Отстранената от съвета на директорите като изпълнителен директор на ДКК Ваня Караганева разпространи становище до медиите, в което отговаря на обвиненията срещу нея:
Караганева отговаря на обвиненията с писмо до медиите

Ваня Караганева. Снимка: Юлия Лазарова, "Капитал"

 

Във връзка с изнесената в медиите информация за извършените действия от мен в качеството ми на изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК), внасям следните разяснения:

 

Заседанието на Съвета на директорите (СД) на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, за което е съставен Протокол №989 от 29.11.2021 г., е проведено в състав трима от петима членове на Съвета на директорите. Заседанието е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите, тъй като не е изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието.

 

Понастоящем вписването на промяната в Търговския регистър относно освобождаването ми като изпълнителен директор, инициирано от тези представители в Съвета на директорите, не е преминало като процедура в Агенцията по вписванията. Дадени са указания на вносителите да представят доказателства за редовно свикване на заседанието.

 

По отношение на твърдението, че съм взела еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК и назначаване на друг:

 

В продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество „КейсПро“ ООД вместо от адвокатско дружество, което е в нарушение на Закона за адвокатурата. На практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение. Извън това във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат – Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество „КейсПро“ ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори. От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила пълномощията му.

 

Предприела съм действия да упълномощя друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата относно начина на тяхното водене. Съобразно наличната счетоводна документация и договорите, свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество „КейсПро“ ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева.

 

По отношение на твърдението, че съм подписала еднолично извънсъдебна спогодба с Дунарит АД, с материален интерес 50 милиона лева:

 

Извънсъдебна спогодба не е подписвана. На финален етап е споразумение, което предстои да се подпише между ДКК и „Дунарит“ АД, което следва да разреши окончателно спора между страните.

 

По отношение на твърдението, че според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари) и във връзка с това изискване съм подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър:

 

Декларацията, подписана от мен, е с вярно съдържание. Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК не съм била в други трудови или служебни  правоотношения.

 

По отношение на твърдението, че еднолично съм взела решение за смяна на обслужващата банка на ДКК:

 

Обслужващата банка беше в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което наложи миграция към друга банка. Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в „Българска банка за развитие“ ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството.

 

По отношение на твърдението, че отказвам да изплащам в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.):

 

Всички текущи задължения на ДКК съм погасявала своевременно и регулярно.

 

По отношение на твърдението, че еднолично съм назначила временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ) без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК:

 

Временните членове на Съвета на директорите на ВМЗ са назначени, след като са ми делегирани права на основание решение на СД на ДКК, съгласно Протокол № 984 от 11.11.2021 г., което обстоятелство е отразено в Търговския регистър.

 

По отношение на твърдението, че еднолично съм разрешила ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност:

 

В качеството си на изпълнителен директор в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от Търговския закон правомерно съм одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права. Изискала съм становище от дъщерното ни дружество „Кинтекс“ ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права.

 

От встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД на 29.10.2021 г. досега във всичките си действия се ръководя изцяло и единствено от интереса на държавата и добросъвестно изпълнявам задълженията си. Стремежът ми е да преустановя неправомерно разходване на средствата на дружеството и отказвам да се солидаризирам с порочните практики на предишното ръководство, което вероятно е и причината да бъда атакувана.

 

Ваня Караганева,

Изпълнителен директор на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД

 

Източник: OFFNews.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

8 коментар/a

Димитър Байрактаров на 01.12.2021 в 19:02
Преди време реагирах остро срещу действията на служебния министър на икономиката Кирил Петков, засягащи Държавната Консолидиционна Компания (ДКК). В прав текст заявих, че тези действия са посегателства върху националната сигурност на България. За мен лично не беше никаква изненада назначаването на Ваня Караганева като шеф на ДКК. Дали обаче, Кирил Петков ще обясни някога откъде и по какъв повод, той познава Караганева? Ще се опитам да дам някои обяснения на широката аудитория. С Караганева се запознах в 43 Народно събрание. Наричаха я сянката на Цветан Цветанов, тъй като беше главен експерт в параламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ( известна като Комисията МВР). Правеше впечатление, че за всякакви законодателни промени, свързани с МВР, Цветанов ни насочваше към Караганева. При извършена проверка на биографията лъснаха някои изненади. Оказа се, че според биографията ѝ родената на 6 фвруари 1976 година Караганева е започнала работа в администрацията на Народно събрание на Република България през далечната 1993 година, когато е била едва 17 годишна? Според журналиста Григор Лилов от официалната й биография е спестено, че (Следва цитат от публикация на Григор Лилов във Фейсбук)… „в парламента започва като секретен куриер и явно се е отличила при този тип пратки. Спестено е, че е била началник на кабинета на министъра на правосъдието Мария Павлова в служебното правителство на Огнян Герджиков, назначено от Румен Радев. А преди да заеме този пост, се подвизава като член на Атестационната комисия на … ИЗНЕНАДА: Прокуратурата! Спестено от биографията е подвизаването й в Агенцията за обществените поръчки, както и в ДАТО. Преди да влезе в директорския борд на ДКК Ваня Караганева е главен секретар на Българската агенция за инвестиции.“ Сега вероятно разбирате защо не бях изненадан от назначаването на Караганева в ДКК. Аз бих добавил, че от биографията ѝ е спестена и друга съществена подробност и тя е връзката и с една персона, която назад във времето вероятно е била адвокат на Асен Василев и посреща Кирил Петков като служебен министър. Същата персона лъсва заедно с Караганева като член на управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „СОФИЙСКА БИЗНЕС ОБЩНОСТ“. Другите персони от управителния съвет на това сдружение са още по-интересни персони, участващи в огромни бизнеси и интереси! Вероятно Кирил Петков ще се наложи един ден да дава обяснения за бизнес зависимостите си, за които със сигурност са много добре запознати както от ГЕРБ, така и от ДПС, а и определени служби със специално предназначение! Уволнението на Караганева според мен е леко намигване към хората от промяната да не забравят кой е помогнал за тяхното израстване на политическата сцена! Ако започна да описвам натуралното изражение на внесения капитал на „Държавната Консолидационна Компания“ ЕАД (ДКК-ЕАД) ще разберете за какво иде реч, а това са десетки заводи и предприятия много с основна дейност във военно промишления комплекс на България и с хиляди работещи в тях. Но за това ще напиша някой друг път!
ха ха ха на 01.12.2021 в 19:13
По-хубава е в задника, отколкото в мутрата... качете него, има го в АФЕРА :DDD
софиянец на 01.12.2021 в 21:44
четох до третият абзац, лената може да ходи да си сложи сама край на кариерата, щото дружеството или гилдията или както и там му викат на сдружението на адвокатите трябва да я изхвърлят на улицата да си изкарва прехраната по друг ачин, това писание е за калинкаж и партиен актив от АПК-то..
Pontifex Maximus на 02.12.2021 в 07:25
Такива като теб трябва да мигрират не към друга банка, а към затвора. Боже, колко интелигентни хора назначава ухиления Кире ....
Ка-а-а-а-а на 02.12.2021 в 09:06
линка, калинка, калинка моя....
OLD на 02.12.2021 в 11:20
Интересна теза за сблъсък на лизби и хетеро, изкарва бгснайпер? Коя е нарочената/разкритата за модерна, в пола? http://bgsniper.com/action/17288-1
https://afera.bg/кировата-дкк-не-ми-се-спи-нямам-вр/ на 02.12.2021 в 13:16
"“Не ми се спи. Нямам време за губене
митака на 04.12.2021 в 13:36
личи си че само полово неотрални са на власт вече, жени като мъже и мъже като жени са на постове. Въпрос на време да преложат западната трансджендър програма тук. 1% от човечеството се натрапва на 99%. Гей на власт допуска само подобни други не.

Напиши коментар