Католическата църква била твърдо против въвеждането на кирилицата. Римската католическа църква определяла глаголицата като "готска азбука". Нейните служители застанали против новата азбука, разпространявайки тезата, че тя е измислена от еретика Методий, който "на същия този славянски език писал множество лъжи против католическото вероизповедание".
70 езика и 300 милиона души в света използват кирилица


 

Преди създаването на нашата писменост от братята Св. Св. Кирил и Методий, предците ни са използвали много опростен код за писане, основан на черти, точки и тирета. За това няма точни свидетелства, затова и историците трябва да разчитат на сведения, споменати в старите трудове.

 

Глаголицата е създадена около средата на 9 век, а към края му е измислена и кирилицата. Но двете азбуки продължават да се използват паралелно за държавни и религиозни документи до 10-11 век. По-късно вече кирилицата измества напълно глаголицата. В оригиналния си вариант кирилицата има 44 букви. Днешната ни азбука има само 30. За сравнение - в латиницата днес има 26 букви, а в далечното минало е имала само 21.

 

Кирилицата се използва не само в славянските езици. Примери за това са например алеут, казашки, киргизки, татарски и други.

 

Азбуката (кирилица и глаголица) - това е съчетание в определен ред на всички знаци, изразяващи различните звуци в даден език. Всяка система от писмени символи е получавала сравнително самостоятелно развитие на територията, на която е живял даден древен народ. Славянската азбука "глаголица", се предполага, че е била създадена първа.

 

 

В кирилицата буквата "аз" се явява първа. Тя обозначава местоимението "аз". Но коренният смисъл на този символ - това е думата "изначално", "начало", дори "започвам". В някои писания може да се открие "аз", употребена в значението на "сам" (като числително). Буквата от кирилицата "бука" - това е втория знак от символната система.

 

За разлика от "аз", тя не носи числово значение. "Буки" - това е "съм" или "ще бъда". Но смисълът на този символ се е променял с времето. Например "боуди" - "нека бъде" и "предстоящ или бъдещ" - "боудущий". Буквата от кирилицата "веди" се счита за една от най-интересните в цялата азбука. Този символ съответства на числото 2. "Веди" има няколко значения - "владея", "водя" и "знам".

 

70 езика и 300 милиона души използват нашата кирилица. Изследователите, изучаващи символите, са стигнали до извода, че те са били достатъчно прости и разбираеми, което позволявало да бъдат широко използвани в бързопис.

 

Освен това всеки славянин с лекота и без особени затруднения е можел да ги изобрази. Между другото много философи виждат в численото разположение на символите принципа на хармонията и триединството.

 

Кирилицата и глаголицата сами по себе си се явяват безценно творение. Константин заедно със своя брат Методий не просто структурират писмени знаци, но създават уникална система от знания, призоваваща да се стремим към знанието, съвършенството, любовта и мъдростта, да отхвърляме враждата, злобата, завистта, да оставим у нас само светлото.

 

Преди се считаше, че кирилицата и глаголицата са били създадени практически едновременно. Оказало се, че това не е така. По свидетелства от ред древни източници, първа все пак е била глаголицата. Именно тази азбука е използвана първа при преводи на църковни текстове.

 

Католическата църква била твърдо против въвеждането на кирилицата. Римската католическа църква определяла глаголицата като "готска азбука". Нейните служители застанали против новата азбука, разпространявайки тезата, че тя е измислена от еретика Методий, който "на същия този славянски език писал множество лъжи против католическото вероизповедание".

 
Кирилицата и глаголицата в своите най-древни варианти практически напълно съвпадат по своята същност. В началото се отличават само по графиката на символите.

 

Според изследванията на много специалисти Кирил е съставил глаголицата, а след това с помощта на брат си Методий - кирилицата. Кирилицата се приемала много лесно, изглеждала е по-красиво като писменост, а и е била много по-удобна за хората. Можела е да се използва в по-широк смисъл, докато глаголицата е била предназначена повече за интерпретация на свещените, богослужебни книги. С течение на времетно кирилицата започнала да изтласква глаголицата и да става все по-популярна сред хората.

 

 

Независимо от спорните мнения за това, коя от писменостите се е появила първа - кирилицата или глаголицата, значението и на двете системи за прогреса е огромно.

 

Благодарение на двете писмености хората получават възможност да пишат и четат свободно. Трудът на братята Кирил и Методий става естествено безценен източник на знания. Заедно със създаването му започва да се оформя и т. нар. литературен език. Много от думите срещат и до днес в различни родствени езици - руски, български, украински и др.

 

Текст,

Текст, написан на глаголица

 

Ролята на Св. св. Кирил и Методий е толкова голяма, че те са били канонизирани не само от православната, но и от католическата църква. Нещо повече, дейността им и заслугата им към хората се споменава дори и в мюсюлмански трудове.

 

 

 

Източник: impressio.dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

12 коментар/a

Името ми е Червен на 23.10.2019 в 20:42
Много искам да знам кои са тези "много специалисти", според чиито изследвания Кирил е съставил не само глаголицата, но и кирилицата.
Дрипльо Голев на 24.10.2019 в 06:00
Тая кирилица я използват все “водещи” народи, икономически “тигри”, от които светът “трепери”!
Helleborus на 24.10.2019 в 16:01
Кирилицата не е въведена за бизнес, а за просвещение и е изпълнила своята мисия напълно успешно.
007 на 27.10.2019 в 09:15
Хайде някой да ми намери в днешните руски учебници, че кирилицата е сътворена в 1то Българско царство, в Преславската и Охридска книжовни школи? Тия факти се прикриват и игнорират, т.к. руснаците имат голяма културна ревност към всеки един народ, с който са имали взимане-даване, особено в ранното Средновековие. Свикнали са да се приемат за източник и покровител на Славянството (да не кажа автентичен него източник), макар славянските им корени да са доста условни, предвид силното смесване с угрофинските народи.
дядо Лико на 03.11.2019 в 18:53
Кирил и Методий не са написали глаголицата, а са я възстановили! За сведение, на скалните рисунки в пещера Магура са открити 27 букви от старата ни азбука. Датировката на запазените букви е 42 хиляди години. Филм на изследователя Кирил Кирилов за пещера Магура показва нагледно фактите.
Айде, айде! на 05.11.2019 в 07:40
Ба си тъпнята! Солунските братя не са създатели на кирилицата. Тя е създадена 30 години след смърта на Кирил. Създава я Климент Охридски. Крайно време е тази заблуда да се премахне. Ако пък имаме поне капчица национална гордост би трябвало азбуката вместо подвеждащото название"кирилица" да се нарече българска азбука. Ако националността на Кирил и Методий е спорна, то тази на Климент Охридски не подлежи на съмнение.
София на 06.11.2019 в 19:15
Кирилицата и Православието са начин на мислене и ценносна система различни от западните догми и опити за промиване на мозъци с цел манипулиране на масите ! Затова борбата срещу тях и семейството са първостепенна задача на глобалистите ! Бог да пази България и децата ни от сатанинските попълзновения на джендъридеолозите !
жзжз на 12.11.2019 в 20:51
Кирилицата е българксата азбука създадена изцяло и само от българи в българия - климент и ученици. Наглите неграмотни руснаци крадат азбуката ни след като ограбват през 9 век цялата библиотека от старата българска столица , а сега лъжат ,че буквите им били дадени от македонци ?! В средновековието една книга е струвала колкото къща, като умре някой богаташ се казвало бил толкова и толкова имотен и имал няколко книги!
мдаа на 17.11.2019 в 09:50
Лошо е когато невеж пише статия за неща ,които не знае.Другата вероятност е умишлено да лъже . Лъжите в тази "статия " са много , но най-очевадните са 1.По премето на Кирил и Методий не е имало католическа църква .Схизмата е след поне двеста години.2. Кирилицата е съставена 30 години след смъртта на Кирил от Климент Охридски -български архиепископ по поръчение на българския цар Симеон Велики и е на базата на готската азбука на епископ Вулфила -. от трети век -преповодач на библията и покръстител на готите ,чиято столица е била Никопол.
observer на 23.11.2019 в 14:14
Кирилицата е създадена поради несъстоятелността на измислената на коляно глаголица. Почти неотличимите една от друга букви я правят изключително трудна за усвояване и прилагане. Кирилицата всъщност адаптира към славянския език гръцката азбука, като заема символи и от латиницата. Впоследствие възприема графиката на латиницата и така се превръща в част от едно хилядолетен процес на натрупване и усъвършенстване. Близостта ѝ с готската азбука дава известни основания за приемственост, но може да е резултат и от съвпадение на резултата при общата изходна база. Това, което озадачава е, защо почитаме братята Кирил и Методий. За чехите е ясно, те се превръщат в символ по време на движението им за национално самоопределение.
мдаа на 09.01.2020 в 10:37
Великата схизма през 1054 година поставя деленето на католицизъм и православие .Да твърдиш ,че по времето на Кирил и Методий -9 век , е имало католицизъм е невежество . Кирилицата е българска азбука написана по поръчение на българския цар Симеон Велики от българският архиепископ Климент Охридски около 30 години след глаголицата на Кирил и наречена на негово име в негова чест.Основа на тази азбука е азбуката на готския епископ Вулфила /310-380тг/ който покръства готите и траките /българи със столица днешен Свищов и превежда библията . Версията на християнството е арианство /което между впрочем изповядва и Константин Велики и майка му Елена/ ,поради което след една военна победа на Михаил над Борис ! ,последният е задължен да приеме християнството /в "каноничната" му версия според решенията на първи вселенски събор -356-336г. осъждащ учението на Арий/арианството/
мдаа на 09.01.2020 в 10:43
Паметници на готската азбука на Вулфила се намират вградени в български църкви и поради приликата им с кирилицата хората не знаят какви са.А не знаят защото комунистите забраниха изучаването на готския период -четвърти век ,в истоията на България .Целта е да се докаже че българите са пришълци на балканите ,а не потомци на траките т.е. автохтонно население на полуострова .Така по-лесно могат да бъдат асимилирани/циганизирани/ и порусначени. В момента в България живеят постоянно над 250 хиляди руснаци и са закупени на два милиона половина имоти от руснаци.

Напиши коментар