Статии свързани с Станислав Младенов

Станислав Младенов: Остатъчните средства от процедурата за ВЕИ трябва да бъдат използвани за наддоговаряне на тази за технологична модернизация

Станислав Младенов: Остатъчните средства от процедурата за ВЕИ трябва да бъдат използвани за наддоговаряне на тази за технологична модернизация

Следвайте "Гласове" в Телеграм Държавата трябва да действа разумно, практично и отговорно с остатъчните средства по процедурата за изграждане на въ...

Станислав Младенов: Има начин да бъдат спестени средства и време по процедурата за технологична модернизация в семейните предприятия

Станислав Младенов: Има начин да бъдат спестени средства и време по процедурата за технологична модернизация в семейните предприятия

Следвайте "Гласове" в Телеграм   Има практичен и лесен начин да бъдат спестени средства и време на малкия и среден бизнес по процедурата за технолог...

Станислав Младенов: Държавата да намери начин за допълнително финансиране на процедурата за технологична модернизация

Станислав Младенов: Държавата да намери начин за допълнително финансиране на процедурата за технологична модернизация

Последвайте ”Гласове" в Телеграм Време е да преминем от икономика на помощите към икономика на стимулите, това е изключително важно в условия на на...

Станислав Младенов: Служебното правителство да се фокусира върху обезпечаване на Плана за възстановяване и устойчивост

Станислав Младенов: Служебното правителство да се фокусира върху обезпечаване на Плана за възстановяване и устойчивост

Създаването на национална програма за внедряване на фотоволтаици за еднофамилни жилищни сгради би било много полезно за енергийно бедните семейства, к...