Прокуратурата: През последната година отсъства конструктивният подход в изпълнителната и законодателната власт

Прокуратурата: През последната година отсъства конструктивният подход в изпълнителната и законодателната власт

Ръководството на прокуратурата изрази съгласие със заключенията на ЕК относно продължаващите предизвикателства пред съдебната реформа у нас. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с доклада на ЕК относно върховенството на правото във всички държави-членки на Европейския съюз.

Следва да се отбележи, че през последната година отсъства конструктивният подход у представителите на другите власти – изпълнителна и законодателна, което неминуемо оказва влияние върху изпълнението на препоръките от предходните доклади за върховенството на правото.

Прокуратурата потвърди подкрепата си за осъществяване на необходимите изменения на законодателството, стига същите да са съобразени с основополагащите ценности на Европейския съюз, Конституцията на България и трайната практика на Конституционния съд.

От прокуратурата отбелязват, че в рамките на изминалите две години на два пъти са представяли на законодателната власт конкретни експертни предложения за изменение на наказателноправната уредба.

На 6 юни 2022 г. прокуратурата изпрати на вниманието на 47-ото Народно събрание конкретни предложения за изменение на наказателното законодателство, които да подобрят противодействието на редица престъпления, в т.ч. и на престъпленията от омраза, както и такива, насочени срещу лица, управляващи моторни превозни средства под въздействието на наркотични вещества и алкохол.

Прокуратурата изразява своето удовлетворение от ангажимента на Комисията да следи за последиците от приетите през м. април 2022 г. изменения в Закона за съдебната власт, с които бяха закрити специализираните съдебни органи и чието действие ще стартира по-късно този месец, се посочва в съобщението.

От прокуратурата припомнят, че нейното ръководство и представители на Специализирана и Апелативна специализирана прокуратура многократно са споделяли професионалните си притеснения относно възможните негативни последици пред продължаването на делата за корупция.

„Следва да се има предвид, че отговорността за предизвикателствата, които се очаква да настъпят след влизането в сила на измененията и допълненията в ЗСВ на 28 юли 2022 г., ще е на авторите им. В контекста на начина, по който бяха изготвени и впоследствие приети визираните поправки в съдебния закон, прокуратурата споделя напълно констатацията, посочена в доклада на ЕК, според която у нас продължава да липсва специална нормативна уредба в областта на лобирането“, казват от прокуратурата.

Докладът на ЕК за върховенството на правото за България за 2022 г. напълно потвърждава изразеното още на 20 декември 2021 г. от ръководството на прокуратурата становище, че включването на въпроси и теми от вътрешно-политически характер, отнасящи се до съдебната власт в Плана за възстановяване и устойчивост за България, е извършено не по искане на представители на Комисията, а по изричното настояване на представители на изпълнителната власт на България, посочват от там.

Тази констатация още веднъж идва да покаже, че постигането на напредък относно върховенството на правото в България не би било възможно без общото взаимодействие между отделните власти и институции според определената от Конституцията и закона тяхна компетентност, отбелязват от прокуратурата.


Източник: бТВ

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи