„След поставянето на КТБ под особен надзор редица политици, в т.ч. настоящият премиер на Република България обещаха на българските граждани пълна прозрачност и цялата истина по случая КТБ.  Предизборните обещания и стратегии на абсолютно всички политически партии през 2014 г. неизменно акцентираха върху проблемите на банково-финансовата система, вината на БНБ за фалита на банката, недопускане на повторение на фалитите от 1996-1997 г. и допълнителното ограбване на измамените вложители.“ Така започва откритото писмо на НПО „Ние, Гражданите” до кандидатите за президент на Република България,  подписано от съпредседателя ѝ Вера Ахундова.

 

 

 

Ето и целия текст на писмото: 

 

Настоящият президент на Република България Р. Плевнелиев официално призова за пълна прозрачност по казуса, изнасянае на цялата информация пред обществото, издирване и наказание за виновните за фалита на КТБ и ограбването на българските граждани. Нещо повече, според думите му, пълното разследване на гигантския  грабеж и поименното разкриване и наказване на виновните щели да сложат край на безкрайния вече 26-годишен преход на страната към демокрация.

 

Нито едно от тези предизборни обещания, за които и ние гласувахме, не бе спазено. Напротив, с участието на всички власти, държавните институции, Народното събрание, правителството, БНБ, прокуратурата... истината бе прикрита, виновни и наказани няма... Нескопосаните поправки на „най-добрите” в ЕС банкови закони позволиха на група политици и бизнесмени да ограбят активите на фалиралата банка и фактически спестяванията на над 7000 граждани и фирми.

 

На нито един сигнал за закононарушения на квестори, синдици, управител и подуправители на БНБ до края на 2014 г. , за присвоявания и ограбване на активи на КТБ, които би следвало да влязат в масата на несъстоятелността на банката, не е даден ход.

 

В изпълнение на дадените от правителството, в частност от министъра на финансите, указания, нито една съдебна инстанция не допусна гледане на дело, свързано с казуса КТБ, по същество. Т.е., клиентелисткият подход и зависимостите на българския съд позволиха да се изпълни нареждането на изпълнителната власт виновни за КТБ да няма.

 

В контекста на посочените проблеми и липсата на справедливост, при които голяма обществена група е подложена на груба и недвусмислена дискриминация, Ви призоваваме в хода на Вашата кампания, а след това и след евентуалното Ви избиране за президент да зададете от наше име и да потърсите информация и истината по следните въпроси:

 

 1. Каква е обективната истина за състоянието на КТБ към 20.06.2014 г. въз основа на официално направен одит?
 2. Кой е виновен за изкуствено предизвикания фалит на банката и кога и какви действия и искове ще предявят държавните органи за осъждане на виновните?
 3. На какви действия от Ваша страна могат да разчитат ограбените български граждани и фирми, на които държавните институции, правителството, ФРВ, българският съд отказват съдействие и съдебни действия с цел обезщетяването им по справедливост и закон?
 4. Ако станете президент ще разсекретите ли стенограмата от срещата на централните банкери, други банкери, политически лица при президента, която г-н Плевнелиев отказва да предостави на обществото?
 5. Бихте ли се срещнали официално с мажоритарния акционер на КТБ г-н Цв.Василев за изясняване на факти, обстоятелства и доказателства за изнесените от него в интервюта данни за политическа корупция и мафиотски сделки с активите на КТБ?
 6. Бихте ли предприели разрешените от закона и правомощията на един президент действия за промяна на лошите и непредвидими за обществото и неговите членове закони?
 7. В рамките на правомощията на българския президент бихте ли поискали от Главна прокуратура информация и обяснения за отхвърлянето на всяко наше искане за проверки на очевидно ощетяващи държавата и гражданите й действия и сделки с активи на ТТБ?

 

 

Предлагаме, Дами и Господа кандидати за президент и вице-президент на Република България, да организирате в хода на предизборната ви кампания кръгла маса или дискусия по тема, свързана с дисбалансите на българската финансово-банкова система, монополизирането на банковия пазар и картелирането на банките по отношение на определянето на лихвите и банковите такси, дискриминацията над български граждани и фирми по силата на несправедливото заповедно производство, облагодетелстващо банки и други държавни фирми и институции.

 

Тези явления добиха особено уродлив вид след изкуствения фалит на КТБ и обществото не би могло да ги преодолее ако не се разкрие пълната истина за фалирането на КТБ и ограбването на активите й, т.е. фактически арогантното ограбване на нейните вложители/кредитори от шепа политици и олигарси при удобното бездействие на българската прокуратура и съд.

 

Във вашите възможности и в хода на кандидат-президентската кампания бихте могли за изисквате и апелирате за прозрачност, справедлиност и правосъдие за нас, вашите избиратели.

 

--------------------

 

И ОЩЕ: 

 

До:

Главна Прокуратура на Република България

 

До

Посланиците на страните-членки на Европейския съюз

 

 До Посланика на Съединените Американски щати

 

До Посланика на Руската Федерация

 

До Председателя на Европейската Комисия

Г-н Жан-Клод Юнкер

                      

До Заместник-председателя на ЕК по финансовата стабилност, финансовите въпроси и капиталовите пазари

Г-н Валдис Домбровискис

 

До Службата по поддръжка на структурната реформа към

Генералния секретариат на Европейската Комисия /SRSS/

 

До Комисаря по икономически и финансови въпроси на ЕК

Г-н Пиер Московиси

 

До Комисаравя правосъдие и вънрешен ред

Г-жа Вера Юрова

 

До Представителя на ЕК в София

Г-н Огнян Златев

 

 

 

С И Г Н А Л

 

 

От:

НПО „Ние, Гражданите”, представлявано

от Вера Христова Ахундова, Съпредседател,

с адрес: град София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

 

По повод на:

Твърдения за противозаконна дейност на лица, за корупционни практики и обвързаности на политици, партии, бизнесмени,

за системни  противозаконни прояви и действия на организирани групи от политици, магистрати, бизнесмени срещу българския народ,

посочени поименно и с конкретни сделки в интервю на Цветан Василев, мажоритарен собственик на акциите на КТБ АД /н/ пред

Срещу:

 1. Бойко Борисов, министър-председател
 2. Владислав Горанов, министър на Финансите
 3. Делян Пеевски, депутат от ДПС
 4. Ирена Кръстева, бизнесдама и майка на депутата Делян Пеевски
 5. Венцислав Чолаков, бизнесмен от бизнес-кръга Пеевски-Доган
 6. Милен Велчев, бизнесмен, представител на ВТБ, Русия в България
 7. Александър Ангелов, адвокат, обслужващ кръга Пеевски-Доган
 8. Стоян Якимов, ЧСИ, обслужващ кръга Пеевски-Доган
 9. Александър Сталийски, бизнесмен
 10. Спас Русев, бизнесмен
 11. Иван Искров, Гуверньор на БНБ и останалите членове на УС на БНБ през 2014 г.

 

Относно:

Нарушаване от посочените лица на чл. 4, ал.1 на Закона за гарантиране влоговете в банките

                                             

           

Уважаеми Прокурори,

 

В интервю на Цветан Василев от 09.09.2016 г., дадено пред в-к Капитал, са посочени престъпни корупционни схеми за системно присвояване на финансови средства и материални активи в особено големи размери от голяма група хора, включващи при отделните описани сделки целеви подгрупи с конкретни цели и обект на грабеж – Булгартабак АД, Виваком АД, Рубин АД и др.

 

Като помагачи и съучастници в тези схеми, ощетяващи хазвната, но и редица частни фирми и лица, са посочени политици от висок ранг, заемащи публични властови позиции и в момента на евентуалното осъществяване на престъпните сделки, и понастоящем, съдии, адвокати и прокурори и частни съдебни изпълнители. Посочва се, че особена роля в извършването на престъпленията са оказвани от държавни, приходни и регулаторни институции, в т.ч. БНБ, КФН, държавният резерв, КЗК и др.

 

Подчертава се, че защита и протекция, както и неограничени възможности за нерегламентирано използване с користни цели на конфиденциална информация, са осигурявали Държаввната агенция за национална сигурност, Министерство на финансите, в частност НАП и Управление „Митници”.

 

Несъздаването на пречки, допускането на подобни престъпления и фактически възмездното участие на лица от посочените институции се е извършвало с определени действия (съучастие, помагачество) или в условия на бездействие (допустителство) на отговорните и регулаторни органи и техните ръководители.

 

Твърди се, че в престъпните схеми възмездно са участвали не само, но и като фасада /фигуранти/ редица бизнесмени, известни на обществото с бързото си забогатяване и неясния произход на средствата им.

 

Загубите от тази дейност за бюджета на страната, в частност в областта на европрограмите и тяхното финансиране, както и  при осъществяването на крупни обществени поръчки биха могли да бъдат милиардни лева.

 

Извършените престъпления и незаконното обогатяване съгласно твърденията в интервюто е започнало през 2008-2009 г. и продължава и досега.

 

Особени размери придобива грабежът на активи на изкуствено фалираната КТБ, с участието и съдействието на УС на БНБ, Главния Прокурор, магистрати от ВАС, СГС, САС, ВКС, КС, Министъра на Финансите Владислав Горанов, ФГВБ в лицето на УС и техните юристи, бизнесмените Делян Пеевски, Бисер Лазов, Спас Русев, Александър Сталийски, Милен Велчев и други, цитирани в интервюто.

 

Огромният брой замесени политици, министри, бизнесмени, магистрати, адвокати, ЧСИ и други лица в престъпните схеми, подробно описани от г-н Василев в интервюто му, създават у членовето на НПО „Ние, Гражданите”, а и в обществото ни достатъчно разумни основания да предположим, че тези лица са действали и действат като организирана престъпна група (ОПГ), облечена в солиден властови и финансов ресурс. 

Ограбени са над 7000 негарантирани граждани-вложители на КТБ /н/, като размерът на грабежа по наши данни надхвърля понастоящем 3,5 млрд. лева. Това означава на практика пълно обезсмисляне на очаквани плащания от масата на несъстоятелността на банката за ограбените вложители. За част от тези присвоявания и грабежи сме подали сигнали в Главна Прокуратура, съпроводени със съответните документи и доказателства.

 

 

Уважаеми Прокурори,

 

В контекста на твърденията в посоченото интервю, а също така и във връзка с редица сигнали за престъпни сделки, ощетяващи огромната група на вложителите в банката, подавани от нас в продължение на 2 години и останали без никакво развитие и последствия, от името на представляваната от мен НПО „Ние, Гражданите”, Ви Моля, да назначите предварителна проверка на изнесените в интервюто данни и твърдения. В това число, Ви Моля, да отправите съответни съдебни поръчки към институции, приходни агенции, фирми за управление на офшорни дружества за установяване верността/неверността на данните, посочени в интервюто на г-н Цветан Василев.

 

С уважение,

 

Вера Ахундова

Съпредседател на НПО „Ние, Гражданите”                  

гр. София, 05.11.2016 г.

 

Още от категорията

2 коментар/a

ДЖО на 17.10.2016 в 14:59
САМОТЕН ГЛАС В МУТРЕНСКО-МАФИОТСКА ПУСТИНЯ. И ВЪТРЕ, И ВЪН.
Не съм робот/ глас за № 13 на 18.10.2016 в 09:05
Кой знае, дано пък стане!

Напиши коментар