Европейският съюз въвежда нови правила за големите технологични компании

Европейският съюз въвежда нови правила за големите технологични компании
Какво означават законите DMA и DSA за обикновените потребители

Законодателите в Европейския съюз приеха два нови закона: Закон за цифровите услуги (DSA) и Закон за цифровите пазари (DMA). И двата документа са описани като "първия цялостен набор от правила за онлайн платформите, от които зависи животът на всички нас. Очевидно най-голямо въздействие те ще окажат върху технологичните гиганти, най-вече върху Apple и Google, които ще трябва значително да преосмислят правилата за своите App Store и Play Market.

Двата законопроекта бяха първоначално предложени през декември 2020 г. След като бъдат приети от Европейския парламент, и двата акта ще трябва да бъдат одобрени от Съвета на Европейския съюз и публикувани в Официален вестник на ЕС, след което ще влязат в сила след 20 дни, вероятно през есента на 2022 година. Законодателството засяга почти всички аспекти на цифровия сегмент - от хостинга и доставчиците на интернет услуги до онлайн пазарите и "много големите онлайн платформи".

DMA е набор от правила за големите онлайн платформи, които въвеждат понятието "пазач". Пазачът е компания, която:

 •     има "силна икономическа позиция" и "значително влияние" на вътрешния пазар на ЕС;
 •     има "силна посредническа позиция", т.е. свързва голям брой предприятия с голяма аудитория;
 •     Има или ще има "силна и стабилна пазарна позиция", т.е. отговаря на първите два критерия в продължение на поне три последователни финансови години.

Законът се прилага за всички компании, включително и за тези, които са базирани извън Европа. След влизането в сила на DMA, Европейската комисия ще направи оценка на основните участници, ще поиска от тях необходимата информация и ще определи кои дружества ще получат статут на посредници. След като получи този статут, дружеството ще разполага с шест месеца, за да приведе дейността си в съответствие с новите разпоредби. Неспазването на закона ще се наказва с глоба в размер до 10% от глобалния годишен оборот на компанията при първо нарушение и до 20% при следващи нарушения.

Сред най-значимите правила за дружествата-посредници са следните

 •     тези компании трябва да позволят на потребителите да инсталират приложения на трети страни или магазини за приложения, за да работят или взаимодействат с платформа, разработена от посредник;
 •     те трябва да позволяват на потребителите да деинсталират предварително инсталираните приложения без затруднения и да променят настройките по подразбиране на операционната система, виртуалните асистенти и уеб браузърите, ако тези настройки показват използването на собствените продукти и услуги на посредника;
 •     те следва да позволят на предприятията, които използват техните платформи, да рекламират продукти извън тези платформи и да сключват споразумения извън тях;
 •     те не трябва да принуждават разработчиците на приложения да използват посреднически услуги, като например платежни системи, за да запазят тези приложения в магазините на посредника;
 •     Те не трябва да използват данни, принадлежащи на бизнес потребители, които се конкурират с тях или с техните платформи.

DSA се прилага за всички дружества от цифровия сектор, включително доставчиците на интернет услуги, регистраторите на имена на домейни и големите платформи, които имат "значително социално и икономическо влияние" и най-малко 45 милиона потребители в ЕС. Със закона се установяват нови правила, насочени, наред с другото, към защита на потребителите от незаконно съдържание и опростяване на процедурите за подаване на жалби. Някои видове целенасочена реклама в онлайн платформи също попадат в обхвата на забраната: децата вече не могат да бъдат целева аудитория, а настройките не могат да включват аудитория, подбрана по конкретни критерии: националност, сексуална ориентация или политически възгледи. При неспазване на изискванията на DSA се налагат различни санкции, включително глоби в размер до 6% от световния оборот.

Коментари

 • цялостен набор от правила за онлайн платформите, от които зависи животът на всички нас

  07 Юли 2022 22:26ч.

  Опазил БОГ - животът ми да зависи от тези ГЛУПОСТИ ! Няма по-безсмислен сектор от дигиталния ! Няма по-профукано време от БЕЗЦЕННИЯ ЖИВОТ - ДАР ОТ ГОСПОД , от това да висиш в някакви "платформи" и да инсталираш/деинсталираш някакви приложения. Човек има нужда от - здраве, любими хора, минималното количества средства за независим живот, удоволетворение от работата си ! Всичко друго е от Лукавия...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи