Откакто е министър, със Стойчо Кацаров нямам никакви отношения. Преди това сме имали размяна на реплики заради идейни спорове - той защитаваше интересите на частните болници, казва бившият директор на УМБАЛСМ “Пирогов”. И още: "В края на миналата година д-р Кацаров е докаран с COVID в тежко състояние, с много ниска сатурация, налагаща да бъде приет по спешност и да започне лечение, което трае 17-18 дни, изискващо кислородотерапия, антибиотична терапия и т.н. Вторият път е бил в болницата за проследяване на пост- COVID синдром, направени са му изследвания и всички документи са подписани от него. Това, че не е останал да лежи в болницата, е негово лично решение, но не означава, че не е лекуван. В “Пирогов” са лекувани над 5200 пациенти с COVID до момента, от които 200 са здравнонеосигурени, за които касата не е платила стотинка. В хода на проверката на касата са констатирани пропуски от документално естество, но няма нелекувани пациенти. Една работеща болница много по-често може да изпусне някой декурсуз или нещо да не бъде вписано докрай в историите на заболяването, т. нар. болнични листове, отколкото човек, който не работи.
Проф. Асен Балтов: “Фалшиви пътеки” ли? Излекувахме 5200 болни с COVID - всеки струва поне 4000 лв., а касата плаща по 1200. Омерзен съм!

 

- Проф. Балтов, минаха повече от 48 часа, откакто здравното министерство съобщи, че ви отстранява като директор на “Пирогов”, за което вие научихте от медиите. Получихте ли официално съобщение за уволнението си?

 

- Официално уведомление за уволнението ми нямам - нито устно, нито писмено, от никого. С новия директор нито съм се видял, нито съм се чувал. Всъщност аз до този момент не знам защо точно съм уволнен официално.

 

- Непрозрачно, еднолично управление и източване на касата са мотивите на здравното министерство, които съобщи зам.-министър Димитър Петров. Какъв е вашият отговор на тях?

 

- Не приемам мотивите за уволнението си. От посочения в прессъобщението чл. 24 от закона за публичните предприятия, по който ме отстраняват, става ясно, че договорът се прекратява предсрочно при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения. Нито една от тези 2 хипотези не е налице, тъй като няма окончателно никакво установено нарушение, нито каквото и да било системно неизпълнение, които да са установени по законен ред, т.е. да са установени по безспорен начин. Излиза, че съм виновен, а не невинен до доказване на противното.

 

Важно уточнение е, че докладът на здравната каса не е окончателен акт, а само констатации, които са спорни и могат да се обжалват. Едва ако възраженията не бъдат приети, тогава се пристъпва към покана за възстановяване на средствата, което може да се обжалва на две инстанции. Чак след това резултатите стават окончателни.

 

Твърденията на един от новите членове на Съвета на директорите, който е представител на държавата според новите изисквания по Закона за публичните предприятия, че не е получавал информация, както и че са взимани еднолични решения, не са верни. Този господин винаги е бил викан на всички съвети на директорите, само за един има отпуск, но решения са се взимали винаги присъствено.

 

Той се е разписвал, че е присъствал. Давана му е информация, каквато е поискал, с изключение на една за копия от протоколите на съвета на директорите за последните 5 г., която не може да стане веднага, но и която не е редно да се дава, защото е изнасяне на информация. Предложил съм му да дойде да се запознае с всички материали на място и да си води записки. Досега не е проявил интерес.

 

- С бързата процедура по уволнението ви нарушено ли е правото ви да обжалвате проверката на касата?

 

- Да. Реално след вписването на новия директор в Търговския регистър правото на обжалване става негово и според мен това беше една от причините за бързането - да не се допусне да има възражение към НЗОК, но днес входирахме възражение по всички точки. Не само по петте протокола, които ни бяха предоставени в понеделник и според които трябва да върнем над 1 млн. лв., но и по още три протокола, които ни бяха връчени миналата седмица.

 

- За какво са тези три протокола?

 

- Свързани са с проверка по донос, без подпис. По българското законодателство проверки по доноси не са допустими.

 

- Доносът от министъра ли е и за какво?

 

- Не мога да гадая. Иначе доносът е за лечение на пациенти по ортопедично-травматологични заболявания. Става въпрос за артроскопии, като в доноса се визира, че едва ли не аз съм ги правил, което не е вярно.

 

- Какво е становището от тази проверка?

 

- Отново, че трябва да върнем пари - става дума за операции, които са извършени през 2018 г., които имат дори давностен срок.

 

- Откъде тръгна проверката на касата за стотиците фалшиви хоспитализации?

 

- Най-вероятно защото самият Стойчо Кацаров е лежал по тези пътеки и му е направило нещо впечатление. Според мен всичко е започнало още в началото на мандата на министър Кацаров, когато в неговия сайт на неправителствената организация излезе информация, че на болницата са предоставени 2,45 млн. лв., с които да бъде закупена апаратура. Понеже в постановлението на Министерския съвет не било напълно изписано какво е купено, едва ли не 1,5 млн. лв. са изчезнали и Балтов си ги е прибрал. След проверка на изпратен от тях репортер се оказа, че всичко е абсолютно изрядно. Мислех, че с това нещата ще се приключат. Започна се едно изчегъртване, което продължи и до момента.

 

- Кога се лекува министър Кацаров при вас?

 

- В края на миналата година. Докаран е с COVID в тежко състояние, с много ниска сатурация, налагаща да бъде приет по спешност и да започне лечение, което трае 17-18 дни, изискващо кислородотерапия, антибиотична терапия и т.н.

 

- Как ще коментирате твърдението му, че е един от фалшивите пациенти на “Пирогов” - факт, който колегата ви доц. Петър Атанасов оспори лично?

 

- Бил е в болницата за проследяване на пост- COVID синдром, направени са му изследвания и всички документи са подписани от него. Това, че не е останал да лежи в болницата, е негово лично решение, но не означава, че не е лекуван.

 

- А какъв е вашият отговор на твърдението за фиктивни пациенти? 

 

- В “Пирогов” са лекувани над 5200 пациенти с COVID до момента, от които 200 са здравнонеосигурени, за които касата не е платила стотинка.

 

В хода на проверката на касата са констатирани пропуски от документално естество, но няма нелекувани пациенти. Една работеща болница много по-често може да изпусне някой декурсуз или нещо да не бъде вписано докрай в историите на заболяването, т. нар. болнични листове, отколкото човек, който не работи.

 

Всички проверени от касата хоспитализации, които не са на над 900, както беше обявено, а на 802-ма пациенти, са на хора, които преди това са лежали по COVID пътека, но понеже не са били в добра кондиция, след месец идват на контролни прегледи. Вижда се, че имат раздвижени чернодробни или бъбречни показатели, следствие не само на самия COVID, но и на терапиите, с които са третирани, и отново се приемат.

 

При липса на пътека за пост-COVID синдром и на възможност да промениш някоя пътека, така че да използваш съдържанието като диагнози, за да можеш да лекуваш пациентите си, касата излиза със съмнения, че пътеките са фалшиви.

 

Когато искаш да спасиш някого, правиш всичко възможно и не пестиш финансов ресурс или лечение. Сега, когато отминаха двете сериозни вълни, изчисляваме, че средната цена на пациент в “Пирогов” е била около 4000 лв., при това за пациент в средно тежко състояние, на кислородна терапия, който не е лежал в реанимация и не е бил интубиран.

 

Харчехме по 8,5 т кислород на денонощие, имахме над 500 заети легла.

 

Мисля, че дадохме максималното от себе си, а как се мотивира този персонал да работи по този начин? Неслучайно се коментираше, че “Пирогов” дава по 1000 лв. допълнително през ноември и декември за хората си, които работят в COVID звената.

 

- Сред “фиктивните” според НЗОК пациенти се оказаха и служители на болницата обаче.

 

- Когато бяха настанени първите пациенти в “Пирогов” през март 2020 г., по нареждане на РЗИ всички, които бяха в Клиниката по вътрешни болести - 29 човека, бяха карантинирани и не им се даваше да бъдат преместени в друго отделение, целият персонал, който работеше, също остана да ги лекува.

 

Имахме бременна пациентка, която лежа в COVID отделението, а в съседна на нея стая беше настанен колега гинеколог, който също беше болен, но през цялото време се грижеше за нея - следеше тоновете на бебето и сатурацията на двамата. Имаше и хирург, пак с COVID, който превързваше болните. Имаше и колега от гнойно-септичната клиника, който пък превързваше декубитални рани.

 

Всички изброени в доклада на касата хора са лекари, които останаха на работа и лекуваха, докато бяха самите те болни.

 

- Доплащане от 17 пациенти за дейности, които плаща и касата, както неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм са част от другите нарушения в доклада. Как ще отговорите на тях? 

 

- Има пациенти, които са плащали тестове, които не влизат в никаква пътека и за които консумативите трябва да се платят.

 

По втория казус става въпрос за това, че в пътеката има определени абсолютно задължителни дейности, които трябва да бъдат спазени като лечебен алгоритъм, и други, които са пожелателни. Именно пожелателните отсъстват.

 

- Как течеше самата проверка в болницата?

 

- Спокойно. Беше даден пълен картбланш от наша страна и беше предоставена цялата рапортна зала до директора. Бяха доставени всички необходими истории на заболяването, даде се допълнително всяка информация, която беше изискана. Подпомагали сме колегите, срещу които аз нямам нищо против, но ми направи впечатление, че и те самите са доста озадачени от това, което се случва, даже се намекваше, че се търси отрязване на главата на проф. Балтов.

 

- Как е формирана сумата, която болницата трябва да върне?

 

- Сумирана е според броя на клиничните пътеки, тяхната стойност и броя на тези, които искат да отпаднат, т.е, ако са 680 по цената на пътеката - това прави сумата.

 

- Откъде идват тези 11 млн. лв., за които шефът на касата Петко Салчев каза, че сте получили неправомерно?

 

- Идват от промяната във финансирането на болниците от април миналата година, която самият проф. Салчев прие по предложение на лекарския съюз, тогавашния здравен министър Кирил Ананиев и Жени Начева като шеф на надзора на касата.

 

Тогава се взе решение, че ще се плаща 85% от предвидения обем дейност за месеца на болницата. Ако ние имаме предвиден обем дейност 6 млн. лв., на нас ще ни се платят 85 на сто от тях, независимо какъв е оборотът от клинични пътеки, процедури и всякакви други плащания от НЗОК, които се фактурират като преминали пациенти.

 

Допълнително от тези пари, за които казват, че не сме ги работили, ние кандидатстваме всеки месец да ни се доплати от 85 до 100%, тъй като болницата е изключително натоварена и имаме финансово ресурсоемки пациенти. Отпускането им минава през надзора на касата, който одобрява и след това ги превежда.

 

Досега винаги е било така и, за съжаление, това нещо отпада от юли, тъй като Салчев е казал категорично, че се противопоставя на преговорите с БЛС за това.

 

А с тези 15% можеха да се покриват огромни дефицити. Например, ако ти си лекувал 1000 пациенти с COVID и всеки един от тях е струвал 4000 лв., колкото изчислихме, че е струвало на “Пирогов” лечението при това само на средно тежките случаи, а касата ти плаща по 1200 лв., се натрупва огромен дефицит само в рамките на 1 месец. Този дефицит се покриваше именно с тези допълнителни 15%, за които “Пирогов” не е работил.

 

Слава Богу, пандемията сега е затихнала, макар че виждаме, че делта- вариантът все повече се обажда и го намираме все повече в нашите пациенти. За съжаление, за 24 ч бяха приети 7 пациенти с COVID, което не се беше случвло от месец. На прага на нова вълна сме, която постепенно ще се разрасне.

 

- Как приемате отношението, което получихте от здравните власти? Обиден ли сте?

 

- Обиден е меко казано. Омерзен съм. Когато имаш претенция и твърдиш пред обществото, че нещата трябва да бъдат законни, компетентни и прозрачни, защо вземаш незаконни и некомпетентни решения.

 

- Какви са взаимоотношенията ви с министър Стойчо Кацаров?

 

- Откакто е министър - никакви. Преди това сме имали размяна на реплики, свързани с неговата неправителствена организация, която определено според мен защитаваше интересите на частните болници. Това е бил нашият, ако мога да кажа, идеен конфликт, защото аз съм на съвсем друго мнение кои са стълбовете на здравеопазването в България, както пролича по време на COVID епидемията. Разбира се, имаше частни болници, които се включиха много активно и сериозно, за които не мога да кажа нищо, но повечето от тях показаха, че изобщо не са ефективни и не могат да се сравняват с държавните.

 

- Виждате ли целенасоченост в действията му и защо?

 

- Не мога да кажа дали е целенасоченост. По-скоро това е начин на управление и ние виждаме какво се случи в последните 2 месеца и половина. Нито ваксинационният план върви така, както преди това, нито пък виждаме да се прави някаква по-сериозна подготовка на отделенията, които ще лекуват COVID евентуално, ако има 4-а вълна есента. Тези две основни задачи, които бяха поставени още при встъпването в длъжност на служебния здравен министър, според мен не са изпълнени и до момента.

 

- Влезе ли политиката твърде много в здравеопазването и смятате ли, че разходката ви в джипа на Бойко Борисов повлия на събитията сега? 

 

- Не, политиката не е вляза в здравеопазването. Разходката с джипа е нещо, което всеки директор на мое място няма как да откаже на премиера, след като бъде поканен, още повече че тогава сме водили разговори, засягащи конкретно “Пирогов”, развитието на болницата и това да може да се започнат в момента толкова много иновативни програми и ремонти.

 

Смятам, че тук не става дума за политика, а за нормални неща в живота. Няма как да откажеш на един премиер, както и на един президент, когато пристигна на 7 април на посещение в болницата, да дойдат на посещение или да те покани да се повозиш с него и да обсъдите някои неща за болницата.

 

- Подходящ ли е проф. Иван Поромански за поста?

 

- Проф. Поромански е колега, пироговец, който работи над 40 г. в болницата. Не знам какви са му мотивите, не искам да ги коментирам.

 

- С какво се гордеете най-много през над 4-годишния си мандат?

 

- Инвестирани са над 51 млн. лв. в болницата. Успяхме да направим ремонт на 6 цели сгради на “Пирогов”. Сега тече ремонт на 14 операционни, включително започва ремонт на цялата 6-етажна сграда на урологията. Там ще бъде най-новата и модерна детска урология със собствена реанимация, която ще позволи да се кандидатства по-нататък за възстановяване на детските бъбречни трансплантации, които за първи път са направени в “Пирогов”. Когато имаш модерно оборудване, добре обезпечена реанимация и добър екип, няма никакъв проблем това да се прави.

 

Имаме и други ремонти, които предстоят, и дооборудване на клиники, но всичко е въпрос на следващите 2 г. Това беше описано в програмата ми, с която кандидатствах в началото на годината по закона за публичните предприятия и беше одобрена.

 

- В какво състояние оставяте болницата?

 

- През последните 2 г. болницата е на плюс, като 2020 г. завършва с над 3,6 млн. лв. печалба. Имаме стари дългове, които покриваме постепенно, но се видя, че реално болницата започна да работи.

 

- Каква е равносметката ви след COVID ситуацията?

 

- Равносметката е изключително тежко физическо и психическо състояние на персонала, който не стига, че работи толкова време и даде всичко от себе си, а сега трябва да бъде унижаван по този начин и да му се вменява, че тук не са лекувани пациенти, че са ограбвани, че сме източвали касата.

 

- Сериозна подкрепа получихте от колегите си, които излязоха на протест във ваша защита. 

 

- Изключително съм им благодарен. Виждам, че ме подкрепят, за което не мога да изразя чувствата си. Силно се надявам, че нашата кауза е правилната, за което също им благодаря.

 

 

Визитка:

 

 Роден е на 19.IX.1966 г. в София

 През 1994 г. завършва МУ – София

 Специализира ортопедия и травматология в “Пирогов”, където работи до декември 2006 г.

До февруари 2013 г. е лекар във ВМА, след което се връща в “Пирогов”

 До назначаването му за директор на университетската болница по спешна медицина през февруари 2017 г. е началник на I травматологична клиника

Член е на наши и международни професионални организации.

 Председател е на Българската ортопедична и травматологична асоциация

Участвал е в над 100 международни конгреса

 Директор на “Пирогов” до 14 юли 2021 г.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

11 коментар/a

ZDF на 17.07.2021 в 11:59
Около 60 лекари и медицински сестри са се събрали пред главния вход на здравното заведение в знак на протест срещу ръководството на болницата, предаде БНР. Това е вторият ден на протестите на медиците. Протестиращите отново искат оставката на началника на заведението проф. Асен Балтов. Според тях здравното заведение се управлява некомпетентно и хаотично, което е довело до голямо напрежение. https://news.bg/health/lekari-ot-pirogov-otnovo-na-protest.html
Омерзени сме от слугинажа на тоз т.н. на 17.07.2021 в 15:13
началник на тази известна болница,слугинаж към аБорисоф,Методиев и псевдо кварталната организация герб!Затова Балтов тряба да си ходи а не да подсмъча и се сополиви по телевизиите!
дреалист на 17.07.2021 в 15:57
"5200 болни с COVID - всеки струва поне 4000 лв."" ... Цццц... Е как пък всицки по 4000? .... Баре един за 2500 нямаше ли, ве...? ......... А доц. Мангъров, като го направиха шеф на ковид отделение, обясни, че 80% от хоспитализираните за Ковид не са за болница изобщо..., а за лекуване в къщи. КАза, че просто са сополиви и много уплашени. ... Та..., да попитаме - КОЙ приема сополив човек в болница? .... БОЛНИЦАТА! ....... Защо болницата приема практически здрав човек и го води болен? .......... ВНИМАНИЕ: за да му изписва лекарства и процедури за 4000 лв, щото има кой да ги дава БЕЗКОНТРОЛНО. Освен това болницата получава по 1000 лв бонус за всеки болен. Независимо, че е само сополив. А лекарите рискуващи живота си с тези сополивите - получават по 1000 лв върху заплатата, за страшния риск. ЕТО ЗАЩО болниците бяха пълни, за да може да се краде!
висок на 17.07.2021 в 16:53
Кацаров се оказа просто и злобно парче..... също като РРадев!
Кацаров си събира остатъците от здравните "реформатори", на 18.07.2021 в 07:27
Възстановява си лекарските права и всите вкупом отиват да работят в най-тежките отделения на "Пирогов под системен граждански контрол как лекуват, какви епикризи раздават, колко кинта усвояват. При задалата се нова Ковид вълна, ги командироват във въпросното отделение, с предпазните облекла, памперсите и цялата хубост. Ако излезе жив, си заплаща източеното от НЗОК за личните му скенери и изследвания със 100 % лихва.
Уточнение: на 18.07.2021 в 15:13
Раликата е плащана от джоба на милионера Балтов?
Лишо на 19.07.2021 в 12:50
Балтов колко стар изглежда, а е 1966 набор, ужас.... Парите развалят
лекар с 48 г.стаж на 20.07.2021 в 01:20
Ужас ! Болница с годишна ПЕЧАЛБА от над. 3.5 млн лв. ! Ей на това се казва търговска фирма. Да живее илко зъбаря ! Дали патрона хирург не се обръща в гроба ! А за ОМЕРЗЕНИЕТО , ЧЕТЕТЕ какво са написали във ФБ проф. д-р Костов, д-р Кателиева , д-р Гребнев а и чуйте по всички медии и какво мисли народа !
Ala_Bala на 20.07.2021 в 05:50
При липса на пътека за пост-COVID синдром и на възможност да промениш някоя пътека, така че да използваш съдържанието като диагнози, за да можеш да лекуваш пациентите си, касата излиза със съмнения, че пътеките са фалшиви.
Разпределение на баницата на 22.07.2021 в 18:11
Частните болници що не ги проверяват?
И да, не вярвам на Кацаров на 22.07.2021 в 18:12
Някой иска и тая болница да приватизира.

Напиши коментар