Диана Тонова: Има съмнения за неправомерно придобиване на общински имот от частно лице

Диана Тонова: Има съмнения за неправомерно придобиване на общински имот от частно лице

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Общинският съветник от БСП Диана Тонова е получила сигнал от граждани за съмнение за неправомерно придобиване, на основание давностно владение, на имот - частна общинска собственост, от частно лице в гр.Нови Искър, квартал „Курило“, м.“Бранишки лозя“. С оглед защита на обществения интерес и собствеността на Столична община, Тонова е отправила питане към районния кмет Даниела Райчева.

За конкретния имот е заведен установителен иск за собственост срещу Столична община на основание наследствено правоприемство и/или давностно владение от частни лица. Софийският районен съд е отхвърлил исковете и на двете основания през 2011 г.

По отношение на претендираното давностно владение, в мотивите съдът определя, че имотът е общинска собственост, а актът за общинска собственост не оспорен от страните. Също така няма данни, че имотът е внесен в ТКЗС, отчуждаван или за него са извършвани разпоредителни сделки, преди съставянето на АОС, респективно същият на посоченото правно основание е общинска собственост. Решението на СРС е потвърдено с окончателно решение на Софийски градски съд от 2015 г.

С нотариален акт от 2022 г. частните лица са признати за собственици на имота на основание давностно владение.

Ето защо Диана Тонова поставя на районния кмет Райчева въпроса вписан ли е актът за общинска собственост от 2011 г. в актовите книги за общинска собственост. Също така отписан ли е АОС и ако е, на какво основание е станало отписването.

Общинският съветник от БСП пита заверявал ли е кметът на Район „Нови Искър“ молба-декларация от частното лице за признаване право на собственост върху недвижимия имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка, респективно издавал ли е удостоверителни документи, че имотът не е общинска собственост, защото те са необходими за нотариалното производство след постановяване на цитираните съдебни решения. Ако е така, Тонова иска районният кмет да посочи какви са основанията за това.

В случай, че актът за общинска собственост на имота не е отписан и не е била заверена молба-декларация за признаването на правото на собственост на частното лице, Диана Тонова иска да получи информация какви действия е предприела районната администрация в „Нови Искър“ за защита на общинската собственост, след приключилото съдебно производство, както и какви действия ще предприеме за възстановяване на общинската собственост в патримониума на Столична община.


Източник: bspsf.bg

 

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи