Министерството на финансите запазва действащия модел на облагане на традиционния хазарт, като предлага само ясно разграничаване на двете хипотези, включени в чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта и прави прецизиране на текстовете, включвайки ги в две отделни алинеи. В ал. 3 ще се визират случаите, при които се дължи държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.
Министерството на финансите запазва сегашния модел на облагане на хазарта

 

Новосъздадената ал. 4 ще се отнася за хазартните игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисионни за участие. За посочените ще се дължи държавна такса за поддържане на лиценз в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни, уточняват от Министерството на финансите.

Действащата към настоящия момент разпоредба разграничава двете хипотези на формиране на „основа“, върху която се събират държавни такси за поддържане на лиценз за организиране на определени от закона хазартни игри. В едната хипотеза „основата“ са стойността на постъпилите залози за традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията. Във втората хипотеза са събраните такси и комисионни за участие, в случаите, когато се събират такси и комисионни за участие.

И при сега действащата разпоредба, и след промените, се запазва режимът на облагане, а именно:

  • Когато организаторът организира хазартната игра и получава залозите по нея дължи държавна такса в размер на 15 % върху получените залози.
  • При организиране, например, на покер турнир, при който участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането на покер турнира и събира такси и комисионни за това, ще дължи държавна такса 20 % върху получените от играчите такси и комисионни.

В публикувания на 23.01.2020 г. за обществено обсъждане проект на Закон за Националната агенция по хазарта бяха предложени и изменения в Закона за хазарта в текстовете, регламентиращи дължимите държавни такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри. Основната цел на промените беше, от една страна, да се създаде правна сигурност за организаторите на хазартни игри, като ясно се разграничат какви са дължимите държавни такси за отделните видове хазартни игри. От друга страна, беше предложен моделът за определяне на дължимата държавна такса за онлайн залаганията да бъде приложен и по отношение на традиционния хазарт, с цел равнопоставеност и въвеждане на добрите европейски практики.

Моделът на облагане на брутната печалба е ефективен инструмент за намаляване дела на нелегалната хазартна дейност. Намаляването на нелегалния пазар води до увеличаване на бюджетните приходи, до по-добра защита на участниците в хазартни игри и до по-ефективна борба и превенция на хазартната зависимост. Повечето държави  членки на ЕС са променили режима на облагане на хазартната дейност в посока замяна на данъка върху залозите с данък върху брутната печалба, съобщава още Министерството на финансите.

 

 

 

 

Още от категорията

7 коментар/a

с робите , така на 24.01.2020 в 17:14
-: )) И какво сега , извинете сгреших ! Същият и същите . Сега е на ред-ход Господин Гешев, като при Нено Димов, ако има спазване на Законите за обществена полза . ,
божието око на 24.01.2020 в 17:29
Черепахата ги посипа със златен дъждец и тю-тяяя .
Ко стана уа на 24.01.2020 в 18:27
Божков ви поуплаши май ,а? Дебели папки явно е събрал. Скръцна ви със зъби и се "разколебахте". Крадливи и пъзливи
Горанов ще си ходи на 24.01.2020 в 20:56
Никой вожд не обича слуги които служат на двама господари
Владимир Петров на 24.01.2020 в 22:19
За кого не е ясно, е Владислав Горанов е креатура на Черепа, т.е на Боко Тиквата?!
Идеалист на 24.01.2020 в 23:43
Вчера приличаше на вземане на бизнес, днес е на посочване на кого трябва да се отчетат. Май вече се отчетоха!
реалист на 25.01.2020 в 08:26
и двамата са боклуци ...единият "специалист по всичко", смешник кат Т.Колев, другият яко корумпе което и краде. Вън от Теритирията, Вътре в затвора..

Напиши коментар