"Проблемът произтича от модела на управление на държавата, който е наложен през последните осем години. Еднолично, авторитарно управление, при което се размиват дори основни конституционни принципи като законност, правов ред и разделение на властите. Така че отговорността всъщност е единствено на министър-председателя. Нали не смятате, че е възможно да се случи нещо без негово знание и позволение?". Това казва в интервю за "Гласове" депутатът от БСП Николай Цонков.
Николай Цонков: Едноличното управление на Борисов поражда несигурност и кризи

 

Доц. д-р Николай Цонков е народен представител от "БСП за България". Бакалавър по политология и магистър по стопанско управление. От 2007 г. е преподавател в УНСС и ВА "Г. С. Раковски".  Доцент по Администрация и управление (Регионални пазарни институции) в УНСС. Придобил е образователната и научна степен "доктор" по сп. Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната) във Военна академия и сп. Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) в УНСС.

 

 

- Какво постигна левицата с извънредното заседание на Народното събрание по повод двата скандала - срива на Търговския регистър и фалиралата застрахователна компания “Олимпик”.

 

- Въпросът не е какво е постигнала БСП посредством свикването на извънредно заседание, а какво ще бъде направено за всички „ужилени“ български граждани. Важното в случая беше да се поставят точните въпроси и да се наложи на правителството и отговорните институции да си свършат работата. Всъщност ние постигнахме нашата цел - да защитим интереса на всички, които са пострадали. В този случай очевидно стана още нещо. Българските институции продължават да действат реактивно, постфактум, „да гасят пожарите“ от собствените кризи, които генерират. Държавата не защитава правата на гражданите, а по скоро тези на компаниите. 

 

- Можете ли да опишете конкретната отговорност на конкретните институции и в двата сюжета? В пороя от коментари и оставки на второстепенни чиновници се размива отговорът на основния въпрос “Кой е виновен?” 

 

- Отговорът е ясен: цялото правителство е отговорно. През последните години ставаме свидетели на елементарната истина, че държавните институции не изпълняват конституционните си задължения. Регулаторните и административните органи, както и службите за сигурност не функционират по ред причини. 

 

Отдавна в България действа максимата на „колективната безотговорност“. Управляващите смятат, че оставката на зам.-председателя на КФН Ралица Агайн, която отговаря пряко за застрахователния надзор, е единствената виновна. Но КФН е колективен орган. Т.е. в Комисията се вземат колективни решения и отговорността се носи от цялия орган.

 

Проблемът произтича от модела на управление на държавата, който е наложен през последните осем години. Еднолично, авторитарно управление, при което се размиват дори основни конституционни принципи като законност, правов ред и разделение на властите. Така че отговорността всъщност е единствено на министър-председателя. Нали не смятате, че е възможно да се случи нещо без негово знание и позволение?

 

- Честно казано за мен по-голям интерес представлява скандалът с Търговския регистър. Другият, с “Олимпик”, е очевидна пирамида - банален за българите сюжет още от началото на прехода. Как е възможно две седмици след катастрофата, която засяга пряко стопанския живот на страната, единственото обяснение е да е “бъг в компютъра”, по израза на премиера? Какъв е Вашият коментар?

 

- Тук отново стигаме до заключението, че начинът, по който се управлява държавата, поражда условия за създаване и функциониране на финансови пирамиди и други схеми. И двата казуса, в които България, гражданите и фирмите са потърпевши, не са банални, а симпоматични за това как действат държавата и нейните институции. Очевидно, когато държавните институции са парализирани, налице е разпад на държавността и България се управлява само от един човек, ще продължим да сме свидетели на нагло ограбване на българските граждани и фирми. Проблемът с „Олимпик“ е свързан с липсата на контрол, надзор, превантивни действия и прилагане на законодателството. Все пак ние сме в ЕС и българските закони са синхронизирани с европейските. Не мога да се съглася, че е налице законодателен вакуум в тази ситуация.

 

Сривът за толкова дълго време на търговския регистър е безпрецедентен. Елементарните обяснения като „бъг в системата“, не могат да заличат огромните щети за стопанския живот на страната. Този срив доказа неспособността на правителството да управлява, неговата некомпететност и безпомощност. Този тип управление в комбинация с липсата на законност и ред, и едноличното управление ще продължат да генерират кризи, срив в доверието към институциите и държавността, и особено в работата на МВР, липсата на инвеститорски интерес, нестабилност и несигурност.   

 

- И двете теми са свързани с националната сигурност на страната. Какво би трябвало да е поведението на специализираните служби в такива кризи? Сега те очевидно се включват пост фактум - само да протоколират пораженията.

 

- Да, определено е така. Тук говорим за престъпно бездействие на регулаторни, административни органи и специализирани служби за сигурност. Но въпросът има две страни. От една страна, принципът на назначаване на „послушни и некомпетентни управленски кадри“, които чакат единствено разпореждане от г-н Борисов. А от друга страна, може би дори умишлени действия, пак по съответното нареждане за източване в нечий джоб на пари от обществени и публични фондове. 

 

Специализираните служби в настоящия момент не изпълняват своите функции и задължения. Те са просто регистратор на събитията и анализитор на процесите и последствията от тях. Т.е. напълно отсъства националноотговорното управление на тези служби, които да предугаждат развитието на процесите, да събират и анализират предварително информация и да предприемат в зародиш превантивни действия. Затова можем спокойно да направим извода, че българските специализирани служби са неадекватни на условията и националната ни сигурност е на критично ниво.

 

- Корнелия Нинова поиска оставката на правителството. Мислите ли, че с нея нещо ще се промени? Вярно е, че личността на министър-председателя е доминираща и той командва парада, но и в двата случая за които говорим, се вижда тотален отказ на хората, които работят в институции, да си вършат работата. Да се фокусират върху проблем и да се ангажират с неговото решаване. Това е нещо като парализа на институционалността, която е общ български проблем, а не на един-единствен човек. Борисов е следствие, а не причина.

 

- Г-н Бойко Борисов е причина и следствие от обществено-политическите процеси през последните 30 години. Той е продукт на т.н преход. Но както казах той управлява еднолично. Не въднъж се е случвало да се меси пряко в законодателната власт и да налага решения, които са коренно различни от приетите от управляващото мнозинство в парламента. Този модел погазва Конституцията, законите, реда в страната и създава условия, в които административните и регулаторни органи на държавата не работят. Защото те имат една задача, която изпълняват успешно, а именно да слушат и изпълняват разпорежданията на премиера – „слънце“. В този смисъл на управляващите не им трябват компетентни, знаещи хора. Чудя се как държавата все още функционира по този начин, инертно, на автопилот. Но този модел поражда беззаконие, погазване на правилата и генериране на постоянна несигурност и кризи.

 

- Може ли БСП да мобилизира и мотивира по друг начин българските институции да работят, ако дойде на власт и как ще ни убедите в това?

 

- Категорично, да! Първото, което трябва да се направи, е да се гарантира на българските граждани и фирми защита на конституционните права и задължения, уважение и спазване на Конституцията и законите, установяване на ред, равноправие, справедливост, солидарност и премахване на ширещата се „шуробаджанащина“ в държавната администрация. В България има компетентни и знаещи хора, които трябва да бъдат използвани в управлението на държавата. Сега е крайно наложително мобилизирането на целия обществен ресурс и енергия за генерална промяна във виждането за развитието на България. Разбира се, не е лесно да се спечели доверието на българските граждани и да бъдат мотивирани.      

 

- Корупцията или некопетентността е по-големият проблем пред България днес? Бих добавил и вътрешната инертност и липсата на елементарно внимание към каквото и да било, свързано с вътрешно усилие. Ние отдавна живеем по инерция в обществено-политически план.

 

- Корупцията и некомпетентността са еднакво важни. Некомпетентността поражда и корупция, както и моделът на еднолично управление и беззаконие, за което хората имат усещане. Има също така дефицит на справедливост. Но този процес и нагласи са заложени в началото на прехода преди 30 години. Затова е трудно да се говори за култура, ценности, идеи, програми и прочие. Отсъстват моралните устои в обществено-политически план в страната.

 

- Преди месец представихте своята “Визия за България”. Това завършена програма за управление ли е или по-скоро идеи за дискусия? Мислите ли, че все още има хора, които се интересуват от програми и концепции?

 

- През последните десетилетия в България отсъства дългосрочното виждане за развитие на държавата. Тя се управлява на парче според обстоятелствата. Ако допуснем, че основните ценности са заложени в Конституцията на страната, то тези принципи и идеи трябва да намерят своя израз в една дългосрочна визия за развитието на страната. Това не е програма или концепция, защото те ще бъдат разработени в следствие на дългосрочната визия. Ние от "БСП за България" отваряме голямата тема и обществен дебат за това каква искаме да бъде България след десетилетия, като очертаваме и ключовите сфери за това - икономика и доходи, образование, здравеопазване, преодоляване на регионалните различия, демографската политика и преодоляване на демографската катастрофа, външната политика, сигурността и отбраната.

 

Затова искаме "Визия за България" да бъде обсъдена с всички обществени, политически, професионални, браншови, неправителствени и други организации с цел да се надгради, подобри и да се постигне национален консенсус за нея. Основен проблем за България е липсата на обществено-политически консенсус, приемственост и последователност в провежданата от различните правителства политика. Документът е отворен и бихме искали да мобилизираме обществената енергия в страната за нов, националноотговорен модел на управление и развитие на България, основан на икономика за хората, солидарност, социална справедливост, правов ред, гарантирано спазване на Конституцията и преосмисляне ролята на държавата в икономиката.   

 

- Прави впечатление, че БСП търси опора в десни, консервативни примери от Европа - Унгария, Полша и т.н. Това не е ли противоречие?

 

- Не, не бих казал, че е противоречие. Анализирайки внимателно процесите в Европа и ЕС, ще установим, че по-малките страни, и особено тези в Източна Европа, са ощетени. Налице е прегрупиране на държавите в самия ЕС и тяхното регионализиране вътре в Съюза. Единственият начин да защитим националните интереси е този. Този подход предполага в търсенето на общи политики да бъдат защитени интересите на отделните, по-малки държави. Страни като Унгария, Чехия, Словакия успешно се развиват икономически, демографски и провеждат ефективна външна политика. Т.е. тук говорим за икономизиране на политиката. Икономическото развитие на тези държави се дължи на прагматичните действия и ефективна външна политика както към ЕС, така и към Русия.

 

Но ние с "Визия за България" не се ограничаваме само до тези държави. Защото, правейки паралел с Великобритания, и при лейбъристите, и в нашия документ основни сфери за дългосрочно развитие са образование, здравеопазване. В програмата на лейбъристите е записано, че водният, транспортният, енергийният сектори трябва да бъдат управлявани от държавата. И ще Ви припомня, че ние настояваме ЧЕЗ да бъде изкупена от държавата. 

 

- Каква би била политиката на Вашата партия по мигрантския въпрос, ако дойдете на власт? Ще Ви помоля за конкретен отговор!

 

- Ние от "БСП за България" категорично сме заявили своята позиция. Няма да допуснем мигранти в страната. Затова е необходимо да се засили контрола и охраната по държавната граница, за да не се допуска преминаване на мигранти. Трябва да бъдат построени центрове извън границите на ЕС, където да бъдат настанявани мигрантите. Тези действия включват ревизиране на Дъблинското споразумение и общи усилия на всички страни в ЕС за решаването на този критичен проблем. Не приемаме сключване на двустранни споразумения за приемане на мигранти или схващането, че мигрантите ще решат проблемите с липсата на работна ръка и демографската криза.

 

- Вие сте ангажиран с проблемите на сигурността. Защо при толкова много агенции и служби българите се чувстват все по-несигурни?

 

- Отговорът е ясен: защото държавността ерозира и нейните структури не функционират. Те са парализирани поради едноличното управление в България, неспазване на Конституцията и правилата, некомпетентност. Това води до усещането за несигурност и нестабилност. Още повече, когато службите за сигурност не си вършат работата. 

 

Ще Ви посоча един емблематичен пример, който онагледява системата за национална сигурност. Тази година беше актуализирана Стратегията за национална сигурност. Но всъщност дори актуализирана, стратегията не е адекватна на условията. В нея липсват основни реквизити, като каква е целта и приоритетите на тази стратегия. Този стратегически документ е основополагащ за дейността на всички органи, свързани с националната сигурност. В момента наблюдаваме неефективност в координацията между службите.

 

- Наскоро Световната банка излезе с анализ, че чиновниците в МВР са едни от най-добре платените в Европа. В същото време полицаите нямат пари за бензин, облекло и обувки, а битовата престъпност, особено в малките населени места е извън контрол. Каква реформа е нужна в това ведомство, а и в сектора като цяло?

 

- Как очаквате да работи ефективно МВР, службите за сигурност при некомпетентно ръководство?! Законът за МВР е един от най-често променяните. А същевременно престъпността се увеличава. Проблемът не е само в парите, а в хората, и кой и по какъв начин управлява системата. Отговорът е един: некомпетентно и напрофесионално ръководство на МВР.

 

Липсват 6 000 полицаи за малките населени места. И как решават некомплекта - като разрешават със закон на частни охранителни фирми да извършват оранителни дейности в малките населени места. Това е абсурдно. И последният пример, който е показателен, е обявената обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лв. от МВР за външна фирма, която да анализира, реорганизира и подобри организационните процеси във ведомството.

 

- Вие сте ново лице в политиката. Случайно ли попаднахте в нея? Като чуете да скандират по адрес на Вашата партия “червени боклуци”, какво си мислите? Имате ли някаква връзка с комунистическото минало на БСП и комунистическия режим?

 

- Не бих казал, че е случайно. Това е един логичен процес на обновление в партията, който беше наложен и от промяната в устава на БСП. Още повече, че аз отдавна съм обществено-политически ангажиран. Условията в България, както и в обществено-политически план, наложиха адекватни промени и адаптиране на Социалистическата партия. Тези промени наложиха и нови лица в ръководството на партията, в парламентарната група и по места. Не съм свързан с комунистическото минало. 

 

Не приемам подобни квалификации като „червени боклуци“. Не смятам, че трябва да се срамувам от миналото на партията. Само бих искал да припомня икономическите, културните, образователните, научните, спортните и прочие успехи и достижения, които са постигнати, благодарение на това отречено „комунистическо минало“. Разбира се, съгласен съм, че е имало и грешки, но в кое общество и държава няма? Да не би „фашисткият режим“ преди 9 септември, чието съществуване сега се отрича от управляващите, да е бил идеален?   

 

- По-рано БСП имаше доста по-изявени говорители, които покриваха почти всички обществено-политически теми. Бяха хора с характер, макар и по мое мнение много неприятни. Поне мнозина от тях. Мислите ли, че партията все още се лута в търсенето на нов собствен облик?

 

- Както казах, БСП се променя в унисон с новите условия в международен, европейски и национален план. Това изисква обновление и нова енергия в партията. БСП винаги е била прогресивна. Не смятам, че трябва да има противопоставяне на различните поколения. Напротив трябва да има приемственост и използване на натрупания опит и традиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

5 коментар/a

Търговският регистър на 24.08.2018 в 13:01
е в главата на ББ. Просто му губят времето с дребни проблеми и не му остава време да го продиктува наизуст. А на компютрите ще го вкара направо в двоичен код.
Борис Кадиев на 24.08.2018 в 13:37
"Цацаров за два часа разбра, че Боеко не е ял Суджук, но две седмици не може да разбере какво става в ТР?"
Силвестър Димов на 24.08.2018 в 19:23
Този Цонков е внук на шефа на милицията в Белово, баща му е от ДС, а жена му с връзки ръководи човешките ресурси на АПИ. Това ли изкара БСП! Празни слова и лудост. Този човек се мисли за нещо, а е нищо! Екстра е като кадър на БСП! С такива Б.Б , ще ни управлява до края на света!
Трябва да приемат закон за защита на wistleblowers на 25.08.2018 в 08:17
за хората, които не се притесняват да от подписа си, и да поставят навсякъде кутии за препоръки и предложения, и един надпартиен, народен съд...
Ако говорим без етикети на 27.08.2018 в 13:11
Н.Цонков твърди: "Този модел погазва Конституцията, законите, реда в страната и създава условия, в които административните и регулаторни органи на държавата не работят. Защото те имат една задача, която изпълняват успешно, а именно да слушат и изпълняват разпорежданията на премиера – „слънце“. В този смисъл на управляващите не им трябват компетентни, знаещи хора. Чудя се как държавата все още функционира по този начин, инертно, на автопилот. Но този модел поражда беззаконие, погазване на правилата и генериране на постоянна несигурност и кризи." За такова изказване в една истински демократична държава, а нас ни убеждават, че сме пъпа на света, тези обвтнения заслужават вниманието на "независимата" ПРОКУРАТУРА и естествено Клнституционният съд! Ха да видим как ще привлекат виновния и кой е виновен?

Напиши коментар