Освен, че бе технически иницииран отгоре, преходът и по своя класов характер, както стана дума в предишния коментар, не беше „революция“, а „контрареволюция“, или по марксистки – деградация от по-висша към по-низша общественоикономическа формация. Ставаше дума за преход от власт на социалистическата бюрокрация със значителна корупция, но и с доста реално внимание към обществения интерес и публичния сектор – към власт на капиталистическата олигархия в служба на външни сили, с много по-мащабна корупция и без почти никакво внимание към обществения интерес и публичния сектор. Резултатът бе масивна деградация на публичния сектор, прахосване на ресурси и приватизация на сравнително малка част от тях предимно от най-предприемчивата и безскрупулна част от стария партийно-стопанско-милиционерски елит и децата им.
Истинската история на социализма – „Трийсет години по-късно“

 

Българската социология потвърждава емпирично западните данни за отношението на българите към 30-годишния преход, но засега се въздържа от радикални философски изводи 

 

 

В коментара за годишнината на 10 ноември писах тук, че, за разлика от есента на 2014 г., сега няма достъпни в интернет обективни европейски данни от рода на проекта Ангъс Мадисън за икономическото развитие на България и Източна Европа в най-ново време и бях принуден да прибягна до американския център „Пю“. 

 

Български социологически данни, признавам, тогава не потърсих, но грешката ми бързо бе поправена от социолога Кънчо Стойчев, който в края на ноември в София, дето бях за кратко с детския ни музикален театър от Ню Йорк, ми подари току-що излязлата интересна книга „България. 30 години по-късно“. Веднага я отварям на стр. 66-67 и чета забележителните данни от национално проучване на Gallup International – България от април 2019 г. Те са цитирани в статията на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев там.  

 

Спомняме си, че процентът на доволните от прехода в България според публикуваните на 8 ноември т.г. данни на „Пю“ беше между 24% и 32%. Според Gallup International – България пък 29% от българите мислят, че „като цяло България спечели от Прехода“. Според „Пю“ България е на предпоследно място в посткомунистическа Европа, след Украйна, по процента на хората, за които има подобрение на стандарта им на живот – 32%. Според Gallup International – България само 12% отговарят с „да“ на въпроса „Аз и моето домакинство като цяло спечелихме от Прехода“. 

 

Според „Пю“ на въпроса дали икономиката е по-добре или по-зле сега в сравнение с „комунистическото управление“ България водеше класацията в Източна Европа отзад напред с 24%  – „сега е по-добре“ срещу 57% – „сега е по-зле“. Според Gallup International – България също 57% от българите са съгласни с твърдението „В крайна сметка управлението на Тодор Живков се грижеше повече за хората“, а 17% не са съгласни. Сред съгласните са 21% от младежите на възраст от 18 до 30 г. – срещу 12% несъгласни. При хората на 61+ г. съотношението е 83% срещу 13%. 

 

Според Gallup International – България съотношението на съгласните и несъгласните с твърдението „на практика в България няма свободни медии и свобода на словото“ е 57% срещу 23%, с твърдението „На практика изборите у нас завършват винаги с издигане на власт на лъжци и крадци“ – 72% срещу 16%, с твърдението „В България законното забогатяване е много рядко“ – 80% срещу 11%, а с твърдението „като цяло ЕС е... организация в полза на силните и богати страни“ – 72% срещу 12%. 

 

Мнозинството българи също, показват данните на Gallup International – България, симпатизират на унгарския премиер Виктор Орбан и мислят, че малцинствата в България „се позволява повече, отколкото на българите“. 

 

Читателите обаче знаят, че за мен отговорите на тези „етнически“ въпроси произтичат пряко от отговорите на „класовите“ въпроси преди тях. „Национализмът“, както и настроението срещу мигрантите, срещу Истанбулската конвенция и всички други прояви на bigotry (омраза към различните) имат чисто класови корени. Мнозинството е нещастно и недоволно от положението си, от социалната несправедливост, т.е. от засилващото се неравенство, от корумпираната и високомерна политика на елитите, и не приема акцентирането на гражданските права на етническите и lifestyle малцинства за сметка на икономическите права на мнозинството. Това е азбучно просто. Мнозинството вижда сенките по стената на Платоновата пещера и се бори с тях – тъй, както умее. 

 

В други статии от книгата „България. 30 години по-късно“ „етническата“ тема заема видно място, включително и „заслугата“ на ДПС за „опазването на етническия мир“. Според мене това е преувеличено – ако не беше „възродителният процес“, сега ДПС или подобна партия изобщо нямаше да има, а колегата от Философския институт на БАН още щеше да се казва Меди Доганов и да си работи там. 

 

България е твърде различна от съседна бивша Югославия и нейните наследници, а също и от Гърция, Турция и Румъния, както и от Кавказ, по отношение на „етническия въпрос“. Етническо насилие, непредизвикано пряко от неразумни насилствени кампании на властите, в независима България нямаме от ликвидирането на съпротивата и разбойничеството на мюсюлманите в Османпазарска околия и другаде из Североизточна България от военния министър ген. Казимир Ернрот в 1880-те и на инспирираната от Истанбул и Лондон съпротива на мюсюлманите от Тъмръшката република – също до 1880-те години. Не че в България няма расизъм и ксенофобия, но не някак си нямат политическа компонента, остават на битово равнище. 

 

Феодалният контрол, с който ДПС все още разполага по отношение на (все по-малко от) етническия си контингент, не е принципно различен от контрола на ГЕРБ над зависимите от държавна служба, държавни поръчки и държавен рекет българи, все още гласуващи за тази партия. 

 

По подобен начин стои според мен и въпросът за (класово) мирния характер на прехода. Според Gallup International – България 75% са съгласни, че „Добре е за страната ни, че Преходът бе мирен“. Екстремистите са малцинство: 13% мислят, че „По-добре щеше да бъде старата власт да се удържи със сила“ и 12% – че „Мирният Преход беше грешка – комунистите трябваше да бъдат сурово наказани“. 

 

Мирният преход от никого не е бил реално застрашаван. Старата власт нямаше как да се удържи със сила, защото промяната дойде именно от нея – тя я инициира, тя създаде „демократичната“ си опозиция, тя й отстъпи властта, когато й стана по-изгодно. Комунистите нямаше как да бъдат сурово наказани, щом и досега единственото ни спасение от „комунистите“ си остава комунистът Борисов. Казано по друг повод, комунистите в България се делят на два вида – комунисти и антикомунисти. 

 

Освен, че бе технически иницииран отгоре, преходът и по своя класов характер, както стана дума в предишния коментар, не беше „революция“, а „контрареволюция“, или по марксистки –  деградация от по-висша към по-низша общественоикономическа формация. Ставаше дума за преход от власт на социалистическата бюрокрация със значителна корупция, но и с доста реално внимание към обществения интерес и публичния сектор – към власт на капиталистическата олигархия в служба на външни сили, с много по-мащабна корупция и без почти никакво внимание към обществения интерес и публичния сектор. 

 

Резултатът бе масивна деградация на публичния сектор, прахосване на ресурси и приватизация на сравнително малка част от тях предимно от най-предприемчивата и безскрупулна част от стария партийно-стопанско-милиционерски елит и децата им.


Като изключим междугангстерското насилие от 90-те и началото на нулевите години, продукт на съперничеството между клановете на новата имотна класа, насилие по време на прехода имаше само „отгоре“ – насилие с квазидържавен характер, особено очевиден при режима на ГЕРБ, с цел да се принуди населението да заиграе по новите правила. Революционно насилие отдолу никога не е било дори и мислимо. 

 

Хубаво е, че в изследването на Gallup International – България не става и дума за „демокрация“... В друга статия от Антоний Тодоров има интересни данни за централизацията и концентрацията на капитала у нас: профилът на заетите в 2019 г. е: 88,35% наемни работници срещу 3,72% работодатели и 7,19% самостоятелно заети... Процентът на наемните е нараснал от 2003 до 2019 г. с 3,5 пункта. 22 стопанства контролират 60% от земеделската земя, а 4% от фермите стопанисват 80% от земята. Да си спомним правилото на америкaнския правник Луис Брандайз, че „можем да имаме демокрация и може да имаме голямо богатство, но не можем да имаме и двете“.

 

Така че преходът между общественоикономическите формации, без съмнение, е приключил с преразпределянето на (останалото от) социалистическата икономика в частни ръце. А преди 17-18 години по форумите шепа хора, в това число и аз, говорехме, че не е приключил (не е и започвал) „цивилизационният“ ни преход – т.е. не атлантическият, а към по-цивилизовано, по-развито, справедливо и културно общество, за което мечтаеше младата интелигенция в 1989 г., като аплодираше горещо Митеран по коридорите на Софийския университет. Били сме янлъш, както би рекъл Алековият герой. Или Вазовият: „Та такива думи нито ги има на турски. Остави се, бе Кандов!“

 

И в тази книга, и в предишната си, „Какво се случи?“, Андрей Райчев и Кънчо Стойчев обясняват по своя оригинален, eye-opening (отварящ очите) начин много важни неща от прехода, например защо България продължава толкова да харесва социализма и Русия, за разлика от други някои (но по-малко, отколкото може да изглежда от София) източноевропейски съседи. Или за войната за миналото като единствено средство за легитимация на елитите. Всеки, който чете това, би трябвало да прочете тези книги. 

 

Това, което те изпускат от поглед, е по-далечния международен план – например над двата милиона българи в чужбина и особено тези, прелетели от НРБ – и по-точно от нейните останки в 90-те – в развития западен свят. Като например нашата училищна общност в Ню Йорк със 120 ученици и няколкостотин семейни членове, учители и приятели около тях. Едно (средно) голямо българско село, а по БВП сигурно – една малка българска община... Колко интересно би било българските социолози да обогатят анализа си на категориите българи след прехода и с тази реалност. Засега само етнографи от БАН са се интересували сериозно от нас. А ние сме към 30% от българските граждани и гледаме към 40% от българските деца в училищна възраст. 

 

Изпускат и движението на Америка към социализма, което прави догмите на „Вашингтонския консенсус“ все по-незащитими и абсурдни. И упадъка на ЕС. Нещата се обърнаха на 180 градуса отпреди 17-18 години, когато „преживявахме събитието НАТО“ и се стягахме за „клуба на богатите“. 

 

Данните на Gallup България показват впрочем, че някои от „табутата“ на прехода, постулирани от Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, не се споделят от публиката. Всъщност двамата автори с готовност признават това в последната си работа (ръкопис на английски*). Мнозинството българи днес не вярват в „свободата на словото“ и „либералната демокрация“, т.е. и че такива животни съществуват в България, пък и че са възможни изобщо. Например театърът около импийчмънта на Тръмп, цялата американска гражданска война, която кипи вече три години и медийната истерия около нея унищожиха вярата в старите химери у всеки що-годе критично мислещ, не непременно ляв, българин. 

 

„Забраната да се критикува капитализмът“ отпадна още в 2008 г., когато Вашингтон фактически одържави „Уол стрийт“, за да я спаси от себе си, а икономическата гилдия в развития свят развея в прах репутацията на Милтън Фридман и „сладководния“ пазарен фундаментализъм, на чиито пясъчни основи се градеше дотогава, пък и досега, капитализмът в постсоциалистическия свят. Тези новини малко бавно идват у нас, но няма как да не дойдат. 

 

И „забраната на говоренето срещу ЕС“ в България е на път да бъде забравена, макар че все още хората повтарят пред интервюиращите ги социолози заученото през годините от брюкселската пропаганда. Одобрението на мнозинството за Орбан у нас обаче, още веднъж, не означава национализъм и фашизъм, а е символ на желание за отговорна национална политика в интерес на мнозинството – вместо безотговорна брюкселска чиновническа политика в интерес на глобалните елити. Желание за национално достойство и защита на националните интереси – затова именно  „диктаторът“ и кагебешник Путин е толкова харесван не само у нас, а в цял свят. От няколко години в Европа бушува истинско „селско въстание“, в момента намиращо най-ярък израз в революционна по традиция Франция. Почти всички статии в сборника „България. 30 години по-късно“ звучат сякаш горното не е ставало. 

 

И критиките на „реалния социализъм“, които в 1989 г., а и по-късно, ни се струваха толкова дълбоки, например за „мрежите“ (първа, втора и т.н.) и за „плановия дефицит“, след десетилетия на Запад все повече ми изглеждат хем по-скоро общочовешки, приложими някъде и за капитализма, хем не съвсем справедливи към социализма. Реабилитацията на нашето общество до 1989 г. очевидно вече е факт в отношението на голямото мнозинство българи, дори на младите до 30 г. 

 

Няма да закъснее сигурно и реабилитацията му от научната мисъл. Имам предвийд мейнстрийма, като авторите на „България. 30 години по-късно“. Защото левите автори като Васил Проданов и Георги Найденов, които споменах в предишния коментар, не са спирали да пишат това, но техният глас сега е маргинализиран. 

 

Разбира се, и до 1989 г. обществото ни съвсем не беше рай и наистина почти всички тогава много искахме дълбоки промени. Някои наши желания обаче са били наивни и неинформирани. Преди 1989 г. не много хора извън вътрешните интелигентски „гета“ се вълнуваха от свободата на духа (а днес са още по-малко). И дори от свободата на предприемачеството, все по-недостъпна за огромното мнозинство и до днес. 

 

Повечето хора се кланяха най-вече на „карго култовете“ към „западните стоки“. Голям принос, ако не основен, за недоволството ни от социализма имаше липсата на престижни потребителски вещи, раждаща странните за западното око феномени като съветската „фарцовка“ и нашата варненска „марфа“ и полската куфарна търговия на Евиния плаж – далече от очите на тогава мъжката ни по състав народна милиция. „Карго култовете“, разбира се, са живи и здрави в България и днес, макар да личат у младите и кълнове и на „аскетизма“, който е отвъд „консумеризма“. 

 

Аскетизмът, който е преди консумеризма, беше реалност у нас преди 1989 г., но съвсем не желана реалност. Напротив, „основният икономически закон“ на социализма бе за „все по-пълното задоволяване на растящите материални, духовни и социални потребности на трудещите се“ (по памет). 

 

„Трудно е да се правят прогнози, особено за бъдещето“. Но мисля, може с известна увереност да се предположи, че както преходът започна отвън, под съветско влияние, и продължи под външно – американско и брюкселско влияние, в недалечно бъдеще той ще смени още веднъж курса си, който сега ни води общо взето към кривата круша, и също под нечие външно влияние. Тези дни два огледални чужди проекта, касаещи България, правеха вълни в медиите – за натовски хъб (един вид вместо газов) във Варна и за център на руската мека сила в курорта „Камчия“ – на 25 км от натовския. Обещавам някое лято да ги нагледам и двата и да докладвам. Не е изключено и някоя американска „Аврора“ да изплава оттам. 

 

______

* The Invisible Structures of the Transition in Eastern Europe: Failed taboos leading to Bonapartism, представена пред аудитория в Kings College, Лондон през декември 2019 г.  

 

Предишният коментар по темата: 

https://glasove.com/categories/komentari/news/istinskata-istoriya-na-socializma-desetonoemvrijska-elegiya

 

Още по темата:

https://glasove.com/categories/komentari/news/chetvyrt-vek-bqg-na-mqsto-perestruvka-i-chalga--v-ochakvane-na-promqnata

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

48 коментар/a

Въпрос на 30.12.2019 в 10:04
Ама що за екземпляр си ти? И защо не напишеш история на истинския американски социализъм?
Доброзорно но по-добре на 30.12.2019 в 10:56
Историята на истинския американски социализъм започва с Владимир Улянов Ленин. Точно той пророчески е написал,че материалните предпоставки за социализъм в най-голяма степен са налични в САЩ - концентрация на производството, концентрация на капитала,финансова олигархия,износ на капитал,огромна работническа класа. Караха-вараха американците 100 години и я докораха дотам днес Тръмп с неистови усилия дя се бори националният американски капитализъм да не изблъбука. Ако Тръмп,Орбан,Путин,в Италия,Австрия,Полша,Британия успеят да завият към консерватизъм,то и за нас има шанс да ни внесат консерватизъм доброзорно. Ручаният пак доброзорно либерализъм ни доведе до тотален разпад във всички посоки - морален,демографски,икономически,политически.
Що е то социализъм и има ли почва у нас? на 30.12.2019 в 13:55
За Маркс и Енгелс социализмът е фантазия, докато си живеят от ограбения труд на пролетариата. За Ленин и съратниците му е инструмент за завземане на властта. За Сталин е моделът на египетската робовладелска система, включая мумиите на фараоните. За нас беше нещо наложено отвън. Някои неща бяха човечни, други не. Но се оказа измислен, нефункционален, разяждан през цялото време от желанието на хората да го заобиколят по някакъв начин. Накрая самите му водачи се отказаха от него. Това, което настъпи обаче, беше капитализъм в началния му стадий, без правила, без морал, без ценностна система. Закономерно. И се оказа, че на Запад поне са постигнали някакъв баланс между интереси и права, а ние сме се занимавали да рутим и градим, отново и отново.
Тодор Живков: `СоциализъмЪт беше едно недоносче` 1.10.89-та на 30.12.2019 в 14:37
Ни повече ни по-малко. Това е единствената истина казана от устата на Генералния секретар на БКП за 35 години управление. Малко късно казано, но по-добре късно отколкото никога.
банан на 30.12.2019 в 16:53
12% ходят напочивка, курорт. 7% имат над 5000 лева в банка. Но едва ли 12–13% са средна класа, има и бедни антикомунисти и десни. "Според Gallup International – България само 12% отговарят с „да“ на въпроса „Аз и моето домакинство като цяло спечелихме от Прехода“." Според Gallup International – България също 57% от българите са съгласни с твърдението „В крайна сметка управлението на Тодор Живков се грижеше повече за хората“, а 17% не са съгласни. Сред съгласните са 21% от младежите на възраст от 18 до 30 г. – срещу 12% несъгласни. При хората на 61+ г. съотношението е 83% срещу 13%.
какво разбрахме на 30.12.2019 в 17:30
Георги Андреев 1995г: "Отдавна обаче не е тайна, че реалният политически Живот се изразява в съперничеството между Първо главно управление (външно разузнаване) на уж унищожената държавна сигурност (ДС) - негова е Мултигруп" и др. - и Второ главно управление на ДС (Контраразузнаване) - негова е Първа частна банка и др. Останалото е бутафория. Не е тайна също, че всички ръководни Кадри на едрия Капитал" са бивши офицери от ДС."Георги Стоев си го пише, че мафията е с управление в БСП централата, там дирижират и люпилнята и управлението на партиите. И всичко става по мед и масло. Георги Андреев 1995г: "По-голямата част от обработваемите площи пустеят, а дългогодишните насаждения подивяват или се изкореняват. Избирайки сложна процедура за връщане на земята, Мафията иска да откаже" от земеделие и скотовъдство тези, Които все още имат мерак за това. Защото в перспектива е замислено създаването на огромни частни латифундии, аналог на предишните промишлено-аграрни комплекси (ПАК), Където днешните земеделци ще бъдат ратаи. Това ще стане от само себе си", а засега е строго охранявана тайна.
аршин на 30.12.2019 в 17:33
В последната реч на Тодор Живков от 1 ноември 89-а, Тодор Живков казва - че Унгария го послушала, Унгария прави демокрация 23 октомври 1989 г. Събитията в Полша и Унгария се развили по техен сценарии. 4-18 юни 1989 г. - "Солидарност" победи на изборите в Полша. Тогава Един другар ... ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? Ах, викам ... вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но ... вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане . Вагенщайн има сдс-плакати на балконът си.
Bolivar, нека изясним основите на оня социализъм от времената на Великия баща на народите на 30.12.2019 в 17:41
Вярата в светлото бъдеще и верността към идеите не са били достатъчни. Най-важното е било всеки да си знае мястото. Или ако не си партиен или комсомолски секретар и от Райкома не са ти спуснали задача да проведеш курс за политическа агитация, никой няма да се зарадва на твоята самоинициатива, да приказваш без разрешение. Защото не идеи, а подчинение се е очаквало от масите. Никой властник не би се зарадвал, че подопечният му народ мисли самостоятелно. Затова и на интелигенцията са и казвали гнила. Защото все е напирала да разсъждава. И когато се опиваме от носталгия по онези времена, някак пропускаме факта, че днес напълно безнаказано можем да го заявяваме, колкото си щем.
гладио и кондор на 30.12.2019 в 17:52
Живков и живковистите сменяват социализмът с капитализъм, с оправданието за недоносен капитализъм. Демек Маркс казал, че социализмът се ражда от развит капитализъм. Нищо подобно не е казал Маркс. Имал е предвид, че колкото повече капитализъм, толкова по-зле, повече експлоатация и кризи, следователно повече революционно положение. Маркс е обичал капитализмът, но не е искал да е частен. Ако се въведе дори в джунглите на Амазония държавният капитализъм, би се радвал Маркс. Капиталист е стара дума за инвеститор. По време на Маркс, държавите са давали концесия на капиталист. Макар Османската империя да търси капиталисти да инвестират в железниците, тя държавата са всъщност основен инвеститор и поръчител, и собственик в управляваното от Добри Желязков. Та Маркс е искал държавата да инвестира, а печалбата да не се спестява. Частният капиталист не би инвестирал във всичко, и се влияе от конюнктурата. Взетата добавена стойност от частният капиталист, се спестява и се причинява финансова криза - ниско потребление и застой. ЕС чиновниците, мвф, и неолибералите, лудеят от яд, че Китай не прави приватизация, а все по силни държавни фирми, и частни подпомагани от държавата. То и япония, сингапур, малайзия, южна корея са така, било нелоялна конкуренция. А те защо 80 години бяха така. Англия в средата на 19в искат свободен пазар, за цял свят, но те дотогава имат най подкрепяната от държавата икономика, с много регулации, и робство. И когато другите се сещат да правят същото, Англия извиква дай да правим по Адам Смит, политикономика, свободен пазар. Имали са излишък на мощности в търговията и производството, а ограниченията, регулация и конкуренция им е препречила растежът и бъдещето. А колко немски фирми Германия спасява, уж да няма безработни, сме чували много през годините. На Полша и Германия, правителствената кобственост в стопанството е над 50%. Адам Смит повелява, че богаташи няма, парите не били трайни, следователно няма задържане на парична стойност, и така производството си създава пазарът. Създадени пари от производство, създават пазара за производството. ТОВА Е УТОПИЯ, хиляди пъти доказана. Адам Смит е утопия. Няма еднакви заплати по светът, малки заплати създават производство което се купува от големи заплати в други държави - които са купили евтино това производство чрез боклук - като стари автомобили и старо месо. И да няма мита и граници, и в самите държави е така, открой време. Едрият капитал прибира 20% от парсата. ПАЗАРЪТ Е БАСЕЙН НА стоки, услуги и пари, труд. Всеки може да излее своя стока, услуга, труд или пари и да вземе друго нещо – пари, стока, услуга, труд. И това е пазар. Пазара става капитализъм, когато едни изливат услуги. и стоки., но с взетите пари купуват по-малко труд. стоки,. услуги. Едрият капитал, частен, го прави. Така в басейнът парите ще са дефицит, и ще има дефлация. Но банките правят да е възможен капитализмът, като изливат парите спечелени от капиталистите, отново в басейнът, ЗА НОВИ ПЕЧАЛБИ. ПЕЧАЛБАТА Е ДЪЛГ-ЗАЕМИ Световният дълг е равен на печалбата. капитализмът е кърлеж върху пазарът - понеже големите инвеститори правят стоки и услуги но събират пари... и така намалят потреблението.. Но за да расте капиталът и пазарът, което е живот за капитализмът. Са намислили безусловен базов доход 6,66% от БВП от концесиите, и приватизация и концесия на всичко държавно. Защото държавата харчи до 30% от БВП, и трудно плаща дълг от 100% от БВП. Но частните "държавни" услуги, ще имат дълг до 100% от акциите си. Тоест дългът може да стане 100% от частната собственост, а БВП и печалбите са 10% от собствеността. Значи дългът ще може да е до 1000% от БВП. С което очакват вечен живот на капитализмът - частен. Да, и с виртуални пари, чрез знакът 666, чип в тялото.
ОТКРОВЕНИЕ на 30.12.2019 в 18:00
Тези по отгоре не искат равенство. Те са застрашени от равенството и се страхуват от тази опасност. Ето защо се проваля демокрацията и социализмът. Ето защо БКП предаде марксизмът за да се спасят чрез идеологията която е против равенството. Държавата на българите - им е враг, и не биха я спасили. Римска провинция. САЩ Е КОПИЕ И НАСЛЕДНИК НА РИМ И ВАВИЛОН. Римската империя е завладявала като е подкрепяла местната аристокрация - олигархия, срещу местният народ. Дори в Новият завет се отчита какво е естеството на властта тогава. И Откровение 11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. 12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. 13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. ... Съединените американски щати да създадат космически войски - това разпореди президентът Доналд Тръмп. Пентагона да започне процес за създаване на нов 6-ти клон към въоръжените сили - Командване на космическите сили. ..... .. Може ли една империя без Пилат Понтийски в своя колония. МОРКОВ И ТОЯГА ЗА МЕСТНАТА ОЛИГАРХИЯ И ПАРТИИ, СУБСИДИЯ ИЛИ ПРОКУРАТУРАТА. Откровение 13:11: Втори звяр от земята. Печатът на антихриста И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. (РОГ-БРЮКСЕЛ.РОГ-ВАШИНГТОН) Откровение 13:11: Втори звяр от земята. Печатът на антихриста И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. ПРОТОКОЛИТЕ НА СИОНИСТИТЕ, И ПЛАНЪТ ДЪЛЕС, НЕ Е ДОКАЗАНО - ЧЕ СА ФАЛШИВИ. Алън Дълес е доказвал, че протоколите са фалшиви. Фалшиви са мненията и "доказателствата" за фалшивост на протоколите планът дълес. Животът също показва и доказва, масоните са още на власт, сорос, НПОта, експерти на хранилка, ... И Библията била фалшива, изплагиатствана, казват атеистите. И едните и другите, не доказват ясно кой и защо, какво ТОЧНО е преписъл.
Javeur Datchkeuf на 30.12.2019 в 18:01
Не знам кой е прочел горната манджа от начало до край.... Автор-комсомол'88 , и бедните - Стойчев и Райчев в притурка. Уф!.. Коментарите са по-стойностни. Да, бедните сме много. Да, Западът е все пак в баланс. При нас и социализъм, и демокрация са опорочени от алчността на дребни селски хитреци, - и"суджук-гейт" , и Техно-мой-Импекс.И ямболския фотограф за десерт
Сароян на 30.12.2019 в 18:54
Като апотеоз на възродения соц в Русия въведоха първите четири нови Изправителни Центрове за принудителен труд (в Ставропольски и Приморски крайове, Тамбовската (там имат опит в тапициране с трупове още от потушаването на въстанието срещу ВЕИЛенин) и Тюменската област) започнали съвестна работа през 2017 г. Днес в Россия има 14 ИЦ и 54 УФИЦ на 4509!! места. Пребиваването в исправителен център се счита за най-мекото наказание, но много въдворени в тези места споделят, че "в затвора е по-добре". Като правило, голяма част от хората, живеещи в ИЦ и УФИЦ не са такива, осъдени на принудителна работа, а осъдени, преведени от колонии към по-мек режим. Това означава, че криминалните престъпници от този сорт по някакъв начин са заслужили благоволението на управата и за награда са преместени в УФИЦ. Така криминалните типове се превръщат в царе на ИЦ, където първата им работа е да се нахвърлят върху нищо неподозиращите мисдиминъри, тоест млади хора, попадащи за първи път на такова място за съвсем невинни първи прояви, например участие в митинг, викове срещу омоновци по главните улици на големите градове, влизане в забранени сайтове в интернет, например Радио Свободна Европа или такива, водили свои блогове. Криминалните типове се чувстват задължени да направят живота на младите интелектуани момичета и момчета един кошмар. Така въвеждането на принудителна работа, което в първоначалния си замисъл се разглеждаше като акт на хуманизация и либерализация на системата на ФСИН се изражда в нещо, което няма аналог в съвременния свят. Изобщо, "хатели как получше, а получилось как всегда, тоест дерма". Така че Чичо Фичо, да иде да направи училище в РФ, а не само да пере пари в Бруклин и да лъже там на хората децата, много писма са изпратени с оплаквания за предлагано от него на студенти занижено заплащане (по социалистически маниер ) за извършване на услуги, които са петорно или десеторно по-скъпи в щатите, тоест дъмпинг
Да бе на 30.12.2019 в 19:14
Равенство никога не е имало. И когато Енгелс прибира част от печалбата на баща си и я дели с Маркс, вместо да убеди баща си да раздаде всичко на работниците си и да си вземе шапката, равенство не е имало. А колко хубаво би било, работниците работят, прибират всичко, ядат, пият като за последно, пари за подръжка няма, няма за инвестиции, за управление, пълно равенство за месец, два и после край. Много е лесно да те хранят и поят, да ти плащат слугините и удобствата, и ти да философстваш на пълен стомах.
Спиноза на 30.12.2019 в 19:31
Има огромна разлика в твърденията "сега сме по-добре/зле" и "сега аз/фамилията ми сме по-добре или зле, поръчковите социолози - проститутки знаят тайните на занаята!
ПАРИ ПАРИ на 30.12.2019 в 19:54
Каролев вика колко е добре в Япония - имали само частни пенсии. Но японците разчитат на държавна пенсия плащана от осигуровките на работещите, плюс огромна субсидия от държавата. Тази субсидия се равнява на разликата от българските разходи за държава и японските - 16% за България и 20% за Япония, процент от БВП. И японски държавен дълг от 199% от БВП. Пенсионерите живеят в апартамент от 5кв.м.
бананова република на 30.12.2019 в 19:56
Целта на политиката и мафията която е статуквото, е монополизирането. Ето защо не искат български - домат, ябълка, круша, лешник, фъстък, чушка..., .., за да има монополен внос - яка търговия е това. Бананите са внос, корпорация, две три фирми взимат целият пай. Така и с износът на тютюн и шафран, билки, гъби, гъши дроб... ИЗНОС И ВНОС ОТ МОНОПОЛИСТИ, ЯКА ПАРА. Ще засеем ягоди като испания и англия, ако Домусчиев и другите князе решат да инвестират в това. 70% внос и 70% износ имаме, сега.
гладио и кондор на 30.12.2019 в 20:12
Какво имаме след 1989т? а какво преди 1944г? щеше ли да има социална революция и по-добър живот - растеж, ако СССР не беше оцелял след войната. Ами ако не беше Ленин? и революцията? Янко Сакъзов е всепризнат лидер на БРСДП (об.), до края на живота си е член на нейния Централен комитет и представя партията в международни социалистически организации. Министър е на търговията, промишлеността и труда в правителството на Теодор Теодоров (19 октомври 1918 г. – 6 октомври 1919 г.) и като такъв прокарва осемчасовия работен ден. НО СЛЕД ЛЕНИН ГО ПРАВИМ. През 1932 г. БРП печели общинските избори в София, но правителството на Народния блок отказва да даде властта на законно избрания съвет. Властта назначава нови избори, които са спечелени от правителствените партии посредством машинации.
И нещо забавно: на 30.12.2019 в 20:37
Най-известният руски опозиционер Алексей Навални показа в профила си във Фейсбук снимка на къща, заобиколена със сняг, а наоколо няма. Навални твърди, че снегът е докаран специално  за Нова година във вилата на руския премиер Дмитрий Медведев край Волга. Къщата се намира в град Пльос. Навални обяснява, че това е за сметка на данъкоплатците - и ако те нямат пари, поне могат да бъдат спокойни, че са осигурили вълнуващи празници на поне едно руско семейство.
Simitliisko dick Bo-Bo на 30.12.2019 в 21:00
Вярата на социологически проучвания (100 % лъжи) е присъщa на абсолютните глупаци и малоумници!
Денев на 30.12.2019 в 21:36
Обърканото провинциално интелигентче Фичко хвали кънчовците и пише обратното на което пишеше преди 25-30 г. Още в края на 90-те беше безпощадно ясно, че промените след 10. 11. -89 г. не само няма да донесат по-добро от социализма, но ще прокарат пътя на разрухата за Бг и геноцида за Българите.
Мильо Лудия на 30.12.2019 в 22:51
Все пак смисъла на живота не е да ядеш банани всеки ден, вместо да ти ги пускат само по Коледа.
Дааа, смисълът на живота е сложно вещо. на 30.12.2019 в 23:32
За смисълът по соц времето може много да се говори. За баба ми на село беше да разбере кога ще докарат салам и да отиде да `пази ред` от 7 ч сутринта. За други беше как да се чупят от открито партийно събрание, та да успеят да си вземат децата от детска градина навреме. За задължителното присъствие на манифестации не ми се припомня. Особено когато валеше дъжд. Единствената утеха беше, че после ще идем целия отдел на кръчма. Такива работи. Имаше и по-лоши неща, ама хайде да не си ги припомняме предновогодишно. Ако седнем да си ги припомняме и до днес ни казват, че сме `фашисти`.
anonimen robot на 31.12.2019 в 00:10
Banalno! Socializma na vryzkarite v godinite na vechnia prehod mutira v zlokachestvena "demokraciq" deto uzh shteshe da byde s choveshko lice. E, za nqkakvi si 12% (veroiatno 11% sa izlygali po edna ili druga prichina) dnes e po-dobre. Neka si dadem smetka za kogo e po-dobre. Po-dobre e za: bivshata nomenklatura; chast ot organite; vsiakakvi gesheftari i otkroveni moshenici poluchili dostyp do banicata v edna vertikalna struktura na vyrha na koiato stoiat mafioti (vizh pyrvite dve grupi); restituti poluchili nai-veche gradski i drugi imoti (bivsha obshtonarodna sobtvenost) po primera na gorskiq dedo; sezonni i drugi bachkatori bez osobeni umstveni vyzmozhnosti ili kakvato i da e kvalifikaciq i umeniq; t.n. malcinstva chiito prava i slobodii narastvat pravoproporcionalno na privilegiite, koito poluchina i poluchavat neednokratno; i nai-nakraia grupata na postoiannite emigranti deto imat v nai-dobria sluchai nqkakva emocionalna vryzka s Bylgariq, no chiito potmci edva li shte prodylzhat. Naverno sym propusnal nqkoi, kato slugite i glashataite na prehoda, kato izbroenite ot avtora sociolozi. Tova edbva li e vazhno. Vazhnoto e che v bolshinstvoto si bylgarskiat narod be dokaran da proseshka toiaga i syotvetno da mrazi sobstvenata si dyrzhava - koeto vyrshi otlichna rabota na t.n. uspeli. V syzdadenite uslovia edinstveno vynhsna sila mozhe da promeni opisnia status. Koeto pyk prosto bi dovelo chuzhdi gospodari nad artisalata populacia.
Damian на 31.12.2019 в 07:03
Забавното е ,че иде време САЩ да бъдат поомачкани от социализма в някакъв педерастко-негърски вариант! Ако не бяхме толкова зависими от този "голям брат" щяхме да се посмеем от сърце.
nqkoi на 31.12.2019 в 07:29
Ponqkoga se chudia dali tova v Bylgaria e kapitalizym. Mai e nqkakyv bylgarski variant... na demokratichno robovladelstvo.
Типично на 31.12.2019 в 09:17
кабинетно творение на комсомолски анализатор. Достоен опонент на Евгени Дайнов. Хвала!
Какъвто ни беше социализъма, на 31.12.2019 в 10:48
такава е и капиталистическата ни демокрация - мутренска. Паралели много, само да има кой да ги види.
Иван Иванов на 31.12.2019 в 11:45
Не съм запознат толкова добрее с Енгелс, отколкжото вие десните от живковият елит и ДС. Но по лицемерно е робството в САЩ демокрацията и либералицмът, отхвърляне на кралската диктатура на Англия, но робите не са равни. Да за всяко нещо си иска време. Равенството е в бъдещето. Много трудни за възприемане неща, са вече възприети. И с равенството ще е така. Бог не ни различава, равни ни създава, или поне първите хора. И само битието и демоничното ни различава и разделя.
криофилия на 31.12.2019 в 12:04
Тука се бъркат социално равенство с екзистенциално равенство. Затова и се изпада в какви ли не социалистически, либертариански и всякакви други социологически обърквания. Екзистенциално равенство е възможно само като парадоксално - равни сме, доколкото всички се раждаме и ще умрем, но не сме равни, доклокото жизнените ни светове като базови нагласи и идеализации, отнасящи се дискретно до всеки един, са изначално различни и няма как да съвпаднат поради ред случайности и обстоятелства; що се отнася до социално равенство, то засега е утопия... а освен това - никак не е ясно кому е нужно и какво би представлявало.
Фактите говорят на 31.12.2019 в 12:05
След тридесет години, делът ни от световната икономика е намалял три пъти. Минималната заплата купува също толкова, и тогава и сега, но сега храната е имитация. 12% ходят на почивки, тогава 30% от пенсионерите, и 70% от другите. 100% достъп до болници, сега в пъти по малко. Така и преди 1944г. Не хваля Живков, без него щеше да е по-добре. Неговите хора дъргат да няма леви неща - държавна намеса и инвестиции, а само много дясно и частни капитали. Бяхме само с 10-20 години след богатите държави, и разликата намаляше. Сега като Франция от преди 20г ли сме?
Иван Иванов на 31.12.2019 в 12:11
Ние казахме аут на Живков и БКП, защото искахме равенство. Равенството е най силното чувство в човека и животнотто. Искахме равенство с хората и работниците на запад, равенство с БКП членовете. Казват, че модата е най голяма сила, и тя събори социализмът. Но модата е стремеж към равенство.
Лъжиии да влезем в кошарата на вълците на 31.12.2019 в 12:21
БКП дясното как само ни лъгаха със Сорос, че дядо Мраз е съветска лъжа. Елин Пелин 1910та писал за него. Преди 1944г нямаме коледа, а има бъдни вечер и рождество, с коледари, 6-7 януари. Баба това празнуваше, ни спомен е имала за Коледа 25 декември, ни дядо Коледа.
Иван Иванов на 31.12.2019 в 12:30
Маркс и Енгелс живели от частен капитализъм, а искали социализъм. И какво не може ли принц да иска репоблика? Още по похвално!
дължително на 31.12.2019 в 12:36
Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт.
дължително на 31.12.2019 в 12:39
Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт.
Бисери на прасета фърлям на 31.12.2019 в 13:04
Свободата равенството и братството, са едно и също, и всъщност без едното другото е невъзможно. Но свободата води до равенство, факт, медицински. Равенството води до братство. Свободата е глина, равенството тухлата, братството е къщата.(може ли схвана тази истина, красота)
Капитан Кук на 31.12.2019 в 14:13
"Някои наши желания обаче са били наивни и неинформирани". Добре де, защо не си го кажеш простичко и разбираемо: "Бяхме пълни глупаци!" Просто защото бяхме наивни. Всеки наивник е глупак!
не наивни на 31.12.2019 в 15:16
Не информирани! и неопитни, и невинни.. Протоколите на ционистите: ПРОТОКОЛ №9 (ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА. Когато ще прилагате нашите принципи, обръщайте внимание на характера на народа, в страната на който се намирате и действате. Общото и навсякъде еднаквото приложение на принципите не може да има успех, ако предварително народите не се превъзпитат по нашите разбирания; пристъпвайте към прилагането им предпазливо! Вие ще видите, че няма да минат и десет години и най-упоритият характер ще се промени и нови народи ще зачислим в редовете на покорените от нашата власт.) И след 10г. направиха приватизацията.
гладио и кондор на 31.12.2019 в 15:24
https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/Government_size/ България: държавни разходи като процент от БВП: за този показател Световната банка предоставя данни за България от 1980 на 2018. Средната стойност за България през този период е 17% с минимум 12,26% в 1997 и максимум 20,34 процента в 1992. Западът няма ръст на доходите през 30 години без социалисгическият блок. И в България е така. 1990г. в САЩ минимум за час се плаща 3,80 долара, а сега е 7,25 долара. 3,80 долара от 1990г. са 7,48 долара сега, според инфлационният калкулатор. 1985г. 120 лева е минималната заплата в НРБ, купуващи тогава - колкото сега 600 лева. 300 лева взимаше всеки мйж на 30-50 години, купуващи колкото сега 1500 лева. БКП и КПСС се стреснаха от растежът на западът от 1975г. до 1996г. и се уплашиха, обявиха социализмът за недоносче, а свободният пазар за перпето мобиле. Растеж които е кредитен бум след отмяна на златният стандарт. Но преди да фалира западът, бившият соц лагер им вля сили за още експанзия - нов пазар. И така до дотком балонът, спукан, но съвзели се след 11 септември, пак кредитна експанзия чрез много ликвидност, което се срина през 2007ма. И от тогава видимо и на графиките за БВП е водоравно. 12% ходят на курорти в България, и само 7% имат над 5000 лева в банка. ето.
невинни на 31.12.2019 в 15:31
Властта унищожава мошеничеството, и хората не знаеха какво е мошеник. НЕВИННИ, не глупави. Който не знае да смята не глупавав, а е невинен в нивидение.
Боже, ела си събери вересиите! на 31.12.2019 в 16:38
КОЙ е бил `невинен` и кога? България се състоеше от 9 милиона мошеници. Комунистическата власт ГИ НАПРАВИ ТАКИВА. Защото ако не си мошеник, ако си казваш кавото мислиш - край с тебе, затворът и Беленето не ти мърдаха. А от там или не се връщаш или се връщаш инвалид. Първите години след 9-ти хората си мислеха, че могат да се борят легално, че властта е на народа както ги уверяваха, МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО КЪМ ПО-ДОБРО, после разбраха истината и млъкнаха и се подчиняваха на всякакви идиотщини, само да ги оставят на мира да си гледат семействата и децата. Затова и влизаха в БКП, затова изпълняваха `норми`, и участваха в соц съревнования. По идиотски и фалшив режим от соц. България не е имало никога. Живеехме в лъжи и днес Борисов продължава по същия начин добре обучен от Тато си.
Лазар Кузев на 31.12.2019 в 23:51
Валидността на твърдението, че при стария режим огромното мнозинство от населението на НРБ живеехме лошо, изобщо не е аргумент в полза на твърдението, че сега огромното мнозинство от населението на РБ живеем по - добре.Напротив - живеем по - зле. Съпоставяме една с друга две злини, а не - добро на зло. Дори тези от нас, които съвсем не бяхме логически девствени, смятахме, че Западът е социалдемократизиран /по същество, а не непременно - партийно!/ и със сигурност ще приложи към европейските страни от бившия съветски блок /но без исторически оазиатчената Русия, респективно - Украйна и Белорусия/ един нов, много по - мощен от стария, ЕВРОПЕЙСКИ "план Маршал" и така - за 5-10 години - ще се завърнем в Европа и социално - икономически. Още през 91 - ва година се разбра, че това е едно много наивно и невежествено очакване.
Както да я увъртаме на 01.01.2020 в 14:22
К.Маркс е неразбран от много пишещи, в т.ч. и автора на публикацията. Демагозите марксисти ни доведоха до това дередже! Все още се спрягат "класова борба", "социално равенство", "пазарна икономика" и т.п., а стоката РАБОТНА СИЛА никой не анализира като качество и количество в днешно време и до какво ще доведе нейното развитие.... Естествено до СОЦИАЛИЗЪМ, защото социалните въпроси ще трябва да с решават по СПРАВЕДЛИВОСТ, а не с ВУЛГАРНО ПОТРЕБИТЕЛСТВО!!!
Лазар Кузев на 01.01.2020 в 20:42
Все още е малко рано да се каже "Назад към Маркс!".Главите на милиони хора са обезмозъчени от исторически пагубното дървеното желязо "марксизъм-ленинизъм"- както тези на болшевишките наследници, така и тези на антиболшевишкото им огледално отражение. За 45 години не съм забелязъл някой изграден с белетристични, партийно - политически, и/или религиозно - мистични четива да е вникнал логически коректно в марксовото наследство. Има два свръхвелики /но не и безпогрешни, разбира се!/ стълба на човешкия интелект - Кант и Маркс. Да се плацикаме повърхносняшки с тях е жалко и смешно. Който свързва болшевизма и производните му с Марксовото наследство, той значи никога не е чел Маркс, а ако го е чел, то не е разбрал, за какво става въпрос в творчеството му. С езиковите знаци можем да боравим за поставяне на мисловни табелки /лепене на етикети/, а можем и /както се прави в логиката, математиката и физиката, например!/ с тях да обозначаваме и логично да преобразуваме мисловни структури. Второто е "малко" по - трудно от първото.
Браво на 02.01.2020 в 01:25
Отличен (6-) коментар на симпатягата интелектуалец и журналист Валентин Хаджийски. Минусът е за липсата на по-голяма икономическа задълбоченост. Например, цитира УЖ основният закон на социализма. Не е това основният закон на социализма, уважаеми г-н Хаджийски. Това, което правилно си цитирал по памет и което беше залегнало в учебниците по политикономия на социализма като основен закон, а именно „все по-пълното задоволяване на растящите материални, духовни и социални потребности на трудещите се“, беше ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПОЛИТИКОНОМИЯ НА СОЦИАЛИЗМА./////////////// Защо така? - Защото цитираното като "основен закон" всъщност трябваше да бъде СЛЕДСТВИЕ НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН на социализма./////////////// Кой беше авторът на учебникът по политикономия на социализма? - Другарят евреин Жак Аройо. Така са му спуснали, така е постулирал УЖ основният закон на социализма.//////////// Кой е основният закон на социализма, цитиран този път от мен по памет, след прочитане на най-важния труд на германеца ФРИДРИХ ЕНГЕЛС - Антидюринг, - като защита на учението на евреина Маркс за КАПИТАЛЪТ? - "РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (на средствата за потребление, т. е. на парите и материалните блага за населението) В ИНТЕРЕС НА ПРОИЗВОДСТВОТО." Точка. И по нататък Енгелс продължава "А за интересите на производството най-много спомага такъв начин на разпределение, който позволява на всеки член на обществото, доколкото е възможно, да поддържа, развива и прилага в най-пълна степен своите способности и умения." Точка.//////////////// Къде в закона на Енгелс става въпрос за някакво задоволяване (самозадоволяване) на някакви консуматорски (непрекъснато растящи) потребности?///////////// Защо наблягам на етническия произход на авторите? Не ли защото "битието определя съзнанието" според Маркс. Но Маркс като истински евреин (не поради глупост, а вероятно поради интересът на еврейската прослойка на германското общество) е пропуснал обратната връзка на обществената система, а именно, че и съзнанието определя битието, пример за което е фабрикантският син Енгелс. Доказателство за горното е другият цитиран евреин Жак Аройо, който подменя основния закон на социализма в светая светих на политикономията – в учебниците по политикономия на социализма (същото става и в СССР) - и пробутва капиталистическото консуматорство и неговите измислени "потребности", в условията на ВОЙНА на смърт МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТ СТРАХ ВЕКОВЕН ЧАСТЕН КАПИТАЛ, В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ, И НОВОСЪЗДАДЕНИЯ (все още недостатъчен за охолен живот) ОБЩОНАРОДЕН КАПИТАЛ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ПОВЕРЕН НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТЕ ДЪРЖАВИ за стопанисване. Тези два разнородни по произход и по предназначение КАПИТАЛИ водиха помежду си СТУДЕНАТА ВОЙНА. При това, общонародният капитал беше принуден да заделя от себе си до 15-20% за въоръжение, като загуба за трудовия народ, докато консолидираният от страх частен капитал на капиталистическите държави добавяше към себе си по 15-20% печалби от производството на оръжия, на гърба на своите данъкоплатци и чрез увеличената норма на експлоатация на своите ресурси, включително човешки, главно чрез НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС и ЧАСТИЧНО използване на ОСНОВНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЗАКОН формулиран от Енгелс "Разпределение в интерес на производството." По-нататък, обаче печалбите се консолидираха в частния джоб за нов оборот. Резултатът от СОЦИАЛНАТА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ беше печален за държавите на социализма, ЗАЩОТО В ОСНОВАТА СИ ТЕОРИЯТА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО БЕШЕ ПОДМЕНЕНА С ТЕОРИЯТА НА КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКВОТО СОЦИАЛИЗМЪТ НИТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, НИТО ПРАКТИЧЕСКИ МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ. Това го доказа състоялата се катастрофична история. Докато беше жив Йосиф Сталин имаше голям шанс за победа на консолидирания обществен капитал, основан на обществените средства за производство в социалистическите държави, над консолидирания частен капитал, основан на частната собственост в капиталистическите държави. След неговото отравяне инспирирано от юдео-мафията в СССР, в началото на март 1953 г., започна демонтаж на социализма във всички аспекти. Започна ПЪЛЗЯЩАТА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ. Сталин беше очернен и му бяха приписани всички грехове на неговите противници. Идеологията на социализма започна да се подменя с красиви наукообразни изрази и с идеологията на потреблението, като преднамерено се създаваха и изкуствени дефицити./////// Сталин създаде независима финансова система от Бретен-Уудската система, основана на долара като световна валута. Капиталистическият свят функционираше и днес функционира чрез долара и чрез изсмикване от САЩ на ресурсите на доларово зависимите държави по силата на заложеното подчинение от американската валута на всички останали валути. //////// Кой спечели? – Не народите! Спечели световният частен капитал. Кой стои на върха на световния частен капитал? – Частната Федерална резервна система на САЩ (ФЕД) и 200-400 семейни клана. Какъв е консолидираният етнос на членовете на ФЕД на САЩ и на тези 200-400 семейни клана с техните корпорации? - Еврейски и смесен с еврейския етнос. Как са надъхани от Тора юдаистите? - Че са избраният народ на Бог, който им бил обещал да владеят богатствата на земята и да господстват над другите народи. ТОЧКА.////// Но християнските и мюсюлманските народи и народът на Китай няма да се примирят с постановката, че са по-низши народи от еврейския народ. Затова борбата днес се води както срещу народа на Китай, така и срещу християнските и мюсюлманските народи. //////// Борбата е за заместване на хората с послушни безполови консуматори – съвременни роби – и за де-популация на човечеството, за да има достатъчно чисти въздух, вода и други земни ресурси за господстващата капиталистическа КАСТА на „избраните”. /////// ГОРКО ИМ НА ПОБЕДЕНИТЕ.
Има два свръхвелики /но не и безпогрешни, разбира се!/ стълба на човешкия интелект - Кант и Маркс. на 02.01.2020 в 12:47
Така е, г-н Кузев, и тука под различни статии и интервюта във форума неведнъж ви се демонстрираше, че умеем да се справяме с тия работи отвъд белетристиката, партийното строителство и религиозно-мистичните спекулации. Обаче вие не ни четете, или ако ни четете, гузно си мълчите, за да не ви разкодираме доколко сте вътре самият вие в подробностите.
Лазар Кузев на 02.01.2020 в 20:57
"Обаче вие не ни четете, или ако ни четете, гузно си мълчите, за да не ви разкодираме доколко сте вътре самият вие в подробностите". Съгласен съм, че не чета всичко публикувано в сайта.Съгласен съм и, че в повечето случаи си мълча, първо отчасти поради физическа невъзможност да се включвам, второ отчасти поради това, че за да аргументира човек позицията си, съответният му текст следва да е доста обемен, което засилва, като фактор първото. Признавам, че някои коментари /за съжаление с много ниско относително тегло в общия обем/, макар и да са неизбежно фрагментарни, са логически кохерентни с някои възникващи въпроси.Но други са толкова идеологизирани /т.е. - мантри, клишета и тяхни прозводни/, че е безпредметно да се прави опит за поддържане на диалог с авторите им. Пиша това, като пояснение защо оставям у Вас впечатление, че моите включвания са един вид дистанцирани и невлизащи в подробности по коментарите. За мен няма да е проблем да си мълча.В известен смисъл би ми било по - спокойно.
Коментар на 05.01.2020 в 10:44
https://e-history.kz/media/scorm/385/text/text.htm

Напиши коментар