Все по-често в медиите се дискутира въпросът за риска от задаващи се високи нива на инфлация, поради което ми се иска да дам някои разяснения относно двете гледни точки в този активен дебат сред макроикономистите. За мен е важно гражданите да бъдат информирани и да имат разбиране за световните процеси, за да можем да взимаме правилните решения.
 Министър Пеканов: Аргументите в полза на това, че високите нива на инфлация са временни, са по-силни и убедителни

Атанас Пеканов е вицепремиер по управление на европейските средства в служебния кабинет на министър-председателя Стефан Янев. Мнението му е публикувано във Фейсбук.

 

Действително в последните месеци в редица от развитите икономики бяха документирани високи нива на инфлация. България, като малка и силно отворена икономика, може да се каже, че внася част от инфлацията отвън. Но тези високи нива на инфлация през лятото, когато е в ход икономическо възстановяване, бяха очаквани отдавна и отговарят на логиката, че при силна икономическа активност започва покачване на цените. Доколкото тя е в относително ниски стойности, инфлацията, според модерното разбиране, е желан страничен ефект при разрастващата се икономика. (Именно по тази причина в последните десетилетия повечето централни банки в света възприеха и успешно следват модела на таргетиране на инфлация близка до 2%, която носи ценова стабилност и дава оптимална среда за икономически растеж – защо е така, друг път).

 

Основният спор в икономическите среди в момента е дали покачването на инфлацията е временно или ще се задържи за по-дълъг период, представлявайки риск за икономиката. За момента изглежда, че аргументите в полза на това, че високите нива на инфлация са временни, са по-силни и убедителни. Инфлацията е феномен, който върви ръка за ръка с висока икономическа активност според актуалните разбирания на икономическата наука. След пандемичните зимни месеци, инфлацията беше отчасти очаквана, както поради базисните ефекти - ниските нива на цените в някои сектори преди година впоследствие на пандемията и локдауните, така и заради отложеното потребление през тази зима, което беше компенсирано отчасти през летните месеци. Компенсирането на потреблението в някои специфични сектори – като услугите и туризма, води до голямо търсене, на което предлагането не успява да отговори напълно и това очаквано води до покачване на цените. В допълнение, увеличенията в цените на енергията също допринесоха за тези ценови промени в последните седмици в България и в други европейски страни.

 

Въпреки тези текущи фактори, едва ли в средносрочен аспект средата на ниска инфлация, която бе налице в последното десетилетия, ще се промени. Макар често в политически изказвания да се спекулира със страховете на гражданите от прекомерна инфлация, в последните 10 години в Европа имахме твърде ниска инфлация като целта на Европейската централна банка за инфлация от 2% годишно така и не беше постигната. Отговорът на въпроса защо дори комбинацията от ниски лихвени проценти и добри икономически времена преди пандемията не доведе до нива на инфлация дори от 2%, се основава на редица устойчиви фактори, много от които глобални – глобализацията, която упражнява натиск на поевтиняване на големи групи стоки; демографските тенденции за застаряване на населението, които повишават общите количества спестявания; високите нива на неравенства, които също така означават по-ниски относителни нива на потребление, тъй като голяма част от ресурсите са концентрирани в домакинства с по-ниска склонност на потребление (тук мога само да препоръчам най-новото изследване на Amir Sufi, Atif Mian и Ludwig Straub); нежеланието на инвеститорите да поемат инвестиционни рискове. Тези фактори, които допринасят дългосрочно за глобалната среда на ниска инфлация, не са се променили след пандемията и ще продължават да оказват натиск върху ценообразуването.

 

Но това, което кара много хора да предупреждават за нарастване на инфлацията, е разширяването на паричната база, т.е. на балансите на централните банки. В миналото, и това все още е записано в старите учебници, се говореше за такъв ефект: когато централната банка инжектира пари в системата, тези пари, умножени отново по показателя за парично предлагане, излизат в света като кредит от търговските банки. Това е удобна концепция, но не отговаря на реалността. Единствено увеличаване на активите на банковите баланси и намаляване на лихвените проценти не са достатъчни, за да произведат голям инфлационен натиск – и това се вижда ясно когато погледнем стотиците постоянно повтаряни грешни предсказания за хиперинфлация от последните десет години.

 

За да се получи сериозен про-инфлационен натиск се изискват продължителна силна икономическа активност, ниска безработица и съответно силни позиции на работещите да изискват повишаване на работната заплата, което в следващ етап да накара фирмите да повишат цените на продуктите и услугите си. Тогава и самите очаквания за бъдеща инфлация могат да бъдат ревизирани нагоре. Именно това е един от основните рискови фактори, които могат да доведат до продължително нарастване на цените извън еднократните базови ефекти, защото когато работещите очакват продължително покачване на цените, те започват да изискват продължително увеличаване на номиналните си заплати, отвъд нарастването на производителността им.

 

Актуалната висока инфлация е по-скоро преходна - в този смисъл бяха и изказванията на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл на отминалия семинар в Джаксън Хол този уикенд. Аз също смятам, че към момента, поради общата икономическа несигурност и неяснотите с оглед на евентуалните нови вълни и варианти на коронавируса, икономическото възстановяване е все още крехко. При признаци, че инфлацията трайно се повишава, централните банки, разбира се, могат да реагират и да предприемат нужните мерки. Но е важно да разберем, че повишаването на лихвените проценти и затягането на балансите на централните банки носи и негативи – това ще затрудни и постави под риск крехкото възстановяването на икономиката, което протича в момента. В този смисъл такива стъпки трябва да бъдат предприети едва когато сме сигурни, че тя е стъпила на краката си и рисковете са зад нас.

 

Източник: Фейсбук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

16 коментар/a

Ахам на 30.08.2021 в 09:21
Временен ли? Ти на кой свят живееш бе момче? ФЕД налива трилиони долари без покритие, само този факт те опровергава.
абв на 30.08.2021 в 11:30
Икономическият цикъл има четири фази. СТАГНАЦИЯ, ЗАДВИЖВАНЕ, КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛ. Зa двете класи СТАГНАЦИЯТА е с Криза за капитала и Рецесия за наемният труд. За ЗАДВИЖВАНЕТО има Предприемачески риск за капитала и Депресия за наемният труд. КОНКУРЕНЦИЯТА е с Оживление за капитала и Дефлация за наемния труд. И МОНОПОЛЪТ е с Подем за капитала и Инфлация за наемния труд. Криза и рецесия е едно и също, но ги пиша двете понятия, за да се знае, че има капитал и наемен труд. Доскоро преди пандемията от ковид 19 имаше 10 години КОНКУРЕНЦИЯ и това щеше да продължи общо 20 години до 2030 година. Но се получи спиране на икономиката при първия локдаун и сега веднага мощно ЗАДВИЖВАНЕ. СТАГНАЦИЯТА сигурно означава спиране, но факторите за това спиране са по други причини, като установяване на монополно положение на фирми и съответно вдигане на цени и намаляване на заплати, и спиране на внедряването на Н.Т.Прогрес. Докато сегашното спиране е причинено от пандемията и локдауна. Според мен не трябва да се мисли, че има монополно положение на фирми и те да вдигнат цените до монополно високи, да извличат монополно високи печалби и да не внедряват НТПрогрес, а и да намалят заплатите. Напротив - правителството на Бойко Борисов даде средства на домакинствата, както и на бизнеса, чрез мерките 60 на 40 и 80 на 20. Потреблението продължи, хората отидоха на работа, като се спазваха мерките за безопасност и икономиката ни работеше. В цял свят същите мерки, които предложи Б.Борисов, ги предложиха и правителствата на всички страни и сега само трябва да икономиката да заработи на пълни обороти. Така, че няма да има инфлация, или поне няма да има голяма инфлация, а сякаш пак има дефлация. което означава, че сме във фаза КОНКУРЕНЦИЯ, а не във фаза МОНОПОЛ. Ако пак има дефлация, трябва да има количествени улеснения и ниски лихвени проценти. Ако има инфлация трябва да има големи лихвени проценти и монетарната политика да бъде - да се намалят парите в обръщение, като се изкупуват облигациите на банките , които са във Федералния резерв - ФЕД, и парите в обръщение да влязат във ФЕД. Така се намаляват парите в обръщение и това е борбата с инфлацията. И затова трябва да има обединение СЕВЕР и обединение ЮГ на света, за да може относително излишните стоки на СЕВЕРА при фаза МОНОПОЛ да се продадат в ЮГА и обратно, ако в СЕВЕРА има фаза КОНКУРЕНЦИЯ, а в ЮГА - МОНОПОЛ относително излишните стоки на ЮГА - да се продадат в СЕВЕРА. А затова трябва фазите на цикъла в СЕВЕРА да са противоположни на фазите в ЮГА.
затвореност, суверенитет на 30.08.2021 в 12:01
България трябва да направи масивен преглед на всички международни договори и организации, с които се е обвързала и в спешен порядък да излезе от тези от тях, които задълбочават нейния икономически и демографски упадък. Например, принуждават ни да закрием добива на енергия от въглища - единственият енергоизточник, който захранваме със собствен ресурс. В последните години ние наблюдаваме ефективен тип съсипване на държавите. Става дума не за икономически удари, нито за военни, а за налагане на определени стандарти. Очевидно няма нужда да се убива население, или да се подкопае икономическия потенциал на дадена страна по военен път, а може елитите на тази страна да бъдат въвлечени в определени договори, коалиции, алианси, да ги принудиш да подпишат някакви протоколи и след това самите елити ще ограничат или да унищожат частично икономическия потенциал на своята страна. Виждаме, че тези елити могат да съкратят населението на страната, ако им се внушат съответните стандарти, например стандарти за семейно планиране. Това, като резултати, е сходно с убиването на хора при военни действия. Протоколът от Киото беше въвличане на държавите в определени стандарти и под такъв предлог налагане на правила за управление на икономиката. На дневен ред са медицинските пандемични технологии и стандарти. Съвременната война се води в повечето случаи не с танкове, самолети и авионосци, а с помощта на стандарти и процедури, изместващи суверенното управление.
ТРЕНД на 30.08.2021 в 17:22
Преди година САЩ имат 19 трилиона долара широки пари, сега 20 трилиона широки пари. ПАРИЧНА МАСА, а парична база са монетите и банкнотите които са 5-6 пъти по-малко. Китай има 35 трилиона долара широки пари, в тяхна валута ги пишат. Русия има 800 милиарда долара широки пари, пишат ги 59,5 трилиона рубли. Значи изводът е, че САЩ имат толкова колкото е БВП то им, широки пари, парична маса. Русия има два пъти по-малко от БВП-то им, Но имат инфлация, Китай имат неколкократно повече парична маса от БВП-то им. Китай и Скандинавските страни имат дори 3 пъти повече заеми спрямо депозитите.
абв на 30.08.2021 в 18:40
Ролята на държавата в икономиката. Държава и икономическо общество са два полюса в обществото - положителен и отрицателен. Смяташе се че държавата трябва да притежава собствеността над средствата за производство при социализма. На запад смятаха, че държавата не трябва да се меси в работите на Икономическото общество, а само да създава правила и закони и да ги изпълнява и да осъжда и наказва тези, които не ги изпълняват. Но ролята на държавата трябва да е по голяма. И това е защото държавата може да събира пари, като данъци и да ги дава на икономическото общество или на домакинствата при извънредни обстоятелства. И тогава ролята на държавата се изменя. Когато комунистите искаха по голяма роля на държавата, те не искаха държавата да подпомага Икономическото общество, или бизнеса, а искаха да имат контрол над цените и ценообразуването, както и да има повече държавна собственост, и държавата да дава повече пари на хората, като социални помощи. Даже когато имаше кризи на запад се говореше, че правителството на САЩ, на Обама дава 800 милиарда долара за да подкрепи бизнеса в 2008 година, и това било лява политика. А истината е, че държавата трябва да следи внимателно състоянието на Икономическото общество и ако има кризи, да подпомогне бизнеса, както и се налага и да има социална политика за гражданите, особено за слабите и болни хора. Но когато кризата се премахне, държавата не трябва да се меси в работите на икономическото общество. В повечето случаи помощта е загуба на държавата, когато подпомага бизнеса, но парите в бизнеса фактически са обществени, макар де юре да са частни. И това е противоречивия характер на частната собственост - хем частна, хем обществена. Затова Бойко Борисов даде на фирмите помощи от страна на държавата, без да иска парите да се връщат, за да се запази бизнеса или фирмите. Ако се одържави дадена фирма, то тя се изкупува от страна на държавата, ако може се оздравява, и после се връща на частника, като той връща парите дадени му за фирмата. И това е дясна политика, а не лява политика. Изобщо държавата се грижи за бизнеса, бизнеса да може да работи и държавата създава само правила и закони. Но когато има кризи, или локдауни, то тогава държавата се намесва, за да помогне на бизнеса, или на икономическото общество - то да функционира. Като се помага и на бизнеса и на наемния труд. Това са нови неща при новата епоха или нова ера в новата християнска цивилизация.
уви факт на 30.08.2021 в 19:03
Ако купиш банани и ги пренесеш с кораб като смяташ да ги продадеш за 1-долар кг, с печалба 10% над инвестицията. Но когато пристигнат за продажба в инфлационни времена - може да продадеш бананите за 1,2 долара, но парите са обезценени с 20%, но дългът ти е с твърда главница - взел си милион и дължиш милион. Ако лихвата е договорена тогава инфлацията е печалба. Но корабът ако пристигне в дефлационни времена, тогава бананите ще продадеш за 80 цента, и номинално излиза - че губиш, поне като изплащане на заем който е милион и милион ще ти искат. Но реално не губиш, щом всичко останало е поевтиняло и тоест парите са поскъпнали. Но който не е правил нищо и има пари, те ще купуват с 20% повече само като си стоят. БАНКИРАНЕТО, ТЪРГОВИЯТА, И БОРСИТЕ, не са работещи при ДЕФЛАЦИЯ. Което хвърля на боклукът Адам Смит.
реално на 30.08.2021 в 19:09
И Маркс зачита опорната точка на капитализмът, че разделението на трудът и техническият прогрес са производителната ефективна сила която има капитализмът... Но ако беше така защо има капиталистически кризи? Значи основата на капиталистическото развитие е друго. Това е предлагането на нова парична маса и повече потребители - държавни служители. Най-развитите търговско и икономически страни са тези с най-големи държавни разходи и държавни служители. Още в Англия преди 200 години.. .. Търговията, транспортът, и производителността са вторични, при развитието и мощта на капитализмът. .. търговия стоки от робски труд за разоряване, машини за поевтиняване трупане на злато с евтини стоки, корабите са в излишък в Англия.. Банките и търговията, както и борсите, не са дефлационни, НЕ РАБОТЯТ С ДЕФЛАЦИЯ. И ТОВА ПРАВИ АДАМ СМИТ ПЪЛЕН ИДИОТ. Капитализмът е на четири крака ТЪРГОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, БАНКИ И БОРСИ. ............. ................. Растежът на пазарната икономика винаги е по кейнсиянски. Копаеш дупки и заравяш дупки, и с парите от тази дейност пазаруваш. Войната е кейнсиянство, в такъв смисъл. САЩ стават могъща икономика след Гражданската война, още повече след ПСВ, и мега след ВСВ. Преди 1944 г. има от 110 хил. до 60 хил. в пенсионната система ТИП БИСМАРКОВА СИСТЕМА!! ПОНЦИ ПИРАМИДА - БИСМАРК СИСТЕМАТА. Разчита се на следващите да плащат на сегашните и следващите да са повече от предишните и растеж на заплати. Ето защо нашите политици искат да има големи пенсии за тези плащащи по-големи осигуровки, за да са стимулирани да участват в тази пирамида с повече ПАРИ за СЕГАШНИ ПЛАЩАНИЯ. Сега пенсионната система е бисмарк система. следващите да плащат на сегашните и 5% ДА ДОЖИВЕЯТ ПЕНСИЯ. Бисмарк-идеята - пирамидата е да наводни пазарът на трудът с евтина работна ръка от селата на които земята е застраховка за старини. ..... Нашите работодатели също мрънкат и искат държавата да им осигури нещо - ГАЗ, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ НА ЕВТИНИ ЦЕНИ..
дясното е криптофашизъм на 30.08.2021 в 19:18
абв на 30.08.2021 в 18:40 ... Като Хитлер? На дясното и на БСП, им остана една мантра, една едничка сламка за която да се хванат и да дават фалшива надежда и на себе си и на баламите. ... Хитлер: "Прaвитeлcтвoтo нямa дa зaщитaвa интeрeca нa гeрмaнcкият нaрoд, чрeз икoнoмикa, oргaнизирaнa oт държaвaтa, a щe пoдкрeпя чacтнoтo прeдприeмaчecтвo" ... ЩЕ СТИМУЛИРАТ БИЗНЕСЪТ, ЩЕ МУ ДАДАТ ВСИЧКО, ГРАНТОВЕ, ЕВТИНИ ЗАЕМИ, БЕЗ ДА ВРЪЩА, СУБСИДИИ, че нещо ниските заплати и ниските данъци не вършат полза за дясната утопия.. Но дали след 5 години, разбрали, че и последната сламка на дясното говорене не спасява капитализмът от удавяне, няма да натиснат копчето на самоунищожението на светът, или поне с война да спасят пак капитализмът. С ВИРУС ОПИТВАТ, КАТО ОПРАВДАНИЕ ЗА НАЛИВАНЕ НА ПАРИ В ИКОНОМИКАТА - ПАЗАРЪТ, ДА НЕ ПОМИСЛИМ - ЧЕ ХАРЕСВАТ ТАЗИ ЛЯВА МЯРКА - НЕ ТЕ ГО ПРАВЕЛИ ЗАРАДИ ВИРУСЪТ, КАКТО ГО ПРАВЯТ ЗАРАДИ ВОЙНИТЕ.. Растежът на пазарната икономика винаги е по кейнсиянски. Копаеш дупки и заравяш дупки, и с парите от тази дейност пазаруваш. Войната е кейнсиянство, в такъв смисъл. САЩ стават могъща икономика след Гражданската война, още повече след ПСВ, и мега след ВСВ. ............................... Какво е добавена стойност и какво е принадена стойност. Когато 20 човека имат всеки по една крава, и не изплащат кравата нита заплащат пашата и фуражът, тогава млякото и телето е добавената стойност. Ако всички крави отидат в ръцете на един стопанин, тогава тази добавена стойност е всъщност принадена стойност, защото тя е излишна за този стопанин - надвишава неговата потребност. АКО този стопанин се откаже да отглежда кравите и живее от тях защото са негова собственост, като наеме някого да му ги отглежда. Това се нарича капитализъм, получаваш добавена и принадена стойност, защото притежаваш средствата за производство. Но без принадената стойност - излишъкът добавена стойност, няма да има капитализъм. В примерната схема от 20 човека, вече един е капиталист, един му е работник, а 18 са лишени от крави и мляко. Това е и разделение на трудът. Но има мляко в излишък, за още 18 човека. Нали постоянно чувате, че трябва нови сфери да се развиват, както Маркс казва РАЗНИ ДОРИ НЕНУЖНИ НЕЩА И ЛУКСОВЕ. Това произтича от това, като по-горе. Да, тези 18 човека ще развият лов, риболов, строителство, мебели, дрехи, ... И ще си купят мляко. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДЪТ.. И част от тях също ще станат капиталисти и ще продават доста излишък. Но производителността създава все повече излишък с по-малко заети да го правят, който за да се реализира ще трябва да се измисли нови дейности за да се закупи излишъкът. И да има нови работни места. ............................... ....................... Само 7% от населението има сметка в банката, като 90% от тях имат до 1000 лева, средно по 140 лева. Големите кредити взети от населението и бизнесът, бързо се вляха в сметките на капиталистите, заради ниските заплати и данъци. В агросекторът - 63 долара добавена стойност от декар средно, има България, а Китай 850 долара. 13,5 пъти, разлика. Но добавена стойност на зает в агросекторът в Китай е 3830 долара, а България 10 270 долара, Полша 5 880 долара. Румъния и Чехия имат последните 10 години 20% растеж, България 30% растеж. Но инфлация 20%. Кому е изгодно да има корупция и ниски доходи? германия сащ?? Ако един човек или народ почне да консумира повече, ще се увеличи цената на всички, и корпорациите ще плащат повече в бедните страни, ресурсите ще поскъпнат.. Ако в бедните страни имат ниски заплати, излишъкът ще изнесат и на богатите пазари ще е по-евтино. Пазарна икономика означава световни цени. Ето защо развитите страни спъват другите страни. Има и друг момент, развитият пазар е пазар с повече потребление, и предлага по-ниска цена и по високо качество. В селата все по високи цени и ниско качество, за разлика от един събор или седмичен пазар които са с повече потребители. Франция и Япония имат само два пъти по-млък БВП на глава по покупателен измерител - тоест в БГ доходите трябва да купуват само два пъти по-малко от тези страни.
уви факт на 30.08.2021 в 19:49
В една класация България е на 29 то място по-ниски данъци за бизнесът, на 10 място е Сингапур с 30% държавни служители от всички работещи, там е и Дания също 30% ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. https://www.economic.bg/bg/a/view/te-darzhavi-s-naj-niski-danatsi-za-biznesa-55119 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_sector_size България 21% държавни служители, според международна организация по трудът, но Китай според тях има 29%, но самото китайско правителство 73% от работещите са държавни служители.
Министър Пеканов: Аргументите в полза на това, че високите нива на инфлация са временни, са по-силни и убедителни на 30.08.2021 в 21:11
Милото министърче и то ли е харвардче? Ужас някакъв. Възпитаниците на елитните западни учебни заведения са по зле с търсенето на причина и намирането на следствие, и критичното аналитично мислене от абсолвенти на помощни учебни заведения, но пък вероятно хайки лайкли са достатъчно правоверни на водещите си офицери, не ли?
на 30.08.2021 в 09:21 Временен ли? Ти на кой свят живееш бе момче? ФЕД налива трилиони долари без покритие, само този факт те опровергава. на 30.08.2021 в 21:14
То да е само ФЕД, с мед да ги намажеш. МВФ: "Съветът на управителите на централни банки на МВФ одобрява историческо разпределение на специални права на тираж в размер на 650 млрд. щатски долара 2 август 2021 Вашингтон, окръг Колумбия. За да повиши глобалната ликвидност[1], на 2 август 2021 г. Съветът на управителите на централни банки на МВФ одобри общо разпределение на специални права на тираж (СПТ) в размер на 650 млрд. щатски долара (около 456 млрд. СПТ). [1]"
Значи на 30.08.2021 в 22:24
Инфлацията е защото икономиката беше спряла, и сега няма складови наличности. НОРМАЛНО. 1000 МИЛИАРДА НЯМА ДА ПРОМЕНЯТ С МНОГО ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В САЩ. от 2019 г.е 14,544,6 милиарда щатски долара КОНСУМАЦИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА В САЩ. По мултипликация всеки нов долар в икономиката става на 2-долара. Покупката на стока за 10 милиарда, влизат в джобът на бизнесът 5 милиарда, и 5 милиарда в джобът на работниците. Ако бизнесът е малък и не пести, 5 милиарда отиват отново за стока или услуга, и 2,5 милиарда отиват в джобът на бизнесът, и 2,5 милиарда в джобът на работниците. 5 - милиарда от 10те милиарда в джобът на работниците също половината отиват за бизнесът и половината за работниците.. Но дори само да харчат работниците 5 милиарда работническо потребление създава заплати за 2,5 милиарда - а те нови заплати за 1,25 милиарда - те пък 625 милиона - те правят нови заплати за 312,5 милиона, после 156 милиона, после 78 милиона, следват .... И ако бизнесът също потреблява, колко става? 10 милиарда се умножават в 30-40 милиарда или повече??
Сюрреализъм на 01.09.2021 в 08:12
Това не са приказки на икономист, а на идеологически работник. На прага сме на финансово-икономическа катастрофа, най-лошото е че тя е програмирана и ще бъде наложена. Икономиките на Европа и САЩ са в свободно падане, отчитаните "ръстове" , "съживявания" , "възстановявания" са лъжи за масовата публика. Печатът на пари /трилион долара от ФЕД , 700 милиарда евро от ЦЕБ/ гарантира инфлация, но тази инфлация този път ще спослужи само като "капсул детонатор. За супер- и хипер-инфлацията която идва. Условията за хиперинфлация са налице - печатниците работят на пълна пара, установена е глобална диктатура, рационалните решения отстъпват пред идеологическите. Целта ? Целта е ясна - разоряване на милиарди, обедняване на милиарди, превръщането на милиарди хора в директно зависими от Властите.
алоуу на 01.09.2021 в 14:58
мойто момче, с какво се занимаваш, практически задачи стоят пред тебе. В момента стоиш на това място във вселената, което е най-отдалечено от ФЕД и харвардските ти глупости, казва се България. Какви базови ефекти, какви лихвени проценти, каква производителност??? У нас става въпрос за по-човешко и справедливо разпределение на благата, защото оскотяхме, народът мре /ама не от ковид/. По-силно от тока знаеш ли кое е - гладът.
абв на 01.09.2021 в 15:25
Ако успее човечеството да се справи с последния делта вариант на корона вируса, и не се допусне нов локдаун със спиране на икономиката, много бързо ще тръгнем към растеж и няма да отидем във фаза МОНОПОЛ, след която фаза следва фаза СТАГНАЦИЯ. Затова мисля, че министър Пеканов е прав, че по скоро ще има ще има малко време на инфлация и ще се получи пак фаза КОНКУРЕНЦИЯ със Оживление и Дефлация за двете класи. А това означава, че ще има голямо развитие на икономиката. Когато има дефлация, или падане на цените до малко над себестойността на стоките и от една стока се печели малко, трябва продажба на много качествени и евтини стоки - машинно производство, за да се печели от оборот. И тогава пак има добри печалби. Капиталът е евтин и фирмите могат да вземат много и евтини кредити и да организират производство. На работниците се заплащат големи заплати, понеже се работи с нови машини и технологии. А когато работниците отидат на пазарите с големите си заплати, работниците могат да купят много нови евтини и качествени стоки - машинно производство. Покупателната способност на наемният труд при фаза КОНКУРЕНЦИЯ е много висока и това време на КОНКУРЕНЦИЯ е райско време за наемните работници. И тогава не виждам защо хората се притесняват от дефлацията и конкуренцията. А капиталистите конкуренцията ги държи винаги да са във форма и да печелят още повече. Така, че мисля че още не сме приключили с фаза КОНКУРЕНЦИЯ. И не сме във фаза МОНОПОЛ със Инфлация и Подем. Но мисля, че Рейгъномиката показа как трябва да се действа при фаза МОНОПОЛ. Рейгън увеличи много лихвените проценти, намали данъците и парите от цял свят отидоха в американските банки. И кредитите бяха добри, и можеше да се организира голямо производство и да се внедрят всички нови изобретения и технологии. А СССР рухна, понеже цените на нефта паднаха много и СССР разчиташе на износ на нефт, за да получава американска валута. Но тук трябва да видим и изчакаме един период от 2-3 месеца, за да видим как ще се развият икономическите събития.
Ако успее човечеството да се справи с последния делта вариант на корона вируса на 01.09.2021 в 23:22
А ха ха ха ! Още един специалист по Дядо Коледа. Къде е Цовид, че да му намерим делтата ??

Напиши коментар