Заявяваме, че е недопустимо грижата за децата да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20). Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството. В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.
Богослови: Проектира се „нов” тип семейство, а първата жертва са децата

 

 

Св. Синод, в пълен състав, разгледа писмо вх. №738/10.09.19 г. на проф. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоянидов и доц. д-р Свилен Тутеков от Център по Систематическо богословие при Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и реши да бъде сведено до знанието на широката общественост горното писмо, което се публикува на официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП без редакторска намеса.

 

 

До Негово Светейшество

Българския патриарх Неофит,

Председател на Св. Синод

на Българската православна църква

Българска патриаршия,

гр. София

 

Ваше Светейшество,

 

Обръщаме се към Вас по повод нарастващата тревога в българското общество, породена от опитите за налагане на социално законодателство и образователни практики, основани върху идеологии, застрашаващи самата същност и достойнството на човека като образ Божий. Започва се от „най-малките” – децата, а по такъв начин се рушат семейството и обществото.

 

През миналата 2018 г. излязохме със становище по широко разискваната Истанбулска конвенция и нейните скрити опасности за децата и семейството. Категорично заявихме, че тайната на пола не може да бъде свеждана до социален конструкт, че родителството, майчинството и бащинството не могат да бъдат определяни като „социални роли”.

 

Също така категорично заявихме, че понятия като „джендър” и съответната идеология не следва да бъдат превръщани в правна норма. За съжаление днес отново сме свидетели на опити за внедряването на стратегии в областта на семейното законодателство, социалните услуги и на образованието, които лесно могат да се превърнат в механизми на ново социално инженерство. Проектира се „нов” тип семейство и „нов” тип човек, като първата жертва са децата.

 

Убедени сме, че грижата за семейството и закрилата на децата е безусловно задължение на нашата държава и общество, чийто етос е формиран от Православната ни църква в духа на евангелските добродетели. Ето защо заявяваме, че е недопустимо тази грижа и закрила да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20).

 

Задължение на православните християни (Иак. 4:17) е твърдо и недвусмислено да се показва, че последиците от това ново социално инженерство са пагубни.

 

Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството.

 

В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.

 

Запазването на духовните, моралните и социалните устои на семейството и възпитанието на децата като пълноценни личности са били винаги основна пастирска грижа на Православната църква и на нейното богословие. Считаме, че тези теми трябва да бъдат постоянно във фокуса на богословския анализ. Гласът на православното богословие има място във всяка отговорна дискусия за смисъла и ценността на семейството, за тайната на пола, за родителството, майчинството и бащинството, за възпитанието на децата, т.е. за човека и обществото като цяло.

 

С оглед на това се обръщаме към Ваше Светейшество и към членовете на Св. Синод с предложение да се обърне внимание на започналите изменения в законодателната и нормативната уредба в страната.

 

Макар Църквата да е отделена административно от държавата, духовно тя е с преобладаващата част от народа на тази държава. В решителни моменти от нашата история тя винаги е вземала спасителна за него страна.

 

Убедени сме, че гласът на Църквата трябва да бъде чут в публичния дебат по всеки значим въпрос от дневния ред на обществото. Убедени сме, че той ще прозвучи още по-силно, когато става въпрос за съхраняването на семейството и за духовното здраве на онези „най-малките” – децата!

 

Просим благословение и оставаме Ваши в Христа,

гр. В. Търново

Рождество Богородично, 2019 г.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Доц. д-р Мариян Стоядинов

Доц. д-р Свилен Тутеков

 

Източник: bg-patriarshia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

80 коментар/a

Революционно време иде на 11.09.2019 в 12:52
Еничарството е доказал се подход. Ще се създава ново население с продухан мозък, което няма да се коси за недъзите на този свят, ще стиска зъби и ще робува на новата банкстерска религия. Да, ама този път хората май ще се хванат за гьостериците...
Светата ни Православан Цъеква ни е запазила като род и православни през 500-те години робия! на 11.09.2019 в 12:54
На Нея разчитаме да ни даде сила и смелост в тези трудни и болни за обществото ни години, отново да е опора и закрила от нечовешките бесове и джендър-поробители, които дай Боже да преживеем и съхраним семействата, народа и Вярата си!
stevo на 11.09.2019 в 12:56
Достойно ест за подписалите това писмо.
София на 11.09.2019 в 13:19
Бог да пази България като люлка на Православието и Европейската цивилизация ! Бог да пази Русия като крепост на Православието !
нвв на 11.09.2019 в 13:21
Смачкайте гадината, Волтер за църквата.
@ 11.09.2019 в 12:54 на 11.09.2019 в 13:21
Забравили сте да споменете в благочестивите си пожелания Дядо Иван - крепостта на Православието, да дойде ни избави от демократичното робство.
Санчо на 11.09.2019 в 13:37
Бе вие Калин Янакиев не го ли четете? Как може да сте толкова изостанали? Сега ще ви скочат либералите да ви обясняват какви руски агенти сте. Купувайте си прашки и сутиени за гей парадите и се строявайте според европейските ценности!
модерно робовладелство на 11.09.2019 в 13:42
Много похвална инициатива на академичните лица, изпратили писмото до Синода, както и благодарности на Св. Синод, че го разглежда и публикува протоколираното му разглеждане! Казвам го със съжаление: семейството ще оцелее само ако си остане християнско, т.е. традиционно в същността си. Светското семейство е умиращо семейство. Ако такава им е целта, в перспектива те ще унищожат семейството и тогава децата ще отрасват без адекватната и априорно правилна педагогическа и социална среда. Истинската, здрава и саможертвена спойка в едно семейство, това е Божията воля, която свързва съпрузите преди всичко чрез Божията любов и благословията на връзката им чрез Светия Дух.
@ 11.09.2019 в 12:54 на 11.09.2019 в 13:21 на 11.09.2019 в 13:46
Сарказмът ви е не само плитък, но и (само)наказуем, предвид горния пост!
ллрр на 11.09.2019 в 14:09
Никой не и иска мнението на църквата, още от училище сме учили какво казаха за религията др.маркс, др.ленин - тя е опиум народа и служи за да го държат в подчинение.
за сведение на 11.09.2019 в 14:28
Маркс иска децата и родителите да живеят като царете. Децата с възпитатели, бавачки, и в пансиони, колежи. Родителите да работят 5 часа, да не чистят и да не готвят, гостилници да посещават, а децата няма да ги ангажират много, майката да посещава лекции. Целта на Маркс е било ново общество с нов човек, което ще премахне конфликтите.
Манифест от 1848 г на 11.09.2019 в 14:39
Унищожаване на семейството! Дори и най-радикалните се възмущават от това гнусно намерение на комунистите. Върху какво почива съвременното, буржоазното семейство? Върху капитала, върху частната печалба. Напълно развито то съществува само за буржоазията; но то намира своето допълнение в принудителното безбрачие на пролетариите и в публичната проституция. Буржоазното семейство, естествено, ще отпадне с отпадането на това негово допълнение, а двете заедно ще изчезнат с изчезването на капитала. Или вие ни упреквате, че искаме да премахнем експлоатацията на децата от техните родители? Ние признаваме това престъпление. Но вие казвате, че като заменяме домашното възпитание с обществено, ние премахваме най-скъпите за човека отношения. А нима и вашето възпитание не се определя от обществото? Нима то не се определя от обществените отношения, в които вие възпитавате, от пряката или косвена намеса на обществото чрез училището и т.н.? Комунистите не измислят въздействието на обществото върху възпитанието; те само изменят характера на възпитанието, изтръгват го от влиянието на господстващата класа. Буржоазните фрази за семейство и възпитание, за нежни отношения между родители и деца вдъхват толкова повече отвращение, колкото повече се разкъсват всички семейни връзки сред пролетариата вследствие развитието на едрата индустрия, колкото повече децата се превръщат в прости търговски артикули и работни инструменти. Но вие, комунистите, искате да въведете общност на жените — крещи ни в хор цялата буржоазия. Буржоата гледа на своята жена само като на оръдие за производство. Той чува, че оръдията за производство трябва да се използват общо, и, естествено, мисли, че и участта на жените ще бъде такава. Той и не подозира, че се касае именно за премахване положението на жената като просто оръдие за производство. Впрочем няма нищо по-смешно от високоморалния ужас на нашите буржоа по повод мнимата официална общност на жените на комунистите. Комунистите няма защо да въвеждат общност на жените, тя почти винаги е съществувала. Нашите буржоа, като не се задоволяват с това, че имат на разположение жените и дъщерите на своите работници — за официалната проституция и да не говорим, — намират особено голямо удоволствие в това, взаимно да съблазняват съпругите си. Буржоазният брак е в действителност общност на съпругите. Комунистите биха могли да бъдат упрекнати най-многото в това, че на мястото на лицемерно прикритата общност на жените искали да въведат официална, открита общност на жените. Впрочем от само себе си се разбира, че с премахването на сегашните производствени отношения ще изчезне и произтичащата от тях общност на жените, т.е. официалната и неофициалната проституция. По-нататък, упрекват комунистите, че искали да премахнат отечеството, националността. Работниците нямат отечество. Не може да им се отнеме това, което те нямат. Тъй като пролетариатът трябва преди всичко да завоюва политическото господство, да се издигне до положението на национална класа[4], да се конституира като нация, той сам е вече национален, макар и съвсем не в буржоазен смисъл. Националната обособеност и противоположностите между народите изчезват все повече с развитието на буржоазията, със свободата на търговията, със световния пазар, с еднообразието на индустриалното производство и съответстващите му условия на живот. Господството на пролетариата още повече ще ускори тяхното изчезване. Обединяване на усилията, поне на цивилизованите страни, е едно от първите условия за неговото освобождение. В същата степен, в която ще бъде премахната експлоатацията на един индивид от друг, ще бъде премахната и експлоатацията на една нация от друга. Заедно с противоположността между класите в нацията ще отпаднат и враждебните отношения между нациите. Обвиненията против комунизма, издигани от религиозни, философски и изобщо от идеологични гледни точки, не заслужават подробно разглеждане. Нужно ли е особено дълбокомислие, за да се разбере, че заедно с жизнените условия на хората, с техните обществени отношения, с тяхното обществено битие се изменят и техните представи, възгледи и понятия — с една дума, тяхното съзнание? https://chitanka.info/text/26841/11
jkkl на 11.09.2019 в 14:40
Голям глупак бил тоя малкс. Пияница. Той нали беше влизал пиян с още един яздейки магаре в една църква за на докаже че няма бог.
бананова република на 11.09.2019 в 14:42
Дясно мислещите са против образованието на чуждите деца с тяхните пари. Виктор Юго: "Този, който отваря училище, затваря затвор" ... Наркоманията и алкохолизмът са същите като безработицата и самотата, и изолираността, и пасивността - липсата на надежда. И на тях безработните, самотните им трябва лечение, внимания, помощ и комуни. Бедността дори е същото, и има нужда от лечение. Дясното проповядва индивидуализмът. Но да си помогнеш сам, е същото като Мюнхаузен който се дърпа за косата. Ако някой не си е помогнал, значи не може да си помогне. Било лесно да си в багажникът на колата, а кой те поставя в багажникът на колата?-не е ли този който е роден със златна лъжичка на задната седалка на ролс-ройс.. ................ СОЦИАЛИЗМЪТ РЕАЛНИЯТ - ДЪРЖАВНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ, НЕ ИЗОСТАВАШЕ С ПОВЕЧЕ ОТ 10-20 ГОДИНИ ОТ РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ И ДЪРЖАВИ, ИНДИЯ ИЗОСТАВА СЪС 150 ГОДИНИ, БЪЛГАРИЯ СЕГА СЪС 60-100, АФРИКА С 200 ГОДИНИ. Но един ден, след 200 години Африка ще е на нивото на сегашна САЩ. И като икономика и като култура, оръжия, и шовинизъм.
Sin на 11.09.2019 в 14:44
А вие пазите изконното християнско семейство !?!? Начело с Ролекса и Линкълна. ( ПС: Пардон, кого гръмнаха аверите му от тези ? ). Борци срещу джендър-идеологията !?!? Която сами създадохте, или ? И откъде да вземем пример за истинско семейство ? От Русия навярно ?
Консерватизмът фарисейският квас на 11.09.2019 в 14:44
Кога православна Русия е имало щастие? Защо сега в Русия има 9 пъти повече убийства на 100 000, отколкото в Швеция. И порно сайтовете са пълни с руско порно, най-много с бащи и деца, и майки с децата си. В консервативните Мексико и Колумбия, религиозните, има още повече убииства от Русия. Там не е имало болшевики. Почти 25 убийства на 100 000, Русия 9 убийства на 100хил., Норвегия либералният рай на 100хил души има 0,5 убийства. Или сте десни, и вярвате в генетичният боклук, защото другото е ляво.
нвз на 11.09.2019 в 14:45
Наистина много тъп бил тое маркс, и недообразован. Иначе щеше да знае още от аристотел как се е провалил комунизма и особено общността на жените и децата в древна гърция.
гнв на 11.09.2019 в 14:48
Е той още др.ленин пръв узаконява педерастията в ссср след революцията щото нямало достатъчно комунисти.
Черно на бяло на 11.09.2019 в 14:48
РЕЛИГИЯТА Е ОПИУМ ЗА НАРОДА И тази фраза е извадена от контекста си. Карл Маркс пише във въведението на труда си „Към критиката на Хегеловата философия на правото“ (1843 г.): „Религията е въздух за угнетените същества, сърце за безсърдечния свят, а също душа на бездушното статукво. Подобно на това как тя е дух за бездушните порядки, религията е опиум за хората!“.Тоест, религията намалява болката от общественото битие в едно безчовечно общество. Трябва да се знае, че по времето на Маркс на опиума се е гледало не като на наркотик, а като на всепризнат и общоприет обезболяващ лек.
взц на 11.09.2019 в 14:54
Няма друг контескт др.маркс - религията служи за господство на управляващата върхушка. Др.Ленин нали гонеше поповете и горяха църквите нашите братушки?
Sin на 11.09.2019 в 14:44 И откъде да вземем пример за истинско семейство ? От Русия навярно ? на 11.09.2019 в 14:57
От там, от където си израснал? Едва ли...
пвм на 11.09.2019 в 14:59
Как от руснаци ще взимаме пример бе, те викат на ладата кола.
Забележително в цялата история е,... на 11.09.2019 в 15:03
...че единствено свързаните с православната вяра академични преподаватели ясно се противопоставят на опитите за въвеждане и закононалагане на девиантни социални практики. От страната на юридически, технически, физически, педагогически, химически, музикални, филологически, биологически, медицински, спортни, математически, и всички останали университетски среди се носи ОГЛУШИТЕЛНО мълчание?!
нрм на 11.09.2019 в 15:07
Кои преподаватели? Калин Я.? Ми той мисли че лицето костов е дар божи, глупав човек.
баба ви от Горно Нанадолнище на 11.09.2019 в 15:20
Защо се правите на незнаещи , дами и господа и защо в цялаата тази бъркотия отново намесвате Русия и болшевизма.Дошло е време съдбовно за България и българите и ние ако сме достойни ще останем българи, ако не- трябва да загинем. Нищо ново - много народи са загивали от собствената си глупост.От векове - в робство или свобода първичната единица у нас е била българското семейство. Дали е било патриархално или по-разкрепостено традицията е една - градивната клетка на българското общество е била семейството - майка, баща, деца и техните деди и баби. И това винаги е било опората на българщината. И няма защо да търсите другаде - обърнете се назад към своите корени.И нека Бог ни пази от чуждопоклонничество откъдето и да иде то.
ррм на 11.09.2019 в 15:28
Другарке, сега има глобализация, хората българска гума на колата си не слагат ти ми говориш все едно ей тъй за идеята българка да си взема, има толкова по-сгодни от българките.
До консерватизма на 11.09.2019 в 15:40
Смешни и жалки сте с вашите опорки ! Всеки ден и по няколко пъти на ден се съобщава , че някой е изпозастрелял сума ти непознати , невинни хора в САЩ , а вие говорите , че това се случва в Русия ! И това го правите за жълти стотинки против народа и държавата на България !
Черно на бяло на 11.09.2019 в 15:51
Не знам какво са направили Сталин и Ленин, четем все пропаганда. Но вного папи са били антипапи, инквизицията по Христос ли е била, или кръстоносните походи и педофилията в църквата. Така и с марксизмът илявото, антиляво ли са првили елитът на партията, по марксизмът ли постъпват.
milevan на 11.09.2019 в 15:52
рестъпници и от Бога срам и страх нямат
И порно сайтовете са пълни с руско порно Консерватизмът фарисейският квас на 11.09.2019 в 14:44 на 11.09.2019 в 15:53
Нема как да знаем това брато/сестро...
Консерватизмът фарисейският квас на 11.09.2019 в 15:55
Статистика. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/homicide_rate/
битието съзнанието на 11.09.2019 в 16:00
Възпитават добре децата. Правилно правят. 18 пъти по-малко убийства на 100 000 в Норвегия в сравнение с Русия.
Sin-ко, пример за истинско семейство са на 11.09.2019 в 16:00
Костови - другарят Иван е главен асистент по политикономия на социализма, а другарката Елена е партийна секретарка. С такива родители щерката нямаше как да не стане милионерка.
ммб на 11.09.2019 в 16:06
Не така другарю, да плюеш по сдс значи да плюеш бкп.
синдромът дайте ми пълен хладилник на 11.09.2019 в 16:08
Голяма демократична мешавица се получила в тукашния чат, и пак дежурните опорни точки на фарисейските новодемократи - от търсачки на щастие до търсачи на най-шикозната западна кола. Наистина, отличително "религиозни" решения по темата, имайки предвид на двугънковите възможности на свободнопрофанизиращите се търсачи и търсачки.
рлл на 11.09.2019 в 16:13
Щом карл маркс е яздел пиян с магаре в църквата , значи няма бог.
забравих да изтъкна... на 11.09.2019 в 16:15
Болната им обсебена фантазия не пропуснала в почти всеки свой канибалски пост да заклейми Русия (въпреки че темата е друга): в Русия нямало никакво щастие, щото там колите и масовите убийства не били демократични и правилни, като в Америка. А онова, което уж е премълчано, то пък се подразбира: в Русия не разрешават джендърите да си развяват голите задници по площадите пред децата, и НПО-та да отчуждават децата им от родителите в полза на политкоректни хомосексуални двойки. Ах този Путин, ах този изостанал сатрап!
рлл на 11.09.2019 в 16:13 на 11.09.2019 в 16:18
Нали си за пуси райът, що тогаз се гневиш на маркс?
ввм на 11.09.2019 в 16:22
Маркс е прав, няма бог, бог е измислен .
не си прав, пуси на 11.09.2019 в 16:50
Човекът също е измислен. Слабостта никога не следва да се приема за сила, както и мътното за бистро; за Бог могат да отсъждат само Боговете, но не и човеците. От гледна точка на мравката или даже микроба няма такива структури като човек или човечество. Това обаче не означава, че такива структури не са реални като възможни. Така е и с Бога спрямо догадките и лутаниците на човека, чието умозрение или го няма, или изтича в грешна посока.
Елена Мизулина, депутат, член на Съвета на федерацията по НТВ: на 11.09.2019 в 16:59
Елена Мизулина: «Ежегодно изымаются из семей более 300 тысяч детей. Этим отличается система ювенальной юстиции. Она должна обеспечивать наполняемость своих учреждений, постоянно поддерживать уровень оборота детей». По словам Мизулиной, проблема состоит в критериях. Даже Верховный суд, по ее словам, определил, что многие из положений, которые приписывают, по каким критериям можно изымать детей, прописаны нечетко. Елена Мизулина: «Малоимущие семьи, семьи, проживающие в коммунальной квартире или общежитии, семьи в процессе развода, семьи, в которых один из родителей потерял работу или заболел. Это все семьи в зоне повышенного риска».
норвегия на 11.09.2019 в 17:11
Русия има 350% повече аборти на 1000 жени, в сравнение с Норвегия.
обсесия на 11.09.2019 в 17:15
Айде пак Русия... Много цигани в тая Норвегия, затова.
Gen Gurko на 11.09.2019 в 17:16
Настана време разделно и борбата не е за нас, а за нашето бъдеще - децата. А за тях сме готови на всичко. И ако смятат чифутите антихристи да спечелят, жестоко са се излъгали. Не това полето на което ще загубим и не е това каузата на която ще изменим. Този път сбъркаха жестоко и ще го разберат скоро. И ще се плаща за това.
Helleborus на 11.09.2019 в 17:21
Джендърите не искат толкова да унищожат семейството, колкото „социалните роли“ в него, които са традиционни и изначално произтичат от Светата Троица. В тези роли има отдаденост, посвещение, но също и йерархия. Така бащата е глава на семейството, което е длъжен да обича дори до смърт, жертвайки живота си във войни и битки, съпругата му е помощник в реализирането на целите на семейството, които са общи, (затова не й е било нужно и право на отделен глас), освен това тя ражда живота и се грижи за невръстните, за което притежава специфична майчинска проницателност, а децата се учат на всичко от родителите си, докато им помагат във всички семейни дейности, според способностите и възрастта си. Това са ролите в общи линии и всякога е съществувал този ОБРАЗЕЦ на добрия баща, добрата съпруга и доброто дете. Според духа на Антихриста (позволявам си да спомена, заради богословската тематика на темата), тези роли ощетяват правата на човека, който би трябвало да си гледа егоистично животеца, без подобно посвещение, любов и най-вече йерархия, чрез която в добрите семейства, на върха на пирамидата стои Бог. Защо обяснявам това, защото православните НЕ се опитват да върнат този модел, за тях е много важно присъствието на държавата в семейните дела, където не й е мястото!!! Т.е. те биха одобрили държава монополист, която обучава без право на свобода на семейството, но по руското православие, те не биха одобрили само държава, която обучава по лъжелибералния модел. Как би могла православната църква да възвърне свещената йерархия, където мъжът е образ на Бога, а двамата родители заедно отговарят изцяло и със страх Божи, за образованието и възпитанието на своето дете? Как биха могли свещеници, които получават заплатите си от държавата и дължат статута си на нея, да се борят с нейния МОНОПОЛ? Те дават ли си сметка, че без значение дали монополът е либерален или православен, този модел РУШИ така или иначе семейството, защото прави да ЗАКЪРНЕЕ родителското чувство и да няма родителска инициатива и воля относно поколенията. Как ще защитим децата, ако техните родители са безотговорни, мързеливи, зависими и неинициативни и приемат държавната намеса за естествена като смяната на сезоните? Държавата официално си признава, че тя е фикция, че това са частници, които стоят зад нея, днес тя преотстъпва правомощията си на всеки, който поиска. Затова, дори нещо конкретно да бъде спряно днес, самото отстъпление на родителите и самият монопол на държавата, поддържан от толкова много мързеливи и безотговорни хора, ще доведе до тоталното потъпкване на родителските права и децата ще бъдат БЕЗ защита.
теогония на 11.09.2019 в 17:34
Вижте сега, Църквата не е Държавата, но е за държавност (за предпочитане - респект пред монархията). Това са две все пак доста различни неща.
до "забравих да изтъкна..." на 11.09.2019 в 17:35
в Русия джендърите и НПО-тата, които искали да отчуждават децата, не вървят...обаче върви без проблеми нещо друго, и то много интересно: имаше случаи руската прокуратура да иска отнемане на децата на родители, отишли на непозволените митинги с децатата си. Четете повече, има и други газети, които не са финансирани от РФ.
ннв на 11.09.2019 в 17:38
Бог умря.
ба, чета аз газети всякакви, не е като да не чета на 11.09.2019 в 17:51
А защо са завели децата си на непозволени митинги - или пак по стара болшевишка традиция "Весь мир разрушим и снова построим" ли? Троцкизмът боята си мени, ала нрава - не! Не е мястото на децата сред незаконни псевдореволюционни сатанински сборища, още повече, че такива родители са от ЛГБТ обществото или идеологически го подкрепят, а някои от тях са откровени педофили. Впрочем, както са я подкарали, децата им, докато пораснат, ще искат официализиране на парад на канибалите. Това отново ще се случи първо на Запад, обаче. Все пак Западът винаги е пионер (без връзка) в тоя тип извращенски инициативи и в това отношение е символ на цивилизованост спрямо Русия.
ннв на 11.09.2019 в 17:38 на 11.09.2019 в 17:56
Бог не умря, само се подмлади до неузнаваемост.
Sin на 11.09.2019 в 18:17
Да, всичко в името на децата. Влизайте в съюза "Мечът и ралото" ! Лично О.Бендер ( ПС: Син на турски поданик ) го е основал. В името на децата !
до четящия на 11.09.2019 в 18:38
непозволените митинги бяха срещу отказа да се регистрират ПРЕДСТАВИТЕЛИ на ОПОЗИЦИЯТА за изборите, а не ЛГБТ. Четете и мислете.
"Смешен Плач" от Хр. Ботев на 11.09.2019 в 18:43
"Плачете за Париж, столицата на разврата..." и так далее
руската прокуратура да иска отнемане на децата на родители, отишли на непозволените митинги на 11.09.2019 в 18:53
А кой здравомислещ родител ще отиде да се бута с едногодишно дете в полицейските заграждения, след като е напълно наясно, че митингът е незаконен? И че полицията има пълното право да употреби сила и помощни средства? Съзнателно излагат здравето и живота на детето на опасност, което е парекселанс престъпление.
здравомислещ на 11.09.2019 в 18:59
Така е, здравомислещи са само родителите, които отиваха с децата си на Червения площад за да гледат как В. Путин играе хокей там:-) Да ви имам акъла:-) Митингите на опозицията ще ги забраним или пратим в девета глуха. И не иде реч за едногодишни деца. В крайна сметка всчико е наред, защо е необходима опозиция и алтернатива, при Путин всичко е наред, отрочетата да свикват
Нещо сбъркано на 11.09.2019 в 19:03
Защо джендъризмът е най-вървежен в Норвегия и Скандинавия въобще? Има нещо сбъркано в тия народи още от много,много векове.
здравомислещ на 11.09.2019 в 18:59 на 11.09.2019 в 19:19
Здрава, много здрава обсесия от Русия и Путин те е налегнала - повтаряш фобски като папагал, независимо от темата. Изглежда нещо в теб предчувства края на статуквото, затова и (предесенно) ти се изостря маниакалната фобия. Колко е отвратително, че в тоя хубав бял свят съществува черна и опасна за щастието Русия. Колко е несправедливо, че сред толкова справедливо устроените цивилизовани отношения по целия глобус се намира една дивашка Русия, която да ни развали фантастичния уют и да ни отнеме печалбата.
къде да търсим обсесията на 11.09.2019 в 20:19
Обсесията е другаде и тя идва от изток: разврат, джендъри, еврогейове-така било на запад. Децата ги отнемат само в Норвегия и на запад, на изток това е невъзможно. А когато е възможно, е съвсем "законосъобразно".Престъпност-редовната сводка какво станало в Австрия(в която убийствата са 15 пъти по-малко от РФ). Либерасти, соросоиди и др. скалъпени понятия-дойдоха "незабелязано" от изток. Наркомания, наркотици, -на запад. Най-голямата катастрофа с тях е на изток, заедно с абортите, но за писания за такива неща не плащат. Емигранти, имигранти и др. безродници в Европа и на запад- редовен плач. Най-голямата имигрантска вълна е в РФ от бившите -стан ре(с)публики, намерихте ли тук такава статия? Не? Правилно, щом не пише, значи няма такъв проблем. Хайде сега си пуснете записа как Путин вкарва шайбата, защото е веуик хокеист, или поне как Боко играе футбол или тенис. Всъщност Боко е същия, но разликата е,ч е няма нефт/газ в БГ, за да има повече пари за крадене.
Eisblock на 11.09.2019 в 20:54
Цялата гнъс е наскачала за да оборва необоримото, да подкрепя перверзното, правейки се на "демократи" и борци срещу "комунизма". Който пък в екстремната си форма също бе продукт на същите сатанисти - тогава, сега и в бъдеще. Лявата и дясната ръка на МРАКА. - Битката не е само семейство, деца, народ, общество и социум. Борбата е за унищожаване на душите ни. ... И ето на - наскачали да богохулстват, да извъртат, да поучават и сипят "доказателства"... И какви са тези "доказателства"? - Техните ЛГБТ и ЕАТЦ перверзии, вярвания в мамона, мърсуванията на болни мозъци? Вижте до къде техните ментори докараха света и в частност България. Дали някой от тези, без да е с вързани очи, може да посочи позитивните резултати от "Благодатният дъжд" изсипал се над плебса? ... Темата е болезнена, много дълга и мъчно разрешима. Хубавото в случаят е, че все пак се намират достойни хора решени да се противопоставят с имената си, личността си , обществената физиономия на нахалното, пълзящо неуморно подриване на всички възможни устой на българският народ. Хвала на Авторите! Сега остава БПЦ да преодолее инерцията си, така както направи спрямо джендърската измама и отново да заеме безапелационна позиция в защита на българският народ. Защото останалите институции и партии са сериозно заразени, прочистени и подчинени на либерастката зараза, за да се очаква съпротива и подкрепа от към техните редове...
ти му говориш, то ти приказва на 11.09.2019 в 21:18
Случаят със здравата обсесия е нелечим, щом пак се стигна до индиферентно сравняване на еднокнижника Боко Тиквата с изключително финия и безкрайно умен Владимир Путин, възвърнал по брилянтен начин пред лицето на целия свят държавното и културно достойнство на родината си и събудил целия останал свят от будната кома, в която го натикаха сатанистите с обезумялото си модерно робовладелство. Човеко, понеже те виждам, че обсесивно и вече не хронично, а перманентно си изгубил човешкия си облик, моли се на Бога да те остави демонът, който те кара да виждаш руските зелени човечета, ватенки, ушанки и мечки навсякъде, дори и там, където не са. И си го набий в главата, макар отдавна да е възпалена от халюциниране: комунизмът си отиде преди 30 г., без изобщо да е идвал. Даже и в Русия.
Ами родители с деца имаше и на митингите срещу червения седесар Орешарски на 11.09.2019 в 22:14
Нито полицията биеше, нито казаци с нагайки имаше, нито деца отнемаха. В Русия обаче и деца отнемат от революцията до сега, и митингите на опозицията по дефиниция са противозаконни. Какво казва тяхната православна Църква по въпроса никой не е чул.
на два стола на 11.09.2019 в 23:13
залагам 10 евро, че другаря Eisblock е някъде на запад. Там той е отвратен от техните ЛГБТ и ЕАТЦ перверзии, вярвания в мамона, мърсуванията на болни мозъци...обаче с комсомолски плам понася цялата гавра и продължава стоически да изпълнява интернационалния си дълг-да стои до последно и да регистрира последните мигове, когато перверзния западен империалистически строй пропада в гиената:-) Другарю Eisblock, недей да жертваш личното и семейно щастие (и бъдещето на децата ти, недей да ги жертваш!!!!), чемодан, вокзал, Москва...
ама кой ви слуша на 12.09.2019 в 00:48
ха така, кой слуша някакви там мухлясали църковни люде, самозванци по житейските въпроси. Прогнило мнение, повече от подгизнало и прогнило, архаично и никакво. Ог големи специалисти, няма що. Само онея руснаци от последните дни не са описани, въобще измислици на импотентни хора във всяко едно отношение.
Пешо на 12.09.2019 в 01:22
За каква нова идеология пишат в този странен текст. Къде е публикувана, под какво заглавие, коя година. Културният човек знае, че когато коментира дадени идеи, трябва да прочете оригинала, а тези теолози явно даже не са го потърсили, защото ако бяха, щяха да знаят, че плашат хората с чиста измислица. Явно любовта към Христа, за която толкова обичат да говорят, не ги вдъхновява толкова, колкото лъжата и клеветата (9-та Божа заповед).
Какво кощунство на 12.09.2019 в 09:08
Учени, грамотни люде пишат за поредната опасност пред страната, "бият камбаната", т.е тревога, а тук продажните сороидчета изпълняват ролята си да хулят Православието и днешната негова опора??? Евтини пропагандисти. Те даже едва ли вникват в думите на Балдуин в песента за Цар Калоян: "Срам позор за тебе о царице, срам позор за целия ви род..."
до подценяващите Путин - вижте аналогията на 12.09.2019 в 09:57
Никога не си позволявайте предварително подценяване или омраза към пропагандно-медийно нарочвани руски ръководители, за да не останете изненадани като тоя високопоставен англичанин: https://cont.ws/@Skuratoff/1443513
Черно на бяло на 12.09.2019 в 12:40
ЗАЩО БСТВ сайт и ютуб нямат възможност за коментиране, а фейсбук е само за избрани имат право да коментират. Страх от народната любов. Като Атака.
Спомен за девиацията на 12.09.2019 в 12:53
Има обективни предпоставки Норвегия и въобще скандинавскити страни да са психо и сексуално девиантни. Това са малки човешки популации,а в Античността и Средновековието са били още по-малобройни и затова е започнало близкородствено израждане,особено пък когато са гледали богатството да не изтече от рода. Така инцистата и инбридингът са започнали да не им правят впечатление...но...Но когато броят на изродите е скочил главоломно се е появил проблем и тогава са започнали да ги убиват или да ги изгонват от общността. Така в скандинавската митология се появяват митовете и легендите за тролове,гномове,вещици и същества крадещи деца - в края на краищата и тия девиантни същества са искали да оцеляват. Спомняте ли си 13-ия воин с Антонио Бандерас и вендорите?А съвременните толкова популярни фентъзита със всякякви скандинавски изроди? Това не са легенди и митове пръкнали се от нищото,а спомен за генетична девиация. Днес технологията "Прозорецът на Овертон" легитимира и узаконява в норма на поведение тези сатанински девиантски практики.
Ала_Бала на 13.09.2019 в 07:49
Цялата работа е да се създаде аморфно общество. което няма да може да оказва никава съротива на управляващите върхушки.
Апостол на 13.09.2019 в 09:49
Поздравления за изявената позиция на тези доблестни хора! Заставам зад вас в подкрепа.
Норвегия, дето ни я пробутват за пример - на 13.09.2019 в 10:36
https://ic.pics.livejournal.com/ifc/46678941/1452185/1452185_900.jpg
Helleborus на 13.09.2019 в 11:31
Пешо на 12.09.2019 в 01:22 Къде е публикувана? Публикувана е в множество закони и стратегии за образованието, за насилието основано на джендъра, за правата на детето, за равноправието на половете и овластяването на жените, за изкореняването на традицията и т.н. това има всички белези на СЕКТА. Защото не борави с информация, която е очевидна за всички хора, а изисква КОНВЕРТИРАНЕ, прихващане, покаяние и трансформация. У човека преди това трябва да се изкоренят предишни негови схващания и убеждения, например християнски или други, за да бъде конвертиран той към тези нови схващания. Престъплението е, че проповедниците са в политиката и в образованието. А по конституция религиозното образование в обществените институции е ЗАБРАНЕНО, а държавата е СВЕТСКА! Щом е светска, значи тя не може да се основава на идеология, която изисква ВЯРА и насилствено обръщане на възгледите, както и воюване с други идеологии. Идеята на плурализма и мултикултурализма беше да има равноправие между отделните религии и гледни точки, а не всички да бъдем подчинени на една секта. Ако някой е получил просветление, че може да е в грешното тяло или че биологичният му пол не го определя, че може да не слуша родителите си и че любовта, посвещението и йерархията в семейството са вредни, че жената и мъжът са еднакви, а сексуалността не подлежи на нравствени правила, това си е негово право да бъде обсебен от такава толкова добре позната духовност (бесовска) и дори да й се посвети напълно. Само че моят избор е различен и никой няма правото да ме конвертира, мен и децата ми насилствено, употребявайки светската уж власт, за прокарване на една подобна религия. Самият факт, че част от политиците членуват в такива автономни кръгове, които са идеологически и нямат нищо общо с политиката, която е призвана да урежда външния, а не вътрешния ни живот, че тези хора имат свой апарат от слуги и активисти и свои идоли и водачи, доказва това, че те са секта, употребяваща политиката, вклинила се в политиката.
До по-горния на 13.09.2019 в 20:24
Когато в една светска държава, така както я описваш, религиите, сектите и сексуланите ориентации са равнопоставени, по образец на USA и Запада - тогава бесовете на ЛГБТО са със същите права на нормалност, и тогава кой ще спре детето то от "изпедерасяване" ? Ти самата/самия като родител 1 или 2 няма да можеш да спреш пропагандата на която детето ти е станало жертва, ако и да не е унаследило педерастки наклонности. Т.е. то ще стане педераст като придобита наклонност, и ти нищо не ще можеш да направиш. Към днешен ден е Утопия да се мечтае, че един ден Религията ще е има същата роля, каквато е имала преди Европейския Ренесанс, но има и такива хора - които не приемат Истинита на доверие, и подлагат на съмнение "стийностите" такива "напреднали" в хомо-сексуализма и джендъството западни страни.
До по-горния - втори път на 13.09.2019 в 22:03
не се притеснявай за това, че на свещенниците на БПЦ ще се даде някакъв вид подобен на държавен служител ; никой не ги слуша, нито някой слуша и тези които са написали писмото по-горе. Който върши зло, ще продължава да го върши (Апокалиpсис 22:11) ; Опитвам се да кажа, че този процес започна с Европейския Ренесанс и Хуманисъм. Извращенията, които виждаме днес са резултат точно на тези две неща. Ренесанс / Прераждане на кое ? не е ли to прераждане на бесовете на античността, и Хуманизъм не е ли детрониране на Господа, не беше ли така, Човека в центъра на вселената ?
Гери на 14.09.2019 в 00:36
Достойни хора, заели достойна позиция, изразили я смело. Чест и слава на БПЦ, че я прави достояние на обществото. Католици, протестанти и другите, различни от православието, ако бяха заели ясна категорична и недвусмислена позиция, може би тази противоестествена и не просто нехристиянска, но противна на всяка от големите религии идеология нямаше да пусне толкова дълбоки корени на Запад. В този смисъл Православието е все още стожер на истинната вяра. И не намесвайте Маркс, Ленин, Путин или египетските пирамиди. Нека защитим нашите деца от пошлата идеология. Държавата и църквата трябва да са единни в действията си в подкрепа на българското семейство. Тези смели хора, както и отец Иван, отец Боян Саръев, дядото от Байлово, който събираше пари не за себе си, а за църквата и мого, много други хора, които ежедневно помагат на слабите, бедните и объркани души в тези смутни времена. Да, всеки трябва да се храни, но дали на цената да продадеш, предадеш децата си, близките си, вярата си дали не е по-добре понякога да си легнеш гладен, но с чисто сърце и съвест? Всеки сам ще направи своя избор и да знае,че в този избор е заложил съдбата на най-скъпите си същества- синове, дъщери, внуци, племенници, децата на България!
Helleborus на 14.09.2019 в 11:49
13.09.2019 в 20:24 Там е работата, че в момента ЛГБТИ не са със СЪЩИТЕ права, а с по-големи. Защото те се опитват да прокарат сектантските си схващания като наука, а това не е никаква наука, просто субективен поглед. Ако те имаха същита права като нас, християни или други общества, никой не би им позволил да запишат схващанията си в учебниците на всички деца или вътре в законите. Следователно би зависило от теб как да си възпиташ децата. Този баланс е нужен, никой няма право да налага философията си над живота над всички. И ако ако човечеството не постави действително плурализма и свободата на словото и вероизповеданието над всички, ако то търси универсална истина, винаги някой диктатор (подобно на „светата“ инквизиция), ще обсебва тази общопризната идеология и ще я превръща в менте и доктрина, която ще обслужва неговата неограничена власт. Балансът е нужен, заради фалшификациите и фалшификаторите на истината. Иначе за мен има едно Царство, но то може да бъде реализирано само чрез Сина, Възкръсналия, както и става помежду повярвалите. Не желая от Негово име да ме мачкат разни боклуци.
Всичко ставащо в света ,върви по сатанинският план на глобалистите на 15.09.2019 в 19:59
Западният католически и протестантски свят вече е оджендърен от господарите на новият световен ред,сега е ред на православния.Текът реки от пари за погубването на Православието,последна пречка за въцаряването на машияхат им - антихрист 666! Който чете ,нека разбира...всички християни ,които са на ясно със случващото се в света,знаят за какво става въпрос.
До "Всичко ставащо в света..." на 15.09.2019 в 20:47
Така е братко.Глобалистите (няколко свръх богати фамилии,които искат да купят света) не вярват в Христос. Мразят това име и последователите Му-християните.Те очакват да слезе от небето техният машиях (месия) бог,който според тяхната библия,щял да им даде" народите за владеене".Именно за тях се отнасят думите на Христос в Евангелието:"Аз дойдох в името на Моя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име,него ще приемете" виж Йоан 5:43,т.е.антихриста,когото ще провъзгласят за цар и бог.Накарали са Пентагона да разработи технологията "Син Лъч"- за да имитират холограмно слизането на Бог от небето за да заблудят хората,че Бог слиза от небето ,защото антихриста е човек и няма как да направи това чудо.В нашата Библия пише,че антихриста ще прави много лъже-чудеса за да заблуди хората-даже и огън ще сваля от небето.Първо ще го поставят за председател на тайното им за сега правителство,а на по-късен етап,след като направи "чудесата" ще го провъзгласят и за цар.Да.На запад повечето църкви са превърнати в увеселителни заведения и вертепи.Лично видях.За морал да не говорим.За сега единствено в православният свят все още има вяра в Христос.Затова скърцат със зъби срещу Православието.В този смисъл си прав ,че то се явява сериозна пречка за изпълнението на пъклените им планове.Напиши в нета "Син лъч" и "антихрист" за да се убедиш.
Българина на 16.09.2019 в 14:47
Всички проблеми в България идват само от НПО сектора и етническите парти. Когато ги изкореним ще се решат всички останали проблеми. Няма нито едно нпо финансирано от чужбина, а те са стотици, което да не работи срещу бг етноса и държавността! За това са създадени и финансирани, да разграждат и подменят всяка обшествена структура
Нито на 17.09.2019 в 07:33
ще има Антихрист, нито семейството ще се разруши при новото диамантено християнство и общество. Диамантената цивилизация и религия е семейна цивилизация и религия. Семейството е от мъж и жена, а не от мъж и мъж и жена и жена. Хомосексуални семейства не трябва да има. А децата живеят при баща си и майка си и се къпят в любовта на майка си и баща си. Когато порастнат децата и се оженят, родителите живеят с внуци, правнуци и пра пра внуци, и ги обичат повече и от децата си, и внуците са радостта на родителите - станали баби и дядовци. Така, че всеки който си мисли, че с обръщането на света на 180 градуса, ще има някакво различно от това семейство, което описвам - дълбоко се лъже. Просто, ако се мисли, че ще има промяна, то тази промяна е в повечето обич, която семейството от мъж и жена, ще дава на децата си. А промяната в самото семейство е, че вместо матриархат в семейството, както беше до преди 6 години, ще има патриархат, където мъжът ще ръководи отношенията в семейството и ще оценява жената като са двама, а жената ще работи в семейното огнище и ще се занимава с работа в това семейно огнище. Мъжът ще възпитава децата на отношения, а жената ще ги учи и възпитава на работа.

Напиши коментар