Доктрината "Герасимов” и приложението ѝ в руската военна операция в Украйна

Доктрината "Герасимов” и приложението ѝ в руската военна операция в Украйна

Следвайте "Гласове" в Телеграм

В края на януари 2013 г., на конференция в Академията за военни науки, началникът на Генщаба на Въоръжените сили на Руската федерация армейски генерал В. Герасимов изнася доклад на тема „Основни тенденции в развитието на формите и способите за използване на въоръжените сили”. В него се твърди, че вече се заличава различието между мирно и военно време, войните вече не се обявяват, те протичат по различен от досегашния начин и могат да започнат дори като цветна революция.

Според доклада характерните особености на войните на XXI в. са използване на мирновременни войскови групировки в началото на войната, т.е. без мобилизация, извършване на настъпателни действия с високоманеврен характер, поразяване за кратко време на жизненоважна инфраструктура, масирано използване на високоточни оръжия, широко участие на силите за специални операции и нанасяне на удари по цялата дълбочина на противниковата територия. Тези особености, както и редица други принципни постановки, изказани в доклада, станаха известни като доктрината "Герасимов”.

Тя не е приета официално, но без съмнение отразява схващанията на руския генщаб за водене на съвременната война, поради което представлява интерес приложението ѝ в руската специална военна операция (СВО) и, ако е използвана, то в каква степен и с какъв успех.

В началото на СВО на територията на Украйна навлиза мирновременна групировка, чиято задача е завземане на колкото се може по-голяма територия. Още на 24 февруари т.г. започва бързо настъпление към Киев, което завършва до края на март. То започва със завземане и задържане, макар и със значителни загуби на хора и бойна техника, на киевското летище Гостомел. Херсонска област е завзета до началото на март, а малко по-късно са завзети и части от Запорожка и Харковска области.

През този период някои от принципите на доктрината са използвани, а други са пренебрегнати. Особено важно е това, че в началото, при това не особено успешно, се обстрелват само някои по-важни военни обекти, че не се поразява жизненоважната инфраструктура, както и че не се нанасят масирани удари с високоточни оръжия по цялата дълбочина на украинската територия.

Според различни източници това се обяснява със следния замисъл – целта на началния етап е да се окуражат определени групи от военното и гражданското ръководство на Украйна да поемат управлението и с тях да се постигне договореност за прекратяване на конфликта, т.е. в началото на СВО определящ е политическият, а не военния фактор, поради което важни принципи на доктрината не се прилагат.

Като цяло действията на Русия оказват своето въздействие - в края на март Украйна се съгласява да започнат преговори. Делегациите на двете страни се споразумяват в Истанбул, че Крим ще остане руски, на Донбас ще се предостави автономия, а Украйна ще стане неутрална, т.е. няма да се стреми към членство в НАТО.

По време на преговорите в Истанбул САЩ убеждават президента Зеленски, че въоръжените сили на Украйна (ВСУ), с помоща на Запада, ще могат да надделеят над недостатъчния по личен състав руски контингент и да победят Русия. Логично е да се повярва на американските доводи, защото ВСУ разполага с добре подготвена и снабдена 310-хилядна армия и с още около 400 хил. бойци от териториалната отбрана, структурирана по армейски образец. Руският контингент е от 110 хиляди и действа заедно с около 30 хил. бойци от армейските корпуси на ДНР и ЛНР.

Обещаната помощ от САЩ е сериозен фактор и значително повишава самочувствието на украинското политическо и военно ръководство, пък и

да станеш победител над Русия би било национална гордост и историческо постижение.

Затова към средата на април, след завръщане на украинската делегация от Истанбул, постигнатата договореност е анулирана, трима от подкрепящите я „загиват при изпълнение на важна задача”, частите около Киев се изтеглят, а СВО навлиза в нов етап – обявената цел е освобождаване на ДНР и ЛНР.

Така непълното прилагане принципите на доктрината "Герасимов” води до провал на първоначалния замисъл. Евентуални удари с високоточно ракетно оръжие, макар и ограничени, демонстративни, по важни украински структуроопределящи обекти биха оказали определено въздействие и украинското ръководство не би приело така леко американските доводи за възможна победа над Русия. Би станало ясно, че страната я очакват сериозни разрушения и жертви сред гражданското население, което, сериозни и загрижени за страната си държавни ръководители, едва ли биха пренебрегнали.

Допуснатото непълно и нерешително прилагане на основните принципи на посочената доктрина оказва отрицателно влияние върху действията на руския контингент и на армейските корпуси на ДНР и ЛНР и през целия втори етап от СВО, започнал от средата на април и продължил до 21 септември т.г.

Отрицателно влияние оказва и фактът, че на фронта има четири групировки, формирани отделно от Западния, Централния и Южния военни окръзи и от Росгвардия. Действията им обаче невинаги са съгласувани на достатъчно добро ниво, което се отразява на общото състояние на фронта. Това важи и за чеченските и казашки поделения, както и на по-късно включилата се в СВО частна военна компания „Вагнер”.

Независимо от това не може да не се подчертае издържливостта и уменията на руския войник, на отличната подготовка за бой в градски условия на чеченските бойци и бойното майсторство на професионалистите от „Вагнер”. С тяхните усилия към средата на юли е освободена административната територия на ЛНР, но през следващите два месеца боевете на  силно укрепената територия пред западната граница на ДНР не са успешни. Основна причина за това е непълното прилагане на доктрината "Герасимов”.

Твърди се, че противници на пълното прилагане на „доктрината Герасимов” са руски олигарси,

притежаващи, самостоятелно или в съдружие с украински предприемачи, огромни материални активи в Украйна. Показателно в това отношение е активното участие на Роман Абрамович както на преговорите в Истанбул, така и в тези за зърнената сделка – значителна част от изнасяното чрез американски терминал в Одеса зърно е на американски компании, собственици на огромна част от закупената украинска обработваема земя - 170 милиона от общо около 620 млн. дка. Навярно успехът на сделката е основание за Р. Абрамович да бъдат отблокирани задържаните в САЩ 6 млрд. долара.

Възможно е руското политическо ръководство да се е съобразявало с руско-украинските олигарси и да е имало намерение да ги използва, но по-важно е нежеланието му да ескалира конфликта. С тази цел влизането на руския контингент в Украйна е наречено „специална военна операция”, а не „война”. Последната означава завоюване на нападната страна, докато СВО няма такава цел. Освен това обявяването война на Украйна създава възможност тя официално и законно да поиска помощ от друга страна, в случая от САЩ/НАТО, което е най-краткия път към трета световна война. Така СВО става удобна форма и за Русия, и за САЩ.

Губеща в случая единствено е Украйна.

Впрочем ръководството ѝ възприема губеща политика още от 2014 г. Вместо да предостави макар и частична автономия на отцепилия се вече Донбас и да запази цялостта на страната с всички възможности за по-нататъшно развитие и укрепване, то започва война с него.

Опитите тя да се спре с Минските споразумения от септември 2014 и февруари 2015 г. не довеждат до спирането ѝ. Причината посочи преди няколко месеца тази година бившият президент Петро Порошенко, който откровено заяви, че Украйна не е имала намерение да ги изпълнява, а е било нужно време да подготви армията си за силово връщане на отцепилите се републики и вероятно за война с Русия. Наскоро, с цинично откровение, това беше потвърдено и от ексканцлера Ангела Меркел, една от гарантите за спазване на Минските споразумения.

САЩ не крият целта си – смяна на руското държавно ръководство, подчиняване на Русия и използването ѝ като инструмент в борбата с Китай.

В началото те допускат, че военно поражение на Русия ще предизвика силно недоволство в страната и ще доведе до смяна на властта. След като руският контингент не беше изтласкан от Украйна, САЩ залагат на военно и икономическо изтощаване на страната – то, заедно с неминуемите човешки жертви и недоволството от загубите, би трябвало да доведе до постигане на същата цел.

На практика СВО дава възможност на САЩ, без официално да участват в бойните действия, да са страна в нея чрез организиране на всестранна и мащабна помощ за Украйна. Обединили в групата „Рамщайн” около 60 страни, те доставят оръжие на ВСУ в невиждано досега количество, започнат активна подготовка на украински части, изпращат на фронта и в тила стотици „уволнени от армията” съветници и инструктори. Започва набиране и на наемници от десетки страни.

Доставената досега военна помощ се оценява на стойност 40 млрд. долара, т.е. почти толкова, колкото е военният бюджет на Франция. Резултатите от нея проличават само след 3-4 месеца. В началото на септември ВСУ, използвайки численото си превъзходство, добрата подготовка на кадровата армия, мотивировката ѝ, упоритостта и самоотвержеността на украинските войници и офицери, предприема успешно настъпление по Харковското оперативно направление, отчасти по Донбаското и съсредоточава крупна групировка по Херсонското. Възниква опасност от обкръжение на руските части, заели плацдарм на западния бряг на Днепър. Това налага изтегляне на частите от плацдарма и оставяне на град Херсон.

Успехът на ВСУ става възможен, защото им се позволява свободно да използват транспортната инфраструктура за маневриране на войските и за подвозване на огромния поток от въоръжение, бойна техника и оборудване. Създалата се обстановка обаче налага предприемане на важни решения за стабилизиране на фронта.

На 21 септември започва третият етап на СВО. Тогава руският президент обяви частична мобилизация и провеждане на референдуми в ДНР и ЛНР за присъединяване към Руската федерация. На 30 септември Русия присъединява двете републики, Херсонска и част от Запорожка области. Формира се Обединена войскова група в Украйна, с което всички войски се поставят под едно командване.

На 8 октомври бе взривена част от Кримския мост и само след няколко часа за командващ на ОВГ е назначен

армейски генерал Сергей Суровикин – генералът, който организира второто освобождаване на древния сирийски град Палмира.

Сменени са командващите на Западния, Централния и Далекоизточния военни окръзи, командващия ВДВ и зам.-министъра но материално-техническо осигуряване, а по-рано и командващия ЧФ.

На този етап политическото ръководство на Русия дава определена свобода за действие на генщаба, респективно на ОВГ, и той не закъснява да се възползва от това – започва пълно прилагане на принципните постановки на доктрината "Герасимов”.

След масираните ракетни удари на 10 октомври, 17 и 23 ноември и 5 декември украинската енергийна инфраструктура престава да съществува като единна система. Поразени са и редица възлови транспортни комуникации и важни предприятия от ВПК за производство на въоръжение и за ремонт и бойна техника. Ударите силно затрудняват мобилността на войските и особено снабдяването им с боеприпаси и продоволствие.

Активизира се целият почти 1000-километров фронт, сменя се тактиката на боя, чиято цел е първо, ангажиране на ВСУ така, че да не може да формира ударни групировки за крупно настъпление, и второ, до завършване подготовката на мобилизирания 300-хиляден контингент започва изграждане на укрепени райони. От тях, чрез мощно огнево въздействие, постепенно се унищожава личният състав и бойната техника на ВСУ, чиито части предприемат скромни локални опити за настъпление. Във войските постъпват нови образци въоръжение и особено ударни БЛА и такива за разузнаване и корекция на артилерийския огън. Постепенно са завзети отделни населени места и се създават условия за обкръжаване на силно укрепени райони. Всичко това дава основание да се твърди, че

с решителното прилагане на „доктрината Герасимов” е постигнат съществен резултат.

По-нататъшното развитие на СВО зависи от политическото ръководство на Русия. Пентагонът вече е наясно, че ВСУ не могат да постигне победа, а да им подава още съветско въоръжение става много трудно -  почти няма откъде да го вземе. Може да се организира производство в САЩ и в бившите членки на Варшавския договор, но това изисква средства и време. Не е реалистично в кратък срок ВСУ да преминат изцяло на натовско въоръжение – за това също са необходими средства и време. Освен това се очертава необходимост и ЕС да поеме част от издръжката на Украйна през зимата и да продължи да осигурява милионите бежанци на собствената си територия, което означава сериозно допълнително натоварване на икономиката и предпоставка за силно обществено недоволство.

Създалата се обстановка показва, че САЩ не могат да постигнат основната си цел – смяна на руското държавно ръководство. Затова те вече не говорят за поражение на Русия и дори за изтощаването ѝ, а за спиране на войната и започване на мирни преговори. Нещо повече. В началото на декември френският президент дори заяви, че е необходима нова архитектура за сигурност. Той изказа загриженост за това какво ще стане след приключване на СВО, как ще могат да се защитят съюзниците по НАТО и едновременно да се дадат гаранции за безопасност на Русия. Всъщност това е връщане към предложението на Русия от декември 2021 г. до НАТО и САЩ за създаване на система за взаимна сигурност. Възможно е успешното прилагане на доктрината "Герасимов” да е навела Еманюел Макрон на тази мисъл, която предизвика силно безпокойство в Украйна и балтийските републики.

Проблемът вече е какво ще се прави с Украйна.

По редица причини, включително икономически, като цяло Украйна не е необходима на Русия - тя би сътрудничала с нея само като неутрална страна, с въоръжени сили, незаплашващи нейната сигурност.

САЩ обаче постигнаха второстепенната си цел – мобилизираха политически ЕС, елеминираха го като икономически конкурент, ликвидираха икономическото сътрудничество между Германия и Русия, от което с право се опасяваха, и създадоха многобройни икономически трудности на руската икономика. Украйна обаче продължава да им е необходима като постоянно насочено срещу Русия острие. Макар и по-малка по територия, но с армия, макар и вън от НАТО, но всъщност натовска по предназначение и възможности.

За САЩ е твърде важно Украйна да запази излаза си на Черно море. Показателно е, че вече около два месеца американската 101 въздушно-десантна дивизия е дислоцирана съвсем близо до румънско-украинската граница. До нея е подобната ѝ по състав френска групировка, наблизо са румънски, а недалеч и полски войски. Може да се допусне, че ако на руската ОВГ се нареди да напредне към Одеса, посочените войски на САЩ/НАТО за кратко време ще се предислоцират в близост до нея и ще запазят украинския излаз на Черно море. Ако Русия не приеме такова вмешателство, СВО ще се превърне в схватка Русия-НАТО с непредсказуеми последици. Навярно

възможността от възникване на война с САЩ/НАТО е една от причините Русия да не използва цялата си военна мощ в специалната военна операция.

Печеливш от продължаващото противопоставяне между  Русия и САЩ, независимо от неговата форма, е Китай. Затова САЩ са пред избор – договаряне с Русия или загуба на възможности в започналото преформатиране на международните отношения – в  основата му е новият технологичен начин за производство на материални изделия. Именно той ще наложи ново международно разделение на труда, ще оформи нови икономически и следователно политически и военни центрове на сила. Ако САЩ постигнат предимство в този процес, те ще запазят лидерството си. В противен случай ще се формира нов, многополюсен свят.

Има още един, твърде важен фактор. Наскоро Русия обяви, че до края на тази година ще приеме на въоръжение мощната стратегическа балистична ракета РС -28 „Сармат”. „Сатана-2”, както я нарича Пентагонът и която твърде много го безпокои – тя е носител минимум на три хиперзвукови планиращи бойни блока „Авангард”, срещу който САЩ нямат и в скоро време няма да имат защита. Същевременно Русия отказа преговори по стратегическите настъпателни оръжия, обвързвайки ги с разрешаването на конфликта в Украйна.

Затова именно САЩ трябва да побързат да разрешат не само конфликта в Украйна, но и проблемите на стратегическата стабилност – забавянето ще доведе не само до увеличаване броя на разполаганите „Авангард” (засега на бойно дежурство е един ракетен полк и започва комплектуване на втори), но напредва работата и по автономната подводна роботизирана система „Посейдон”.

Пентагонът има силно желание тези две оръжейни системи да не бъдат развръщани в позиционни райони, за което обаче е необходим е нов договор СТАРТ и което без съгласието на Русия не може да стане. САЩ трябва да побързат, защото на фона на противопоставянето с Русия, Китай набира все по-голяма политическа, икономическа и военна мощ, с което все повече ще трябва да се съобразяват при започналия вече процес на преформатиране на еднополюсния свят.

Може да се твърди, че катализатор, ускоряващ този процес, е руската специална военна операция, в която определена роля вече има и „доктрината Герасимов”.

 

 

Коментари

 • Анита

  12 Дек 2022 9:58ч.

  Благодаря искрено за подробната статия!!! Беше ми писнало от вътрешнополитически глупости...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  12 Дек 2022 11:10ч.

  Кратък, но издържан и точен анализ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  12 Дек 2022 16:02ч.

  Кратък?! Всичко друго, но не кратко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • paradigma

  12 Дек 2022 11:55ч.

  Кой пречи да се приложи доктрината ,,Герасимов " в пълна мяра ? Полковникът ни разказва неща, които за осведомените не са новост. Кой пречи, Кой, Кой? Това разкажи, полковник. Нещо за безобразията на Сердюков, нещо за паркетните генерали и маршали, нещо за договорняците на Путин и компания, ако знаеш обаче? За липсата на разузнаване и целия бардак около СВО. Толкова млади момчета си отидоха и от двете страни. Чия е вината? А можеше и за седмица, а можеше и в 2014 . Полковник, бика се хваща за рогата. А така само...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ибреее

  12 Дек 2022 12:02ч.

  Така пишеш за тези неща сякаш ги знаеш. Ако ти са ясни вземи ги осветли ти тука, не чакай генерала!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • топ 10

  12 Дек 2022 14:20ч.

  Питате кой пречи... Ами покерджийският манталитет на все по-обезумяващите наглосакси пречи... Русия все пак трябва да се съобразява с това, защото има странични играчи покрай основната игра за руското наследство. И тия странични играчи са безкрайно цинични, даже за разлика от самите озлобени урки, които в мнозинството си са все пак славяни и православни... и говорят руския език като майчин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  12 Дек 2022 14:50ч.

  Материалът излага "как се водят войните" според доктрината "Герасимов", но не коментира отсъствието на стратегия в СВО. Русия навярно се е самозаблуждавала, че украинските сили ще се разпаднат от само себе си още на началния етап. Което говори за непознаване или по-вярно- пренебрегване, на очевидните процеси на нацификацията на ВСУ, които в продължение на 8 години осъществиха кураторите от НАТО чрез подбор и придвижване по служба на кадровите военни. В началото на операцията Путин дори призова военните в Украйна да вземат властта, с което стана смешен. Не знам дали са последвали санкции за съответните отговорни служби- външно разузнаване, ГРУ, Генщаб, както и ръководните лица. Пренебрегна се и се пренебрегва и важността на Одеска област като посока, в която да се развиват активни действия. Откъсването на Украйна от черноморското крайбрежие не само намалява критично жизнеспособността ѝ, но и осигурява достъп до Приднествовието и Гагаузия. И т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • имхо

  12 Дек 2022 15:16ч.

  Стратегията според мен отчита, че Одеса не може да се вземе с преки военни действия без големи загуби и опасност от термоядрен сблъсък с НАТО. Това, впрочем, авторът го споменава в пряк текст, говорейки за 101-а въздушно-десантна ам. дивизия в близост до границата и наличието на френски и румънски сили в готовност. Стратегия навярно има, но тя не е твърдо/консервирано идентична поради особения характер на термоядрения и високоточен (съобразно оръжията) характер на противопоставянето.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  12 Дек 2022 17:12ч.

  101-а въздушно-десантна дивизия беше разположена в Румъния чак през юли. При това не в пълен състав, а "Nearly 2,400 soldiers will be deployed to Romania, Bulgaria, Hungary, and Slovakia". https://eurasiantimes.com/1st-time-in-80-years-us-army-deploys-its-screaming-eagles-ukraine/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Георги Ат.

  12 Дек 2022 12:20ч.

  Нещо смислено за четене ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  12 Дек 2022 12:28ч.

  Качествен анализ, добре обоснован и аргументиран. Защото авторът е грамотен по темата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател

  12 Дек 2022 13:19ч.

  Рационален, основан на факти, експертен анализ. Благодаря !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  12 Дек 2022 13:41ч.

  Само дет не може да обясни що мужиците копат 3 реда окопи на границите на Крим.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  12 Дек 2022 14:13ч.

  Много просто - за да мачкат живата сила на украинците. Не е нощ, за да виждаш всички котки сиви. Но явно толкова си можете...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Явно ти не си ходил в казармата...

  12 Дек 2022 14:20ч.

  Когато една армия стои на фронта и 1)не се отбранява с оръжие, 2) не настъпва с оръжие на врага - тя започва ДА СЕ РАЗЛАГА!!! Затова се организира копаенето на окопи и изграждането на укрепления - предварителна подготовка за отбрана - ако му дойде времето за такава... Някак между редовете изоставяте, че от 2014 до 2022 - ОСЕМ години Усраина изгражда нещо като втора линия Мажино/Манерхайм, на границата с Донбас, която вече почти година и помага да остисква на руския натиск. А сега - ама защо руснаците копаели окопи...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пентакъл

  12 Дек 2022 14:22ч.

  Човечецът е адски умствено ограничен, затова и свръхемоционален. Жертва на синдрома съветска тьошча.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  12 Дек 2022 14:43ч.

  Питам, щото щяхте да вземете цяла Украйна за седмица, а след 10 месеца се готвите да отбранявате това което имахте преди войната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  12 Дек 2022 14:44ч.

  Копат ги в Крим, а не в Донбас.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • отде са те изкопали толкоз изначално смешен бе, копи?!

  12 Дек 2022 14:55ч.

  Щяхме и го направихме, но НАТО се намеси фатално и плановете се промениха гъвкаво. Ако не беше се намесило НАТО, всичко отдавна щеше да е приключило. С тая намеса, естествено самото НАТО се превърна в заложник на безкрайния си цинизъм. Накрая, освен идването на оня тъп трупосъбирач Фортинбрас, ще се наложи НАТО да плати тлъста сметка, която поначало не е готово да плати.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ънкъл Сам

  12 Дек 2022 15:32ч.

  Щото бяха готови март месец да развеят бялото знаме, но ги спряхме. Все пак ако се биеш срещу Русия не искаш от другата страна враг да сме ти и ние, т.е. САЩ ... и мисля Украинците избраха по-малкото зло. Да се бият само с Руснаците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Никой от вас явно не е бил в армията

  14 Дек 2022 19:47ч.

  Абсурдно е руската армия да "копа окопи". Вероятно искате да напишете че копа ТРАНШЕИ. Но затова трябва да знаете какво е окоп и какво траншея. Когато си в настъпление и си достигнал временна позиция, кашикът се окопава - копа окоп за себе си и въоръжението. Това е обичайно малка ямка, плитка и индивидуална... Когато има време за подготовка на отбрана се копат траншеи. Това са дълги "канали" на човешки ръст и повече , в които може да се маневрира с личен състав, има огневи точки . Окопът е нетрайно съоръжение. Траншеята се ползва по-дълго време - https://dzen.ru/media/wt1/v-chem-raznica-mejdu-okopom-i-trasheei-5bae2c1276935000ac618b06

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • модерно робовладелство

  12 Дек 2022 14:26ч.

  Най-важната част от доктрината, която авторът доста професионално е схванал: (в термоядрения век и фактически задълбочаващото се отпадане на САЩ от възможностите на съвременния капитализъм) не може да се изхожда във военните действия от твърда и необтекаема парадигма - всъщност, действа се според обстоятелствата за твърда западна решимост в намесата и понякога решенията се вземат с прекалено гъвкава и неконвенционална тактика, без обаче да се изневерява на стратегията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Докато си играят на война, светът се променя

  12 Дек 2022 15:25ч.

  Русия включително. Именно тази е важната война, ако и да не е толкова видима, но постепенно забравяме и още повече ще забравим "света от вчера" и тогавашното си мислене. Формира се утрешния ден и неговия нов ред, американския нов ред минава в историята, която уж щеше с него да свърши. Немалко и немаловажни държави искат да влизат в Брикс, европейската икономика без евтина енергия ще се спихне заедно с еврото, затова и искат да лапнат нашия лев. Така от нашия дълг от 3 хил. евро на калпак ще се включим солидарно в европейския дълг от 30 хил. евро на калпак и който само яко ще расте. Натискат ни и да си спрем въглищните ел. централи, при положение че сега Германия при зелените на власт отново пуска нейните. Това са поредните битки от войната която водим и губим по всички линии, за загубите не ми се говори, а вие се занимавайте от дивана с войната на руснаците. Няма лошо да са ни ясни нещата, но масата невежи в България ще реши какво ще се случи с нея и с нас в нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • статията си заслужаваше, заради този коментар

  12 Дек 2022 18:14ч.

  дори по-смело може да се обобщи, че на практика се създават условия на неопределеност, принудително хаотизиране, т.е.създаване на проблем, после идва някой и предлага изход, правила и нови възможности, които се приемат без съпротива, напротив с голяма готовност. Например, всички руснаци се съгласиха, дори е нормален факт, че 300 млрд.долара руски народни пари вече не са руски! Или пък всички европейци свикнаха с мисълта за бедно и студено бъдеще на най-образования,трудолюбив, миролюбив и възпитан континент. Удивителен е синхронът между трите империи, т.е. в дълбините под театъра на многополюсността стои ЕДНО пъклено ядро.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Съгласен с двата коментара

  13 Дек 2022 2:19ч.

  СВО или странната война в Украйна е димна завеса. Зад нея светът се тресе. Засега печеливши са САЩ и Китай, а губещи са измислената държава Украйна, ЕС и Русия. Що се отнася до Одеса, това е гнездо на юдо-хазарски стършели и ще бъде грешка Русия да си го върне. Русия трябва да отвоюва ДНР и цялото Запорожие. Следващата зима - Суми и Чернигов, за да е близо до Киев и да блокира Харков. Едва тогава Киев ще признае новите територии на Русия - ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области, както и Крим. Важно е Русия да наложи мира, а не на нея да и наложат мир. Цялата СВО до момента е повече провал, отколкото успех и се дължи на разкрачената позиция на Путин между олигарсите, силоваците, либерастите, руския народ, църквата, синагогата и т.н. Той си беше такъв - разкрачен агент на ЦРУ и пак е разкрачен, но вече мразен от ЦРУ. За загубата на $355 милиарда трябва да се проведе следствие и да паднат главите на Набиулина, Силанов и тем подобните им продажници. Войната ще свърши когато Украйна се откаже от конфронтация с Русия и от влизане в нато и в ЕС. Разпадът на Украйна е вреден както за ЕС, така и за Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban

  13 Дек 2022 10:08ч.

  Комбинации и пермутации на т.н. ''прозорец на овертон''.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Херсон

  13 Дек 2022 10:53ч.

  Мунчо, освен някой друг пенсионер от Обеля привърженик на руския агент Копейкин никой не иска да живее във вашия нов ред.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Схемата

  12 Дек 2022 16:05ч.

  Комплименти за автора. Ясно и убедително е разяснено положението! Аз персонално се радвам, че в текста намирам подкрепа за мои разсъждения по повод на Одеса. За мен е новина, че в близост има разположени и френски сили!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  12 Дек 2022 16:14ч.

  За да се разбере статията е нужно да се познава доктрината Герасимов. Фриволното коментиране на избрано факти показва, че статията е писана за хора, които хабер си нямат ни от военно дело, ни от доктрината Герасимов. И понеже самата "доктрина" е един алабализъм за неграмотници и резултатът е такъв, какъвто е понастоящем. По добре в РФ да бяха изучавали Гьобелс и методите на Вермахта. По-добри резултати щяха да имат. Ей на, украинците освободиха Изюм по същия план, по който генералите от Вермахта са я превзели тази област 80 години по-рано. Да, във воденето на война има променило, но в какво точно се състои това... Не е в това, което Герасимов смята. Това в неговата доктрина са го прозряли преди 3 000 години.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Доста дипломатично

  12 Дек 2022 17:10ч.

  Авторът доста дипломатично е спестил критиките към руското политическо ръководство,а истината е,че се слепоци. Слепоци още от Октомврийският майдан от 1917г. та до сега. Не се поучиха от колаборацията на укрите с немците през 1918г.,нито от колаборацията и нацизма на бандеровците,нито от първия Майдан на Порошенко,нито от втория Майдан от 2014г. Нацизмът е насаден още от Бандера и никога не е изкореняван,а от 1991г. растеше като отровен бурен. Пълна глупост 31 години след 1991г. да се надяваш уковски военни да направят проруски преврат. Пълна глупост е да пазиш активите на руско-укровски олигарси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • MarlboroMan

  12 Дек 2022 17:44ч.

  т.н. доктрина "Герасимов", описана в първия абзац, е на възраст 100 години и е известна с името "Blitzkrieg"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Христо

  12 Дек 2022 19:22ч.

  Гиркин заявил об ОТКАЗЕ НАСТУПАТЬ на Украину https://www.youtube.com/watch?v=g2QMP3owNvY

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мислещ

  13 Дек 2022 0:13ч.

  Войната е изкуство на измамата. Мисля , че основна цел на СВО беше САЩ да повярват, че Украйна може да победи. Тази цел беше непостижима в началото- всички знаеха , че Русия ще спечели и то за кратко. Чрез поредица от колебливи и направо глупави действия Русия направи така , че САЩ да си повярват. Сега отново е ясно , че силите са несравними но ситуацията е съвсем различна - 1. похарчени са много пари- вече никой няма да даде толкова ;2. употребени са почти всички налични оръжия / могат да се дадат и още но става все по- трудно /;3. коренно намаля подкрепата на общественото мнение 4. ВСУ са сериозно отслабени.5. ВСРФ показват огнева мощ , каквато не притежава нито една армия в Европа и то без да използват най-новите оръжия.6. Путин използва ситуацията на фронта за да реши вътрешни проблеми и да проведе успешна мобилизация. Мисля, че сега нито САЩ нито Украйна имат печеливш ход. Войната е изкуство на измамата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  15 Дек 2022 15:13ч.

  Аха, онова, че украинците ще посрещнат русийската армия с хляб и сол не е било заблуда за РФ, а РФ с това е заблудило Украйна? Еваларката за това!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Педро

  13 Дек 2022 0:30ч.

  Похвално е, че появи тази статия, но защо се пропусна факта за пораженията на стратегическите руски летища, без да се задейства руската ПВО при 500 км териториална дълбочина? Това не променя ли коренно ситуацията?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban

  13 Дек 2022 10:19ч.

  Вчера гледах снимка на Абрамович посрещаш пленниците от Азов.Сега ако някой ми каже Абрамович коя доктрина ползва?2023 и2024г има избори в Русия! Оставането на кликата на Путин е невъзможно т.е възможно е,но ще доведе до гражданска война. Другото слабо твърдение;САЩ са имали намерение да свалят Путин.Точно обратното.Да задържат кликата на власт.Засега се справят много успешно.Реалните сили способни да елеминират Путинската клика са отстранени или компрометирани.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Херсон

  13 Дек 2022 10:51ч.

  Ве знам коя е доктрината на др. Путин, но в учебниците по военно дело тая война щяла да бъде в раздела как не трябва да се води една война.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  13 Дек 2022 11:08ч.

  За да се разбере тази "доктрина" трябва да се гледа едно видео в ю туб, дето Путин Шойгу и Герасимов инспектират нов брониран автомобил... youtube.com/watch?v=mAD1-8V-xTw Тогава вече се разбира че не иде реч за доктрина а за схема, и тя е на Сюрюков и неговата "реформа" разбирай крадене и създаване на фасадна армия, за парадни цели, а другите денги на Ривиери и западни курорти! Въпреки това не бива да се подценява руският зъл/военен гений и възможността му да се адаптира, на руснаците това им е заложено генетично и нищо няма да ги уплаши, най малкото жертвите! Арестович вчера го гледах и каза нещо под формата на майтап. че както воювали дядовците така и днешните Ванки воюват, и това не е шега е страшно!!! Преди да се усетим ще дойдат и ще ни изнесат пералните, а ние ще им даваме китки с цветя!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  13 Дек 2022 11:21ч.

  П.С Горе имах предвид бившият министър на отбраната Анатолий Сердюков и неговата тотална реформа- шперплатова! Във видеото веждите и усмивката на Герасимов казват всичко за широката руска душа :) youtube.com/watch?v=mAD1-8V-xTw прекалено широка...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Реотаните

  13 Дек 2022 22:23ч.

  Теее... и американнците отначало 1 месец близо удряха в Югославия само военни цели ,па като видяхя,че тая работа няма да стане ги подкараха с дебелата баданарка - правителствени сгради,мостове,електроцентрали ,подстанции,заводите "Застава", "Трепча", телевизията,че и китайското посолство... уж случайно. Американският реотан загря за обстановката за 1 месец, а руският за 7 месеца. При Садам въбще не се церемониха, а ги зашаматиха със "Шок и ужас".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • без име

  14 Дек 2022 19:52ч.

  и все пак- това е война , а не военна операция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • SIMO

  14 Дек 2022 21:21ч.

  Хубав анализ, само дето е пропуснал да каже за срещата между Байдън и Си Дизин пин....Където е било обсъждано "стратегическото сътрудничество" между САЩ и Китай......А Китай и РФ имат само "добросъседски" отношения /по полк. А. Девятов-ГРУ/........

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • паф

  15 Дек 2022 20:24ч.

  такива сводници като янките няма! малко им са двата небостъргача, чикаго, сан фриско, ню йорк трябвада изчезнат да разберат че не са те владетелите на света. САЩ са най-голямото зло за човечеството!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи