Статии свързани с БСП-София

БСП - София подкрепя справедливите протести на гражданите срещу правителството и провежданата от него квазиполитика

БСП - София подкрепя справедливите протести на гражданите срещу правителството и провежданата от него квазиполитика

Следвайте "Гласове" в Телеграм БСП - София подкрепя справедливите протести на гражданите срещу правителството и провежданата от него квазиполитика,...

Станислав Младенов: Министерството на иновациите и растежа да не се бави с наддоговарянето на процедурата за технологична модернизация

Станислав Младенов: Министерството на иновациите и растежа да не се бави с наддоговарянето на процедурата за технологична модернизация

Следвайте "Гласове" в Телеграм Министерството на иновациите и растежа не бива да се бави с наддоговарянето на процедурата за технологична модерниза...

Станислав Младенов: Остатъчните средства от процедурата за ВЕИ трябва да бъдат използвани за наддоговаряне на тази за технологична модернизация

Станислав Младенов: Остатъчните средства от процедурата за ВЕИ трябва да бъдат използвани за наддоговаряне на тази за технологична модернизация

Следвайте "Гласове" в Телеграм Държавата трябва да действа разумно, практично и отговорно с остатъчните средства по процедурата за изграждане на въ...