научил да върви уравновесено по пътя си, задоволявайки се с най-необходимото, което го избавя от робството на пресищането и на обогатяването. Онзи, който се надява най-вече на Бога и на светците, стъпва здраво  на нозете си, а не онзи, който ласкае и преследва т.нар. големци на земята, които представляват патерици на  неговата осакатеност.  Онзи, който не се е научил да се оттегля от шума и смута, търсейки услаждането на безмълвието и радостта на поучаващото мълчание, увлечен от многословието на евтината актуалност, ще има за постоянен другар самотата, тази, която не поиска за малко да избере с цел съсредоточаване и духовно четене. Досада, скука, рутина, монотонност и плиткост има онзи, който не чувства Църквата за свой дом.

Монасите и животът им могат силно да вдъхновят света, когато имат сърдечна скръб по Бога и не скърбят, постоянно помнене на Бога и не се боят, доброволна бедност и не са нещастни, неизменен  взор към небето и не падат духом, сами са, но не поразявани от самотата, пожизнено мълчаливи и тихи и тайно радващи се без вътрешно смущение. В килията на добрия монах не влизат лесно страхът, плахостта, безпокойството, смутът, досадата, притеснението и скръбта. За умния монах лукавото униние бива прогонвано с настоятелно бодърстване, търпеливо моление, страстоубийствено смирение и труда на трезвението и на очистването. Така според синайското светило преп. Йоан Лествичник  монасите стават светлина за света.

Свети Йоан Златоуст, монахът в градовете, приятелят на монасите, казва, че в монашеския живот няма страхове, няма врява, викове на отчаяние, плачове на болни, а цари радование без стрес, необятно блаженство и голяма наслада на душата по бреговете на Бога, когато в океаните горделиви кораби биват потапяни.

Превод: Константин Константинов

Източник: bogonosci.bg

 

 

 

 

Още от Вътрешни гласове

Коментари

 • Стрес: разликата между очакванията за резултата

  16 Юни 2023 13:39ч.

  от действията ни (или бездействието) и реално получилото се.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  17 Юни 2023 12:29ч.

  Има и други причини, които не са само вътрешно конфликти, а са външни удари. Те не са от грях, а са атака към човека заради неподвластност на злото и изкушенията. Те са наказания за ръст и чест. Те са удари - гаври с човека от завист и ревност. Те са от безправие и манипулации. Те са и от неблагодарност. Бесовете са и външни. Тогава стресът има друга причини, макар и да остава валиден механизмът на надмогването му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  16 Юни 2023 14:36ч.

  "'Любовта към Христос винаги е елей за раните. Светската любов, в която има обикновена изгода, въздаяние и удовлетвение, напротив, освирепява човек и определени пъти го води до неконтролируеми състояния. " Отецът сериозно владее работещи опозиции, които в контраста си отчленяват духовната дейност за превенция и лечение на стреса. Редица психологии имат частични успехи в премахването и лекуването на стреса, но работейки по правило със светски методи, не постигат значими резултати. Рядко в света се стига до дълбоки и верни причини и за психиката, и изобщо. Нито е изгодно, нито се владеят надеждни механизми. Частично вярното става всеобщо невярно - както в психологията, така и във Вярата и в отношенията. Отец Мойсей дава переспектива за целостта на здрава психика и фундамент за надеждна психология. Благодаря, "Гласове", за избора на текста и публикацията му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  16 Юни 2023 15:23ч.

  Казаното от Отец Мойсей не е светски анализ на психични феномени, в случая на стреса, а истина от молитвено богуобщуване. То може да се подреди логически, както и прави Духовникът, но светската логика и психология не могат да се качат до духовните им параметри. Затова анализът на Отец Мойсей е от друга гласа и оперира с други явления. За разбирането им и за приложението им се иска духовна практика. Не приказки 'за' Духа, с битуване 'в' Духа. Анализът на Отец Мойсей е актуален с ролята на Светия Дух за Надеждата и с това - за контраста с бесовете на джендъризма и войната, бесове, които активно манипулират. Дали министър Тагарев може да промени тезата си за подкрепа на Украйна с оръжие?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  16 Юни 2023 15:32ч.

  СВЕТИЯТ ДУХ Светият Дух ваятелства грижовно - така Любов се влага в съзидателство. Светият Дух въздателства върховно - така Надежда вгражда се в узнателство. Светият Дух чудателства за-домно - така на Вярата се дава излиятелство. Светият Дух живителства Свободно - София тържествува в Свято-дателство. 16.09.2007 София България

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стресчо

  16 Юни 2023 16:14ч.

  Църквата не дава примери за поведение(вече..)Лекуват си стреса с джипове, големи коли, ролекси, къси коси..Не го слушай какво какво говори, а как живее..и какъв пример дава!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  19 Юни 2023 12:18ч.

  Ако не ви харесва и не разбирате - не коментирайте. Омръзна ми, когато някой говори за Бог, противниците му, заради липсата на доводи веднага слагат на тезгяха коли, ролекси и т.н. Всички, които използвате това сте меко казано малки за това, което ви се благовести

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Людмил Трифонов

  19 Юни 2023 17:44ч.

  Едно заразно заболяване на човешкия мозък е разпространено като световна пандемия. Тази невроинфекция се нарича на латински Morbus multiformis. В най-голяма степен заразяването става по време на самото раждане на човека, а след това по всички възможни начини при контакти между хората. Тази мозъчна невроинфекция предизвиква различни болестни промени в мозъка, по този начин нарушава работата на организма и така се появяват всичките ДЕСЕТКИ болести, наричани от медицината НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Към тях спадат раковите заболявания, заболяванията на сърцето и кръвоносните съдове (инфаркти, инсулти, склероза, тромбоза и пр.), деменциите (загуба на памет и на ориентирането в средата), заболяванията на жлезите, депресиите и агресивността, всички психични заболявания и т. н. Тази мозъчна болест в повеето случаи върви бавно и леко, с хронично протичане. Тя, обаче, се влияе от нтоварването на мозъка с мисловни процеси и от чувствата, които поражда средата, в която той живее. При големи и продължителни такива натоварвания (стресови състояния), тази болест се усилва и се наблюдават прояви на ДЕПРЕСИЯ и начало на психични разстройства на мозъчната дейност (описани в текста по-горе). АКо човекът не е тежко заразен от това мозъчно заболяване, след подобряване на обстановката в която той живее се подобрява и неговото психично състояние. Тази болест се излекува само с евтини лекарства, коити се продават в аптеките без лекарска рецепта, но лечението е много продължително. Излекуването не позволява да се развива в организма рак, сърдечни и пр. заболявания, а вече развилитесе се излекуват, ако няма много тежки поражения на мозъка, сЪрдцето и жлезите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Людмил Трифонов

  19 Юни 2023 17:55ч.

  ЗА медицински специалисти - виж студията на адрес https://www.facebook.com/notes/1768001650174980/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @Людмил Трифонов

  21 Юни 2023 9:34ч.

  Това което сте написали на латински значи "многоформена болест", което е объркващо! А пък сте споделили нещо което е точно така и което старателно се пропуска от модерната масова медицина! Може би е хубаво да проверите по конкретно инфекцията toxoplasmosis gondi, тя доста припокрива това което сте написали, но и доста повече! Има и други характер-определящи инфекции и болести, които остават хронични през целият живот, примерно- херпеси, малария, туберкулоза, Хив, за които няма бързо лечение и пълно изчистване, само профилактика, като най важната е поддържане на имунната система и пречистване на тялото с пост, глад и молитва! Това са стари заболявания, единственото ново е че с помощта на новите технологии се учат да ги контролират и използват като оръжие срещу човечеството, но най вече да манипулират човешкият имунитет и съзнание, който не е само защита, ами средство за не вербална комуникация между хората, това е нещо което силно вълнува медицинските ИТ сатанисти и нещо с което активно се занимават, а от много години правят масови експерименти с ГМО варианти на стари инфекции, чрез инокулация! Има тъждественост между болест и грях и ако хората по внимателно се вгледат ще разберат колко са свързани нещата между тях и в семейството и как се предават греховете по поколенията, като безжалостна генетична кодировка за болест и страдание! За това най голямата тъпотия на българите е че в името на семейството и децата извършват всякакви престъпления, като си мислят че по този начин ги обезпечават... има един български лаф който ми е любим "който не краде, значи не си обича семейството!", та ако се избягват престъпленията, няма да има психично болно поколение... ама безбожник и неверник няма как да се сети, всичко е тук и сега...а за християните не е така! Много трябва да се внимава да не се спекулира с болести, защото хората са лабилни и плашливи и от медицината и физиологията лесно изпадат в състояние на страх след което разумът им изключва!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  21 Юни 2023 10:20ч.

  Стресът си има и физиологично- биохимично измерение и се нарича кортизол, хормон който се отделя от надбъбречните жлези при стресови ситуации! Има една трик, че ако в стресов период човек полага големи физически усилия, то хормонът кортизол се превръща в норепинефрин, серотонин, допамин, все важни хормони които дават сили, концентрация и добра мозъчна среда и настроение... и обратното ако почне да яде, да пие, постепенно кортизолът взима своят превес и тогава човек навлиза в зациклящата спирала право надолу! Светогорският старец прекрасно го е написал, а на мен ми се ще просто да допълня биомеханиката и биохимията на храмът божи, който представлява човешкото тяло! Никой който си изкарва хляба с пот на челото не е депресиран.... просто не му остава време да си зацапа тялото и душата с мисли и вредни химикали! Така е още от времето на Адам, ни една йота от това което е казал Бог не може да бъде отменена! А в съвремието е хубаво хем на църква да се ходи, хем на фитнес! Може и без фитнес, тогава обаче трябват страхотни лишения, пост и молитва, което е непосилно за повечето миряни! "Учи мама да не работиш" е съвет който разболява и е против Божието наказание което сме получили заради глупавата Ева!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  21 Юни 2023 19:27ч.

  "'трябват страхотни лишения, пост и молитва, което е непосилно за повечето миряни'' - Човек във вярата сте, затова можете да подредите вярна причинност. И Отец Мойсей е в нея и затова не я афишира, а работи почва механизми в нея: пост и молитва и тогава някои от следствията й. Грамотен човек сте и Ви поздравявам за това. С оглед на същината на молитвата за читателите тук и за Вас ще направя достояние няколко стиха. Извинете, че не излизат в куплети. Молитвата - длето на самотата - в самотност се отправя възглашение към Божието Царство в'висината, към Негово Троично изявление. Молитвата - цигулка на душата - разплаканост, ликуване, тегоба изсвирва със лъка на простотата пристъпване във Божия сподоба. Молитвата - светилник в синевата - палитра на светлинна устременост, водител във света на чудесата, закрилник с благолепна съхраненост. 21 ч., 04.12.2010, Св. Варвара, Св. Йоан Дамаскин

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  21 Юни 2023 19:36ч.

  МОЛИТВАТА Молитвата - извайва се с не-лесност - душата се потапя в бистрослучие, сърцето коленичи в Богу-честност и разумът се багри в благо-ручие. Тогаз молитвата поднася се със лесност в нозете Божии - сърдечно благослучие, принася се чрез Хлябове от честност и се оставя в Троичното ручие. 22ч., 03.02.2011 София

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  21 Юни 2023 19:40ч.

  И за силата на молитвата На ОТЕЦ ПАТРИАРХ МАКСИМ Дъбът със животрепетната лиственост закриля със Небесни достижения, а коренът - дълбинна Богосмисленост, извайва я - със Отчески моления. 10,30 ч., 17.01.2011 Антоновден

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • атеист

  29 Юни 2023 14:38ч.

  Добро определение на Стреса. Към останалото, касаещо религия, църква и канони, нямам отношение, защото и те самите са част от Системата... Независимо от всичко едно е ясно - живеем в идиотски времена, в извратена система, явно противоречаща на нормалното човешко развитие, която е първопричината за всички беди и стрес, на който сме перманентно подложени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  29 Юни 2023 22:34ч.

  Всички тези изброени неща Христос наричаше демони и тук не става дума да се плашат хората, а да осъзнават, че това е външно на тях въздействие, независимо от тях, злонамерено и измамно. Необученият човек го възприема като собствените си мисли, затова не се съпротивява, а основната съпротива е да противопоставиш истината. Но не става дума за фактология, а за истината като личност и всесилен вседържител, гарантиращ, че ако се надяваш на Бог и спазваш Неговите правила, в общи линии ще излезеш от всяка ситуация, колкото и трудна да е, с някакъв плюс. Този плюс е отчасти видим, но много повече представлява бъдеща подкрепа и това Провидението да е на твоя страна, припознавайки те за свой човек, изразът ще съблазни някой. И за онова, което не можеш да контролираш, се надяваш, а не прибягваш до свръхконтрол, което в повечето случаи са всякакви зли идеи - точно страхът и презастраховането правят човека агресивен към всеки и всичко, за да защити себе си, така стресираният стресира на свой ред други. Добрият човек е смел, сякаш готов да посрещне всичко, което произтича от доверието му в Провидението, а не е поради някакви свои специални качества. Всъщност тази нагласа на доверие става най-силното му качество.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи