Случаят на Диана Димитрова е обречен на неуспех в съда

Случаят на Диана Димитрова е обречен на неуспех в съда

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Последните дни медийното пространство бе наводнено от информация с привкус на драма, от онези, от които в нискобюджетните филмови студия се правят сериали за третата възраст. Това би било така, ако тази сериозна иначе тема бе поставена на разглеждане от страна на пострадалото лице в предвидените от закона срокове и по предвидения за това начин. И понеже, по думите на пострадалата актриса и художник Диана Димитрова, целта е да се провокират другите да говорят, когато са жертва на насилие - без оглед дали то е домашно насилие по смисъла на Закона за защита  от домашното насилие или насилие изобщо, то следва в това изложение да обосновем как се дава тази закрила.

Правото е единственият инструмент за защита. Всички други способи - медиен шум, разтърсващи интервюта, сълзи в ефир, внушения или каквото и да е било са един напълно ненужен фон. В това число и укриването на името на дееца, което може и да създава градска интрига, но не спомага за разрешаването на случая. Правото следва точно определени процедури, които пострадалото лице не е длъжно да знае, но затова съществува професията на адвоката. Най-малкото, съществува всеобщото гражданско знание за правото на жалба в случаите на неправомерно посегателство. Тази жалба може да бъде подадена до който и да е орган- президенство, министерски съвет, кмет, полиция прокуратура. Органът следва да приеме жалбата и да я препрати по компетентност, ако оплакванията не се отнасят до правомощия, който този орган има по закон.

Пострадалата Диана Димитрова не е постъпила така.

С едно огромно закъснение от почти 5 години (ние не знаем конкретната дата на извършването на твърдяния побой) тя дава гласност и търси правна защита.

Този опит е обречен на неуспех. По думите на самата пострадала, тя е била набита. Причинени са и болки, и страдания. По смисъла на Глава втора, Раздел втори от специалната част на Наказателния кодекс е налице телесна повреда, която попада в хипотезата на лека телесна повреда- чл.130, ал.2 от НК. Леката телесна повреда не е престъпление от общ характер, престъпление от частен характер е и се наказва по тъжба на пострадалия. Срокът за предявяването на такава тъжба пред Районния съд по местоизвършването на деянието е 6 месеца от момента на извършването на престъпното посегателство- в случая от датата на побоя. Ако наистина насилието в настоящия случай е извършено през 2017 г. то следва, че възможността за наказателно-правно преследване на дееца и евентуалното постановяване на справедливо наказание на същия е погасена. И този срок не може да бъде възстановен. Защото не са налице данни нито за спиране, нито за прекъсване на давността. Дори и да приемем, че са налице квалифициращи деянието обстоятелства.

Но не само сроковете за подаване на тъжба на пострадалия, които са преклузивни, тук препятстват развитието на наказателен процес. Непреодолимо препяствие се явява още и изтичането на абсолютна погасителна давност. Наказанието по чл.130, ал.2 НК е до шест месеца лишаване от свобода. Абсолютната давност се изчислява като предвидено максимално наказание се увеличи с една втора-в случая стават 9 месеца. В този случай дори и да се образува след този срок наказателно производство то следва да бъде прекратено.

Както посочихме по-горе, ако са налице квалифициращи деянието обстоятелства-примерно пострадалото лице е било набито от свой интимен партньор и приравним този конкубинат на домашно насилие ще получим квалификация по смисъла на чл.131, ал.1, т.5а от НК то отново е налице изтекла абсолютна давност. По силата на чл.24, ал.1, т.3 от Наказателно-процесуалния кодекс изтичането на давностния срок  е основание, което изключва образуване на наказателното производство. 

Правим това разяснение, защото правото е всеобщ инструмент за регулиране на обществените отношения, но е за бдящите. И активното поведение, като това, което пострадалата Диана Димитрова демонстрира последните десетина дена е следвало да бъде упражнено в рамките на сроковете посочени по-горе, когато това поведение е имало правен смисъл и възможни правни последици.

Дадените от закона права следва да се упражняват добросъвестно. Това правило следва от духа на закона. Има го закрепено и в нарочна законова норма - чл.3 от Гражданския процесуален кодекс. Макар и намираща се в този закон, по аналогия тази норма има своето приложение за всички права –процесуални и материални, в това число и наказателноправни материални и процесуални права. Нещо повече- задължението за добросъвестно упражняване на правата е обезпечено от отговорност за вреди - „…под страх от отговорност за вреди…” е изразът на законодателя.

Отнесено към настоящия случай това означава, че използвайки превратно правата си по закон пострадалото лице може да понесе отговорност за превратното използване на правата си. Не, да разказваш за претърпени от теб болки и страдания не е забранено. Забранено е след определените срокове да правиш опити да предприемаш процесуални действия, уличавайки определени лица в извършването на престъпление.

Ние не знаем точната дата на събитието, но има опасност да е погасена по давност и претенцията по гражданскоправен ред за обезщетяване на претърпени имуществени и/или неимуществени вреди. Тук се прилага общият давностен срок от 5 г. по чл.110 от ЗЗД.

Тези правила вероятно са били разяснени на г-жа Диана Димитрова. И ако това е направено буди недоумение упоритостта и да занимава обществото с този случай, който е частен, Опитът му да се превърне в символ на насилието над жени може би обяснява широката медийна подкрепа, но не бива да забравяме, че всеки един процес е състезателен, а ние не сме чули становището на уличеното за извършител на деянието лице, което по презумпция се счита за невинно до установяване на противното с влязла в сила присъда. Такова противно установяване не може да стане предвид факта, че са изтекли давностите, както пояснихме по-горе. Остава страхът от отговорност за вреди на говорещия, който е закъснял с говоренето си. Дали е налице правен абсурд ли?  Ами не! Още в първи курс студентите в курса по Римско частно право се запознават с най-възвишеното определние за правото дадено още в Дигестите на Улпиан, където той цитира Целз: It eleganter Celsus definit ,Jus est ars aequi et boni (D1.1.1.). Както точно определя Целз, правото е изкуство за справедливото и доброто. Аз самият съм враг на всякакъв вид насилие, но континетналната правна система, за разлика от правните системи на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на САЩ, не дава възможност да се реализират отговорности след изтичането на определена давност. Движението Мее тоо създаде прецеденти в това отношение, но пак бих искал да повторя - в една друга правна система.

 

 

Коментари

 • Малко са я шамарили тая, кога му било времето

  07 Дек 2022 13:02ч.

  Първите седем годин шзтървеш ли..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Адвайс

  07 Дек 2022 15:11ч.

  Да се провери автентичността на снимчиците,че много симетрично я енасинил Верговияъ патък нещо.Аз ако бях, нямаше да мога така баш у зъркелите да я улуча, ама пък ченето й щях да го изкривя гарантирано. А на тая ченето й добре изглежда. Не е ли странно? Гримьорите на Сашка Безуханова са се престарали.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гнусно е

  14 Дек 2022 7:36ч.

  Медийната кампания по случая ДД е апотеоз на абсолютното зло - възвеличаване на реванша на една обладана от озлобление и истерична отмъстителност отхвърлена жена в името на долнопробното промотиране на аморалната Истанбулска конвенция. Погнусяващата либерална соросщина е циреят, който трябва да изрежем от болното ни общество.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • без имена

  07 Дек 2022 13:03ч.

  Много съм назад за клюките в милата ми Родина. Коя е тази и какво иска?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Видяла жабата , че подковават вола, и тя си вдигнала крака

  08 Дек 2022 7:44ч.

  А какво иска ли? Елементарно, иска ПАРИ, очевидно без да има някакво правно основание... Типично за Англосаксонската и Щатската система - да изцедим пари от околните по всякакви допустими и недопустими начини... Самата кампания "МeToo" беше илюстрация единствено и само на възможността да извличаш някакви пари от някого. Само гдето местните традиции нещо не гледат с добро око на такива напъни и въпросната "госпожа" може да си заработи много по-големи ЗАГУБИ, от колкото ползи с отворения си казус0. Независимо от поддръжката на цялата джендърска, Сороска и дори козяшка пасмина в българските мас-медии

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отвратен

  08 Дек 2022 11:53ч.

  Боже, какви честни очи! Като на циганка, дето ти гледа на ръка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  07 Дек 2022 13:16ч.

  Тази е соросова активистка, чрез изявите й "правозащитниците" пробиват налагането на Истанбулската конвенци (идиотия).Както обикновено, използват недостойни методи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тоналд Дръмп

  07 Дек 2022 16:35ч.

  Някак не се коментира темата за псхически тормоз от жени към други жени, към мъже, деца собствени и не само, старци, терор над цели фамилии, спрямо учители на децата им, въобще навсякъде, където има удобно поле за подобни прояви. Физическото насилие често бледнее в сравнение със съкрушените, разорени, съсипани и употребени хора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мила от Марс

  07 Дек 2022 17:40ч.

  Точно така, но физическите травми могат да бъдат демонстрирани, снимани, показвани. Това ги прави много удобни за провокиране на чувства, емоции, дори за манипулации. Психическите не се виждат, те лесно могат да бъдат отречени. Хората с псих. травми дори са подигравани и тормозени допълнително. Това е нещо, което не се вижда, трудно се доказва и дава възможност за много злоупотреби. Въобще в цялата тая работа с насилието има много болка, но и много фалш. Смятам, че всичките тези публични акции не помагат на жертвите, а ги нараняват допълнително. Истинската им цел не е да им помогне, а да ги употреби за някакви интереси. Мисля, че тази актриса ще бъде истински наранена от това, в което участва в момента.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Рошавата гарга

  07 Дек 2022 13:25ч.

  Шашава работа! Незивестен субект бил извършил неизвестно кога (има къде?? 5 годин), неизвестно точно какво и напълно неизвестно защо! Важното е да внушим, че мъжете (вси(ки) СА ФИЗИЧЕСКИ НАСИЛНИЦИ и също, че me too! Следователно - мразете! Без изключение! Без право на избор!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Рошавата гарга

  07 Дек 2022 13:28ч.

  Ауууу, пък да знаете! Жените са психологически насилници, следователно - мразете! Без изключение! Без право на избор!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • световно неизвестна актриса

  07 Дек 2022 13:29ч.

  Поне си изпроси 15-те минути слава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • йосарян

  08 Дек 2022 5:46ч.

  най-вероятно - платена. това "насилие" само от чешмата не е потекло. сутринта се загледах - и от мониторите в метрото обработват матреала. за всичко "някой" плаща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • old_beggar

  07 Дек 2022 13:40ч.

  Zeitenwende?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Играта на играчките

  07 Дек 2022 13:59ч.

  Докато тъпите мъже не са се усетили да си гласуват някоя мачистка конвенция - да поставяме сълзи и сополи на сцената. Може и тъпи, значение няма! Срещу женски сълзи лек няма. Рияд и Техеран ми се привиждат подходящи за домакини на мъжки каузи, но дотогава нека разлаем кучетата с някоя платена ревла, ала кака Диди! В суматохата да счупим вратовете на опаките страни и да вкараме Стамбул! Ирония на съдбата - Турция денонсира Стамбул! Усетиха се, че ще им пратят едни зли лелки. Ще кажат на Ердоган, че той вече не преде. Има право само да плаща!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма случайни съвпадения.

  07 Дек 2022 14:09ч.

  Защо ли точно сега изплува тази тема? Може да има нещо с поръчението на С.С. след като отстъпи трона си на Льовен... Явно Крумчо ще трябва да натисне за следващата наболяла промяна...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Как защо сега? Нали по-горе Фодерлайняната обяви, че джендеризмът става задължителен в Европейския съюз! Какво беше, калабура за задължителната педерастия и емиграцията на евреина?

  08 Дек 2022 7:51ч.

  Просто настъплението срещу Homo Sapiens е ПОВСЕМЕСТНО, цел- унищожаване на цивилизацията ВЕДНАГА!!! Ако не прихваща дикиш - ей я на атомната война, чука на портата...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • gugush

  08 Дек 2022 13:24ч.

  Този Льовенчо в Мадрид е упражнил огромен натиск върху Нинова, БСП да подкрепи ИК. Така че всичко е в точно определен ред.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  07 Дек 2022 14:35ч.

  Браво на Явор, защото хвана змия за опашката и си личи сега по добре от всякога, че става въпрос за женски психопат, лепкав и много отровен, само да се докоснеш и започва да се разиграва драма! Иначе най опасните психопати обожават камуфлажа на "жертвата" и да се представят за жертви, това им доставя удоволствие... Дразнещото е че е много слаба актриса, и много глупава, не мога да повярвам че е учила за актриса, всяка втора жена би го изиграла по добре защото има личен опит!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  07 Дек 2022 14:40ч.

  В световен план психопатите са в изключителен регрес, и пропадане, новите технологии не им позволяват да живеят "нормално" в лъжи и интриги и това ги кара да се излагат и да стават смешни, всичките им планове се провалят, защото когато лъжеш е много трудно да поддържаш линията и да си спомняш глупостите които си говорил на хората!!! На психопатите им се вижда краят, за това всячески искат да контролират интонационната среда и да цензурират каквото на тях им изнася!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Раби сен-клер

  07 Дек 2022 21:54ч.

  Откога е морално и нормално да се спи с женен мъж, че тая пача има наглостта да обижда и плюе по хората, които не одобряват поведението й? Българинът реагира в този случай абсолютно адекватно, като хе й харесва на великата актриса, да се пробва в Холивуд - там тутурутките за кариера се котират добре.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  07 Дек 2022 15:09ч.

  Кариерата й ще тръгне добре, ще стане и любимка на медиите. Ще извадят името на мъжа, когато той е неудобен или тя е по-популярна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дядо Ясен

  07 Дек 2022 16:08ч.

  Типичната психо-дясна джендърска пача, която не би могла да продава и хот дог в каравана на околовръстното!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • медиите вече извадиха името на мъжа

  07 Дек 2022 16:13ч.

  Извадиха и подробности. Пълно и с такава информация. Ако е вярна, за съд е самата тя - намесва съпруга и непълнолетна дъщеря в историята, заплашва, изнудва. В случая и медиите имат своята немалка вина. Подобен случай костваше много на Карбовски. Медиите докладваха на поразия. И подобна на тази ръсеще обвинения, накичвайки се с meToo. Грозна история!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • веган

  07 Дек 2022 16:31ч.

  Аз телевизия не гледам, героите са ми непознати, мнение нямам и не бих си позволила да критикувам свещената свобода на мършоядните култури да разрешават противоречията си с ритници в главата, но ми направи впечатление една фраза на Дачков, че не се знаело какви са обстоятелствата и дали насилието не е провокирано, което значи, че според автора една жена може с поведението да провокира мъж да я изрита в главата с кубинката. И това мнение при цялото това богословие, класическа музика, Платонов...Не ща да си представям мненията на селяни с ракия, футболни фенове, чалгари, ловци, престъпници...Ама сериозен зверилник сме формирали на земята!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Браво за коментара !

  07 Дек 2022 16:48ч.

  Но Дачков отдавна е сложил в кюпа и войната(бидейки фен на Путин) и богословието, както оправдания бой по жените и химна на Любовта на ап. Павел. Това са заблудите на този двуполюсен свят- можеш да развиеш теза за Бога и да не си вярващ, както можеш да защитаваш мира и едновременно да се подготвяш за война. Общо взето, зверилник.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Деликатен джентълментъл

  07 Дек 2022 17:20ч.

  Откъде знаете, мила ми тревопасна госпожо, че е било ритник в главата? Може да е било жест на милосърдие, да я е настъпил с кубинката да я смачка, за да не съска повече и да не пръска отрова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нов

  07 Дек 2022 19:31ч.

  Дачков не каза, че не било ясно дали тя..., а каза,че се знае какво тя е направила преди това, че тя го премълчава и ако хората разберат истината ще се отвратят от нея и ще спрат да я слушат. Не изопачавайте думите, г-жо тревопасна и не ги натаманявайте според вашите си объркани разбирания

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А това,

  07 Дек 2022 23:07ч.

  което се твърди, че е казала преди да я ударят, е наистина отвратително, ако е вярно, и трудно някой би могъл да се въздържи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пешо

  08 Дек 2022 6:15ч.

  Всички твърдения, симулации и артистични пориви на въпросната Диана са силно съмнителни. Вони на нЕскрит интерес. А вие просто лъжете с твърдението, че не гледате телевизия и тн.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тази МиТутка я употребяват,

  07 Дек 2022 16:34ч.

  За да се опитат отново да ни наложат Истанбулската конвенция барабар с еднополовите бракове (вж. съседната новина).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Адвокатът тук иска

  07 Дек 2022 17:12ч.

  да вмени претенцията, че напразно жената си е отворила устата за случая, от това полза никаква. Но отношенията на агресия между тези двама души не са приключили. Тя казва в интервюто, че той продължава да я заплашва и да й изпраща съобщения. Освен това Прокуратурата взе случая в свои ръце, независимо дали тя иска или не. В крайна сметка хората трябва да разберат, че по какъвто и да е повод, нямат право на физическа разправа и всеки такъв случай би трябвало да се отнесе към съда. Някои хора трябва да се научат на цивилизовано поведение, въпреки дивашкия им манталитет.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фина дама

  07 Дек 2022 18:49ч.

  "Цивилизованото поведение" изглежда не изключва манипулациите, моралните издевателства, униженията, покваряването. Важното е да няма физически белези, които да се снимат и демонстрират. Цивилизованите извращения са добре дошли по всяко време!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фина дама

  07 Дек 2022 23:20ч.

  Интересно е, че прокуратурата светкавично реагира и то при изтекла давност. Ако пострадалата не беше известно лице,а някоя "обикновена" жена, дали щеше да се самосезира. Впрочем излезе информация за друго момиче, което е било ударено от колега също преди 5 години. То, за разлика от Диана, е подало жалба още тогава, но развитие по случая му няма и до днес. Сами си правете изводите как и защо действа правосъдието, какви цели преследва и как се употребява актуалната тема с насилието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коментар

  07 Дек 2022 17:14ч.

  Дианчето преди 15 години беше гадже със сина на големия Николай Бинев-Велизар (Зарко Бинев). Намести се от село да живее на пл. Славейков в София. После го изостави заради един дансаджия. Изобщо е....голема жена :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • лека корекция

  07 Дек 2022 17:37ч.

  чл.3 ГПК

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мисля, че малко са я били

  07 Дек 2022 17:47ч.

  Тая тъпа селянка си е въобразила, че може да стане известна, като си развее оцапаните гащи. Е, няма как да стане! Такива като нея, с лопата да ги ринеш. Простотията почивен ден няма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЕК задължава страните членки да признават правата на еднополовите родители

  07 Дек 2022 17:52ч.

  Много миризливо съвпадение! Трябва да ни пречупят да приемем браковете на гейовете и Истанбулската конвенция. С вкиснатата история на тая патка затоплят фурната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Педагог

  07 Дек 2022 17:55ч.

  Боят има възпитателна функция, стига да е редовен. Много помага!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Диана, най-после ролята на живота ти:-)

  07 Дек 2022 18:29ч.

  Падението понякога се усеща като лек вятър в косите:-) За тази роля се плати в сребро и броят на монетите беше 30.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Случаят на Диана Димитрова"

  07 Дек 2022 18:35ч.

  Нека да развеем това знаме и да покажем на света, че не само в Иран, и в България имаме такива "героини", жертви на безконтролното мъжко желание за доминация.Нека се обединим и да застанем зад каузата на Диана (едно беззащитно момиче от дълбоката провинция)! Това ли е? Аз съм пас! Писна ми от нагласени простотии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  07 Дек 2022 18:40ч.

  Ся, никой не знае точно как ще реагира като му посегнат на най-съкровеното. Врагът в моето легло може да бъде най-опасен и безскрупулен. п.с. Никога не съм посягал на жени, но пък си признавам, че не са ме провокирали по такъв начин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Случаят Д.Д. не само, че не е случаен, а е и неслучайно съвпадение от неслучайни случайности.

  07 Дек 2022 18:48ч.

  Факт е, че повечето от нас до Варварин ден не знаеха коя е Диана Димитрова. Но не случайно последните й две роли са все на Ирина - респективно Ирина от "Лъжите в нас" и Ирина от "Краят на Никотиана", пардон от "Тютюн". Трябва само да определим, коя от двете Ирини стои пред нас и коя е била ударена в зъбите? Тази която е родена на в Деня на хумура и лъжата, или тази която е родена в деня, в който ни е напуснал автора на Тютюн, респективно "бащата" на Ирина? Как да разграничим двете Ирини, ако освен тава същата жена е била трайкийска жрица разпъната на кръст в Спартак и привидението преминало Рубикона в 8-те дни, за които е създен Рим. Въпросът е защо тази жена е била бушонирана именно от този, който я е бушонирал? За да се сдобие с усмивката на Мона Лиза, ли? Но всички помним, че на 31 май тази година, Джокондата получи торта в лицето от маскиран като жена мъж в инвалидна количка! Така, че развръзката тепърва предстои. Как пък никой до сега не се досети, че тайната на загадъчнната усмивка на Мона Лиза се дължи най-вероятно на фалшивата диплома на зъболекаря й? Но пък за преминаването на Рубикон не са били нужни нито мостове, нито коронки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • заплетено в синьо

  07 Дек 2022 19:03ч.

  Както някой по-горе казва, това действително е ролята на живота й. Прилича на плах дебют, но тепърва ще се разгръща в нови неподозирани планове. Слаба или не, ролята си е роля. То и Катето Евро не беше велика актриса, когато ни запя оная песен за любоффта и още нещо, пък вижте сега какво значи едно Евро. Чак Левът трепери. А то Добрич се пада някъде на челото на лъвчето, така че тепърва предстои да се види кой кого?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съвет

  07 Дек 2022 19:26ч.

  Пичове, дръжте подобни лиготии далеч от себе си. Здравословно е!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • йосарян

  08 Дек 2022 8:32ч.

  амин!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това което разбрираме, като се разровим в този "Откраднат живот" e,

  07 Дек 2022 20:03ч.

  че след случката с побоя, на който били свидетели много хора, продуцентът на "откраднатия живот" Евтим Милошев накарал или внушил на битата да си мълчи, уж за нейно добро. Защото това все пак е трудова злополука, за която трябва да плаща работодателя. Но и такова поведение от работодателя си има своето обяснение. Евтим Милошев е роден на датата, на която е починал Леонардо, но никой около битата не е бил роден на датата, на която е роден Леонардо и на която се е запалила катедралата. Даже побойникът й е роден на датата, на която е починала прототипа от картината на Леонардо Лиза дел Джокондо. Такива са фактите, а тълкуването може да бъде само по смисъла на ирония на съдбата. Пита се, имала ли е застраховка картината на Леонардо, когато е била извършена кражбата й от вътрешен човек от Лувъра, респективно от майстора на огледала? И ако да , кой е получил обезщетението? Знаем само, че дори Пикасо е бил заподозрян, заради немърливоста на Лувъра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ханко Брат

  07 Дек 2022 20:49ч.

  С огромна иZненада установявам, че въZбудената фенска паплач на Коцето освен русоробско подгъZуване можела да иZпитва и ориенталски отношение към това непълноценно същество - жената. Било то случайна минувачка, майка, сестра, дъщеря, съпруга....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ханко, брате!

  08 Дек 2022 7:18ч.

  Нещо превъзбуден ми изглеждаш! Пишеш несвързано, използваш неизвестни букви в писанията! Явно днес не си употребил съответната доза успокоителни хапченца! Не го прави! Пий ги редовно и направи си исказа малко по-разумен и разбираем за околните! Анадънму?😀

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много грозно

  07 Дек 2022 21:36ч.

  Жената е била бита, тормозена, а вие сте тръгнали да високоумствате. Адвокатът не е прав, погрешно развива тезата си, изцяло подчинена на познаването си на българските закони, но е очевадно че те не създават справедливост, и следователно тезата на Целз, "правото е изкуство за справедливото и доброто" не е спазена в българското право. И това всеки студент от първи курс научава как да изкривява това "изкуство". Прекалявате в осъждението си към жената. Който не е съгрешиш, да хвърля камъни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Актриса и художник (по малко и от двете)

  07 Дек 2022 21:42ч.

  И аз си спомням, веднъж в детската градина (преди 50 години) ме биха. Лицето ме заплаши, че пак ще ме бие. Ще съдя лицето. Дано да е още живо, здравата ще си изпати. А един ме плаши, че щял да ме изнасили. Още чакам, но той ме излъга. Мъже измамници!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гражданята не разбират много от тия работи

  07 Дек 2022 21:45ч.

  Жените, особено някои от тях, трябва да бъдат бити редовно (те си знаят защо).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До много грозното

  08 Дек 2022 17:32ч.

  Грозничко е, като си пострадал, да фърляш жалби, сълзи и подлички закани по медиите и социалките, а не в прокуратурата и полицията, където е редно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kalina

  30 Март 2023 1:33ч.

  Те и някои мъже, особено такива като тебе, трябва да бъдат тровени системно и с малки дози - ние си знаем защо - така не буди подозрение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • основно правило: никога не изваждай на показ своите мечти, надежди, планове, преживявания, разочарования и провали

  07 Дек 2022 21:52ч.

  От тази нито актриса ще излезе, нито художник. Тя е намерила брилянтен начин да си провали живота.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разбираемо е

  07 Дек 2022 21:53ч.

  На украинките съчувстваме, на Диана не. Кой ни е виновен, за това което сме?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Защо трябва да съчувстваме

  07 Дек 2022 22:06ч.

  Айде стига лиготии! Всеки в живота си е отнасял по някой шамар, че и повече. Не може всеки да хукне по медиите да се обяснява как някой го бил бил преди пет години. А как да им съчувстваме на украинките? Аз в живота си не съм стъпвала в петзвезден хотел, камоли да ми дават по 60 лева на ден за храна. Айде стига с простотиите. Никой не е казал, че животът е справедлив.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • rusnak

  07 Дек 2022 22:07ч.

  На украинките съчувстват същите които и на тази, малцинство соросоидни дебили, но много активни в мрежата и протестите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • айде и аз ще се изкажа по въпроса

  07 Дек 2022 22:23ч.

  Хора, които дават публичност на своите житейски неудачи и неволи, търсейки съчувствие и съжаление, са обект на моето презрение. Ако някой ме набие, ще отричам до смърт че се е случило и ще намеря начин аз да го набия. Не ми трябват съчувствие и съжаление от широката публика (сеирджии), ще го накарам той да съжалява. Пък на него, нека му съчувстват, не съм против.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма смисъл да се спори

  07 Дек 2022 22:40ч.

  Жената е красива, талантлива, умна. Самостоятелна, с трудно детство. Израснала без пряка родителска опора. Единственото, което можете да направите, е да се помолите да нямат такава съдба вашите деца. Обидните и вулгарни изрази нямат смисъл в този конфликт.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Само че

  07 Дек 2022 23:33ч.

  май тя си е .послужила с тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много ги мразя тия с “трудното детство”.

  08 Дек 2022 0:47ч.

  Ако се самосъжаляваш и окайваш, опитвайки се да привлечеш внимание, съжаление и съчувствие, значи вече си стигнал дъното на собственото си нищожество. Път назад няма! Включил си на режим самоунищожение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дачков

  07 Дек 2022 23:42ч.

  Защо защитава този бабаит-актьор?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  08 Дек 2022 2:16ч.

  А бе то из съм имал гладно детство. Не беше трудно обаче, а доста щастливо и сигурно затова не съм се оплакал чрез медиите след толкова години. Друго си е да ти е трудно детството обаче и незадоволено юношеството...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Друг

  08 Дек 2022 6:03ч.

  История, мухлясала, отлежала години, но явно жената държи да си легне с този, понапляскал я мачо. Става въпрос за пари, пари и пак пари. Но гарнирани вече и с политика. Такъв е сезона, такива са и модните тенденции. А ако изкарат, че насилието е извършено и от човек с неправилни политически възгледи и пристрастия?? Леле, каква пиеса. Задайте си въпроса, вие, които я защитавате, как след толкова години излиза тази история? Защо не се оплака дамата, когато движението me too беше в силата си? Отговорът е един единствен - защото сега е дошла политическата поръчка, защото сега тя е потърсена и проконсултирана да представи историята си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баси

  08 Дек 2022 8:55ч.

  Толкова ли не могат да се намерят дама души да набият Вергов ако е виновен, разбира се, (в което дълбоко се съмнявам), че ни занимавате с тая битова простотия?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • има си съд за тая работа

  08 Дек 2022 10:12ч.

  Кой реши да занимава всички медии в България с тая брадясала история от преди 5 години? Имало било свидетели на случката. Ами много добре, има си тогава съд за тая работа. Изхвърлете тая нефелна история от медиите и се занимавайте с важните неща, а те не са никак малко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • питам

  08 Дек 2022 10:15ч.

  Всеки ден, някой бие някого. Трябва ли да го знаем?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Непознат

  08 Дек 2022 11:11ч.

  Забавни коментари, смешно е да ги четеш. Иначе искам да кажа, че тая мома за възрастта си изглежда доста по-възрастна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • реалността

  08 Дек 2022 12:39ч.

  Глад, бой и ....., това е трупане на социален опит. Така се изгражда личността. Хленчещите си остават безлики.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Cocoon

  08 Дек 2022 13:04ч.

  Искам да попитам, прокуратурата следва да е наясно с невъзможността за повдигане на обвинение при така поставилата се ситуация с изтекли давности. Защо тогава изобщо образуват досъдебно производство и разпитват свидетели? Или обвинението може да се насочи срещу недобросъвестната т.н. жертва? Или прокуратурата просто се занимава с глупости, за да работи пропаганда на Истамбулската конвенция с тези си действия?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • веган

  08 Дек 2022 14:15ч.

  Аз също не бих казала на никого, щях да помоля Бог да му върне според делата му, но как ние бихме реагирали си е наша работа, а важното, според мен е,че мнозинството от българите са винаги готови да нападнат жертвата и те дори морално не осъждат насилника, законово пък хич. Това си е българска мизерия и на нея се дължат много от грозните неща наоколо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антивеган

  08 Дек 2022 14:34ч.

  Интересно, как безмозъчната либерастщина върви ръка за ръка българофобията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван

  14 Дек 2022 18:37ч.

  Много правилно заключение!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • фък ю

  08 Дек 2022 14:38ч.

  Тази застаряваща никоя действа по същия начин като колежките си от Щатите - 50-60 годишни стари чанти, които никой не люби се сетили, че ги изнасилили преди 20-30 години. Слава Богу, че спряха да им обръщат внимание, същото ще стане и с тази сорошпия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вие знаете ли?

  08 Дек 2022 15:49ч.

  Че всеки 3-ти български мъж е прелюбодействал, предизвиквал тежка травма на жена или дори изнасилвал. Знаете ли че много от известните и "уважавани" имена са го правили и техните жертви сега няма да посмеят да говорят. Не защитавам ИК. Ако този случай ви дразни, помислете за останалите жертви, завинаги скрити и без да получат морално възмездие. Г-н Дачков наистина е подведен. Когато вярваш в Бог, търсиш истината!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вл. П.

  08 Дек 2022 16:31ч.

  Не аз НЕ ЗНАМ. Аз не съм вършил тези неща, баща ми също, значи ли това, че Вие или Вашия баща сте т.н. "3-ти български мъж? Групова вина за престъплението на някой друг не съществува. Съществуващото българско законодателство включва достатъчно наказания за изнасилване и предизвикване на травми? Какви точно промени в законодателството желаете?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ивайло

  08 Дек 2022 21:50ч.

  Я кажете откъде я извадихте тая стъкмистика, че е много забавна с очевадната си неистинност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Духът на времето

  10 Дек 2022 17:01ч.

  Лъжлив трол от многобройните джендърястки сорошки нпо-та.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • аре

  09 Дек 2022 1:43ч.

  Ако мисли да изкара някой лев от Вергов, не е познала, много е стиснат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мая

  09 Дек 2022 7:19ч.

  Вергов ,да не я osydi .....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  09 Дек 2022 8:18ч.

  Изнасянето на случая от съда, където му е мястото, в публичното пространство, цели да създаде у нас същото разделение по тази линия, което съществува на други места. Така българинът автоматично става почитател на прогресистите в САЩ или на републиканците, хайде при нас има и русофили. Но това свирепо разделение е път към най-долната политика съществувала по нашите земи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Случаят Д.Д.

  09 Дек 2022 11:37ч.

  Ама то има ли такъв случай? Мисля, че всичко е платена медийна патаклама, да се затопли фурната за Истамбулската конвенция. Аз не помня нещо толкова незначително, да е коментирано толкова дълго. Дори удължаването на пишката на Азис и новите цици на поредната певачка, даже женитбите и децата на Коко Динев не са се радвали на такава популярност. А коментарите са бомба!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българскити мачувци ги нъсраха пу тиливизиити

  10 Дек 2022 15:46ч.

  дет са топат да играят мъжку ледину хуро па посли бият жинити си чи ни им става им измръзнали топкити и пияндурници щот любят Путлир и убичът да им влиза утзад рускъта тръба

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • и тее изруди дет поствати тука пу търифата на Митруфанува

  10 Дек 2022 15:56ч.

  и вий сти ини мъргинали дет бийти тшекий нъд снимката на удрезаната тситса на зойтшиту дет Сталин йа фърли на пьолнерчеета да са изплискват по убоо вместо да им дъде Плейбой списанието да видат убай минжи ка си ги ръзпукват със заишкити ушенца

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • За хейтърите

  13 Дек 2022 18:09ч.

  Ей намерете си занимания за свободното време охльови... Има си правосъдие, а на този адвокат който веднага влезе в схемата и прецени , че било лека телесна.... намери си клиети да им източиш парите . С тези твърдения си готов да лъжеш хората нали... защо изказваш мнение, кой те пита... аман от професори в тази държава, ако ги слушаме до сега да сме в космоса...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи