В интервю за Dir.bg адв. Михаил Екимджиев коментира решението на Конституционния съд от днес, с което назначението на Кирил Петков за служебен министър бе обявено за противоконституционно заради двойното му гражданство. Според правозащитника съдът е защитил едни архаични норми, които нямат място в глобалния свят, тълкувал е Конституцията "перверзно" заради "недотам чистоплътни зависимости" и не е дал правото на самия Петков да бъде изслушан и да се защити.
Михаил Екимджиев: КС действа като мешере, тълкува перверзно Конституцията

 

 

- Адвокат Екимджиев, как коментирате решението на КС, че указът на президента в частта му за назначението на бившия икономически министър Кирил Петков е противоконституционен?

 

- След решенията на този състав на КС по делата за Истанбулската конвенция и вчерашното решение във връзка с пола, мислех, че това е дъното, но с днешното решение, свързано с гражданството на Кирил Петков, виждаме, че той не просто дълбае дъното на юридическата и ценностна нищета, а той вече е в едно подземие от гледна точка на споделени европейски ценности. От гледна точка на реалностите на живота, които налагат Конституцията и нейното съобразяване с тези реалности.

 

- Защо дълбае дъното с това решение КС?

 

- Не дълбае, вече го е издълбал - сега е в подземието. Вече е на долния етаж. Това е така, защото Конституцията и правото пазят и защитават ценности. Само преди няколко дни в интервю бившият конституционен съдия Георги Марков обясни какво всъщност е целяло Великото народно събрание, когато е приемало тези ограничения. Може да му се вярва, защото той е участвал в тези процеси, той не просто е гласувал. Той в прав текст обяснява как специално тази забрана за двойно гражданство е наложена, за да не може покойният проф. Александър Чирков да стане депутат и министър, защото тогава той имаше и немско гражданство. Обяснено и за другите ограничения за президента, който освен че не може да има двойно гражданство, е наложено последните 5 години да не е живял в България, за да не може Симеон Сакскобургготски да стане президент и т.н.

 

Тоест, виждаме как зад гърба на суверена неговите "избраници" във ВНС са осъществили един политически картел, за да защитят не нашите интереси като избиратели, защото несъмнено много хора тогава щяха да гласуват и за проф. Александър Чирков, и за Симеон Сакскобургготски, а по един перфиден, провинциален начин са искали да защитят собствените си политически интереси - да ги извадят от конкуренцията. Аз го наричам политически картел, защото по този начин те елиминарт влиятелни, компетентни, харизматични българи от мъзможността да участват в политическия живот. По този начин са лишили българския народ да гласува за тези лица без да се интересуват дали това е действителната воля на народа. От юридическа гледна точка е недопустимо в какъвто и да е нормативен акт, дори в правилник за вътрешния ред на селско читалище да има норма, която да е насочена към Бай Иван или към конкретно лице. А това е допуснато в българската Конституция. И не само е допуснато тогава, а такива норми продължават да съществуват и сега, 30 години по-късно, ограничавайки правото ни да избираме тези, които смятаме за най-подходящи да ни управляват.

 

- Но това е било във ВНС. Каква вина имат конституционните съдии, че спазват Конституцията такава, каквато е приета?

 

Това е било преди 30 години. Да кажем, изострени политически страсти. Да кажем - ценностен инфантилизъм, но какво се оказва? Че на базата на едни норми, приети с оглед на личността, които не защитават никакви ценности, те не бранят някакъв обществен интерес, а разчистват лични сметки с тези хора с двойно гражданство тогава, КС, вместо да направи едно еволюитивно тълкуване и да съобрази новите реалности, при които хората живеят в един глобален свят - пътуват, женят се в чужбина, установяват се там, работят, той предпочете да защити едни архаични, провинциални норми, които са приети зад гърба на българския народ от един политически картел в Народното събрание. Както тогава ВНС е лишило българите да гласуват за александър Чирков и за Царя, сега, по същата перверзна логика, правна и ценностна, лишават един човек от възможността да участва в управлението просто защото той е харизматичен, той е избираем и е една много силна конкуренция на овехтелите и амортизирани политически елити в България.

 

- Само че, доколкото става ясно, той има право да се кандидатира и да стане депутат, защото гражданството му вече е само българско?


- Да, той си остава депутат, но аз гледам казуса от гледна точка на това, че те /б.р. - конституционните съдии/ преценяват имал ли е право той да бъде министър, а все пак министрите се излъчват пряко или индиректно от волята на суверена. Идеята ми е, че тези скелети на провинциализъм, на параноя, на остракиране, на авторитетни хора с двойно гражданство, които са били заровени от творците на Конституцията преди 30 години, вместо да бъдат лека-полека погребвани, защото нямаме полза от тях, ние ги възраждаме и продължаваме да ги използваме за елиминация на кадърни, способни българи и за препятстване на възможността ние да избираме такива хора за народни представители, за президенти, те да станат министри и т.н.

 

- Но нека да уточним - конституционните съдии, дори и да разбират, че това са остарели норми, доколко могат да се отдалечат от Конституцията, тълкувайки я?

 

- Разбира се, че имат право да тълкуват. Ако погледнете внимателно даже вчерашното решение, свързано с пола, има два интересни пасажа. В единия се казва, че по принцип е допустимо КС да тълкува конституционните норми в съответствие с променените обществено-политически нагласи и отношения. Специално що се отнася до понятието "пол", КС казва, че в България не са чак толкова развити и еволюирали обществено-политическите отношения, че да приемем транссексуалността, да приемем полът да се определя от други признаци освен биологичните. Но, добре, дори да се съгласим с хиляди резерви с това заключение по отношение на пола, то не може да се каже, че при драстично променените обществено-политически отношения, свързани с гражданството, КС не беше длъжен да извърши точно едно такова еволюитивно и контекстуално тълкуване. Защото през 1991 г., когато е приемана Конституцията, ние още сме в СИВ, още сме във Варшавския договор, още са в сила тогава идеологемите за загниващия вражески Запад. СССР не се е разпаднал. Ситуацията оттогава драматично се е променила. Ние сме в ЕС.

 

Би трябвало да споделяме европейските ценности, а с това решение КС ни отдалечава от европейските ценности. Той ни хвърля някъде в евразийските степи, където са средноазиатските султанатства, и ни връща 50 години назад в зрелия социализъм, когато понятието гражданство беше тълкувано като принадлежност на гражданина към определена държава, когато всички западни държави бяха гледани с враждебност и подозрение, и когато някой имаше двойно гражданство, той задължително трябваше да бъде агент или шпионин. Ето, това е перверзното и неадекватното в решението на КС.

 

- Все пак, не трябва ли първо в Конституцията да се промени, за да отговаря на новите реалности, за да упрекваме след това КС?

 

- КС може да тълкува. Неговата роля не е да папагалства норми, които изглеждат ясни. Неговата роля е именно защото Конституцията се променя изключително бавно, трудно и сложно, знаете необходимостта от сформиране на квалифицирано мнозинство, а през това време животът препуска около нас. Именно заради това, че невинаги Конституцията може да бъде променяна достатъчно своевременно, за да бъде адекватна на променящите се условия, ролята на един мъдър Конституционен съд е по тълкувателен път да вразуми, да адаптира някои конституционни норми към драматично променени реалности.

 

- А съзирате ли някакъв политически нюанс в това решение насред кампания?

 

- Не знам кое е по-малкото зло - дали, ако това е политически мотивирано решение, или ако е откровена глупост. И в двата случая то е лошо. Но има признаци, че КС направи възможното да злепостави чисто процедурно Кирил Петков. КС поиска от Кирил Петков да представи доказателства за канадското си гражданство, за това кога го е придобил, кога го е изгубил и т.н. Но не му даде възможност, дори чрез писмено становище, дори чрез едно елементарно изслушване, той да изрази своята теза. Той го лиши от всякаква форма на защита. В същото време КС произволно си избра шестима юристи, които да представят становища какво мислят за казуса с гражданството. Важно е да се отбчележи, че поне трима от тях преди да бъдат конституирани като участници в производството, многократно и категорично бяха изразили становища в подкрепа на искането на депутатите от ГЕРБ в подкрепа на искането за обявяване на противоконституционност на указа на президента в частта му, с която Кирил Петков е назначен.

 

Тоест, КС си избира трима души, за които знае вече какво ще му напишат в становищата, кани ги услужливо да представят своите становища и после мотивира решението си с тяхното становище. Много е елементарно и злепоставящо, защото в самата Конституция, чл. 56, е записано, че всеки има право на защита.

 

Кирил Петков не просто не беше допуснат да участва в процедурата пред КС, той не беше изслушан и не му беше дадена възможност да представи свои писмени бележки там. А само за сравнение, през 1998 г. по първото дело, свързано с царските имоти, са били поканени да участват в процедурата пред КС не само Симеон Сакскобургготски и сестра му и сестра му Мария-Луиза, но още шестима души, които дори не са български граждани, а благородници, живеещи по целия свят.

 

Тоест, виден е този двоен аршин, при който някакси човекът, чиято правна сфера в най-голяма степен е засегната, имам предвид Кирил Петков и това, че имплицитно в твърдението на депутатите от ГЕРБ, които искат да бъде обявен указът за противоконституционен, то това искане съдържа твърдения, че той е един непочтен човек, че е нарушил Конституцията и т.н. Е, ерго това засяга неговата публична репутация, това засяга честта му, достойнството му - това са все права, защитени от чл. 32 на българската Конституция, а именно - право на лична чест, достойнство и личен живот.

 

- А удря ли и реномето на президента, още повече, че и той е в предизборна кампания за втори мандат?

 

- Несъмнено това е една от целите. Но мен повече ме интересува казусът на Кирил Петков. Защото той беше най-злепоставен и това, ако беше един истински конституционен съд, а не институция, която действа като мешере, най-малкото, което трябваше да му бъде позволено на този човек - говоря като правозащитник, е да представи своето становище, да бъде изслушен. Това право съществува още от Древния Рим, от зараждането на правото - човек, за който се твърди, че е нарушил някаква норма, да бъде изслушан.

 

Нашият КС отказа това право на Кирил Петков, което, според мен, е индикация, заедно с монолитното му днешно решение, за някои недотам чистоплътни зависимости или за перверзно тълкуване на Конституцията.

 

Източник: dnes.dir.bg

 

 

 

 

Още от категорията

39 коментар/a

OLD на 27.10.2021 в 19:49
Въшка на челото е срамно нещо, адвокат. Като на едно друго място при "дамите.
кривата краставица на 27.10.2021 в 19:51
Щом стана дума за дълбаене на дъното, погледнах глобуса. Би трябвало Екимджиев да е вече в Нова Зеландия.
импийчмънт за Радев! на 27.10.2021 в 19:51
Опитите да се оплюе Конституцията и КС в някои пропагандни парцали на Радев и Кирето щяха да бъдат по -жалки и от нарушението на Конституцията от Радев и Петков поотделно и в съучастие, ако можеше да има нещо по-жалко. Нямат срам кирчовците и радевците, нямат.
импийчмънт за Радев! на 27.10.2021 в 19:51 на 27.10.2021 в 20:00
Партенка, нали си знаеш, колко ти е восоко IQ? 25
екиме? на 27.10.2021 в 20:00
Веднъж Конституционния съд да си свърши работата и квиченето започва. Вън лъжците и измамниците от управлението на държавата. Умишлено и съзнателно нарушаване на Конституцията на най-високо ниво не може да бъде толерирано и трабва не само да се констатира, но и да се наказва. Екимджиев като адвокат на Радев ли се изявява вече? А народа кой ще го защити срещу хунтите, които се изредиха на върха? По телевизиите се плюят един друг, а задкулисно гарван гарвану око не вади. И всичко за сметка на народа.
Съюз на Анти-Бандитските Сили на 27.10.2021 в 20:03
Тарикат-тарикатеещите курво-муноидно-соросоидни адвокати, от Правосъдие за Нашите, с Бай Лозан начело и с върховните проституки (секс-агентките на Гестапо), с 14 вида противо-речащи си съдебни практики– за свои, за чужди, за бедни, за богати пеят балади за измамника Киро-Хард-Варварина, че бил лишен от право на справедлив процес пред Конституционния съд , щото не му дали възможност за изслушване. 1. Ах , ВРАГОВЕ НА НАРОДА, а защо не жалите , че 600 000 български граждани бяха опервазени в тайни внезапни, заповедни производства в полза на комунистическата банкерската иэмет, без да знаят за тези дела, без да им бе дадена възможност преди да издадат срещу тях тези осъдителни актове (заповедите) – да се защитят, което е в брутало противоречие с чл.6от КЗПЧОС и чл. 47 от Хартата на ЕС, разпореждащи, че задълженията на гражданите се определят в публични съдебни процеси . 2. Абе умници, ами според вашите върховни курво-муноидно-соросоидни мръсници и измамници, то и съдът можел и трябвало да им окаже ЛИЧНО, като съдийки СЛУЖЕБНА защита в тези тайни процеси, на тези които не знаят за тях и затова не участват в тях . Три в едно по бандиските ви логика – хем съдия, хем адвокат на едната страна, хем палач на тази страна . 3. Ами бройте, че по същата логика, то на вашия Киро-Измамата му е била оказана СЛУЖЕБНА защита от Конституциония съд от самия съд . 4. Киро не е страна по това дело , та да го изслушват . 5. И това е не мирови съд - не е граждански, административен, или наказателен процес (този тепърва предстои) , та Киро да бъде привлечен с право на изслушване - като обвиняем, ищец , ответна страна и пр.. 6. Абе, kypво-муноидни-соросоидни, ама нали сте много умни, или само с подкупи и тлъсти рушвети може да уреждате дела в полза на окралата цяла България бандиската иэмет, ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ПЕТИЦИЯ ДО ВСЕКИ ДЪРЖАВЕН ОРГАН и вие, с Киро Измамника можехте да подадете една такава до Конституционния съд и да изложите в нея цялата защитна теза на измамника . 7. Никой не пречи да подаде петиция до КС . 8 . Нали така аз подадох през 2019 г., една от 172 страници по Конституционни дела № 9, 8 и 10 / 2018 г. , които бяха образувани по тарикат-тарикаещиети искания в тяхна лична полза на върховните проституки (секс-агентките на Гестапо) , те ги загубиха и трите Констицуонни дела, което показа колко е просто, нагло и некомпетентно вкупом и в цялост , това върховно курво-мунистическо стадо, КОЕТО УЗУРПИРА НАШАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ, И НА ЧИЙТО БАНДИТИЗЪМ - С 14 ВИДА ПРОТИВО-РЕЧАЩИ СИ СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ Е ИЗГРАДЕНА И СЕ КРЕПИ ТАЗИ КРИМИНАЛНА СИСТЕМА на държавно-организирания бандитизъм - последният стадий на Източно-Европейския комунизъм ! Четете тухлите ми и праскайте с тях по главата тази криминална система, докато, я сринем ! Том І, ІІ и ІІІ на „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм” – 672 стр., формат А4, сътворение - 2013 г. - 2020 г. (Около една година разход на време и здраве на ползу некрадящуя част народу. Награда – терор , репресии, грабежи и хули, закани, заплахи обиди, все още не са неутрализирани, анихилирани и смазани . Тая ще е най-трудната . Щракни тук : www.antibanditi.com
На мен ми е интересно нещо друго на 27.10.2021 в 20:05
Представете си някой бивш депутат или министър да е имал в момента на назначаването си двойно гражданство. Защо проверката да е само за Петков, нека се върне до 1990. И нещо друго прави впечатление, след като има изискване в Конституцията за единствено българско гражданство, защо няма административен орган и длъжност които да проверяват преди да е станало нарушението. Това означава, че държавата не се е погрижила да уреди законово подобно изискване. Как е възможно да се разчита само и единствено на една лична декларация, след като от подобна хвърчаща страница зависят толкова много действия касаещи цялото население. Кой не си е свършил работата? Или е нарочно оставено така.....ако е нарочно, какво се цели с тази привидна немарливост?
Екимджиев - виден соросоид и РОДООТСТЪПНИК, рекордьор по дела в Страсбург срещу държавата ни в полза на Сорос на 27.10.2021 в 20:05
Организацията е част от фондация Институт „Отворено общество“, основана от Джордж Сорос. Сорос става известен в Черната сряда (16 септември 1992), като спекулира срещу лирата стерлинг. Английската банка е принудена да изтегли валутата си от Европейската монетарна система. Сорос е спечелил 1,1 милиарда долара. От там идва и прякора му "човекът, който взриви Английската Банка". По време на азиатската финансова криза, при сходни обстоятелства, Махатхир бин Мохамад, тогавашен първи министър обвинява Сорос в спекулация с малайзийската валутна единица – рингджит. С тази валутна спекулация развитието на Малайзия е забавено с две години.Фондация “Отворено общество” - Асоциация за Европейска интеграция и права на човека (Еврорайтс) е учредена през на 18.03.1998 г. в гр. Пловдив, от адв. Михаил Екимджиев и адв. Димитър Русев. Реализирани правозащитни и образователни проекти с финансовата помощ на Фондация “Отворено общество” – София. Сорос понякога се намесва пряко в политиката. Преди години подкрепя военната намеса на Запада в Югославия и бомбардирането на територията и градовете на Сърбия. Освен това лично Сорос подема атака срещу словашкия премиер Мечиар, обвинявайки го за авторитарните му методи и че застрашава демокрацията. Словашкото правителство реагира, като обяви Сорос за "персона нон грата" в страната. За Унгария и Орбан знаете... За България намесата и преформатирането на обществото по модел на Сорос не е спирало още от началото на прехода след 10-ти.
@ ... 27.10.2021 в 20:05 на 27.10.2021 в 20:16
*** Организацията на Екимджиев, която се създава като част от "Отворено общество", е Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“, изповядваща глобализъм, разрушаване на национална ценностна система, разделение и разпрад на националните общества, посредством защита и привилегии на маргинални общности.
Трол на 27.10.2021 в 20:21
Питат го за казуса с Кирил Петков, пък той започва с Истанбулската конвенция и многото полове. Интересно обвързване на темите. Ясно е какво да очакваме след изборите.
За публична ОБИДА НА СЪДА на 27.10.2021 в 20:42
Ще ти излетят адвокатските права, бе кьопоолу!
към тролетариатниците от боцковото чекмедже на 27.10.2021 в 20:54
С това си интервю адв.Екимджиев бръкна с пръст на дълбоко в затънтеното тъмно местенце на родния гербоиден тролетариат. Некадърните простаци не могат да "дишат" по-умни, по-почтени и по-кадърни хора. И като орди орки си упражняват простащината спрямо Екимджиев и Кирил Петков.
Екемджиев на 27.10.2021 в 20:55
Онзи горе гледа. Мерникът му сочи теб. За пари душата си продаде.....срам и позор
Daskal на 27.10.2021 в 21:01
Ignorantia legis neminem excusat. Отнася се и за "адвокатът", който би трябвало да има някаква представа за право, например за т. н. фактически състави. Срам за нас, даскалите...
Гуда от връо на 27.10.2021 в 21:06
Добре и обосновано го обяснява уважаемият адвокат, но то е за разумните българи, а не за представителите на ония 80% дебили, избиращи няколко пъти айдуко Тиквуня да ги краде. То бива, бива дебилщина, но чак пък толкова не бива!
Мунчо на 27.10.2021 в 21:08
Лично аз харесвам Кирил Петков. Но да , от прекалена емоция , от незнание ( най - вече юридическо ) , от огромно желание да прави правилните според него политика и действия за справяне с трагедията наречена България ( забележете , че същата тази трагична България той , Кирил , е ИЗБРАЛ за своя единствена родина !!! ) , г-н Петков е подписал НЕУМИШЛЕНО декларация , с която формално ( формално , като юридическото значение на ,, формалноста " ) е нарушил Конституцията. Факт. Е , и ? Да го обесим ли ! Или просто Кирил Петков със своята популярност за предстоящите избори и това , че твърдо стои за преизбирането на Президента Радев , е големия "нарушител" на Конституцията ? Глупости ! Глупости на търкалета. Я по-добре продължавайте да питате за снимките и филмчето на ЧЕКМЕДЖЕТО , ЕВРОТО и КЮЛЧЕТАТА ЗЛАТО в него , за спинкащата ГМР сладко до чекмеджето и за снимащата Мата Хари. Или там нарушението на Конституцията и Наказателния закон от ДЕЙСТВАЩ и РЕДОВНО ИЗБРАН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ го няма или е по-незначително от подписването на една формална хартийка. Отвратително национално лицемерие. Не народ , а мърша. Заслужавате си Чекмеджан доживот да ви е Министър-председател и да ви третира като най-долни глупаци. И хилейки се да ви оножда с 200.
Квичене от настъпан непеошник ? на 27.10.2021 в 21:18
Серенада за ушите !
Тоз господин е дъното на 27.10.2021 в 21:26
Законовите изисквания за гражданството на м-Р/депутат са недвусмислени и в сегашния си вид не позволяват “тълкуване”. Нито пък са уникални в света. Сенатор Тед Круз трябваше да доказва, че не е канадски гражданин, за да се кандидатира за президент. Представи сертификат от м-ра на Citizenship and Immigration Canada - същият, какъвто трябваше да представи НАВРЕМЕ и КП. И кво повече от лъжите си можеше да представи КП пред съда? Dura lex sed lex, Екимджиев и КП. Тако и Васо е в бантустаните и републиките с палми и банани
Минаващ на 27.10.2021 в 21:32
За мен решението на КС е неправилно. Неизслушването е неправилно... Самото тълкуване е неправилно и както адвокатът споменава, има признания, защо Конституцията е направена така. Има много подобни случаи и в миналото, от които България губи свои синове. Типичен е Примера с Евлоги Георгиев, на който днес се кланями и с чиито средства е изграден Софийският университет, и не само... Аз не мога да приемане незачитането на правото на волеизлияние. Примерът между Петков и Царят е категоричен и доказва ясно двойния аршин. Отделно не схващам логиката, хора с двойно гражданство да избират депутати, който да решават бъдещето на държавата, а самите те да нямат право, след като пред нотариус са се отказали от другото гражданство, върнали са всички налични свои документи на другата държава. Не е нормално да бъдеш поканен в управлението, в случай, че си кадърен, да си се оказал от другото гражданство и да трябва да чакаш 6 месеца за чуждото становище. Че то това време за депутат няма да стигне при предизборна кампания от два месеца, камо ли за правителство. България и преди е губила, и пак ще губи от подобни решения. Това няма да повлияе негативно на партията на Петков и Василев. Дори напротив. Резултатът им ще се покачи. Ще удари единствено и само върху управлението на Бълграия и Президента. Малко ни е хаосът в момента.
Македонец на 27.10.2021 в 20:17 Българската конституция е фашистка . на 27.10.2021 в 21:33
Той му го каза. както и му каза, че Канада е направила много повече за тях в сравнение с България и го посъветвал да не си връща гражданството.
Flick на 27.10.2021 в 21:47
Екимджиев, айде да се кротнеш. Решенията на КС не подлежат на коментар. Взели са решение да спазят буквално буквата на закона, и толкова. За самия Петков това е по скоро изписване на вежди, възможно е да спечели част от негласуващите. Същото важи и за привържениците на ПП, за тях това означава мобилизация.
Руди на 27.10.2021 в 22:05
Мунчо, Кирчо е избрал единствено да бъде незаконно министър за 4 месеца. И го е направил напълно съзнателно! Да твърдиш обратното, означава да твърдиш, че е невменяем, което и така да беше, очевидно не е проблем за горещите му и любящи поклонници. И не, никой не иска да го беси! Само дето Кирчо от келешлък ли, от болни амбиции ли или от дребна селска пресметливост, хвърли държавата в безпрецедентен, напълно ненужен и имащ непредвидими и дълги тежки последици, хаос. След решението на КС(което било "нееволюитивно" - Екимджиев, евалата - паднах, като прочетох! Значи за соросоидите нарушаването на Конституция от конституционен съд не е въпиющо беззаконие и анархия, а еволюция!), страната може и ще навлезе в безкрайна върволица от съдебни процеси, хиляди хора ще бъдат пряко засегнати от незаконните му актове, съдилищата ще се задъхат още повече и ще бъдат хвърлени на вчтъра милиони часове труд. Thanks to Кирчо-прогресиста...
Адвокат или адвокатин на 27.10.2021 в 22:14
Екимджиев - либерален, прогресивен, напредничав, а когато юридическите аргументи не му достигнат, прибягва до патетично високопарно празнодумство като комедиен адвокатин от 19-и век.
"съдът е защитил едни архаични норми" на 27.10.2021 в 22:26
Това за Конституцията ли се отнася? Има три вида мъже: спиртомани, цицомани и мани-мани.
"- Да, той си остава депутат..." на 27.10.2021 в 22:53
Алоу!!!... Кой си ОСТАВА? А? Още не е дошъл, ще ми става! Като начало 'той' ще трябва да си понесе наказанието за документно престъпление - внесени неверни обстоятелства чрез документ с невярно съдържание.
Пенчо Питанката на 27.10.2021 в 23:55
Дали не е дал грешен съвет и сега се чуди как да излиза от ситуацията?!
Желев Желязко -елементарна манипулация. на 28.10.2021 в 00:29
Кконституционен казус Кирчо няма.Има конституционен казус с президента.Кирето пък има наказателно правен казус.Така че бля бля важно е да ми плащат. Често съм слушал и чел какво казва Екемджиев.И съм смятал че го казва като човек отстояващ правото и истината.Но очевадно от форума той е защитавал интереса си. Е няма никакво основание да съмнявам че пак защитава интереса си.Кирчо има право да бъде изслушен.От наказателен съд за невярната декларация.Надявам се и силно желая скоро да се случи.И ще гледам да присъствам в съдебната зала.
Срам на 28.10.2021 в 07:31
нямат! Само сервилност към господарите, които им плащат с грантове, постове, абонамент да са "общественото мнение". Жалък слугинаж.
Гуда от връо на 27.10.2021 в 21:06 на 28.10.2021 в 07:46
Нане или Вуте си? Или просто Санчо, по рождение?
Минаващ на 27.10.2021 в 21:32 на 28.10.2021 в 07:49
Продължавай, не спирай.
Закрийте на 28.10.2021 в 08:24
КС и назначете Екимджиев да тълкува Конституцията! Ако е съгласен срещу 12 заплати месечно.
майска на 28.10.2021 в 08:48
Колко дела гледат на година тия в КС, знаете ли колко откровено се хилел един и обяснявал как му писнало да ходи по соарета и фитнеси щото нямало какво да работи, а заплатите им по 10 бона. Срам и Позор за КС!
Ювенал на 28.10.2021 в 09:19
Очевидно се готвят да ни управляват хора, за които Конституцията, както и България, не значат нищо, затова пък много уважават парите и Истанбулската конвенция. Прочее, какво да очакваме от "кръга на поч(e)тените" около розовобузестия олигарх...
Дойчо Люцканов на 28.10.2021 в 10:24
Не прочетох всичките коментари. Дали сте прави или не, не знам. Но всички сте страхливци. Нито един не е излязъл с името си, което навежда на мисълта, че клеветите.
Kubis на 28.10.2021 в 11:00
Много критици на Екимиджиев и покрай тези критики се видяха много защитници на Бойковите чекмеджета. Тях не ги интересува дали доводите на адвоката са правилни, а търсеха през девет баира нещо с което да докажат, че този човек е лош. Ами просто обикновени дребнички слуги!
Живка Павлова на 28.10.2021 в 13:08
Не ме изненадва, че днес.дир.бг дава трибуна на адв.Екимджиев, нито ме изненадват въпросите на интервюиращата. Препубликуването на интервюто в „Гласове“ възприемам като добронамерена провокация и проверка на общата култура и ерудиция на читателите. Може би и тест за активността на троловете по темата. Името на адв.Екимджиев у мен предизвиква незабавна асоциация с вица за доброто начало на дъното на океана. Няма да се впускам в разбор кои държави изискват и кои не отказ от двойно гражданство за заемане на отговорни държавни постове, но подобно изискване важи дори и за американските президент и вицепрезидент. Може би адв. Екимджиев ще сподели напредничавото си виждане по този въпрос с посланик Херо Мустафа? За всички онези, които обвиняват КС в провинциализъм, изостаналост и клеймят решението за двойното гражданство на Кирил Петков като анахронизъм, както и за оплаквачите на ощетените права на българите с двойно гражданство, привеждам понастоящем действащия текст на клетвата за вярност при получаване на американско гражданство, който, впрочем, не е променян от 1952 г. : „«С настоящото декларирам, под клетва, че абсолютно и изцяло се отричам от всякаква вярност към всеки чужд принц, властник, държава или суверенитет, чийто или на който досега съм бил поданик или гражданин; че ще подкрепя и защитавам Конституцията и законите на САЩ срещу всички врагове, външни и вътрешни; че ще нося истинска вяра и вярност към САЩ; че ще нося оръжие от името на Съединените щати, когато това се изисква от закона; че ще изпълнявам небойна служба във въоръжените сили на Съединените щати, когато това се изисква от закона; че ще изпълнявам работа от национално значение под гражданско ръководство, когато това се изисква от закона; и че поемам това задължение свободно, без никакви умствени резерви или цел за избягване; така че помогни ми Господи."
Нека има превидимост в правото адв. Екимджиев, а не мода! Тя отминава и е преходна! на 28.10.2021 в 16:31
Че Екимджиев ми падна в очите е най- малкият проблем. По- скоро той внушава объркване в обществото, с тези си твърдения и не намирайки юридически основания прибягва, до помощни клиширани изрази характерни за БГ провинциализъм. Така в селата коконите/разглезени индивиди/ с апломб обясняват екзотиките си на тези, които не ги одобряват, че са старомодни. Доста махленско е за претенциите на Екимджиев. Няма нито един правен аргумент в негова подкрепа , а всичко се обяснява само с думата "модерност". Според него ей така може да се подмине като самият той казва "ясен " конституционен текст (забрана) и трайната практика по този казус, т. е. да тълкувам е както ни скимне според моментните настроения на някой си. Тогава какъв е смисъла на основния закон(КРБ), и къде остана върховенството на правото тогава. При това единодушие от 12 юристи с доста богата биография. Защо трябва да вярвам на Екимжиев , да пренебрегна становището на тези 12 доказани юристи. Още повече, че и тримата експерти, които са дали становища са водещите специалисти конституционалисти, а Екимджиев не е такъв все пак. Това не са кои да е специалисти а декана на юридическият факултет на СУ- проф. Вълчев, шефа на катердра " Конституционно право"- проф. Киров и доц. Киселова. А тя пък е била и правен съветник на президента Радев. И ето , че 15 доказни юристи , които се замимвата стази материя са на едно мнение, а адв. Екимджиев ги обижда. Това не е нормално и морално, камо ли почтено адвокат Екимджиев. До къде ще я докараме с върховенството на правото по този начин.
Адвокат от САК на 29.10.2021 в 01:35
Екимжията е занаятчия, който цъка еднакви жалби до Страсбург и лапа неземни хонорари от разни балъци. Галеник на Америка за България, тунеядец тъй да се каже. Седнал да коментира КС. Ами това е махленско говорене, некомпетентно и жалко.
Подкрепям адвокат от САК на 02.11.2021 в 13:37
Екимджиев се превръща в срам и нелепост за правната мисъл в България, напълно се е самозабравил

Напиши коментар