Целите за устойчиво развитие на ЕК прикриват с дребен шрифт голямата задача за налагане на глобална джендър неутралност

Целите за устойчиво развитие на ЕК прикриват с дребен шрифт голямата задача за налагане на глобална джендър неутралност

Автор: Бенно Зуидам, theamericanconservative.com Следвайте "Гласове" в Телеграм

Европейските глобалисти използват „устойчивото развитие“ за износ на либерални ценности

ООН и Европейският съюз обединяват усилия, за да принудят страните да постигнат революционни цели

Американците вероятно смятат, че Целите за устойчиво развитие – фарс от прогресивно замислени резултати, като например премахване на бедността, справяне с климатичните промени и институционализиране на световния мир – са просто поредната нереалистична мечта на ООН, или с други думи, теоретична бюрократична работа, която е най-добре да се игнорира. А не би трябвало. Цели за устойчиво развитие в момента са транспортно средство номер едно за международно внедряване на либералния морален дневен ред. Това проличава особено ясно от целта на програмата за постигане на всеобщо „джендър равенство“, което в отделните си детайли систематично пропагандира сексуалната свобода и подкопава традиционните семейни структури.

Отказът от подчинение на този дневен ред е обвързан с финансови условия, особено за развиващите се страни.
Цели за устойчиво развитие е в голяма степен европейски проект. Последните му доклади отразяват, че неговите лидери не само са европейци, но и смятат неолиберална Европа за компас в многополярния свят.

Не е учудващо, че Европейската комисия е ангажирана да приложи Целите за устойчиво развитие във всичките си политики.

Седемнайсетте цели имат привлекателни имена, с които само малцина не биха се съгласили, като например „Без бедност“. Но дребният шрифт на препоръките на ЕС за изпълнението им разказва друга история. Това придобива тревожна яснота, когато човек се вгледа по-внимателно в цел № 5 на устойчивото развитие – „Равенство между половете“.

В 5-тата Цел за устойчиво развитие е заложена глобална джендър неутралност: „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“. За да осъществи това, ЕС иска да осигури всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно „здравеопазване“ и „права“. Те са определени „както е договорено в съответствие с Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието на Пекинската платформа за действие и заключителните документи на конференциите за техния преглед.“ В тези документи се посочва, че достъпът до контрацептиви и безопасният аборт по желание следва да бъдат права на човека.

Начинът, по който ЕС измерва успеха си в това отношение, е показателен – първо, чрез „дела на жените на възраст 15-49 години, които сами взимат информирани решения относно сексуалните отношения, употребата на контрацептиви и грижите за репродуктивното си здраве“; второ, чрез „броя на страните със законови разпоредби, които гарантират пълен и равен достъп на жените и мъжете на възраст 15 и повече години до грижи, информация и образование в областта на сексуалното и репродуктивното здраве“. Планираното родителство и неговата партньорска организация на СЗО в Германия трябва да се гордеят.

Дребният шрифт разкрива също, че 5-ата Цел за устойчиво развитие има икономически компонент. Една от целите е жените да участват в пазара на труда във възможно най-голяма степен и да не бъдат възпрепятствани от грижи за зависими деца. За да покаже до каква степен 5-ата Цел се изпълнява към този момент в Европейския съюз ЕС дори предоставя постоянна връзка към европейската статистика за лицата, които са извън работната сила, поради задължението им да полагат грижа, определящо се от пола им.

Особено тревожен е фактът, че върховенството на националните закони на отделните държави е второстепенно съображение в съзнанието на видни говорители на Целите за устойчиво развитие. Когато става дума за изпълнението им, неолибералното господство трябва да има предимство пред всички демократично определени национални регулации, които може да са налице.

В антологията „Международни човешки права на жените“, публикувана от приятелски настроени към ООН учени, арогантно се застъпва тезата, че въз основа на 5-ата Цел за устойчиво развитие националните закони и родителските права в африканските и азиатските страни трябва да бъдат пренебрегнати: „Предвид сериозно застрашените нужди на сексуалното здраве на подрастващите момичета в региона, може да се очаква, че всяко тълкуване, което ще бъде предоставено от съдилищата по отношение на подрастваща жена, търсеща лечение на сексуалното си здраве, ще бъде в полза на момичето и няма да се съобразява неоправдано с родителските правомощия за упражняване на контрол.“

Когато правителствата не желаят, „съдилищата могат да играят важна роля в утвърждаването на сексуалната автономност на подрастващите.“

Това не са изолирани коментари. Те напълно съвпадат с мнението на бившия германски федерален министър Адолф Клоке-Леш, който ръководи международния център за Цели за устойчиво развитие в Хамбург. В статия на уебсайта на Цели за устойчиво развитие Клоке-Леш се застъпва за форми на международно управление, което да има правомощия да отменя националните правителства. С други думи, сегашното ръководство смята, че Целите за устойчиво развитие, които нямат никаква законова сила, и техните либерални политики трябва да бъдат налагани на страните, които не желаят да се съобразяват с тях.

Още през 2016 г., малко след стартирането на Целите за устойчиво развитие през 2015 г., лобистката група Stonewall публикува ръководство за използването на Цели за устойчиво развитие за насърчаване на либерални леви политики, касаещи идентичността и сексуалността. Според Stonewall, която е сериозно субсидирана от правителството на Великобритания (тогава член на ЕС), „Този политически наръчник е предназначен за благотворителни организации, правителства и други организации, участващи в усвояването на помощи и международното развитие. Ръководството ще им помогне да разберат проблемите и да включат ЛГБТ хората в своите програми. В него се предлагат практически действия и се дават примери за най-добри практики от цял свят.“

В други европейски страни има подобни, финансирани от правителствата организации, които насърчават ЛГБТ като част от програмата на Целите за устойчиво развитие. Например Целите за устойчиво развитие Нидерландия, финансирана от министерство на външните работи на страната, публикува манифест за ЛГБТ през 2018 г., насочен към интегрирането на алтернативното сексуално изразяване в обществото. При стартирането на Цели за устойчиво развитие през 2015 г. министърът на външната търговия на Нидерландия предостави 93 милиона евро за финансиране на лидерски възможности за жените. Създаденият с тази цел закон изрично посочва, че той е насочен не само към постигане на икономическо равенство на жените, но и към преодоляване на неравенството, свързано със „сексуалната ориентация“. В съответствие със стандартите на ЕС, законът посочва 5-ата Цел за устойчиво развитие и Пекинската декларация за своята обосновка. Тази конкретна политика в областта на външната търговия е само един от националните примери за начинът, по който Целите за устойчиво развитие се използват от европейските правителства за насърчаване и износ на ЛГБТ ценности.

В обобщение, Целите за устойчиво развитие съдържат либералния морален дневен ред, който е насочен към преструктуриране на традиционните общества по подобие на неолибералните демокрации. Цел 5 на устойчивото развитие се застъпва за налагане на еманципация и сексуална свобода чрез финансови и регулаторни средства. Нейната програма е насочена към разрушаване на традиционните патриархални семейни структури и принадлежността към тях, за да се насърчи максималното участие в неолибералната визия за универсална пазарна икономика и сексуално самоопределение.

Бенно Зуидам, д.бф.н. преподава Християнска етика в Амстердамския университет. Преди това е бил университетски преподавател в ЮАР. Продължава да бъде асоцииран преподавател в Северозападния университет. Ангажиран е и с Библейското общество – християнска организация по въпросите на семейството и брака в Нидерландия.

 

Източник: theamericanconservative.com

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

Коментари

 • рукола Z

  11 Май 2023 14:14ч.

  Това просто е план Б... като видяха, че не могат да ваксинират всички, сега ще се опитат да ги скопят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не, приятелю!

  11 Май 2023 15:04ч.

  Това е план "А". Ваксинации и всички други конюнктури са само бонуси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ние нямаме нужда нито от А, нито от Б планове

  11 Май 2023 17:35ч.

  защото сами си се стопяваме... Целта на всичките им "планове" е съкращение на населението с 82.7%. Суверенни държави като Мексико или Индия (например) си поеха здравеопазването в собствени ръце, не ваксинираха масово хората си, а проведоха профилактика с Ивермектин ("Хювемек" по нашите земи) и съкратиха с по 97% заболяваемостта! Явно е, че оръжието е съвкупност от ваксините + инфекциите. Как са попаднали в теб опасните "шипови протеини", които разказват играта на всички епителни тъкани в тялото, прониквайки през кръвоносните съдове дори в мозъка, и се задържайки се дълго там - няма значение. Опустошителната им дейност става все по явна... Просто WEF-аджиите са подходили специфично към отделните държави в зависимост от националния. В Сев. Хамерика например, където пространствата са по-големи и населението е по-изпълнително - нямаха чак толкова много заболели, но пък ги ваксинираха задължително... Към инатливия български човек, който (предвидимо) щеше да откаже да се ваксинира - на нас ни пуснаха огромен брой патогени.И въпреки че броят на ваксинираните у нас относително не е много голям - поражениятя от тези адови "шипови протеини" се отчитат по повишената смъртност у нас "от всички други причини" - сърдечно-съдови заболявания, рак, безплодие / спонтанни аборти... Щом изчезваме със скорост 1 град с размерите на гр. Ловеч / на година, (https://epicenter.bg/article/Vsyaka-godina-ot-Balgariya-izchezva-edin-grad-kato-Lovech/90899/2/0 ) краят ни не е далеко... Освен ако не се мобилизираме и не започнем ударно да раждаме повече деца... Онези, които могат де... ;)... Това пък не го правим, защото нямаме мотивация, залисани в ежедневната ни борба за насъщния, в условията на изкуствено организираната ни мизерия ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нашият най-голям враг днес са българските политици и "държавници", воглаве с предателят Румен Радев и крадецът Бойко Борисов

  11 Май 2023 14:17ч.

  Тези няма да мирясат, докато не затрият България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  11 Май 2023 14:21ч.

  Не съм съгласен... борбата с психясалите евроджендъре е трудна и въртелива, нищо не е такова, каквото изглежда, а и не бива да се забравя, че БОКО и Нинова спряха въвеждането на ИК в България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "не бива да се забравя, че БОКО и Нинова спряха въвеждането на ИК в България"

  11 Май 2023 15:40ч.

  Това не е вярно! Боко беше и още е за конвенцията! Неговата министърка, Катето Захариева, я подписа! БСП и патриотите бяха против, към тях се присъединиха църквите /христянска и ислямска, че и юдейска също/, и не беше ратифицирана. След това беше решението на конституционния съд. И до ден днешен подписът на Захариева не е оттеглен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  11 Май 2023 19:09ч.

  Кой я прати на КС? ... не се научихте да гледате какво правят, а не какво приказват 😜

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Василева

  12 Май 2023 11:19ч.

  Не! Няма да успеят и да затрият България! Това през което е минала България е векове на величие защото е устояла и е България. Та тия ли педе-си(отвътре и навън) ще ни затрият.....ха,ха,..... не им достига изобщо въобръжението колко самите те са неадекватни и колко бързи измислената им реалност ще изчезне.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • палец нагоре

  11 Май 2023 14:17ч.

  Поздрави за избора ви за снимката - това е истинското лице на кикимората!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  11 Май 2023 14:38ч.

  Игрива палавница

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вили

  13 Май 2023 0:42ч.

  като Хитлер е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Буля Урсулка и липсват само рога

  11 Май 2023 14:18ч.

  Другият вариант е мустачки под носа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сталин Й. В.

  11 Май 2023 14:20ч.

  Устойчиво развитие, ама докато падне Бахмут (Артьомовск) и избият ВСУ в контранастъплението, дето ще изгорят и немските танкове с кръстовете. Руснаците това много го могат. Тогава бързо започва неустойчивото разпадане на ЕС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пенсионер

  11 Май 2023 14:22ч.

  Аман от евро педерасти!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“.

  11 Май 2023 14:22ч.

  Ще цъфнем и ще вържем, като дадем власт на пиклите. Абе тези наред ли са?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател

  11 Май 2023 14:41ч.

  Имам деца от двата пола, всички са ми еднакво мили. Равенство във възможностите и перспектиите нека да има. Всеки човек заслужава възможността да се реализира и да има достоен живот. Само да не избият на уравниловка (като Холивуд сега, с чернокожи европейски крале), ще направят лоша услуга на всички.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 11 Май 2023 14:22ч. Ще цъфнем и ще вържем, като дадем власт на пиклите. Абе тези наред ли са?

  11 Май 2023 23:14ч.

  В ред са, в ред са, когато "всички жени и момичета" се почистват овластени целта е постигната - овладтенатз жена - каквото и да значи това, престава да ражда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мале мале

  11 Май 2023 14:31ч.

  Адолф Клоке-Леш - този индивид сигурно е главен жрец на някоя некрофилска секта

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зловещо е!

  11 Май 2023 14:34ч.

  ООН и СЗО: "Училищата трябва да обучат децата да имат сексуални партньори" Целият текст (дълъг е, с картинки и видеа) не е за хора със слаби сърца, но е задължителен за всички с малки деца: https://stopworldcontrol.com/children/ Има препратки към всички разгледани официални документи и статии. Колкото до SDG - може да ги намерите на сайта на фондация "Рокфелер", с кратък коментар към всяка от целите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Първо се научете какво е

  11 Май 2023 14:34ч.

  Джендър. Джендър е, който иска жените и мъжете да имат еднакво време за домашен труд и еднакво свободно време. А антиджендър искат както е в Италия жената да работи седмично 20 часа домашен труд, а мъжа - 1 час.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Първо се ограмоти!

  11 Май 2023 15:07ч.

  После раздавай дефицитния си кокоши акъл!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Неизвестен автор:

  11 Май 2023 15:11ч.

  Моята теза е следната: когато мъжете ръководеха света, а жените управляваха обществото, имахме шанс да изживеем живота си в някакво подобие на баланс, но жените дезертираха от управлението на обществото и по този начин всичко се срина драматично. Жените поискаха да спечелят сделката за ръководството на света и сега живеем в един все по-луд свят. Красивото общество, построено от западните жени, е в руини. Майките решиха, че са същите като мъжете, изоставиха дома и бебетата си, за да вземат куфарчетата си и да се втурнат далече от тях. Когато жените управляваха общността, мощта на обществото се излъчваше от дома. Мъжете се трудеха, за да запазят семействата си защитени, на топло, облечени и нахранени, докато жените най-вече оставаха у дома, за да управляват децата и общността. Майката ръководеше домакинството и внимателно наблюдаваше поведението на децата. Повечето квартални жени се познаваха и провеждаха неофициални срещи в хола и кухнята си. Именно тук общността им разработи основните правила за това как да управлява децата и съпрузите. Всяка майка бе свободна да коригира нечие дете, ако сметне, че не се държи подобаващо. Беше доста голяма рядкост някой да каже: „Как смеете да наказвате детето ми!“ Те бяха постигнали съгласие помежду си какво е желаното поведение. Добрите маниери, от които имаха полза всички, бяха препоръчителни и усвоявани. Съседите се подкрепяха един друг. Очакваше се да е така. Съществените правила, които майките формираха у своите бебета и домове, излизаха навън като норма по улици, училища, офиси, заседателни зали, отдели, фабрики и агенции, за да формират рамката на западната етика. Общностите, църквите и училищата, всички приемаха сходни ценности, просто защото правилата на мама бяха разработени по Десетте Божи заповеди. В много градове не заключваха вратите си дори и през нощта. Но ето, след петдесет години от всемогъщия експеримент за „повишаване на съзнанието“ ( consciousness-raising), за да се “овластят” жените, по време на скандала около Харви Уейнстийн и други чуваме от момичешките гласчета на пълнолетните жертви: „Аз замръзнах, парализирана. Предадох се, защото не знаех какво да правя. Аз бях ужасена!“ Това е някакво странно “овластяване”. Когато бях момиче, ние правехме това, за което нашите майки ни инструктираха: ние изкрещявахме “НЕ!”, зашлевявахме лицето на нападателя, после излизахме от стаята или викахме полиция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абе хора, какво отговаряте на трола?

  11 Май 2023 15:20ч.

  Джендъра НЕ Е пол! Няма нищо общо с биологията. Джендъра е това, с което се "идентифицираш". Сутрин може да си жена, на обяд мъж, вечер нещо друго. На това му се вика "флуиден" джендър. Джендърът може да е всичко между мъж, жена, и извън тях. Нищо определено няма в джендъра, всичко е момент на настроения и "идентификация". Ето, сега неуспели в спорта мъже се идентифицират като жени и печелят, докато си развяват онези работи в женските съблекални. Друг пример - насилници и изнасилвачи се идентифицират като жени и попадат къде - в женския затвор - където продължават да насилват жените там.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • диктатура

  11 Май 2023 15:48ч.

  Следователно джендърстването е психично заболяване, освен когато не се използва за интерес, както е при спортисти, да речем.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Преди да се "социализира"

  11 Май 2023 18:35ч.

  по този отвратителен начин, това беше безобиден термин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • имам пред вид

  11 Май 2023 18:37ч.

  граматичен термин

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Западът не е с всичкия си

  11 Май 2023 14:43ч.

  И това все повече му личи. Дали ще му излезе през носа или през други дупки, няма особено значение. Това е пътят на ускореното разлагане на т.н. западна цивилизация, градината зад която започвали джунглите. А че градината се е напълнила с повече плевели и бурени от джунглата, какво от това? Ама така разсъждава човече, ударено от Господ в главата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ***///

  11 Май 2023 14:46ч.

  Щом искат "равенство", значи на ред е Премиер переунгел. Освен ако предишният вече не е бил такъв.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мдааа

  11 Май 2023 15:14ч.

  Да излезем от НАТО и Гейсъюз - оооо ужас, ще ни спрат парите, няма да можем да пътуваме и да ходим на почивка в Гърция! Това е цената - ставате педераси и лесбийки, децата ви също, ако не ги конфискуват в полза на норвежките педофили! Така, че приятно прекарване в Гърция и си носете вазелин, повече вазелин!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рай за педофилите

  11 Май 2023 16:05ч.

  Нали затова обявиха Норвегия за най-щастливата страна... не е заради децата със сигурност

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  11 Май 2023 15:43ч.

  И единна световна електронна валута(разбирай невидими окови)! Единен електронен индификатор със здравнни и биометрични данни! Еко ограничения не съвместими със съществуването, евтаназия и депопулация, ето това е зрелият електронен комунизъм, разбирай сатанизъм с власт на антихриста... Дано горят в ада час по скоро, но света е приключил също и човешката популация, щом остави най извратените сатанисти да решават настоящето и бъдещето!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коцкар

  11 Май 2023 15:51ч.

  Поглед на дърта мастия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Качихте се на влак, преди да знаете накъде отива

  11 Май 2023 15:55ч.

  Сега няма защо да се оплаквате и да мрънкате.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колега

  11 Май 2023 18:12ч.

  никой не ни е питал за ЕС и НАТО, и може би в това е шансът ни да спасим поне бъдещите поколения. Иначе всички ще приличат на роботи, ще говорят клишета,справка Габриел.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вярно е, че не са ви питали

  11 Май 2023 19:39ч.

  Но не скачахте ли по площадите? Не бе ли неописуема радост, че сте част от европейското семейство? Щом сте от едно семейство, ще търпите когато ви …

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колко благордно е да смачкаш още повече измамените и използвани жертви...

  12 Май 2023 0:25ч.

  Дали има някаква голяма разлика с онези, които ги измамиха и ги използват?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • категорично против моралната изродщина

  11 Май 2023 15:58ч.

  Тази гнусна зараза джендърството трябва да се пресече навреме, защото искат насила да направят хората и децата им такива. Вече целият държавен апарат и институции са подчинени на джендърите. Днес от ареста е освободен онзи мъж изверг, дето се гаври с детето на каишка, защото бил жена?! В същото време останалите двама мъже са оставени в ареста, защото поне са нормални мъже, а не джендъри. Ако не се противопоставим решително, това ни чака - терор, тормоз и гавра на джендърите и обратните над нормалните хора и семействата им. Включително отнемане на децата им им превръщането им в себеподобни морални и физически уроди, без право родителя да си каже мнението - точно това го има в Истанбулската конвенция. Наричат го право на полово самоопределение на детето под надзор на НПО-та от джендъри. Как ще се самоопредели - решете сами.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  11 Май 2023 17:15ч.

  Значи за това в "Откровението" се говори за жена със звезди на главата, която ще роди дете от "Звяра". Някои я оприличаваха на Европа, която като гледам ще роди свое "дете"- безполово и безчовечно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Леля

  11 Май 2023 17:24ч.

  "Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета" Това отдавна е постигнато в нашата държава благодарение на 45 години социализъм. Не знам какво повече искат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВСИЧКО ще направят, само да не се раждат деца.

  11 Май 2023 17:50ч.

  Ако трябва ще ваксинират и ще стерилизират химически, ако трябва ще промиват мозъци и ще налагат идиотски перверзни обществени норми и стилове на живот. Важното е обикновените хора да нямат деца. Е, техните са друго нещо... Джордж С. има 6, Кил Бил има 3 - и трите не са ваксинирани, Дейвид Рокефелер - 6; Чарлз Дарвин - един от първите "евгеници" е имал 10! Бог го е наказал за идеите му с три от тях - дебили...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • От любопитство

  12 Май 2023 11:48ч.

  Направи справка, на Запад, по колко деца имат богаташите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • EvRo

  11 Май 2023 18:03ч.

  Европейски ценности не са това.Ценностите на европейската култура са други. Тези малоумни хорица не могат да ни поучават само защото им плащат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Смятайте го за предупреждение !

  11 Май 2023 19:08ч.

  Какво го очаква нашего брата българин в близко бъдеще: "Нашата" Марийка /брюкселската ни снахичка/, първа дружка с Урсулка, ако не дай си Боже стане министър-председателка, ви чакат следните екстри: 1./ Ще събори руските паметници в страната. 2./ Ще ни наложи силово "Истанбулската" конвенция. 3./ Ще ни затвори ТЕЦ-овете, определени от Брюксел. 4./ Ще ни вдигне данъците и ореже социалните придобивки, за да може да достигнем 3% инфлация. 5./ Границите ни ще бъдат широко отворени за всички селскостопански украински продукти, богати на цинк и олово. 6./ Масово изпращане на оръжие за Украйна и призовки от военните ни окръжия на всички "българи юнаци", до 35 годишна възраст за лагер сборове и военна повиност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • То, че с евроатланческа "ценност" начело нещата ще са много зле, е ясно, но Съветски комунистически паметници едва ли ще липсват на някого, а българските селскостопански продукти са вече отдавна "богати" на всякакви отрови, убиващи хората, които ги ядат.

  11 Май 2023 19:37ч.

  Май не останаха полезни ходове за обикновения човек - когото и да инсталират горе да бута грозния цирк "напред", няма да е за доброто на хората.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Съветски комунистически паметници едва ли ще липсват на някого"

  12 Май 2023 7:01ч.

  Изрод монархофашистки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И фашистки паметници няма да липсват на никого, не само Съветски комунистически

  12 Май 2023 17:04ч.

  А и паметници на всякакви други зли субекти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По-добре не наричайте "ценности" гнусни извращения.

  11 Май 2023 19:28ч.

  Зад всички такива внимателно скроени термини за манипулиране на хората се крие безпътната злина и тъмнина на авторите им.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Супер

  11 Май 2023 19:31ч.

  Яворе, дай една заплата отгоре на това момче (или момиче), което ти избира снимките. Уникални са! Като прочета заглавието и видя снимката, може и да не чета статията (аз съм зает човек). Ако направите и един колаж на госпожата с рогца, ще бъде още по-разкошно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Подкрепям!

  11 Май 2023 22:15ч.

  Снимките са страхотни в повечето случаи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Целите за устойчиво развитие

  11 Май 2023 22:49ч.

  означава тотален контрол, предвидимо и контролирано общество, което може да стане само с де популация, с малко население, 5Г наблюдение, камери навсякъде, цифрови пари. И второ, тотална регистрация на всички ресурси: зърнени сортове, земя, храни, животни, гори, природни богатства, с една цел - контрол. Това е Давоския план.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не регистрация на ресурсите

  12 Май 2023 9:09ч.

  А контрол и монетизация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sgt. Pepper

  11 Май 2023 23:36ч.

  Бабето гледа прекалено похотливо за възрастта си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Викт

  12 Май 2023 10:59ч.

  "Пияна жена - весела къща"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи