“Прекарах двадесет и пет години в академичния свят и бях свидетел на начина, по който нашата история, социални и хуманитарни науки бяха променени от неомарксистките теоретици на критичните изследвания, докато превърнат нашите факултети в обширни департаменти по “изследвания на оплакването” на различни категории, които фрагментират наследството ни почти изключително според критериите на идентичността. Този процес допринесе за отслабването на основата на цялата солидна демокрация: обучението на информирани и образовани граждани. Повечето от нашите университети сега са машини за индоктриниранe на младежта, създавайки млади жени и мъже, окичени с дипломи, но много невежи за миналото си, неспособни да направят разлика между равенството пред закона и егалитаризма, негодни да мислят критично и да пишат аналитично. Прогресивната деконструкция на американската национална идентичност в училищата, колежите и университетите, медиите и поп културата, е в основата на нашата криза. Американската нация («E pluribus unum», “От много, един”) беше най-забележителният експеримент на изграждане на общност, основана на едни и същи ценности и институции, от хора, произлезли от разнообразни етничности. Но сплотеността на нашата нация днес е в опасност. Същата ситуация се наблюдава в Европа”.
Андрю Михта: Неомарксисти подриват демокрацията в САЩ

 

Снимка: архив

 

Декан на Европейския център за изследвания на сигурността “Джордж К. Маршал” и колумнист в списание The American Interest, американският интелектуалец Андрю Михта смята, че САЩ и Западът като цяло преминават през цивилизационна криза, свързана с щетите, нанесени от неомарксистка идеология, която деконструира националната идентичност. В опасност е стабилността на западните демокрации, отслабени вече от крайностите на глобализацията, предупреждава Андрю Михта, убеден, че Китай ще се възползва от това.

 

- През 1989 г. Западът празнуваше триумфа на либералната демокрация. Тридесет години по-късно обявяват “постзападен” свят и появата на “китайски век”… Какво пропуснахме, за да стигнем дотук?

 

- Заблудихме се фундаментално за смисъла на края на Студената война. Празнувайки заслужено победата си и триумфа на свободата, погрешно заключихме, че стратегическите съображения и съперничеството на идеи вече са част от миналото (заради края на историята и “еднополюсния” момент на Америка). Решихме, че 1990 г. бележи триумфа на либерализма и капитализма в глобален мащаб. Най-голямата грешка беше да си мислим, че институциите ще победят културата и историята и че бихме могли да градим нация и демокрация (nation building и democracy building) без да вземем предвид дългия исторически опит на един народ. Освен това, идеологията на глобализацията прие, че по-скоро икономическите съображения, отколкото въпросите на националната сигурност би трябвало да бъдат двигател на политиката, не разбирайки, че съперничеството за власт и влияние ще останат постоянен елемент в международната система. Повярвахме, че Китай ще се модернизира, либерализира под влиянието на зараждащата се китайска средна класа, която ще поиска политическо участие в системата. Казвахме си, че комунистическата система в крайна сметка ще стане “отговорен акционер” в съществуващата международна система. Всичко това, разбира се, нямаше никаква емпирична основа. Всъщност идеологическата опаковка на преместването на индустрията ни в Китай послужи главно, за да прикрие алчността и желанието за печалба на бенефициентите на този подход.

 

- Съгласен ли сте с идеята, че Западът залязва?

 

- Това зависи от начина, по който определяте Запада. Ако под това разбирате общността от демократични нации, които споделят една и съща привързаност към свободата и нашето западно наследство, тогава, да, ние сме в дълбока криза. Не страдаме от липса на мощ (комбинираните ресурси на САЩ, Европа и нашите съюзници в Азия днес нямат еквивалент). Източникът на нашата слабост е до известна степен цивилизационен, той се дължи на прогресивната деконструкция на самата идея за Запада от университетските и медийните ни елити и на факта, че нашите лидери не са способни да предложат визия за света, към която нашите съграждани са готови да се присъединят. 

 

- Казвате, че тази криза е по наша вина, защото съзнателно се съгласихме да се деиндустриализираме. Не е ли време да предоговорим глобализацията?

 

- Абсолютно! Ако останем в същия бърз ход на глобализацията, докато Китай води хищническа меркантилистка търговска политика, отиваме право към стената. Както казваме в Тенеси, “ако се намираш в дупка, спираш да копаеш”. По-просто казано, първото нещо, което трябва да направим, е да не оставяме Китай да има достъп до всички нива на нашите общество, докато той самият е напълно затворен. Това се отнася най-вече до университетските ни центрове. Миналато година приехме 1 млн. студенти, 370 хиляди от които са китайци. Да спрем да позволяваме на Китайската комунистическа партия да подписва изследователски договори директно с нашите лаборатории и да ограничим китайското участие в големите ни компании. Трябва също така да разединим производствените си вериги от Китай,  да върнем у дома индустрията си и да създадем алтернативни регионални производствени вериги, така че да не се оказваме в положение, при което врагът контролира жизненоважните ни доставки. 

 

- В една скорошна статия в The American Interest  призовавате за връщане към “патриотизма”. Според вас елитите се “денационализираха” или станаха безотговорни?

 

- Глобализацията и транснационализмът са странно повторение на марксистката идеология, която десетилетия наред попиваха нашите политически, академични и медийни елити и която след 1990-а превзе и света на бизнеса. Когато ефективността на пазара и нивото на печалба са единствените мотиви за икономически решения, големите компании се дъжат така, сякаш вече няма страни. През последните години видяхме истински дефицит на лидерство. Бизнес елитите се почувстваха все по-малко отговорни за своите национални общности, докато заводите бяха делокализириани, милиони работни места изгубени и цели общности се оказаха разрушени. Ако погледнем от историческа гледна точка как се държеше общността на американския бизнес (Карнеги, Рокфелер, Форд, които, след като направиха състояние, дадоха голяма част от своето богатство на страната си), забелязваме, че има коренна промяна.

 

Днешните ни елити са все по-обезкоренени от своята култура и политическа традиция. Те трябва отново да се научат на патриотизъм: смисъла на любовта към родината, историческото наследство и най-вече взаимното задължение, което трябва да изпитваме един към друг, когато принадлежим към една нация. Прогресивната деконструкция на американската национална идентичност в училищата, колежите и университетите, медиите и поп културата, е в основата на нашата криза. Американската нация («E pluribus unum», “От много, един”) беше най-забележителният експеримент на изграждане на общност, основана на едни и същи ценности и институции, от хора, произлезли от разнообразни етничности. Но сплотеността на нашата нация днес е в опасност. Същата ситуация се наблюдава в Европа. 

 

- Говорите за реформи на образователната система. Какво имате предвид?

 

- Трябва да преподаваме уравновесено на младежта нашите история и политически традиции, показвайки историческите провали и рани, като тези на робството, но също така и блестящите страници, за да покажем кам свободните хора могат да преодолеят грешките и миналото, ако споделят обща национална идентичност и усет за взаимно задължение.

 

Прекарах двадесет и пет години в академичния свят и бях свидетел на начина, по който нашата история, социални и хуманитарни науки бяха променени от неомарксистките теоретици на критичните изследвания, докато превърнат нашите факултети в обширни департаменти по “изследвания на оплакването” на различни категории, които фрагментират наследството ни почти изключително според критериите на идентичността.

 

Този процес допринесе за отслабването на основата на цялата солидна демокрация: обучението на информирани и образовани граждани. Повечето от нашите университети сега са машини за индоктриниранe на младежта, създавайки млади жени и мъже, окичени с дипломи, но много невежи за миналото си, неспособни да направят разлика между равенството пред закона и егалитаризма, негодни да мислят критично и да пишат аналитично. 

 

- В името на антирасизма радикалите нападат всички символи на западната цивилизация - Линкълн, Вашингтон, Дьо Гол, Чърчил! Накъде води тази вълна?

 

- Да бъдем честни: с лова на нечисти статуи радикалите не искат да кажат, че историята е сложна, а да заявят, че целият американски проект е лош. В САЩ задълбочаващите се разцепления са напът да ни превърнат в “Северноамерикански Балкани”, както писах в The American Interest. Ако това се случи, ще ни бъде много трудно да поддържаме формата си на републиканско управление. Все още не сме стигнали дотам, но ако не започнем да се възстановяваме енергично според нашия основополагащ принцип «E pluribus unum» (“От много, един”), трябва да се готвим за период на огромна нестабилност.

 

Трябва да бъдем единна нация със споделено чувство за обща отговорност на нашите съграждани, ако искаме да можем да правим отстъпки за различията си и така да постигнем компромис в интерес на всички. Когато престанем да бъдем нация, когато нашата национална идентичност е деконструрирана до такава степен, че вече не вярваме в общото благо, демокрацията престава да функционира. Когато говоря за нация, очевидно нямам предвид национализма по кръв, който доведе до нацизма и расизма. Имам предвид национална общност, свързана с ценности, традиции и принципа на свобода.

 

- Съгласен ли сте с идеята, че Америка никога не е била толкова разделена от Гражданската война насам?

 

- Да, за съжаление. Гражданската война избухна през 1861 г., когато политическото поле престана да бъде поле на преговори, защото възгледите на двата противоположни лагера бяха станали несъвместими. А също така защото идеологията и географията се бяха съюзили, за да разделят Севера и Юга. Накрая лидерите на Конфедерацията повярваха, че решението е да се отмени Съюза. Като нация, ние сме изпълнени с благодарност, че това се провали. Именно по време на това изпитание ние наистина станахме нация.

 

Това, което ме тревожи днес, е, че се намираме в подобно подравняване на идеологията и географията: нашите крайбрежни коридори, на Запад и на Изток, са територии, в които доминират глобалистки и транснационални елити и тяхната ценностна система. От другата страна е това, което елитите наричат снизходително “страната, над която прелитаме”: тази дълбока страна в средата на Америка, която е много по-традиционна, национална и патриотична, защото за тези общности глобализацията е опустошение. 

 

- Могат ли все още американците да останат един народ?

 

- Да, при условие, че радикалните сегменти на нашите академични, политически и медийни елити спрат деструктивната си дейност. Самюъл Хънтингтън написа блестяща книга по тази тема през 2004 г., озаглавена “Кои сме ние?”, в която предвиждаше днешната ситуация. Там той описваше с тревога деконструкцията на американската нация, топилня, превърната в “купа за салата за различни култури”. От 70-те г. на ХХ в. спряхме да преподаваме гражданско съзнание в училище и не бяхме упорити в културната интеграция на имигрантите. Въпреки това геният на нашите бащи основатели направи така, че културата на първите заселници да се преобрази, за да позволи на последователните вълни имигранти, дошли от целия свят, да се интегрират в страната и да се приобщят към споделена национална идентичност. Но неомарксистките деконструктивисти смятат, че Америка не трябва да бъде «E pluribus unum» (“От много, един”), а по-скоро колекция от националности, етничности и култури - чиято различност трябва да се прославя на първо място - с колежи и държавни институции, пълни с административен персонал, натоварени с програми за приобщаване и различност. Ако съпоставим мултикултуралистката идеология с политиките на оплакване на различни идентичности, които станаха доминиращи, се получава експлозивна смес, която  отрича целия американски проект като лош и расистки. 

 

- За много американци днешната криза маниакално се свежда до едно име: Тръмп. Тяхната идея е, че ако той си тръгне, всичко ще стане отново нормално. Съгласен ли сте с това?

 

- Не съм съгласен с тази идея. Доналд Тръмп беше избран за президент, защото отразяваше тревогите на централната страна, тези прочути общности, които глобализацията изпепели. Структурните проблеми, които описах, се трупаха в продължение на десетилетия и те ще продължат, независимо дали той ще бъде избран или не. 

 

- Могат ли Русия и Китай да вземат преднина заради западните слабости и да тласнат напред геополитическото си предимство, или “свободният свят” ще се завърне, за да се противопостави на Китай, както предрича Джеймс Карафано?

 

- Наистина се надявам, че Джеймс Карафано е право, но това не е сигурно. Определено китайците и руснаците виждат този момент от нашата история като възможност. Виждате го в китайската геостратегическа твърдост спрямо Хонконг, Индия или Тайван и във все по-враждебната позиция на Русия в Европа и Близкия изток. Както вече казах: Западът все още има сила, която да му позволи да спечели тази игра. Но липсва консенсус за надвисналите заплахи и визия за света, която можем да завещаем на децата си. 

 

Възгледите, изразени тук от Андрю Михта, са лични и не се споделят непременно от Центъра “Джордж К. Маршал”.

 

Заглавието е на "Гласове"

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

84 коментар/a

Tenax на 06.07.2020 в 10:28
Реалистично написано. Неотроцкистите от Демократическата партия са убедени, че Уиндоус и G4, подпряни с 10 самолетоносачни групи, им гарантират световно господство. Само че Китай си направи собствена ОС и G5, Русия е на път да го направи, а от десетте самолетоносачни групи в момента боеспособни са четири. Елементната база на американските компютри се произвежда в Югоизточна Азия, тоест в обсега на китайските оперативно-тактически ракети, а след 5-10 години Китай ще разполага с флот, способен да даде генерално сражение на американския. Междувременно негрите свалят статуи на Вашингтон и Линкълн...
бензиновоза на 06.07.2020 в 10:32
В САЩ настава бардак, империята се разпада: Шахназаров срещу Жириновски в спор отпреди 4 години какво ще стане в САЩ след възкачването на Тръмп; резултатът в полза на първия, който предсказал перестройка и неблагоприятен революционен сценарий - https://bgr.news-front.info/2020/07/06/karen-shahnazarov-v-sashh-nastana-bardak-imperiyata-se-razpada/
списание огоньок - американски вариант на 06.07.2020 в 10:43
Въпреки самокритиката в стил "съветска перестройка", продължава имплицитно да вярва, че тъкмо американците олицетворяват модернизацията и либерализма, а всичко останало е периферия. Четете внимателно: "Повярвахме, че Китай ще се модернизира, либерализира под влиянието на зараждащата се китайска средна класа, която ще поиска политическо участие в системата. Казвахме си, че комунистическата система в крайна сметка ще стане “отговорен акционер” в съществуващата международна система. Всичко това, разбира се, нямаше никаква емпирична основа". Това изречение е като абсурдна теза върху останалите тези, които защитава и които очевидно целят някаква печална равносметка и някаква градивна самокритика. В какъв смисъл Китай не е модернизиран и либерализиран, след като е признато изречение преди това, че тъкмо либерализмът е в грешка и му се налага покаяние? Следва ли китайската модернизация и либерализация да съвпада напълно със западната стереотипна визия? Какво означава "отговорен акционер", освен едно пошло очакване, че ще се подчинява и няма да се бори минимум за равноправие в търговските отношения? Защо се игнорира фактът, че именно "комунистическата система" бе експлоатираната страна, за да може западният либерализъм още поне 30 г. да се пише "победител в Студената война". Мним, разбира се... защото тъкмо китайската бедност и недоразвитост му бе нужна като слънцето и въздуха, за да се представя за това, което не е.
тай дзи цюан на 06.07.2020 в 10:53
Цитат: "По-просто казано, първото нещо, което трябва да направим, е да не оставяме Китай да има достъп до всички нива на нашите общество, докато той самият е напълно затворен. Това се отнася най-вече до университетските ни центрове. Миналато година приехме 1 млн. студенти, 370 хиляди от които са китайци". Подобна рестрикция би била рестрикция на отчаянието. Националната им образователна система е на такова ниско ниво от гледна точка на собствените им подрастващи, че ако не са китайци, руснаци, индийци, корейци и източноевропейци (това се отнася и за преподаватели, и за студенти), те на практика не биха поддържали и най-ниското ниво на академична адекватност в университетите си. Що се отнася до "затвореността" на Китай - не е виновен Китай, виновни са си пак те, задето по този начин фактически десетилетия наред заработваха на гърба на китайците (евтината цена на работната сила там) и тяхната затвореност, опиянявайки се от "края на историята" и "победата над Съветите". Ала иде един момент, в който именно китайската затвореност се превръща в предимство - този път за експлоатирания (Китай). И не е нужно да си правят илюзии, че те могат да създадат образователна система, която е по-добра от китайската - навсякъде по белия свят образователното (университетско) ниво е горе-долу едно и също, а кризата в образованието засяга всички. Китайските специалисти и студенти отиваха САЩ не по образователни мотиви, а за да научат езика или да изпълняват шпионски мисии.
. В какъв смисъл Китай не е модернизиран и либерализиран, на 06.07.2020 в 11:10
Китай е еднопартийна диктатура на единствената партия, която се нарича "комунистическа" , а няма никакъв комунизъм, в този смисъл няма либерализация на режима, а в икономиката се работи на частно и на държавно, капиталистическа система. Европейските понятия за обществено икономически отношения са ирелевантни за китай, защото китайските разбирания са напълно различни и несъвместими с европейската традиция. В Европа такъв режим обикновено се нарича хитлеро-фашизъм. Управляващите елити в Европа и преди Тръмп в Сащ, удобно си затваряха очите за това, извода е само един - заради корупция и икономически интереси. Комунистическата партия на Китай по нищо не се различава от режимите на Хитлер или Мусолини. Китай и Русия не могат да се опишат/сведат в/до термините на европейската обществено политическа традиция.
Наблюдател на 06.07.2020 в 11:13
"Комунистическата партия на Китай по нищо не се различава от режимите на Хитлер или Мусолини" Ти трябва да си един от тинейджърите с промит мозък.
Cicero на 06.07.2020 в 11:16
Глупости. Дори някога да е имало демокрация във ФАЩ, плутокрацията отдавна я е изместила.
" Ти трябва да си един от тинейджърите с промит мозък. на 06.07.2020 в 11:19
Който няма какво да каже смилено, обсъжда другите. Пенсионерка- активистка съм :--- , но то няма значение, важното е , че комунистическата партия на китай е установила един по европейските схващания хитлеро-фашистки режим.
"в този смисъл няма либерализация на режима" на 06.07.2020 в 11:22
Въпросът е как така либерално-модерният Запад заложи на китайската традиционна изостаналост да му произвежда стоките и можеше ли да спечели Студената война и да си докара още 30 г. безметежност, ако не беше цивилизационно изостанал Китай да ги осигурява с евтинийка, подпомагайки реализацията на свръхпечалбите им и поддържането на глобален пазар според западен тертип? Отговорът на този въпрос е ясен от самосебе си, но дебелите либерастични западни глави никога не увират. За никаква самодостатъчност на капитализма в смисъла на географските региони и пр. локации не може да става дума, след като капитализмът е система, която съществува само на основата на експанзията и националната държава и особеностите на културните различия само тормозят, подкопават и оспорват въпросната експанзия, залагаща на мита за европейската/североамериканска изключителност. Но като всеки мит, въпросният подлежи на своята демитологизация. Времето за това настъпи отдавна, а сега ще гледаме спектакъла на разпад на този мит не само в недрата на пойезиса, но и в праксиса. А най-смешно ми е съвременен американец да ми говори за патриотизъм - същите тия, които доскоро се подиграва на Путин, че се хващал за патриотичната идеология от отчаяние. Сигурно скоро от отчаяние и безизходица ще си спомнят и за безсмъртната, широка като прериите, американска душа, която обаче, за разлика от руската, не е съществувала никога. Защото в US всичко е лой, мъртвородено поради краен консумеризъм и липса на извлечени исторически поуки. Така, е колкото повече USпешно са се материализирали мечтите, толкова по-нищожни са историческите поуки - тогава и най-малкото разочарование докарва до ступор.
вова на 06.07.2020 в 11:32
Смотаняците от евросъюза и америка да вземат да си оцапат ръцете и да почнат да произвеждат сами, а не да чакат евтино китайско. Това е решението, да се затворят пазарите за китайски стоки, затова печели избори оранжевия, щото го е разбрал, а не щото е някакъв невиждан титан на мисълта и словото, но с такива меки китки като меркел начело на европа, няма да има напредък в положителна посока.
Наблюдател на 06.07.2020 в 11:33
Китай изпревари САЩ във всичко, затова Тръмп, тези около него и подгласниците им в чужбина говорят против Китай. В САЩ недоволстват най-много младите, които не виждат бъдеще за себе си. В САЩ съществува пропаст между високоплатените и нископлатените. Директорите получават 361 пъти по-висока заплата от средната на работниците. И това е САМО заплатата. Отделно получават милиони и десетки милион като бонуси и допълнителни доходи. По договор, когато загубят работата биват компенсирани с десетки милиони. Погледнато от позицията на богатите, бедните се борят за равенство и затова ги причисляват към марксистите. Но и Христос се е борил за равенство и е раздавал хляб на бедните. Парите, които се генерират в САЩ не са от производство, а от финансови услуги и манипулации. Когато се генерират от работа се разпределят равномерно между хората, но при финансови манипулации отиват само в джоба на богатите. При интервюта с протестиращите НИКОЙ не споменава Марксизъм, нито комунизъм, защото младите НЕ ЗНАЯТ какво е това. Говорят за коренна промяна на системата и искат справедливост.
органон на 06.07.2020 в 11:38
Няма как да произвеждат сами, освен ако не се съгласят да им падне рязко жизненото равнище, а те все още не са съгласни. В тоя смисъл, може да ги съгласят само пандемии или природни бедствия, които ще ги накарат да престанат да се мислят за изключителни и да работят като китайците - за малко пари. Но на всички е ясно, че международният капитал по-скоро ще смени седалищата си в посока от Запад на Изток, отколкото да тръгне да се пазари на патриотичен принцип с някакви си кореняци западняци, при това сексуални (и всякакви други) извратеняци хем за връщане на производствени фондове, хем за достойно заплащане (според очакванията). И нищо чудно от едно време нататък в Запада да настане глад и мизерия, чиято продължителност и безнадеждност би превърнало американци и европейци в нови китайци, тоя път работещи на китайски и руски ТНК със седалища в Евразия.
Наблюдател на 06.07.2020 в 11:43
Не зная дали тези дето хвалят САЩ някога са ходили там. Нещата в САЩ много се промениха, най-вече в последните десетина години. И преди десетина години бе скъпо, но все пак малко по-евтино отколкото в някои европейски държави. Сега цените са такива, че човек може да се уплаши. Една праскова 88 цента, килограм череши 6.68 долара, диня 3.68 долара, домат 91 цента. https://grocery.walmart.com/cp/Fruits%20and%20Vegetables/1255027787131
Няма как да произвеждат сами, освен ако не се съгласят да им падне рязко жизненото равнищ на 06.07.2020 в 11:45
Това е само едно възможно следствие от окончателната победа на капитализма, той се прилага навсякъде, конкуренцията ще принуди работниците независимо къде на земята се намират да работят на конкурентни цени, иначе няма реализация на произведеното. Западът стана богат не просто защото експлоатираше и колонизираше други страни, но ний-вече защото през дългите десетилетия на студената война и комунистическата палячовска планова икономика имаше комфорта да е без конкуренция от страните от източна европа, ссср и китай. Сега те са му конкуренти, а пазара е само един и не е безкраен.
Глобалният капитал на 06.07.2020 в 11:48
Транснационалният,глобалният капитал никога не е бил патриотичен. На тоя капитал държавите,етносите и нациите му пречет,пречкат му се. Той и затова даде пари на болшевиките през 1917г.,а Ленин и Троцки веднага дадоха концесии при НЕП-а и обещаха еврейска държава в Крим. Сталин обаче им обърка срането и чак сега след 100 години пак надигнаха сатанински глави.
Не зная дали тези дето хвалят САЩ някога са ходили там на 06.07.2020 в 11:49
Познати дето работят от 30 години там живееят в селски щат в къща палат за 200 000 долара, ако е в софия , ще на някой крадлив назначен милонер и ще струва милиони, които тук не се изработват , а се крадат, а за 200 000 само скромен апартамент в задръстен пушлив град като софия ще имаш.
комунистическата палячовска планова икономика на 06.07.2020 в 11:52
Палячовска е не плановата икономика, а троцкистката камарила по върховете на СССР, която още на преговорите в Женева от 1955-56 предаде Съветския съюз под управлението на глобалния предиктор. И започна да изпълнява тайните инструкции на билдербергите и трилатералната комисия (все институции, с които Сталин и здравата част от болшевиките бяха на нож), които - обяснимо - умишлено превърнаха съветската система в областта на гражданския живот и стоките за ширпотреба - в откровено посмешище, при това опрадвавайки умишлено създавания недостиг с идеологически мантри и заклинания.
Мильо Лудия на 06.07.2020 в 11:54
В Китай ККП управлява корпорациите и това се води диктатура, а в САЩ корпорациите управляват назначеното от тях правителство и това се води демокрация.
Мильо Лудия на 06.07.2020 в 11:57
Не зная дали тези дето хвалят САЩ някога са ходили там на 06.07.2020 в 11:49 На тебе специално ще ти намерим работа в Минеаполис като полицай като награда за цялостно творчество по темата.
ЗИП на 06.07.2020 в 12:00
Студено погледнато Запада за първи път от 500 години има реален противник, който може да го свали от трона. Най-вече икономическия и може би военния. За културния все пак е изключено... Това разбира се е Китай. Американския мегаглупендер Кисинджър създаде Франкенщайн, който сега най-вероятно ще изяде създателя си... През 1917г година тази световна клика изпрати в пломбиран вагон Бланк а през 1971г изпрати Кисинджър в Пекин... И резултатите са налице. Русия 100 години се лута а англосаксите пропиляха 40 точки предимство на върха ! През 1991г водеха в глобалната висша лига, както сега Ливърпул води в Премиършип. И някак си успяха да пропилеят тази преднина.Уникално, безпрецедентно, шедьовър на глупостта почти равен на онзи на австрийски клоун Шикългрубер....
Мильо, крайно време е да кандидатстваш на 06.07.2020 в 12:03
за руско поданство. Те там имат прекрасни клиники за душевно болни. Пък и Путит ще ти е под ръка. Всеки път като те пускат от клиниката на разходка можеш да прескачаш до Кремъл и да оставяш по един букет на входа.
Наблюдател на 06.07.2020 в 12:04
"Познати дето работят от 30 години там живееят в селски щат в къща палат за 200 000 долара" Не ми говори за "познати". НИКОЙ, който живее в САЩ НЯМА да ти каже истината - срам ги е да си признаят. Кажи ТИ дали си видял с очите ти как е там. Аз живея в Англия в, бих казал мизерна къща, която купих за 370 хиляди долара. Много рядко ще чуеш истината от българи живеещи в чужбина. За да оправдаят живота си извън България, ще ти наговорят куп глупости.
#Мильо Лудия на 06.07.2020 в 12:09
Бе ти тебе си едва ли можеш да оправиш, та някой друг..
И някак си успяха да пропилеят тази преднина на 06.07.2020 в 12:09
Типично в техен стил - аз не помня английски футбалери някога да не са се дънели, ставайки за посмешище. Не трябва да се надценяват наглосаксите, както и да се подценяват. Просто трябва да се използват слабостите им и да се удря по тях. (В миналото те са наистина имали големи мантални и технологични предимства в неправедното богатство и домостроителство*, които вече няма как да имат.) Но без злоба, без злорадство, без бързане хитро, мъдро, търпеливо, както умее да действа само Путин... //*- -------------------------------------------------- Сравнително най-рано от всички са се прегърнали с модернотехнологичния дявол; това, впрочем е предпоставка дълго време да се пъчиш и да мачкаш останалите, но най накрая на пиесата да си счупиш рогата и да пукнеш, задето си изгубил всичко.
Всичко започна на 06.07.2020 в 12:10
Всичко започна през 1939-34г. когато стадото протонеомарксисти подплашено от нацизма изтропоти към Британия и после в САЩ.
Наблюдател на 06.07.2020 в 12:12
ЗИП, Запада, с изключение на Германия, спря да произвежда. 19% от БВП на САЩ е от индустрия. Когато не произвеждаш си зависим. И Запада вече е зависим от Китай. Почти всяка стока, която се продава на Запад е внос от Китай. Когато нивото на живота в Китай се повдигне, стоката им ще поскъпне. Това го видяхме преди години със стока от ХонКонг и от Япония. Тръм иска да върне производството в САЩ, но това е почти невъзможно. САЩ вече не са конкурентноспособни. Путин видя накъде отиват нещата преди 20 години и изгражда Русия, която да произвежда всичко необходимо. Вече се задоволяват с харни, строят кораби (РФ никога преди това не е строяла кораби. Строяха ги в Украйна.) Запада е зависим и то не само от Китай. Южна Корея и дори Виетнам са в челото на производителите.
За да оправдаят живота си извън България, ще ти наговорят куп глупости. на 06.07.2020 в 12:13
Виждам с очите си, прогледни и ти , прегледай офертите за недвижими имоти в селските щати, щото аз съм го направил. То зависи къде си в англия, ако си в кенсингтън , само кенефа може да ти струва над 370 000.
Наблюдател на 06.07.2020 в 12:18
"Виждам с очите си, прогледни и ти" Виждаш с промитият ти мозък. Знаеш ли какво представлява къща в САЩ? Видял ли си как ги строят? И не ми хвали селата в САЩ, защото нямаш никаква представа. Човек живее сред хора, а не само защото има къща някъде си. Защо не отидеш на гости на твоите "приятели" за да видиш?
Китай на 06.07.2020 в 12:19
е полезния идиот на световния капитализъм. Китай направи капитализма непобедим.
Кибритена къща на 06.07.2020 в 12:20
За 200 000 долара в България ще живееш в монолитен палат,а в САЩ в палат от кибтитени клечки които поредното торнадо помита.
@Наблюдател на 06.07.2020 в 12:21
Смотльо, нищо не си видял, аз съм видял с очите си как да ти го кажа по друг начин? Да ти пратя снимки от къщата??
Спиноза на 06.07.2020 в 12:21
Защо не уволните неомарксиситите от университетите, да не тровят умовете на младите? Ах да, университетите в САЩ са частни, свободната инициатива раждала просперитет... ама не! И си задайте важния въпрос: Защо най-богатите, финансовата олигархия си отглежда, спонсорира и протежира неомарксисти, нали уж били гробокопачи на капитализма?! Пак гласувайте за Радев, Станишев и Корнелия... ха ха ха ха
Боян Дуранкев на 06.07.2020 в 12:27
Авторът категорично не познава марксизма. Цитирам: "- Глобализацията и транснационализмът са странно повторение на марксистката идеология, която десетилетия наред попиваха нашите политически, академични и медийни елити и която след 1990-а превзе и света на бизнеса. Когато ефективността на пазара и нивото на печалба са единствените мотиви за икономически решения, големите компании се държат така, сякаш вече няма страни. " Точно това предсказваха Маркс и Ленин, сто години по-късно нещата не са се променили. Препоръчвам му книгата "Империализмът като висш и последен стадий на капитализма" и тогава пак да се опита да върже някакви изречения!
Пак гласувайте за Радев, Станишев и Корнелия на 06.07.2020 в 12:27
Те са част от победилия капитализъм, радев е натовски генерал отгледан в сащ, корнела е седесарка, еврогея е ясен, той е на хранилка още по рождение като украинец.
Наблюдател на 06.07.2020 в 12:29
Защо американците, особено тези дето живеят по селата ВСЯКА неделя ходят на черква? Защото НЯМА къде да отидат за да се видят с хора. Дори и живеещите в околностите на големи гардове, са в черквата всяка неделя и не само в неделя. През седмицата се редуват да се събират по домовете. Мой колега, високообразован мъж, ходеше в неделя на черква, която хората сами си бяха построили и продължаваха да я строят. А аз, понеже бях в командировка, също нямаше къде да отида и затова го придружавах. В черквата има много помещения в едно от които дъщеря му пазеше малки деца, за да може възрастните да си говорят. Дъщеря му на практика НЯМАШЕ свой живот. В САЩ за да отидеш на ресторант трябва да шофираш с часове, а тези от селата няма как да отидат в ресторант, ходят в селската кръчма.
В САЩ за да отидеш на ресторант трябва да шофираш с часове на 06.07.2020 в 12:33
Голяма държава, има много място, не е като в София много хора на тясно място, не знаеш кой точно ти го е сложил...
Наблюдател на 06.07.2020 в 12:39
Знате ли, че според книгата на Гинес, най-много торнада на единица площ има в Англия? Да сте чули за отнесени къщи от вятър в Англия? За САЩ знаете. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-tornadoes-by-area
ЗИП на 06.07.2020 в 12:51
САЩ вървят надолу и по една съвсем обективна антрополoгично-културна причина. Англосаксонския елемент там намалява застрашително. Няма пуритански дух, няма протестантска етика по Макс Вебер, няма ценности. Къф пуритански дух примерно от некой дошъл от Каспичан там и дънещ чалга от "Мака" докато фучи с камиона по магистралите ? :)) Америка да кажем на Нийл Даймънд безвъзвратно си отива и това разбира се е доста тъжно... https://www.youtube.com/watch?v=1vhFnTjia_I :((
БВП на 12те най-големи икономики в света за 1919та година на 06.07.2020 в 12:56
1/ САЩ - 19,39 трилиона долара. 2/ Китай - 12,01 т.д. 3/Япония - 4,87 т.д. 4/Германия - 3,68 т.д. 5/ Великобритания - 2,62 т.д. 6/ Индия - 2,61 т.д. 7/ Франция - 2,58т.д. 8/ Бразилия - 2,05 т.д. 9/Италия - 1,93 т.д. 10/ Канада - 1,93 т.д. 11/Ю. Корея - 1,53 т.д. 12/ Русия - 1,52. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - 17,19 т.д. Или с други думи - ЕС е на второ място в света, преди Китай с 5 т.д. и зад САЩ. с 2 т.д.
Eisblock на 06.07.2020 в 12:56
Горчива статия на неориентиран западняк и още по-лошо - задокеанец. Тези там упорито не искат да видят закономерностите и най-вече, истинската шайка зинала да лапне изцяло Света! - Банкеро-сатанинският интернационал. И с това - разрушителят му. В понятието е закодирано всичко. Не може да се разглеждат отделни съставки и да се преместват на произволни места в общата свързаност. Двете основни икономическо-политически системи на ХХ век + отделни малки и по-големи или по-кратки девиации, бяха инструментализиране от едно и също Задкулисие. То просто теглеше конците пряко или косвено на всяка от отделните системи. Както и до сега го правят - на всяко едно важно управленческо място са поставени марионетки - повече или по-малко видни, от тях надолу, тези изгражда цялата система на зависимости. Т.нар. "запад" е просмукан до корен по тертипа на "Приказка за стълбата". Във всяка една държава има повече от ясни и видни зависимостите от "кормчиите". А те - от Централата. Над всички е волята на ГП. Отделните фракции могат да се ритат по пищялите, но това не променя основната и зададена Линия... За пример са успехите на Китай. Те се дължат на два елемента: работлив, беден и многоброен народ и второ: на ефективна диктатура изградена върху фундамента на социализъма и здраво контролиран промишлен капитализъм. От тук е и приликата им с Германия 1933/1945г. - отбелязана е и по-горе. За подреждане на действителните факти из междуушията - ето един интересен преводен материал: https://www.vipr-bg.com/articles/the-economic-history-the-third-reich/ Сегашната ситуация за "запада" е безизходна и евентуалното спиране на разрухата минава през много тежки времена. Подмяната на умишленото загниване в системата може да стане само с големи, негативни за "демокрацията" (може да се сложат и други - клепто-, дермо- плуто- и пр. представки) мерки, дори вероятни с много кръв. Колкото до "нео-марксисти" и пр. глупости - Те и другите такива са собствени продукти на хищническата им система изградена от ... к'во ли не и какви ли не. Самото загубване на имперското водачество на САЩисаните е предсказано още от Едгар Кейси - по-събрано и по-експресивно представено или пък може да се прочете из разни писания по темата: - има достатъчно публикации от сериозни специалисти по глобалните въпроси. Трябва просто да се чете, докато запалените фили и фоби, феновете от двете страни на разделителната линия, кресливо демонстрират единствено собствените несъстоятелност, заслепеност, неадекватност.
observer на 06.07.2020 в 13:00
Доста забавно е да четеш как от наскоро възприети десни позиции тук се защитава Китайската народна република под ръководството на Китайската комунистическа партия, както и Русия, която не иска да скъса пъпната си връв с комунистическия Съветски съюз и неговите успехи, а Съединените щати се критикуват, че са залитнали към марксизма. За по убедително се споменава Троцки, враг на великия Сталин и евреин. Иначе казано, при социализма и у нас беше най-добре, а идеологиите да вървят по дяволите, за да не бъркат нещата излишно.
Отговорен на 06.07.2020 в 13:08
Автора всъщност добре си познава неомарксизма и левичарството от 68-ма насам. Факта, че бръшляновата лига е котило на девиации отдавна е безспорен. За мен е по-важно другото, което някак не е казано експлицитно, но стои зад всяка дума в текста. Месианството, самоидентифицирането с уникална и непреходна, най-добра култура и управленска организация. Когато си намерят начин да се излекуват от тази детска болест може и да спастрят смислен проект. Мисля си че е късно, но .... @на 06.07.2020 в 12:56 : когато цитираш фигури за БВП поне ползвай PPP. Като го направиш ще ти стане ясно, че ако КПП реши всеки китаец да получи по една пералня и ще вземе да са на първо място в класацията.
те НЯМАТ никаква представа от Марксизъм, на 06.07.2020 в 13:10
което не им пречи да изпълняват тезисите на др. Троцки, като не е задължително да са чували за него. Но тези, които им дърпат конците, много добре са го изучили. Не бъркайте съчките в огъня на световната революция с тия, които стъкват огъня.
И аз да рекна на 06.07.2020 в 13:37
Няма такова нещо като американска нация и няма да има. Културният символ на самотното краварче, което пътува към залеза, след като е натръшкало лошите не кефи нито черните, нито латиносите. Те са си мултикултурни (некултурни) по генезис, затова там ще остане най важно черен ли си или бял, гей или стрейт и т.н. Сълзливите филми в които стоят мирно пред американското знаме вече не стават и за наивници. Проблемите им тепърва ще се увеличават.
социализма и у нас беше най-добре на 06.07.2020 в 13:38
Глупости, социализма беше мизерия, сега е много добре, само през 1934до 44 е било по-добре от сега, слава, вечна слава на капитализма!
номиналът на БВПто, къде нагоден, къде измислен на 06.07.2020 в 13:40
Имаше една песничка: "Казано честно всичко ми е наред, тъй че спокойно си глееедам напред". Спокойно, господа, титаникът ни потъва, но все пак вижте номинала на БВП-то.
социализма беше мизерия на 06.07.2020 в 13:43
Единствената сигурна мизерия при социализма бяха лумпените като тебе, дето по номадски все не ги свърта на едно място, живеят в хладилника си при колбасите, валят се в дъвки и дънки и продължават отчаяно да лющят антикомунистически тъпни по форумите на килограм.
както и Русия, която не иска да скъса пъпната си връв с комунистическия Съветски съюз и неговите успехи на 06.07.2020 в 13:47
И не забравяй, че даже тов. Илон Маск завчера полетя в космоса на основата на тия съветски успехи, които в някои области наистина и до днес си остават ненадминати. Впрочем, ето едно клипче, специално да те ядосаме по тоя повод: https://bgr.news-front.info/2020/07/06/speczchasti-na-rusiya-desant-ot-visochina-10-hilyadi-metra-video/
В Китай ККП управлява корпорациите и това се води диктатура на 06.07.2020 в 13:50
И тука Тодор Живков управляваше корпорациите, но му видяха сметката.
при социализма бяха лумпените на 06.07.2020 в 13:55
Социализмът е дело на лумпени за лумпени като теб, ние винаги сме били против социализма, а комунистите трябва задължително да свършват като вапцаров.
Цървен или църен на 06.07.2020 в 14:20
Ами Ленин дефинира 5-те икономически признака на империализма и щом са налични значи капитализмът е готов да бъде сготвен за комунизма. Откъде да знае,че имАло и шести признак - тоест износ на промишленото производство от метрополията към аборигените,щото само и само да се напълни пеликанската гуша с пари. Всъщност производителните сили на Запада и най-вече САЩ се разтекоха като живак към евтините ресурси,евтините средства за производство,евтината работна сила. От тая промяна в базата какво се получава и случва в надстройката??? Ами случват се революционните изстъпления в САЩ,случва се Сиатълската комуна и чудя се коя поред Комуна още е наред...... А уж имперализмът бил навечерие на социална революция? С тоя шести признак империализмът направо си е : утрото на светла eра, с факела на нова вера, идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел..... Въпросът е какъв цвят са ескадроните - цървен или црърен?
неомарксизм тудей на 06.07.2020 в 15:15
Актуална северноамериканска действителност: https://ic.pics.livejournal.com/colonelcassad/19281164/2582273/2582273_900.jpg
Неомарксистите подриват демокрацията в САЩ на 06.07.2020 в 15:33
Така е , прав е автора, марксизма е диагноза, откакто 1989 реновираната бкп натири марксизма в клозета и се разполови на бсп и герб, българия вече е на път да изпревари америка по стандарт на живот. Не малка заслуга за това има др. Б. Борисов.
р,р на 06.07.2020 в 15:46
Китайското правителство и днес се е опитало да дестабилизира с критики военно учение на два американски самолетоносача насред южнокитайско море, наричайки учението - направено "със задни помисли".
а комунистите трябва задължително да свършват като вапцаров на 06.07.2020 в 16:39
Изказване, типично за двупръсточелите плебеи - добре, че поне това ви даде демокраДцията... не можете да мислите, не уважавате гениите, обаче се изказвате, плюейки всичко свято, понеже консумирате глупост - ежедневно и непрестанно...
. не можете да мислите, не уважавате гениите на 06.07.2020 в 16:45
Ти да не си си въобразил ,че нещо мислиш, празноглавец, какви гении , тоя е бездарен и като поет, освен, че е престъпник. Още Платон искаше да се прогонят поетите от идеалната Държава, напълно прав е. И съм сигурен ,че челото ти е по-тясно от моето, parteigenosse.
Троцки, враг на великия Сталин и евреин на 06.07.2020 в 17:16
Др. observer, бихте ли посочил виден марксист, който да не е евреин?
бихте ли посочил виден марксист, който да не е евреин? на 06.07.2020 в 17:25
Така обосноваваха борбата срещу евреите другарите социалисти от третия райх ,обявиха евреите за болшевики и се заеха да спасят европа от болшевишката опасност, но не успяха.
Винаги на 06.07.2020 в 17:36
РеволУционерите винаги са си търсели пълнеж за социалните конструкти на инженерството си. Та третото съсловие,та лумпените,та пролетариатът......,ама нащо американският промишлен пролетариат взе че гласувА за Тръмп на последните избори. Сега революционните сили са мигрантите,расовите и етническите малцинства и всички сексуални девианти - гейове,педерасти,лезбийки,джендъри.
пролетариат взе че гласувА за Тръмп на 06.07.2020 в 17:40
И с това издъни и без това достатъчно компрометираната марксистка теория окончателно.
Валенщайн на 06.07.2020 в 18:16
Пичове, пийте ги тези хапчета, бе! Може ли такава идиотия да ти хрумне - да вкараш в една логическа верига G5, Уиндоус, самолетоносачи, Русия, Китай. на умствено угнетените, които мечтаят Китай да даде генерално сражение на Америка винаги задавам най-простичкия въпрос: Какъв си го представяш света, когато оня мафиот с квадратната кратуна и оня малогабаритния джудист дето смята да управлява до 2036, изместят американците. За да напишеш: "Реалистично написано. Неотроцкистите от Демократическата партия са убедени, че Уиндоус и G4, подпряни с 10 самолетоносачни групи, им гарантират световно господство. Само че Китай си направи собствена ОС и G5, Русия е на път да го направи, а от десетте самолетоносачни групи в момента боеспособни са четири. Елементната база на американските компютри се произвежда в Югоизточна Азия, тоест в обсега на китайските оперативно-тактически ракети, а след 5-10 години Китай ще разполага с флот, способен да даде генерално сражение на американския. Междувременно негрите свалят статуи на Вашингтон и Линкълн..." трябва да си луд за усмирителна риза!
Келяв габър на 06.07.2020 в 18:36
Валенщайн, половината от популацията на САЩ - цветнокожи,мигранти,сексуалните изроди и неомарксистите от Бръшлянестата лига.......наистина са за хапчета по американския им стандарт,а по моя стандарт плачат за една неокастрена гьостерица от свинак. Свинакът е келяв габър с криво и ръбесто стебло.
Така обосноваваха борбата срещу евреите другарите социалисти от третия райх на 06.07.2020 в 18:39
Др. observer, колкото и да си въртите трътката, тя все си е отзад. Бихте ли посочил виден марксист, който да не е евреин?
Какъв си го представяш света, когато ... изместят американците. на 06.07.2020 в 18:47
Ами като света до 1913 година. А това за усмирителната риза много ми хареса - съвсем демократично, глобалистко и либералфашистко. "Всички животни са равни, но някои животни са по-равни от другите." ВВС се кани да свали статуята на автора на тия думи.
Бихте ли посочил виден марксист, който да не е евреин на 06.07.2020 в 19:11
Не всички евреи са марксисти.
Не всички евреи са марксисти. на 06.07.2020 в 19:41
Това умозаключение е поразяващо със своята задълбоченост и всеобхватност. Остава открит въпросът кои видни марксисти не са евреи.
observer на 06.07.2020 в 19:41
Навремето Желю го биха по главата, задето видя паралелите между комунизма и фашизма. И тук някои полагат усилия да ни убедят в правотата му. Личен пример дават. Хайде да оставим замалко унтерменшите евреи. Маркс, също евреин, залага на пролетариата, нещо което Ленин, също малко евреин и той, прилага на практика, не защото пролетариатът е ляв в същността си, а защото може да бъде воден за носа. Иначе пролетариатът, ако не му размътиш акъла, ще предпочете да подкрепи десните. Дай му на него Тръмп, Путин, Борисов и други такива.
Tenax на 06.07.2020 в 19:47
https://i.redd.it/p71saw0iqqb01.png На какво се радват финансистите от Уолстрийт?
Навремето Желю го биха по главата, задето видя паралелите между комунизма и фашизма. на 06.07.2020 в 20:09
Колко проницателен е бил Желю! А дали не е преписвал от Алън Фостър Дълес? Само питам, де. Впрочем, хареса ми деликатното обвинение във фашизъм - любим похват на неотроцкистите на чичко Сорос.
Tenax на 06.07.2020 в 20:40
Чудя се дали няма паралел между фашизма и концепцията за американската изключителност.
jxk на 06.07.2020 в 21:00
Фашизъм е капитализъм на основата на частната собственост с авторитарен вожд начело в политиката - мусолини, хитлер, путин, ердоган, шефа на китайската комунистическа партия в момента и др. Т.нар. комунизъм , който казваха , че "строят" в съветския лагер, беше държавен капитализъм с авторитарен вожд начело. Единствената разлика между тях беше по въпроса за собствеността. Апаратът на социалистическата държава беше експлоатотра на пролетариата и прибираше лъвския пай от печалбата на арбайтърите, харчейки парите по свое усмотрение, като в един момент реши ,че държавния капитализъм е лоша , неефективна система и се премина към частен капитализъм като бившите другари прибраха натрупаното в държавните фондове в собствените си джобове, докато трудещите гледаха с глуповат поглед отстрани.
Мильо Лудия на 06.07.2020 в 21:42
Когато бвп ти падне от 50 на 16 % от световното никакви марксисти не са ит виновни, ами просто ти е дошло времето за оттичане в канализацията на историята.
Мильо Лудия на 06.07.2020 в 21:44
jxk на 06.07.2020 в 21:00 Сорос почна да ви събира вече от улицата.
Anonimen robot на 06.07.2020 в 22:03
Za 30 godini i prestoi iz dosta universiteti i nauchni institucii ne chuh nito edin da se obqvi za neo- ili arhi-marksist. Vizh obache ot antimarksisti deto byrkat Karl Marks s Bruno Mars mi se povryshta oshte ot vremeto na bylgarskata perestroika.
Helleborus на 06.07.2020 в 22:13
Винаги е интересно да се прочете в нашите медии сблъсъка между източния тип комунизъм и западния тип, като спорещите се опитват да видят някакви големи разлики. Но ако се погледнат мотивите на управляващата върхушка, няма да се види друг мотив, освен точно този, управление, власт и да си на върха на света. Да няма над тебе дори Бог. Ти да си бог, ти да пишеш учебниците, ти да определяш линията и ценностите, в тебе да е хляба и ножа, ти да си спасителя и поддържащия благополучието на всички. Като казвам ти, имам предвид сектите, които продуцират идеологиите и печелят финансово и всякак от това, че са началници. На така наречения народ (който винаги се отделя като отделна класа) , се обещават определени благини, за да се съгласи да бъде управляван и за да може да повярва. Така на източното по-консервативно общество се обеща финансово равенство и откраднати от християнството „ценности“, които спират да бъдат такива, без своя източник. А на западните общества се обеща свободия и порнография, които отидоха в големи крайности, заедно със социални помощи и безконтролно натрупване на капитали. И в двата случая имаме върхушка, която поддържа тези ценности, заедно с твърдението, че експериментът е успешен и обществото е задоволено. Но и в двата случая нямаме най-важното, свободата да бягаш по своя писта. На никой не се позволява да има друг бог освен този, който се е самообявил за такъв. И на двете места християните бяха преследвани, като в западния вариант те бяха традиция, която трябва да се забрани, патриархален модел, който е източник на насилие и др. подобни, а в нашия вариант ги направиха ченгета или ги изтрепаха. Човек може да греши по различни начини, общото на комунистите е, че не позволяват на хората истинската свобода да имат свободни култура, наука и образование, да има свободни общности, които да живеят извън масовата интеграция и социализация, т.е. извън тяхната матрица и да служат на свой бог. И в двата случая хората се орязват от способността си да бъдат отговорни за себе си и самостоятелни, а стават крайно зависими от държавата.
@Мильо Лудия на 06.07.2020 в 22:20
Нещо смислено можеш ли да кажеш или само тъпотии - сорос, морос, дед мороз? Съветски неудачник.
--- на 07.07.2020 в 01:20
Що за академик, прави изказвания използвайки термини които не познава, баш него ли намерихте от американските академици (в най-общия смисъл на думата)? Боян Дуранкев е цитирал най-драстичните примери. Като хуманитар пък хич не е запознат с техническите и природни науки. А всичко ставащо показва един общ и прост източник: поставянето на печалбата и консумацията като основна ценност на цялото общество, от елита до низините. След края на Студената война това стана шлагер от международен характер и изпълнение, който дотегна, но все още се припява поради липса на друг, само че хора доста се разрасна. Сега пък тоз академик решил че неомарксистите са давали тон за песен и така им разрушили националните идеали и икономики. Къде, в чии джобове отиват гигантските печалби от цялата световна псохоза и какви още по-невероятни апетити и престъпления се разпалват от нея, това не засяга академика, засяга го студентския състав и защо има толкоз много китайци, преди тях бяха руснаци и източно европейци. Че кой академик не знае това: защото не е икономически изгодно за младите западняри да си блъскат ангелите да учат точни, технически и природни науки от които няма особена икономическа реализация и съответно житейска консумация. Вместо това ако въобще следват избират бизнес адмистрация, икономика и прочие модерни псевдо науки, ясно защо. И това е само един пример, академически, всъщност във всички сфери на живота е така, но нещата трябва да се гледа директно, без идеологически очила.
западняри да си блъскат ангелите да учат точни, технически и природни науки на 07.07.2020 в 08:58
Не изпитвате ли стеснение да възхвалявате тип научност, който умишлено стеснява човешкото състояние, редуцирайки всичко до мними "закони на природата" и 100% гарантирано привързване към най-простия случай? Няма "точни науки", това е удобен мит в модерната епоха, има само точно и стриктно придържане към правилата, които са поставени, за да се състои научното изследване. Чували и виждали сте, надявам се, що е туй коне с капаци.
“--- на 07.07.2020 в 01:20” на 07.07.2020 в 09:12
Непознаването на другия улеснява внушаването на омраза към него. Внушената омраза те прави податлив на този, който иска да властва над теб. Лъжата се превръща в истина, а ти заживяваш в света на Оруеловата 1984. Текстът ти е като описаните там петминутки на омразата.
Щеше да се ужаси на 07.07.2020 в 09:55
"И това, което аз не харесвам при съвременните марксисти, е тяхната любов към големите думи, техния парад на високопретенциозна изразност. Те смятат, че знаят много и напълно им липсва каквато и да е интелектуална скромност… Някога Сократ беше казал: „Аз зная, че нищо не зная… и че делфийският оракул ме нарича най-мъдрия от хората.“ И след малко добавил: „Аз съм проумял моето невежество. И може би проумяването на моята ограниченост е това, което ме прави малко по-мъдър от другите, които дари не знаят, че нищо не знаят“. Сократ е казал, че политикът или държавникът трябва да бъде мъдър, което значи, че той трябва да съзнава повече от другите своето невежество, защото отговорността лежи върху него." По-горното е казано от един от най-видните представители на либерализма през 20-ти век. А дали си е давал сметка,че марксистите са съществана част на общия либерастен поток от 300 години насам? Ако беше доживял да види колко самоуверени и всичкознайни са съвременните либерасти.....,сигурно щеше да се ужаси.
отговор на всички въпроси на 07.07.2020 в 10:44
https://chitanka.info/text/26841/10#textstart
Коба на 09.07.2020 в 13:57
"Възгледите, изразени тук от Андрю Михта, са лични и не се споделят непременно от Центъра “Джордж К. Маршал”." - т.е. центърът споделя противоположните възгледи... О.К. Една черна точка за автора. "Който копае гроб другиму сам пада в него"- бълг. народ, две. "Късно е либе за китка" - бълг. народ, три. Оказва се, че 89-та година е победил не капитализмът, а Франкфуртската школа... Да живее ЛГБТ-о!
Коба на 09.07.2020 в 14:00
Забравих, "Капиталистите ще ни продадат въжето, с което ще ги обесим!" Владимир Улянов - Ленин. Китайците са го чели това...
Anonimen robot на 10.07.2020 в 02:33
--- на 07.07.2020 в 01:20 *** V podkrepa na chast ot napisanoto moi spomen ot diplomiraneto na sina mi predi nqkolko godini. Edin ot izvestnite universiteti na California, a i ne samo. Ta, chakahme chasove monotonnata i symnitelno zasluzhavashta si chakaneto procesiq da zapochne dokato stadiona se pylneshe s diplomirashti se studenti. Sled tova zapochnaha da gi vikat v indiiska nishka do podiuma za edno rykostiskane i vrychvane na diplomata. Razbira se ceremoniata be predshestvuvane or vyztorzheni rechi na prepodavateli i iztyknati studenti. I taka, izmezhdu stoticite vsichkolozi i specialisti po indiiska kultura i zhenska seksualnost se nameriha samo 4 inzhinera (edin ot tqh sina mi) i edin statistik. Drugoto communications, international relations, sociology, politology, political science ect., etc. specialisti, koito ako si nqmat chicho na hubavo mqsto shte prodavat kafeta v Starbucks...

Напиши коментар