ВАС отмени временното спиране на инсталация в ТЕЦ "Марица 3"

ВАС отмени временното спиране на инсталация в ТЕЦ "Марица 3"

Върховният административен съд отмени временното спиране на инсталация в ТЕЦ "Марица 3", съобщиха от съда.

Върховните магистрати отменят определение на Хасковския административен съд и спират предварителното изпълнение на принудителна административна мярка от 29 април на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в града Хасково. С нея е спряна работата на производствена мощност от ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград. Става дума за горивна инсталация - котел за производство на електроенергия с мощност 370 MWth.

Прилагането на мярката е обосновано с констатирано нарушение на условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид, което е довело до превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград. Предмет на спора пред ВАС е единствено искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по силата на закона на оспорената пред Хасковския административен съд заповед.

Анализът на установените нови обстоятелства пред ВАС показва значителни по своите размери имуществени вреди в резултат от прекратяването на работата на инсталацията. Върховните магистрати приемат, че е налице необходимост от защита на противопоставим обществен интерес от прекратяване на трудовата заетост на над 200 работници, които са лишени от своите трудови възнаграждения като са пуснати в непланиран отпуск.

В съдебното производство пред ВАС е представена и нотариална покана от "Хидро Пауър Ютилитис" ЕООД за заплащане на над 36 млн. лева неустойки по договор за покупко-продажба на ток за април и май. Причината е, че поради принудителното си и непланирано спиране топлоелектрическата централа не е изпълнила договореностите за доставка на записаните в договора количества електроенергия и не може да започне предварително планирания ремонт на инсталацията за периода 1 юни - 31 август.


Източник: dnes.dir.bg

 

 

 

 

Коментари

 • рукола Z

  08 Юни 2022 14:13ч.

  Ей ся гледайте как подготвените за крадене обекти се освобождават 😆

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВАС отмени временното спиране на инсталация в ТЕЦ "Марица 3"

  08 Юни 2022 14:17ч.

  Сега не следа ли мазикът селяндур от министерството на екологията да плати от джоба си загубите, които предизвика с това странно спиране на централата, което по един още по-странен начин съвпадна с рестартирането на гръцката в Козани?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи