Станишев очерта социалните приоритети пред Европа в програмно писмо към председателите на ЕК, ЕП и Съвета.
Станишев: Европа е много повече от пазар. Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз

 

Президентът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев се обърна с програмно писмо към Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, Шарл Мишел, Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, Антонио Коща, министър-председател на Португалия (която е ротационен председател на Съвета на ЕС) и Давид Сасоли, председател на Европейския парламент. В него Станишев посочва, че гражданите очакват повече социални политики на европейско ниво в контекста на продължаващата криза, а въпросът за социалната справедливост ще бъде ключов за възстановяването. В приложената Декларация на ПЕС-министрите на заетостта и социалните въпроси относно необходимостта от амбициозен Социален план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права, левите очертават основните приоритети при прилагането на Европейския стълб на социалните права.

 

В писмото Станишев посочва: „На 16 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно приеха Европейския стълб на социалните права в Гьотеборг, Швеция, отбелязвайки нова стъпка в изграждането на Социална Европа. От самото начало на процеса политическото ни семейство призовава за силен и амбициозен Социален план за действие, който да бъде обвързан с Европейския стълб на социалните права, за да бъдат превърнати неговите двайсет основни принципа в реалност във всички държави в ЕС.“

 

„ЕК е на път да предприеме следващата стъпка с публикуването на предложението си за Социален план за действие на 3 март тази година. Очакванията за силна социална Европа, както и социално и справедливо възстановяване са големи, особено на фона на кризата от Ковид-19.

 

След доклада на ЕП за Социална Европа и справедлив преход, приет през декември миналата година (2020/2084(INI)), левите министри в сферата на заетостта и социалните права вече допринесоха с техните предложения за Плана за действие. Можете да се запознаете с предложенията в детайли в приложената декларация за амбициозен Социален план за действие, приет от министрите от семейството на ПЕС от Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Италия, Люксембург, Малта и Швеция, под ръководството на председателя на Съвета в тази област – португалският министър Ана Мендеш Годиньо.

 

Призоваваме Комисията, Съвета и Парламента да отговорят на тези предложения със също толкова амбициозен Социален план за действие, започвайки с предложението на Комисията на 3 март. Срещата на високо ниво по социални въпроси, инициирана от Португалското председателство на ЕС на 7 и 8 май ще бъде основен акцент в процеса. Амбицията за Социална Европа трябва да бъде отразена и в започващия дебат за бъдещето на Европа.

 

Европа е много повече от един пазар. Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз, който отново играе ролята си и води своите 500 млн. граждани към споделен просперитет, социален прогрес и благоденствие.“, пише още в писмото на лидера на европейските социалисти.

 

В декларацията на левите министри се посочва, че „днес очакванията са големи. Кризата с covid-19 припомни на всички ни именно ролята на социалната защита, ролята на държавата за защита и подкрепа на хората. Кризата все още е далеч от края си, а ние трябва да се справим с последиците. Време е да скъсаме със старите парадигми от минали кризи, когато надделяваха икономическите съображения: социалният отговор на тази криза ще бъде ключов за бъдещето на обществата ни.“

 

В декларацията министрите на европейската левица очертават социалните приоритети пред ЕС:

 

·        Трудът трябва да се отплаща, затова споделяме целта за осигуряване на адекватна минимална работна заплата в ЕС, гарантирана чрез закон или колективно трудово договаряне, в съответствие с националните системи и автономността на социалните партньори;

 

·        Новите форми на труд не бива да връщат работниците обратно в XIX век. Време е да осигурим по-добри трудови и социални права за работещите чрез онлайн платформи и да забраним 0-часовите договори и фалшивото самонаемане.

 

·        Covid-19 припомни на ЕС необходимостта от здраве и безопасност на работното място. ЕС трябва да си постави за цел да елиминира смъртните случаи заради инциденти на работното място, и да намали болестите, свързани с работата, до 2030 г. Страните-членки е нужно да работят в посока интегриране правото на безопасни и здравословни условия на труд в рамката на Международната органиация на труда за основните принципи и права в труда;

 

·        Синдикатите са пазителите на правата на работниците. Те следва да бъдат подкрепяни, а колективното трудово договаряне, участието на работниците, правото на работниците на информация и консултации и социалният диалог трябва да бъдат отстоявани във всички държави-членки, както и на европейско ниво.

 

·        В отговор на безскрупулното поведение на много компании е необходимо да бъдат подсилени надлежни проверки (due diligience) по цялата верига на доставки и подизпълнители;

 

·        Разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете трябва да остане в миналото. Спешно са необходими повече мерки за прозрачност, съчетани с ясни и обвързващи цели за елиминиране на разликата в заплащането на жените и мъжете до 2030 г.

 

·        Младежката безработица отново се повишава. Решени сме да инвестираме и да се възползваме изцяло от възможностите, които предлага подновената Младежка гаранция, за да помогнем на повече млади хора да намерят качествено работно място.

 

·        Крайно време е да обърнем внимание на проблема с онези над 25% деца в Европа, които са в риск от бедност и социално изключване. Трябва да бъде реализирано предложението на ПЕС за Европейска детска гаранция, която да гарантира правото на всички деца на качествено здравеопазване, образование, грижи, жилищно настаняване и изхранване, в съответствие с националните компетенции.

 

·        За да се преборим с бедността и социалното изключване, е ключово да бъдат развити заключенията на Съвета за засилване на защитата чрез минимален доход, както и да бъдат поставени ясни цели за намаляване на бедността.

 

·        Призоваваме за Европейска стратегия за хората с увреждания след 2020 г., която да поставя амбициозни, ясни и измерими цели по отношение на гарантирането на правата на хората с увреждания.

 

·        Искаме силни социални системи, които да подкрепят хората през целия им живот. Обществените услуги трябва да бъдат достатъчно добре подсигурени с ресурси, за да позволяват ефективен достъп до социално жилищно настаняване, здравеопазване, дългосрочни грижи и основни услуги, както предвижда Европейския стълб на социалните права.

 

·        За да помогнем на работнциите да се ангажират в нови сектори, ни трябват такива публични политики за уменията, които да сертифицират и валидират придобититите нови квалификации и компетенции, както и да осигуряват достъп до учене през целия живот за всички работници, от всяка възрастова категория.

 

·        На основата на научените уроци от Европейския инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE) като ефективен инструмент за запазване на работните места по време на икономическа криза, приканваме Комисията да представи предложение за разширяване на обхвата на мерките за защита от безработица във всяка държава-членка и за превръщане на SURE в постоянен инструмент за борба с безработицата по време на криза.

 

„Публичните политики твърде често механично се фокусират върху икономическите и финансови съображения, без да отчитат влиянието върху живота на гражданите. Преходът към по-устойчива и цифрова икономика може да бъде успешен само ако следва принципа „никой да не бъде изоставен“, и допринася за по-високо качество на живота за всички. Това трябва да бъде отразено във всички европейски програми, като в тях бъдат заложени ясни индикатори за минимални разходи, свързани със социални цели. Този принцип трябва да е в основата на едно обновено икономическо управление в ЕС, с ясни индикатори и процедура за наблюдение. Те, от своя страна, трябва да послужат за основа на специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, в съответствие с целите, заложени в Европейския стълб на социалните права – вместо тези препоръки да се основават предимно на фискални фактори. Призоваваме за европейски цели до 2030 г., за да заложим амбиция за силна социална политика. Това е от съществено значение и по отношение на предстоящята среща на върха по социалните въпроси в Порто през май т.г. Лидерите трябва да си поставят за цел въвеждането на три основни цели – свързани със заетостта (напр. по отношение на жените, младежите), уменията и социалното изключване (напр. по отношение на бедността, детската бедност).

 

Това ре-балансиране – между фискалното и социалното – трябва да се случи и в самото сърце на европейския проект. Решенията на Съда на ЕС по случаите „Viking- Line“ и “Laval” показаха рисковете от привилегироване на изграждането на единен пазар за сметка на социален Съюз. Действията на европейско ниво трябва да отчитат различните модели на трудов пазар и различните национални системи. Силата на социалните партньори и правото на колективни действия и договаряне са от ключово значение. Социалните права и автономността на социалните партньори трябва да бъдат отстоявани срещу бъдещи подобни решения на Съда на ЕС. Убедени сме, че Европейският стълб за социалните права трябва да бъде общата рамка за социални политики през следващото десетилетие.“, пише още в декларацията.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Станишев: Европа е много повече от пазар. Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз на 26.02.2021 в 16:53
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/stanishev-ne-syzhalqval-za-celuvkata-s-mestan-na-orlov-most-1393373: "Станишев не съжалявал за целувката с Местан на Орлов мост"
Трябваше да напишеш на 26.02.2021 в 17:18
тази корнелска мръсотия, нали?
Чудесно, но неизпълнимо на 26.02.2021 в 18:43
Кризата показа, че нищо от това не е възможно. Наивник ли е или какво?
Перо на 26.02.2021 в 18:44
Социалните проблеми са следствие от изкривяването на пазара. Например - либерализирането на пазара на работна ръка при силни и слаби играчи, удря по слабите. Резултатът в случая с България, е износ на 2 милиона емигранти, произвеждащи повече от 60 милиарда евро БВП за партньорите ни. Либерализирането на търговията между силен и слаб партньор води до завладяването на пазара на по-слабия партньор от вериги за търговия на едро и дребно, вериги бензиностанции, телефонни, електроенергийни оператори и др. Резултатът е не само изтичане на милиарди към по-богатия партньор, но ликвидиране на местни производители чрез продажби с предимстро на стоки на партньорите ни. В случая с България земеделското ни производство е изтикано към зърнени култури с ниска степен на преработка, съответно - печалба.
Атансов на 26.02.2021 в 20:40
Да преливаш от пусто в празно през по-голямата част от от живота си са необходими умения.
Re: Перо на 27.02.2021 в 07:37
Абсолютно вярно. Но има ли начин това да се промени и какъв е той?
Станишев, на 27.02.2021 в 08:06
от кога съществува ПЕС? От кога ти самият си вожд на ПЕС? И сега ли се сети, че ЕС трябва да е социален съюз? До сега къде дремА ??
Перо на 27.02.2021 в 08:26
Европейските лидери ни предупреждаваха, че преди да се присъединим, трябва да сме добре подготвени. Не ги разбрахме и се набутахме в ръцете на монополите им. Ставаше дума за готовност не на политическата класа и на гражданите, а на икономиката. Можехме да договорим условия за влизане на търговските вериги - например - хипермаркети само в края на града или (както Словения) - определен процент български стоки в продажбите на веригите в ЕС. Не стана. Да не говорим за добива на полезни изкопаеми. Сега ни остава само да търсим постепенни промени или да променим правилата с общи усилия на източноевропейците в Брюксел. Унгарците показват как може да стане. Ще е като да се опитате да измъкнете кокъл от устата на гладно куче. Преди това обаче, трябва да сме сигурни, че не ни управляват хора с интереси в други държави чрез бизнес, деца и внуци.
Метла на 27.02.2021 в 09:16
И тука толкова коментари е изтрила Цензурата , че си викаме , СерГей = Боко Тиквата. Нали редакцията ?
Helleborus на 27.02.2021 в 15:42
Точно това е целта на милиардерите, свят от социално слаби и зависими хора, които не могат да направят промяна и нямат никакви сили в себе си за самостоятелност. Които нямат самоуважение и воля да управляват дори собствения си живот, а са направлявани и издържани от държавата през целия си жизнен път. Свят от лузъри, хрантутници, удавени в пороците си, чакащи на подсигурената паничка, колкото да не умрат от глад. Това е светлото бъдеше, ние ще сме планетата на хората на помощи, чиято цивилизация и успехи се изразяват в това, че за разлика от предците си, те не могат сами нито да си отгледат децата, нито да ги изучат, нито искат нещо да платят за тях. Нашите предци, без да са имали всички джаджи, играчки и улеснения, които имаме ние, са били началници на родове, за които са се грижили, отговаряли са сами за себе си, възпитали са герои. Тук не говорим вече за бедни, говорим за нещо много по-страшно от бедни хора, говорим за генетична промяна на духовното човешко ДНК, за преминаване от човешка раса, към раса на добитък, отглеждан за каквото и както господарят му реши. Здравейте, домашни любимци на другаря Станишев и компания. Гледайте Китай, мислете за Европа. Защото когато хората станат достатъчно зависими, тонът също ще се промени, ще скачате за социален рейтинг и какво ли още не, под свирката на "социалната държава". В този живот няма среден път или се управляваш сам и се справяш сам с прехраната си или те управляват и ти пускат трохи.

Напиши коментар