КЕВР задължи държавните дружества спешно да докладват за газовите доставки

КЕВР задължи държавните дружества спешно да докладват за газовите доставки

Енергийният регулатор задължи "Булгаргаз" да публикува данни за необходимите и неосигурени доставки

Комисията за енергийно и водно регулиране поиска спешно информация от "Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и "Газов хъб Балкан" за мерките, които се предприемат за осигуряване на природен газ, съобщиха от енергийния регулатор. Данните били нужни за утвърждаване на цената за август при минимални разходи.

На свое заседание КЕВР прие решение, с което изисква да знае, какво се  прави за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период.

Комисията задължи обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. Така всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“.

Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“ ЕАД.

„Булгартрансгаз“, като на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“.

От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества.

С днешното решение комисията изисква „Булгаргаз“ да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27 юли, както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за август 2022 г.

Това беше решено на проведено вчера заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при формирането на цената, по която „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

 

Източник: "24 часа"

 

 

 

Коментари

 • софиянец

  20 Юли 2022 19:01ч.

  слушам в момента това нещо, наречено шеф на кевр, ще плачеме за седерасткото нещо, няма такъв палячо, тия от козяк действително ръгат само отрицателна селекция по колониите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Котило от лъжци и измамници

  20 Юли 2022 19:48ч.

  Изглежда, че боклуците са на по

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Котило от лъжци и измамници

  20 Юли 2022 19:50ч.

  ПОДБРАНИ НА КОЗЯК-16

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи