Вашите гласове

Икономиката... глупако!

Икономиката... глупако!

<p><em><strong>&ldquo;Колкото по-големи компенсации - толкова повече напечатани пари без покритие. Колкото по-дълго време компенсации - толкова по-дъл...