Изгубената България

Денонощни паметници (филм)

Денонощни паметници (филм)

Филмът “Денонощни паметници” е продуциран от Сдружение “Гласове” с финансовата подкрепа на Столична община в рамките на Столична програма “Култура” 20...

Кога светва първата лампа в България

Кога светва първата лампа в България

Още с първите глътки свобода България жадно поема по пътя на модернизацията. Приема се Търновската конституция. София е избрана за столица на България...