Втечненият природен газ се появи на световните енергийни пазари преди десетина години. Лансиран в истеричния маниер на съвременния маркетинг и реклама, той веднага бе обявен за световна енергийна панацея и убиец на тръбопроводния газ. Днес, десет години след старта му, може да се направи обективна оценка относно успешното внедряване на LNG и переспективите му за световно господство.
„Убиецът на руския газ“ се провали: революцията се отменя

 

 

Сергей Савчук

 

За начало нека да направим една кратка историческа справка. Технологията за производство на LNG отдавна е известна. Още през 1915 г. американския индустриалец Годфри Кабот патентова метода за съхраняване на природен газ при много ниска температура в течно състояние. Първият завод по метода на Кабот бе построен в САЩ три години след патентоването на му. При това главната задача на предприятието въобще не беше втечняването на природен газ, а отделянето на хелия от него. По това време никой и не мечтаеше за международна търговия с втечнен газ, а се решаваше задачата за продължителен срок на съхранение на големи обеми от това гориво. Впоследствие, почти половин век след това, втечняването се разглеждаше само като една от технологиите в нефто-химическия сектор, а на пазара на енергоносители властваха безспорно въглищата, които по-късно започнаха да се конкурират с нефта и едва след това с природния газ.

 

Снимка: АП, архив

 

Масовият добив на природен газ започва да се развива в средата на 70-те години. Най-големи обеми по това време добиват САЩ, Канада, Холандия и Великобритания. След разпадането на СССР, в десетката на световните производители попадат и Русия, Туркменистан и Узбекистан, като Русия много бързо се придвижва на едно от челните места по добив на природен газ. С течение на времето, нарастват стабилно и обемите на добивания газ. През 2000 г. например Русия е произвела 573 млрд. куб. м. природен газ, САЩ - 544 милиарда и Канада - 182 милиарда. През 2010 г. Русия произвежда вече 657 милиарда, САЩ - 604 милиарда и Канада - 160 милиарда. През 2018 г. САЩ рязко увеличават добива до 864 милиарда, Русия - 741 милиарда и Иран - 232 милиарда. Количествения скок в САЩ е обусловен именно от започналото производство на LNG, макар че Америка се включва в състезанието много късно в сравнение с други страни. Така например, когато американците откриват първия си завод за втечняване на природен газ на терминала Sabinе Pass през 2016 г., Катар вече има изградени 14 аналогични обекта. Дори Австралия по това време вече е имала изградени три такива завода, работещи на пълна мощност.

 

Екология

 

Втечненият газ, както и обикновеният такъв, са представяни като вълшебното хапче на екологията. Акулите в този бизнес успяват да убедят целия свят, че мръсните въглища могат и трябва да бъдат заменени със синьото гориво. Това трябваше критично да намали замърсяването на въздуха в големите градове и да забави глобалното затопляне на атмосферата. Въпреки усилията им, нещата не стават така, както те искат. Страните, които зависят от въглищата, като Китай, Полша или Индия, не бързат да преструктурират енергетиката и икономиката си. Все пак въглищата са по-евтини от втечнения газ, има огромни залежи от тях и то почти на повърхността на земята. Що се отнася до емисиите на парникови газове, то и в тази посока употребата на втечнен природен газ не решава проблема. Работата е там, че при изгарянето на газа емисиите от въглероден диоксид в атмосферата са само с една трета по-малко, отколкото при изгарянето на въглища. Но има и друг критичен фактор - използването на втечнен природен газ предполага отделяне на метан, който загравя атмосферата 50 пъти по-силно.

 

Работни места

 

Когато LNG започва да се търгува на пазарите на енергия, мениджърите и компаниите, налагащи новия тип гориво, твърдят, че развитието на отрасъла ще създаде „стотици хиляди нови работни места“. В действителност не се получава точно така. Съвременните заводи за LNG са високотехнологични предприятия и за обезпечаване на производствения процес на най-голямото от тях са необходими приблизително 2500 души. Но тук има и друг проблем. Кадрите за такива заводи са много тясно специализирани и изискват продължителна и скъпоструваща първоначална подготовка. Тоест разширяването на отрасъла няма да „опразни“ трудовите борси, предлагащи най-често кадри със средно и ниско ниво на подготовка. Като пример може да послужи канадската провинция Британска Колумбия, където още преди пет години започнаха да втечняват природен газ. Тогава, компаниите обещаха, че отрасъла на LNG ще намали безработицата с над 10 процента. Но към днеша дата по цялата верига от добива до втечняване на природния газ са заети едва 1 процент от населението на провинцията. За сравнение, в сферата на здравеопазването е зает всеки пети жител на Британска Колумбия.

 

Азия е спасител на втечнения газ

 

Всички производители и търговци искат да работят на пазара в Източна Азия, защото този пазар се счита за премиален, тоест с най-голямо търсене и ниво на цените. По-голямата част от втечнения природен газ (80 на сто), който постъпва в Източна Азия, се изкупува от четири страни: Япония, Китай, Южна Корея и Тайван. Но през последните години обемите на продажби в този регион падат. Това се дължи на възстановяване работата на всички атомни електроцентрали в Япония, които бяха спрени след аварията във Фукушима. Подобна е тенденцията и в Корея. За разлика от тях, Китай залага на едновременното развитие на всички видове енергийни източници. В близките месеци ще заработи и руският газопровод „Силата на Сибир“, като вече е съгласувано и строителството на втора тръба, което за Китай означава по-евтин природен газ в бъдеще. Освен това Пекин мащабно увеличава мощностите на въглищния си сектор. Днесобщият капацинен на въглищните инсталации в Китай надвишава 970 гигавата. Динамиката показва, че само за последните 20 години този показател е нараснал четири пъти. Основната причина обаче, поради която Китай постоянно намалява вноса на втечнен природен газ е развитието на собствения добив. Ако през 1995 г. китайците са добивали 18 млрд. куб. м. природен газ, то през 2015 г. този показател вече надвишава 115 млрд. куб. м. природен газ. Пиковият обем на внесен втечнен природе газ в Китай е през 2017 г., когато са закупени 48 млрд. куб. м. През 2018 г. вносът пада до 29 млрд. куб. м., а за цялата 2019 г. е 17 млрд. куб. м. Аналитичната агенция Global Platts прогнозира намаляване на вноса на втечнен природен газ в Китай, който към 2024 г. няма да надхвърля 3-4 млрд. кубически метра.

 

 

Печалби

 

Ако някой иска да разбере структурата на газовия пазар, доходността по договорите и всички останали детайли, той вероятно ще се откаже буквално на първата крачка в своето изследване. Данните по договорите обичайно са засекретени, а освен това в различните региони на света и различните страни се използват различни метрични системи, което обърква изключително много анализите. Ще направим опит, максимално елементарно, да се ориентираме в стойността на единица обем LNG, а така също каква печалба е възможно той да донесе на производителя. За разчета ще ползваме данните на днешните лидери на американския пазар. Стойността на 1 BTU (British Thermal Unit) към 30.12. 2019 г. е 2.46 долара. Това е един от най-ниските показатели за последните 20 години. За да превърнем тази цена в съответствие с метричната система, прилагаме коефициент 38.3 и получаваме стойността за хиляда кубически метра природен газ, която излиза на 94.21 долара. Това е цената от мястото на добива. По-нататък природният газ трябва да се достави до завода за преработка. Приета е стандартната стойност на доставката да възлиза на 13 долара. Разходите по втечняването също са известни и се определят на около 90 долара. Още 5 долара струва претоварната операция в резервоарите за съхранение, плюс 3 на сто надценка за загуби от изпаряване. Получава се сумата от 208.27 долара за 1000 куб. м. втечнен газ. Но това не е цената за продажба на потребителя, а само производствената себестойност.

 

Ако говорим конкретно за спотовия пазар, то по-нататък ситуацията става още по-интересна. Обичайно на пазара готовият продукт се предлага от търговци, които също искат да имат печалба. Средният марж за този пазар е прието да бъде 10 процента. Що се отнася до транспортирането на втечнения природен газ, световният флот от газовози не е голям. Още по-малко са съдовете, които могат да бъдат наети веднага за изпълнението на спотов договор. През миналата година условията по спотов договор предвиждаха стандартен фрахт на газовоз от терминала Sabine Pass в щата Тексас до британския Саутхемптън за не по-малко от 15 дни. Преди една година навлото за транспорт на 1000 куб.  м. втечнен газ беше 5 долара, а през 2019 г. поради голямото търсене на LNG и недостиг на газовози тази цена значително нарасна.

 

При цената, която се получава от тази калкулация, не е чудно, че през четвъртото тримесечие на 2019 г., в сравнение със същия период от 2018 г. обемът на транспортирания през газопреносната мрежа на Украйна природен газ е нараснал с 41 процента. При тази ситуация възниква логичният въпрос защо смятат основно американския втечнен природен газ за най-търсения и ценово изгоден вид енергия, след като цената му надвишава 230 долара в отправното пристанище, а на световния пазар през 2019 г. втечнения природен газ се търгуваше средно по 170 долара с доставка до клиента? Отговор на този въпрос и досега няма. По-точно, сигурно отговора го знаят съответните ръководители, но по този въпрос пазят гробно мълчание. А и финансовите отчети на американските LNG компании са засекретени. Единственото, което може да се предполага е, че в глобалната геополитическа война са добри всички средства и за да подхлъзнеш конкурента, може да работиш известно време на загуба. Но все пак е ясно едно: втечненият природен газ въобще не може да бъде панацея и в бъдеще едва ли ще стане такава.  

 

Превод от руски: Никола Стефнов

 

 

Още от категорията

37 коментар/a

Уточнение на 02.01.2020 в 09:51
Пък ние тепърва ще внасяме втечнен природен газ от САЩ. Ако не вярвайте, питайте Теменужка....
007 на 02.01.2020 в 10:29
Втечненият газ е поредния балон, чрез който САЩ се опитват да източат парите на Европа. Катарците произвеждат най-евтиния втечнен газ, но дири и техния флот не може да доставя на конкурентна цена спрямо тръбопроводния газ, още повече, че танкерите пътуват бавно, и влизат през Суецкия канал. Затова те скалъпиха споразумение с руснаците, които обслужват клиентите им в Северна Европа със свой газ от Ямал. Хем разстоянието е по-малко и се икономисва време, хем разходите за втечняване са ниски, т.к. заводите на руснаците са в полярната зона, където температурите целогодишно са ниски.
Врели некипели на 02.01.2020 в 10:37
Русия също изнася втечнен газ. И изобщо, втечненият газ е предназначен за пазари, до които тръбопроводи не могат да достигнат. Доколкото определяща е цената, ще има пазар и за двата още дълго.
Мильо Лудия на 02.01.2020 в 10:38
Много старо търговско правило е метрополията да "продава" силово на колониите скъпи продукти без да допуска конкуренция.
използването на втечнен природен газ предполага отделяне на метан, който загравя атмосферата 50 пъти по-силно на 02.01.2020 в 10:39
ЕС отново пред съдбовен избор - екологията или американските интереси да се вреди на Русия. Досега агресивно надделяваха зелените политики. Нищо чудно обаче васалщината да си проличи още тая зима и да зае*ем екологията в името на западните демократични ценности.
Язовир "Камчия" е полуизточен на 02.01.2020 в 10:45
Язовир "Камчия" е полуизточен, ще има ли воден режим във Варна, пита лидерът на "Възраждане" на 02.01.2020 в 10:43 Прочети още : https://www.actualno.com/bulgaria/jazovir-kamchija-e-poluiztochen-shte-ima-li-voden-rejim-vyv-varna-pita-lideryt-na-vyzrajdane-video-news_1420105.html © Actualno.com
Заработи първата ВЕЦ в Бургаска област на 02.01.2020 в 11:17
"30.12.2011 / 12:49 - citybuild.bg Малката водноелектрическа централа "Камчия" - първата в Югоизточна България, е на територията на община Сунгуларе. Тя ползва системата на язовир „Камчия". Осъществен е байпас на съществуващия енергогасител, разположен на левия бряг на Луда Камчия, BurgasNews.bg. В новата електроцентрала е монтирана единствената в България вертикална турбина тип „Каплан". Тя е произведена от водеща високотехнологична фирма на Словакия. Вертикалната турбина е двойно регулираща и позволява едновременна промяна на ъгъла на лопатките и перките на вала. Това инженерно решение гарантира много висок коефициент на полезно действие на водната маса. Малката електрическа водна централа в Източна Стара планина е напълно автоматизирана. Тя може да бъде управлявана и контролирана дистанционно от производителя и нейните собственици, и то от всяка точка на Европейския съюз. Необузданата сила на водите на "Камчия", гасена със сложни съоръжения, днес се превръща от МВЕЦ „Камчия" в 600 млн. кв.ч. годишно. Холдинг „Булгарлизинг" - строител и собственик на това наистина модерно съоръжение, показва, че е натрупал значителен професионален и административен капацитет. Това е втората малка водоелектрическа централа, която изгражда в България. От края на ноември МВЕЦ „Камчия" със своите 1,3 мегавата е включена в паралел в електропреносната мрежа на страната. Връзката се осъществява със съществуващата преносна система чрез изграден далекопровод с дължина 1300 метра."
Тва ни мож да бъди! на 02.01.2020 в 11:55
Всички знаем, че свободната търговия е крайъгълен камък на пазарната икономика, която пък е в основата на демокрацията. Таа ватенка Савчук се мъчи да ни внуши, че братските САЩ използват непазарни, следователно недемократични методи, за да изтикат Русия от европейския газов пазар. Куйету ни мож да бъди, щот ни мож да бъди!
ГЮРО на 02.01.2020 в 11:56
"...При тази ситуация възниква логичният въпрос защо смятат основно американския втечнен природен газ за най-търсения и ценово изгоден вид енергия, след като цената му надвишава 230 долара в отправното пристанище, а на световния пазар през 2019 г. втечнения природен газ се търгуваше средно по 170 долара с доставка до клиента? Отговор на този въпрос и досега няма..." ИМА, ИМА. Отговорът се крие в съдържанието на хубавата турска дума "гьотферен".
Ми дай да поплюеме сега по втечнения газ, на 02.01.2020 в 12:05
щото искат да ни затворят СП-2.
висок на 02.01.2020 в 12:13
Лъжи и мечти! Плюс някоя дребна манипулация! Транспорта на втечнен газ над 1500 км вече е по-евтино от пренасянето по тръба!!!! Останалото са от девет дерета вода....
висок на 02.01.2020 в 12:13 на 02.01.2020 в 12:54
Давай тогава сериозен линк към разчетите до стотинка. Не дадеш ли, значи и днес си плямпаш по методичка.
Ми дай да поплюеме сега по втечнения газ, на 02.01.2020 в 12:05 на 02.01.2020 в 12:56
Ми дай тогава да не го затваряте и оставете свободният пазар да покаже на света кой от двата е по-евтин и по-екологичен. Искате ли така, по закон божий, или пак ще ни насилвате диктаторски, чрез санкции?!
ммм на 02.01.2020 в 13:05
Платена публикация от Газпром в руско сайтче, за да купуваме скъпия рускии газ.
Sin на 02.01.2020 в 14:03
Отдавна е ясно, че човек трябва да е изключително ограничен, ако вярва на нещо си .ru .
Помпео Майк на 02.01.2020 в 14:14
ммм на 02.01.2020 в 13:05 и Sin на 02.01.2020 в 14:03, като тролове се калпави и безпомощни. Не вярвам водещият ви капрал да е във възторг от тролската ви импотентност.
Ама, разбира се! на 02.01.2020 в 14:15
Я, стига там! Статията е предварително одобрена от Путин! Без яснота и линкове за посочените сметки!
Статията е предварително одобрена от Путин! на 02.01.2020 в 14:26
Да бе, той Путин си няма друга работа, ей го на наместен в тролските ви фантазии, на които е забранено (от кого ли персонално, навярно от Сорос?!) да гледат на Русия в добрата й светлина... Соростутките не искали скъпия руски газ... Тогава ще купуват няолко пъти по-скъпия американски втечнен газ или ще стоят без газ, в името на правата партийна линия.
shti ftichnim I tsitsata на 02.01.2020 в 14:27 на 02.01.2020 в 14:30
Революцията се отменя!
`Путин си няма друга работа` на 02.01.2020 в 14:38
Ами като се знае, че сега основната му работа е да продължи СП 2 сигурно е заинтересован медийно да обработи обществото за предимствата на руския газ. За това си има цяра армия мислители около него. В случая с тази статийка не постига големи резултати. Главно предизвиква умилението на русофилите. Иначе не е зле освен с медиите да се запретне и да направи нещо по въпроса за продължението на потока. По отношение на нас вече имахме удоволствието няколко пъти да чуем от него колко сме страхливи и как не успяхме да се наложим за ЮП. Сега очакваме от него да ни покаже как се действа на практика в подобни ситуации.
инфо за евразийски и задунайски уфсе на 02.01.2020 в 14:45
"...Стойността на 1 BTU (British Thermal Unit) към 30.12. 2019 г. е 2.46 долара". Значи вкъщи отоплителната ни система с 175 000 BTU изгаря газ за $430 500 за 1 час непрекъсната работа??? Грешката на автора е точно 1 000 000 пъти, защотот 1 000 000 BTU струват около $2,50 https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngc1a.htm Истината е, че бума на газодобива в Пиндостан подпомогна цената на газа да падне 3 пъти през последните 12 години. А в БГ цената ще се намали с 5%, но някой друг път:-)
дойче веле на 02.01.2020 в 16:17
РУСИЯ Приходи от природни ресурси, процент от БВП, 2017- е 10,7%, Норвегия 6%. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Natural_resources_income/ А Норвегия има най-голям излишък на държавни средства, но не намаля данъците. И на двете държави, БВП не им се прави от природни ресурси. Катар и Ирак, и други нефтени държави имат повече процент от БВП, от природни ресурси. Русия харчи по-малко за държава, като процент от БВП, отколкото Норвегия, виж: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Government_size/
Sin-ко, пак се оцъцка! на 02.01.2020 в 16:27
Иди на https://echo.msk.ru/ или на https://tvrain.ru/, па да видиш как се плюе по Русия и Путин! Трийсетте сребърника се отработват с въодушевление, ентусиазъм и въображение. Твойте жалки напъни не заслужават и счупен мангър.
аршин на 02.01.2020 в 16:41
десни лъжии, с русофобия. Имаше една лъжа, че Русия много експлоатира нефтът, много точи а малко има. Пълна лъжа. Русия точи колкото САЩ, и сега и преди 30 години. Но САЩ имат ДВА ПЪТИ по-ниски резерви. Да големите страни черпят повече, защото имат ресурс в инфраструктура и техника, а и от повече сондажи за повече но малки находища, спрямо малко но големи находища, ще изкараш по бързо нефт, щом сондите точат еднакво, което при малка територия не става. https://www.theglobaleconomy.com/Russia/oil_reserves/ https://www.theglobaleconomy.com/USA/oil_reserves/ Дядо МРАЗ е съветски дядо, измислен от Ленин, ВЕРВАМ!
висок на 02.01.2020 в 16:50
До фенклуба ми! Четете, има достатъчно летуратура както в библиотеките, така и в нета! Чукнете и ще научите как са втечнява при минус 161,2 гр Целзий, как се строи изолацията на хранилищата, как се изпарява после, с колкко процента от съхранения втечнен газ работи хладилната инсталация, как вече има автономни контейнери със собствена мини хладилна инсталация и се транспортира и на ЖП и на ТИРове....
гладио и кондор на 02.01.2020 в 17:01
Путин и Решетников правят десно и неолиберализъм, антикомунизъм. И очаква от България да има десни русофили. Дясното и десните, обаче, не се водят от сантименти. Русия избра неравенството, дясното, и да не очакват равенство, вече. Бедни са, не са равни с по-богатите държави и народи. Скоро няма да има двуполюсен свят. Има едни роги подобни на агнешки. Зверовият образ. Путинова Русия е допълнение към еднополюсният модел Десният. Зверовият хищтническият.
инфо за евразийски и задунайски уфсе на 02.01.2020 в 18:14
Муйо, десните лъжат не само за количествата резерви на нефт и газ, но и гнусно лъжат, че савецкото джудже не е най-голямото джудже:-) Най-голямото е! Може и да няма нищо общо с темата, но е важно да се подчертае какви са десните! Освен това недей да поясняваш дали в РФ управлението е дясно или ляво, това е без значение, дясно или ляво то е най-доброто:-) Авторът е обяснил , че при алъш вериш с американския LNG се очаква 10% печалба, но не осветлява колко аджеба е тази печалба при руския газ(защото някой може да се нервира от голямата печалба, та нали там всичко е добро, справедливо и дългата ръка на невидимия пазар не действа:-) При лесен добив в РФ без фракинг-поне 300% печалба.
Газът е само повод на 02.01.2020 в 18:16
А иначе, както винаги, десните са против дясна Русия, левите я защитават. И едните и другите се движат от инстинктите си, не от здравия разум.
Идеалист на 02.01.2020 в 18:31
Цената на втечнения газ не може да бъде толкова ниска по термодинамични причини. Сега предлаганата цена от САЩ е геополитическа. За да може да се произвежда на се наложи да се повиши цената на нефта.
Самият факт, че днес Русия продължава да се управлява от КГБ, на 02.01.2020 в 18:42
вече е достатъчен. Докато тази прослойка продължава да дърпа конците в държавата, както правеше 70 години след 1917-та показва ,че нищо добро не се задава на хоризонта както във вътрешен така и в международен план.
Далеч от дъното на 02.01.2020 в 19:37
Имат ниски разходи за държава, бюджетен излишък равен на повече от БВП на България, никакъв държавен дълг, 10% от БВП, им е от природни ресурси. Имат огромен буфер и резервен капацитет
Самият факт, че днес Русия продължава да се управлява от КГБ, на 02.01.2020 в 18:42 на 02.01.2020 в 19:38
Ти разбираш от управление колкото свиня от кладенчова вода. Не можеш да вземеш кой да е демократичен сивилиън от улицата и да му дадеш власт да управлява. Управлението на сериозните държави (а не на бантустаните, какъвто сме ние) изисква високо културни и силно компетентни хора, а не случайни демокради, дето се продават (дирника си и страната си) за жълти стотинки, стига да им предложиш гъдел някакъв.
"удобни и безродни"? на 02.01.2020 в 20:47
Няма смисъл да се обръща внимание на" високи и сини" ,ограничени наемници .Те са ката другите еднокнижници, държи ги живи, вниманието. Липсата му , ги прави иизлишни и " мъртви за тях ".
`Самият факт, че днес....` от19:38 на 02.01.2020 в 23:04
Е, те тва много ме изкефи.- `не можеш да вземеш кой да е от улицата` а се изисквало /мола ви се/ високо културни и силно компетентни хора. Ти потроши всички мифки на земята. То може, може ама твойто е …. абе направо от извънземните. Та значи тия изверги и главорези, които избиваха хората на конвеир и не се спираха пред нищо, пред които Освиенцим и Бухенвалд са направи цвете... те ли са ВИСОКО КУЛТУРНИТЕ И КОМПЕТЕНТНИ ХОРА ОТ КГБ-то? Всичките откъде ги намериха такива `висококултурни`? Те, ако не убиваха директно, точно те правеха списъците кои да бъдат избити и изпратени в лагерите на ГУЛАГ. Този ли Мирчо Спасов например, който е бил страшилището на Слънчев ден, и който после го погребахте с почести е високо културен? ХОДИ СЕ ГРЪМНИ И ТИ И ВСИЧКИТЕ ВИ мильовци и муйовци. Вие не сте хора,
Агентите на Путин ще ги познаеш по това, на 03.01.2020 в 08:10
ЧЕ НАРИЧАТ БЪЛГАРИЯ БАНТУСТАН.
Дани на 04.01.2020 в 19:38
Петролът вече не е стратегическата суровина, но природният газ засилва търсенето и влиянието си. Това не може да се отрече от руската пропаганда и поради тази причина са намерени медии, които да публикуват откровенни лъжи с цел дезинформация на матрала. ЧНГ!
Тоя сергей на 06.01.2020 в 07:48
що мяза на равин? Нищо славянскоправославно не се забелязва.

Напиши коментар