"Има силен трудов морал, който смята, че този, който не се трепе като прокълнат, нищо не заслужава; има и силен морал на дълга, който смята, че този, който не плаща дълговете си, е лош човек. Тези два комбинирани морала правят така, че се работи много: капиталистическата идеология гледа добре на това и то позволява да се връщат дълговете. Но това води до огромен вътрешен конфликт в капитализма". Това обяснява Дейвид Гребер в последната си книга - "Дългът - 5000 г. история".
Дейвид Гребер: Капиталистите направиха отстъпки не от щедрост, а от страх от бунтове

Дейвид Гребер е антрополог, историк, университетски преподавател, но също и американски активист, който пише трудове за анархизма и е участвал в създаването на движението "Окупирай Уолстрийт". В книгата си "Дългът - 5000 г. история" той показва, че дългът е не само съвременен феномен, но и финансово понятие с много дълга история. Дългът е финансирал армиите и завладяването на древните империи, преди да стане през ХVIII в. едно от главните оръжия на имперския и колониален капитализъм, а след това, в края на ХХ в., главното средство за доминация на силните държави над слабите и на богатите над бедните. В този вдъхновяващ труд сред хиляди други неща научаваме, че шумерите (иракчаните) са измислили заема с лихвен процент или че капитализмът се ражда с първите финансови институции доста преди индустриалната революция и нейната реална икономика. Дейвид Гребер припомня, че днес всички (държави, хора...) са принудени да плащат дълговете си... с изключение на американските финансови институции и трезора. Той сравнява дълга с обещание, което според него не си длъжен да изпълниш и което би трябвало да се предоговаря, ако този, който е взел заем, се окаже в невъзможност да се издължи напълно. Но капиталистическата система прави така, че дълговете на слабите към силните не подлежат на договаряне: така гърците са с нож в гърлото, забит от европейската тройка, докато задлъжнелите американци, които са най-ниско в социалната стълба, биват изгонвани от домовете си.

- Въпросът за дълга е в сърцето на съвременността. Дългът нов, съвременен феномен ли е?

- Един от големите уроци, които научих по време на моите изследвания, е, че някои политически проблеми не спират да се появяват отново и отново в хода на историята - можем да се върнем чак до Шумер. В САЩ иракчаните се възприемат като народ от диваци джихадисти в най-лошия случай, като неспособни и недоразвити в най-добрия. Но именно шумерите са измислили системата на парите, дадени назаем с лихва, бъдещия централен принцип на капитализма, и те са тези, които първи са премахнали тази система.

- Вие показвате, че във всяка епоха има силна връзка между парите, дълга и войната. 

- Това е много ясно днес. Доларът е световната референтна валута, докато САЩ са много задлъжнели. Но те са също и най-голямата имперска сила, а публичният дълг главно е военен дълг. Ако САЩ бяха намалили военните се разходи, те щяха да премахнат своя дефицит. Доларът, това е валутата на дълга, а валутата на дълга, това е валутата на войната. Страните, които купуват най-много бонове от американския трезор, страните, които купуват най-много американски съкровищни бонове, са тези, в които съществуват американски военни бази: тези страни финансират американската армия в замяна на закрила. По време на Студената война страната, която купуваше най-много американски съкровищни бонове, беше Германия. Днес това са Япония, Южна Корея, страните от Персийския залив.

- Вие изучавате големите цикли в рамките на 5000 г. Дългият срок променя ли перспективите и нашето разбиране за света?

- Обикновено предполагаме, че настоящето е епоха на големи промени и новост, но в действителност това не е точно така. Има съвпадения в дългия ход на историята. Някога Китай е имал страни сателити, като Корея, Япония, Тайланд и т.н. Китай им предлагал много благоприятни икономически спогодби в замяна на тяхната политическа лоялност. Според мен Китай гледа днес на САЩ по този начин. Те разсъждават дългосрочно и използват soft power ("меката сила" - б.ред.), която практически са изобретили. Те никога не нахлуват в чужди страни, нямат нужда от това. Дългосрочното изучаване на феномените води например до преразглеждане на същността на капитализма. Така първите финансови институции се появяват към 1700 г., доста преди заводите, наемния труд. Още в началото съществува тази връзка между войната, икономическата мощ и финансовите инструменти, която определя по-сигурно същността на капитализма, отколкото заводите и трудовите маси.

- Сравнявате капитализма с робството. Не е ли преувеличено?

- Вижте историята: има роби в плантациите и домашни роби и към последните са се отнасяли по-добре. Нещо подобно е с наемния труд. Има добре третирани наемни работници, с добра заплата, платени отпуски, медицинска застраховка и т.н. Но мнозинството наемни работници по света нямат застраховки, малко платен отпуск, мизерни заплати… Те нямат власт и свободна воля върху съдбата си. Без социалните борби условията на труд не биха се подобрили. Капиталистите направиха отстъпки не от щедрост, а от страх от бунтове. Сега те използват кризата с дълга като добро извинение, за да се върнат към нещо, което прилича на робството, където социалните придобивки лека-полека се разрушават. През 30-те г. Кейнс предрече, че щяло да се работи по 15 часа седмично. 

- Защо това не е така?

- Има силен трудов морал, който смята, че този, който не се трепе като прокълнат, нищо не заслужава; и силен морал на дълга, който смята, че този, който не плаща дълговете си, е лош човек. Тези два комбинирани морала правят така, че се работи много: капиталистическата идеология гледа добре на това и то позволява да се връщат дълговете. Но това води до огромен вътрешен конфликт в капитализма. Ако системата не иска да се самоунищожи и същевременно да опустоши планетата, би трябвало да се заличат дълговете и да се работи по-малко. Но идеологията на труда и на плащането на дълговете противоречи на тази жизнена икономическа необходимост. Вследствие на което бачкаме като луди, докато има безработица, и се изтощаваме да връщаме дългове, които понякога са неизплатими, като едновременно дълбаем дъното на земните запаси. Това е абсурд!

 

""

 

- Какъв е вашият анализ на дълга, централният въпрос на нашата съвременност, и как трябва да го разрешим?

- Дългът е инструмент, който позволява на силните да внушават чувство за вина на слабите, да ги направи зависими. Трябва да работиш много, понякога цял живот, за да върнеш заемите си. През 90-те г. Алън Грийнспан, президент на Централната банка на САЩ, беше много ясен по този въпрос. Той обясняваше, че е много важно всеки американски гражданин да взема пари назаем, защото това позволява да се запазят ниски заплатите. Впрочем, когато си задлъжнял, по-трудно стачкуваш. Ето какво стана от края на 70-те г. насам: производителността нарасна, но заплатите не мърдат и увеличаването на покупателната способност на 99 на сто от населението минава през задлъжняване, докато печалбите от производителността отиват в джобовете на един процент. След цикъла на държавата покровител, от 1945 до… да речем 1980 г., капитализмът премина към нов договор с народите: край на държавата покровител в замяна на повече свободи. Вместо да увеличат заплатите, дават кредит. Вече можете да вземате пари назаем, да придобиете своето собствено парче от капиталистическата торта - което всъщност е равносилно на това да придобиете собственото си заробване чрез задлъжняването. Този тип система се разраства, разраства до момента, в който експлодира, както видяхме, че стана със системата на subprimes.

- Посочвате, че всички са принудени да плащат дълговете си - от Гърция до Франция - с изключение на американския трезор. 

- И американските финансови институции. "Голдман Сакс" няма опрян нож в гърлото, за да плаща дълговете си. Забележително е да видиш до каква степен страните приемат почти послушно тази неравномерно разпределена принуда. Имаше протести в Гърция, но това е нищо в сравнение с това, което им налагат. 

- В САЩ също кризата от 2008 г. причини големи социални щети, а не видяхме големи протести.

- Имаше, като движението "Окупирай Уолстрийт". Но тези процеси са дълги. Не трябва да се забравя, че Барак Обама направи много лява кампания. Докато хората си дадат сметка, че той води много консервативна политика, минаха няколко години. След това доминиращите медии, телевизиите, големите вестници, всички те са дясно ориентирани. Мнозинството американци са много по-леви, отколкото заобикалящия ги дискурс: например две трети от американците са за социалната сигурност, но големите медии никога не говорят за това. Американската политическа система е основана на институционална корупция, политическата власт е купена от Уолстрийт, точка. Така че няма никаква изненада, че заробването на гражданите е организирано чрез задлъжняването и правителството е натоварено с по-низшите дела (полиция, задържане, експулсиране и т.н.) в полза на интересите на мултинационалните компании и банките. 

- Всички казват, че трябва да си плащаме дълговете. Вие казвате: не, не е задължително.

- Дълговете трябва да се плащат, ако имаш средства, но това не трябва да бъде абсолютно задължение. Лихвеният процент, който прибираш, когато си дал пари назаем, е награда за риска като заемодател. Рискът да не ти върнат парите е част от сделката. В морален план дългът е форма на обещание. Но ако ситуацията се промени радикално между даването на обещанието и неговото изпълнение, трябва да се предоговаря. Обещанието не е абсолют, то е нещо относително. Колко кандидати или политически партии обещават куп реформи, когато са в кампания, а след това не ги изпълняват? Защо политическите обещания най-често не се изпълняват, докато обещанията да платиш лихва на банката винаги се изпълняват? Винаги се страхуваме да не подкопаем икономическата система, като не връщаме дълговете си, но никога не се страхуваме да подкопаем политическата система и демокрацията, когато ръководителите не изпълняват своите обещания. Въпреки това демокрацията е все по-подкопана от неизпълнението на обещанията. 

- Трябва ли да се заличат дълговете на европейските страни?

- Трябва ли да се третират страни като Гърция като равни или като васали? Между хора, които гледат на себе си като на равен с равен, един дълг се предоговаря, това е парадигма в историята. Само дълговете на бедните спрямо силните стават свещени задължения, които не подлежат на предоговаряне. Ето днешният централен въпрос пред Европа: тя обединение на страни, които  се смятат за равни, ли е, или на страни, някои от които доминират над другите? Гръцкият дълг не е нищо в сравнение с американския дълг, но както казва една американска поговорка: "Ако дължиш 100 хил. долара на банката, тя те държи; ако й дължиш 1 млн. долара, ти я държиш!". САЩ дължат толкова много, че държат света. Това е прочутото “too big to fail”  ("прекалено голям, за да се провали" - б.ред.).

- Казвате, че капитализмът скоро ще изчезне. Толкова ли сте сигурен?

- Да, защото капитализмът е система на безкрайния растеж, а безкрайното е невъзможно, като се имат предвид земните ограничения. Днес се сблъскваме със собствените си граници. Въпросът не е дали капитализмът ще рухне, а каква система ще го замени. Трудно е да се отговори на този въпрос. Капиталистическата идеология е толкова мощна, че ни пречи да мислим и да определим алтернативите. Но много неща, които преживяваме всекидневно, човешките отношения, приятелството, любовта, мисълта, не принадлежат на полето на капитализма, те са това, което аз наричам основна форма на комунизма, в смисъла на споделяне, на съ-общаване, в този смисъл, че животът не зависи от паричния обмен. Всичко, към което сме привързани най-силно, убягва на капиталистическата система. Трябва да се разширят зоните на този всекидневен комунизъм, да се измислят други форми на обмен на ценности. 

Превод от френски: Галя Дачкова

Още от категорията

23 коментар/a

малки \"неточности\" на 23.12.2013 в 18:39
Не са военните разходи причина за дълга на САЩ ,а Социалните разходи!!.....Китай е най големия купувач на Дълг от САЩ-но той НЕ е заробен от тях........Не е Уолстрийт(корпорациите и банките) Виновен за това положение,а Вашингтон(федералното правителство)!.......След като всичко се гледа през кривото стъкло на Марксизма-и картинката на света е крива!!Не е това пътя на решеване не Световния Проблем!
гражданин на 23.12.2013 в 18:55
този малоумник говори пълни глупости: между шумерите и днешните иракчани няма нищо общо, най големия купувач на американски бонове(облигации) е китай, след това русия. никой не е чул там да има американски военни бази. пълни идиотщини! просто долара е резервна валута допреди 10г единствена сега вече не, сега еврото също се ползва,както и швейцарския франк. все още арабските страни ползват само долара за резервна валута но няма да е дълго това. просто системата на световните финанси се променя: трайно запада еврейско-американския модел на финансово доминиране на света продължил точно 100г (от 1914).американския и европейски икономически модели са в упадък и ако не бъдат сериозно реформирани ги чакат тежки дни, докато азиатския е във възход и след 10-15г нещата ще бъдат коренно различни, юана ще е свободно търгуем а най арогантната и войнолюбива еврейска империя (САЩ) вървят твърдо към своя залез като световен хегемон. те пак ще бъдат световна сила но не единствена!!!
йухухууууу на 23.12.2013 в 20:23
Бялото кученце и черното псе. Лаят в надпревара, но керванът не спира. Каруците скърцат, конете пръхтят, камилите злобно плюят на всички страни. Търговията трябва давърви. Инак - глад, пост и молитви. Който не плаща - не получава. Към следващия оазис -напрееед. Дано там имат повечко пари, че стоката съвсем се вмириса.S
йухухууууу на 23.12.2013 в 20:29
Бялото кученце и черното псе. Лаят в надпревара, но керванът не спира. Каруците скърцат, конете пръхтят, камилите злобно плюят на всички страни. Търговията трябва давърви. Инак - глад, пост и молитви. Който не плаща - не получава. Към следващия оазис -напрееед. Дано там имат повечко пари, че стоката съвсем се вмириса.S
Незнайко на 24.12.2013 в 00:42
То това добре звучи от позицията на тия дето имат. Ето защо е необходимо Еврото да вземе своята позиция и да се установи малко по- справедлив ред и по- внимателно черпане на земните недра, защото не са много местата дето има какво да се копа и няма да ни остане нищо друго освен да скочим в трапа, което е неизбежно без сериозна промяна в най- скоро време! Дано да мине без катаклизми, за сега поне това не се очертава.
Незнайко на 24.12.2013 в 04:06
То това добре звучи от позицията на тия дето имат. Ето защо е необходимо Еврото да вземе своята позиция и да се установи малко по- справедлив ред и по- внимателно черпане на земните недра, защото не са много местата дето има какво да се копа и няма да ни остане нищо друго освен да скочим в трапа, което е неизбежно без сериозна промяна в най- скоро време! Дано да мине без катаклизми, за сега поне това не се очертава.
К.Маркс на 24.12.2013 в 17:01
\"При капитализма, правителството е комитет за уреждане на въпросите на капиталистите\"К.М. Това, разбира се не значи, че при \"реалния социализъм\", правителството не решаваше с предимство въпросите на по-близките до властта. Видимостта при двете системи и принудата са различни, капитализмът е по-прикрит и коварен. Човекът(Дейвид Гребер) е прочел 2м литература и знае какво говори,а тук разни многознайковци, дето не са прочели и 10см, го \"дават експерти\".
десен на 24.12.2013 в 20:58
К.Маркс е изчел повече от всички,но това НЕ му попречило да създаде една Теория,която НЕ съответства на Реалността......Това че Експеримента Й доказа несъстоятелността й ,не пречи на Левите по Света да пеят все тази песен......и да призовават Държават да се намеси за да въдвори Социална Справедливост!.......Но \"Държавата е репресивния изструмент на управляващата група хора\"(тук Маркс е прав)-така сами слагаме Вълка да пази стадото??
wagner на 24.12.2013 в 20:59
к. маркс е абсолютно прав.впечатляваме речника, който българете употребяват в живота и форумите.преди да замина да работя като лекар в германия, нямаше нито един час в моя живот да не се допирам до главозамайващо налудно и тъпо поведение. пример от хилядите:събрали сме се на колегиум и обсъждаме сложен случай и трябва да поставим диганоза и съответното лечение. още не си си отворил устата и те си нахвърлят (не тихо и т.н.)като глутница вълци раздразнително, ако се опиташ да се допоясниш, започва да ти се крещи и винаги чуваш следното:ти ли ще ме учиш, ти ли най- знаеш, когато и това му се вижда недостатъчно на твоя колега(напоследък бг шизофренията използва опонент) те те обявава за особняк, алкохолик, шизофреник, грозен, копчето на цяпката не ти е нa място и etc. да оставим, че след дискусията, се събират на групички и освен със сплетни и самовъзнасяне те колко са велики, а вие един генетичен идиот.в германия не помня в моята лекарска кариера един ден повишен тон, всяко мое мнение, дори най-глупавото, е приемано тихо с мълчание или по фин начин са ми противопоставяли техните мнения.друг момент при среща с бълагре на улицата е,че те си говрят сами, никога нямат уши да чуят вие какво споделяте, винаги имат готови, че едикакво си е много проста работа,че те го знаят и все от тоя начин. опитах се да обясня по най-деликатен начин на един невролог,че предписва лекарство на баба ми, което от 30 години в германия не се използва, а той ми се изсмя. след време бил на гости на дъшеря си в германия и узнал, че съм бил прав. на едно място като се върнал се изтървал, че оня дето го знаем какво може, има право за това лекарство. прави впечатление по форумите, че българете (99 % )застават пред компа гневни, необуздани, агресивни (което си е качестово на слабите мозъци)на българете всичко им е криво (само не кривата и сбъркана мисловност)
десен на 25.12.2013 в 18:14
Ако Маркс беше прав(абсолютно)Социализма щеше да е доказал своите преимушества пред капитализма ВЕЧЕ,....вместо -обратното!!
студент на 25.12.2013 в 19:03
Десният просто не е наясно, че Маркс не е революционер, нито пък политик. Той е само анализатор на капиталовата икономика и то най-изучавания икономист в европейските и американските университети. Между другото беше обявен и за личност на Второто хилядолетие след Христа. А ти приятел си само десен.
десен на 25.12.2013 в 20:25
Това НЕ пречи анализа на Маркс да е Тотално Неадекватен -главно в частта за природата на Стоката(и уж присъстващата в нея Принадена Стойност)!....Наистина Интектуалците по света са твърде слаби интелектуално ,щом НЕ могат да приложат Марксистката научна методология,според която-трябва да се преосмислят Нещата,след като Експеримвнта не е успял!!
Делфи на 04.01.2014 в 05:46
Капитализма е зло, много зло. Но с въвеждането на монетаризма на Фридман, се смята че това зло е поправено. Тоест, те смятат да дават принадената стойност на работниците, да я връщат на пазара, като кредит. Ако схващате, какво казвам, вече няма да се чудите за историята в политиката и икономиката. Преди монетаризма на Фридман е имало нужда от злато, за да няма инфлация, но и за ликвидността на банковата система. Тая нужда от ликвидност в банковата система е направила всички войни и революции. И кризи. Та така, а сега накъде, с тези дългове, и понижено потребление след кредитният бум? Ако през 1913 година металното покритие на левовите банкноти е над 40%, през 1920 година то спада до 1,56%. По това време германската марка и австрийската крона са в още по-тежко положение с покритие съответно 1,43% и 0,38%. В края на войната вземанията на БНБ в Германия възлизат на 1 милиард марки, но поради специфичните условия на военните аванси тя не може да разполага свободно с тях и те на практика са блокирани в германски банки и са ликвидирани от хиперинфлацията в Германия в началото на 20-те години. За периода на войните стойността на българския лев намалява около 14 пъти до 1919та. С минималните златни резерви на БНБ и обезценката на нейните вземания в чужбина, единственото покритие на лева остават вземания от българската държава, които на практика са неликвидни. През първите години след войната левът е силно нестабилен, като стойността му се променя значително, в зависимост от общата конюнктура и фискалната политика. Още 1200% инфлация има от 1935та до 1944та. После в началото на 50те се прави деноминация, но не голяма, и друга през началото на 1960те, не че комунистите са правили инфлация, тя е била от преди 1944та. Това е истината. А златото връзва ръцете на банкерити и води до дефлация и липса на ликвидност дори при 100% златно покритие, депозитите са обезпечени с кредитити. Ако една торба със злато я внесеш в банката, банката я дава на кредит, после същата торба със злато се връща в банката като депозит, и така когато настане недоверие в банковата система, двама ще искат тази торба със злато, но може и сто човека да са, или поне пет – както е сега в България – банките имат 20% ликвидност. И тогава какво правим?? Не обезпечените пари дават решение на този проблем, но и на проблема с гниенето на капитализма – поне докато дълговете станат космически. Първата световна, свалянето на царя на Русия, и османската империя, китайска революция 1911та, са поради липса на златно покритие в САЩ и британската империя. Тази инфлация в Европа тогава, е точно заради това. САЩ и Британия източват златото на цял свят. Американските банки точно поради липса на златно покритие правят федералния резерв. След кризата на борсите през 1907ма, Морган е помолен за помощ да даде злато, Руския цар също помага, но златото не е достатъчно. Дори след източеното злато от Русия, Европа, Османската империя, и от света, след нова криза на ликвидност – 1929та, настъпва пак липса на златно покритие. И преди да се намеси Рузвелт, хората от тамани хол и американските банки с федералният резерв, подготвят Хитлер… След войната, дори преди да приключи, светът е на колене, и доларът става злато и резерв за страните с капитализъм. На тези без капитализъм, те и без това са на командна финансова система. Капитализмът е намален чрез кейнсиянска икономика, щото той може да умре когато се спестява – депозитите имат нужда от златна ликвидносст – тоесст нараства нуждата от злато. Но банките страдат от това положение, но Милтън Фридман им помага чрез своят монетаризъм. Така америка вече може да създава пари чрез дълг, фиат пари, дългът е покритието. И останалият свят пък няма избор. Но при такава система на команден долар и валути, вече няма да е нужно да има страни с командна икономика, и се решава соца да се закрие. Команден? долар, реЙтинги, форекс, борси, марката и йената бяха на везните като конкурент, после беше нужна валута от страна с размери и икономика на САЩ, като изравнител на везната, това е еврото. Едното крепи другото. Джордж Буш, облекчава данъците като типичен десен, и бюджетът на САЩ е празен през август, след атентатите ФЕД – банковият резерв на САЩ който печати ликвидност за банките и срещу облигации на правителството обявява че ще изпълни всички искания и прави лихва 1%. Доказано е, че самолетът на кадрите е видео ефект, и никой не го е видял. Когато си отива Буш, отново затяга коланите и прави десни данъци, и това е причинило ниска ликвидност, в банките, и те увеличават лихвите, така кредитният бум е сломен, и растежът е спрян. Кенеди е убит заради това, че въвежда сребро, за да спаси светът и доларът, заради дефицита на злато. Златото не е достигало, ето защо е въвел сребро. Само това е истината. Създаването на ФЕД, става заради недостиг на злато. Банкова ликвидност и липса на ликвидност, е когато една торба със злато я внасяш в банката, банката я дава като кредит, примерно за къща, този който взима парите за къщата, той дава отново същата торба на банката, и вече има двама клиенти за тези депозирани пари, но може и да са сто, или поне 5 клиента, както е ликвидността в България – 20%, и при криза и недоверие в Банковата система те ще си искат златото.. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА, СТАВАТ ВОЙНИТЕ И РЕВОЛЮЦИИТЕ, СМЪРТТА НА ЦАРСКОТО РУСКО СЕМЕЙСТВО Е ДОБРА ЗА ФЕД. А СЛЕД ТОВА НАПЪЛНО ПРЕМАХВАТ ЗЛАТНОТО ПОКРИТИЕ – КАТО ТО НЕ Е СТИГАЛО ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, И БРЕТЪНУУДС ДОГОВОРА Е БИЛ ДОГОВОР НА ФЕД КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ДОГОВОРА, А ИТЕЗИ С ВАЛУТЕН БОРД КЪМ ДОЛАРА. ПЕЧАТАНЕТО НА ДОЛАРИ УЛЕСНЯВА БАНКОВАТА ЛИКВИДНОСТ; Кой не знае че Марксовият край на капитализма е отложен с марксизъм на кредит???????????? И ТАКА, непридържането към златният стандарт по Рикардо, или стокови пари, прави възможно неограниченото даване на кредити, което е въздух за гнилия капитализъм. Така плодовете на капитализма не изгниват а се купуват на кредит. Кредитните и дебитните карти, помагат на банките за повече кредити при запазване на ликвидността.. Няма нищо случайно.
Илиян Кулишев на 10.02.2014 в 01:33
Както човека от интервюто така и опитите за анализ на коментиращите тук са със грешки. Оставям настрана коментарите с чисто общи,популистки,нападателни приказки. Но наистина препоръчвам на всеки, който е ЗА търсене на истината икономическите анализи в този блог: http://critiqueofcrisistheory.wordpress.com Авторът е марксист, но в анализите ще намерите адекватна критика на всички други икономически школи. Също така много вещо борави с теориите на Маркс - за разлика от \"модерните\" икономисти, които не ги разбират и само ги представят изкривено, но и за разлика от много марксисти.
Красимир Кръстев на 03.01.2015 в 13:09
Каквито и анализи да се предлагат като обяснение за цикличните кризи на капиталистическата икономика или пък за провала на социалистическата, те винаги ще си останат опит да се представят страничните ефекти за причини. Самото предпоставяне на \"пазарната икономика\" и нейния \"неограничен растеж\" си е чиста проба кретенизъм, при условие че става въпрос винаги за конкретната консумация на конкретен брой потребители при конкретни параметри на производствените мощности. Спомням си и как по времето на реалния соц се бръщолевеше лунатично за \"все по-пълното задоволяване нуждите на населението.\" Кои нужди точно и точно на кое население, аджеба?!? Червените идеолози също вярваха в растежа, въртяха двойно счетоводство и разбира се, обещаваха безсрамно някакъв бъдещ консумативен рай като отговор на неограничаваната от нищо индивидуална икономическа инициатива на капиталистическите отношения. Проблемите на капитализма си остават идеологически и докато не се решат на такова ниво, ще си остават системни, циклични, спорадични и стихийни едновременно. Необходим е нов обществен или по-точно глобален договор, който да определи колкото се може по-ясно кои са тези човешки нужди без чието задоволяване двуногото се превръща в скот и от какъв характер са тези, които го мотивират да твори и произвежда блага не само за себе си, но и за другите. Докато човечеството не дефинира ясно какъв трябва да бъде материалния израз на физическото оцеляване и какъв на алтруизма, нищо добро не го чака. И моля не ми \"продавайте\" ирационални същности като \"саморегулираща се пазарна икономика\" и \"растеж\" необвързан с нищо под слънцето.
мнение на 03.01.2015 в 18:25
Чудесно интервю! Винаги съм се възмущавал на това, че банката може да ти увеличи лихвата по кредита (\"основания\" винаги ще се намерят), но ти не можеш да я намалиш; ако спреш да плащаш, банката ще ти конфискува имуществото за да си върне кредита, но ако фалира, ти няма как да си вземеш вложените в нея пари (гаранциите за влоговете са меко казано прах в очите). Струва ми се, че точно тази неравнопоставеност позволява на банките да се изживяват като робовладелци, а най-яростните защитници на тази несправедливост са именно апологетите на пазарния фундаментализъм.
до десен на 03.01.2015 в 18:40
Аргументацията ти е аналогична на следното: да обвиняваш фирмата за това, че някой се е блъснал с произведената от нея кола в крайпътното дърво. Простащината на подобна аргументация е повече от очевидна и е характерна за всички, които все още тръбят, че са десни!
Въпрос на 03.01.2015 в 19:18
Г-н Кръстев, харесва ми стремежа за обективност на Вашия коментар и затова си позволявам да ви попитам: 1 - Наистина консумацията, потребителите и т.н. към даден момент са винаги ограничени, НО от това, че всеки човек е смъртен, съвсем не следва, че и обществото е смъртно. Не налага ли това, най-напред въпросите да се решават принципно, извън конкретната консумация, потребление и т.н.? 2 - Наистина ли икономическата инициатива при капиталистическите отношения е неограничавана от нищо? Защо тогава за обикновения човек е почти невъзможно да пробие на пазара, независимо от качествата на своя продукт? 3 - Да предположим, че се формулира такъв глобален договор, но нуждите непрекъснато се изменят и това ще ни кара непрекъснато (или поне на определени периоди) да го преформулираме. Какво точно имате предвид под \"идеологически проблем\"? Предварително Ви благодаря за отговорите!
Иван Митев - икономист на 03.01.2015 в 21:39
Г-н Дейвид Гребер е от авторите, които не правят разлика дали се ползват златни или незлатни пари. С тази слабост той не осъзнава сега налична грешка за спрямо незлатни пари негоден начин на държавно управление и не може да даде верни изводи. Истината е, че ако се ползваше за парите годен начин на държавно управление държавите нямаше да имат сегашните дългове.
кривата краставица на 03.01.2015 в 23:01
Преди около сто години Силвио Гезел предлага система от икономически отношения без лихви, съответно без кредити и опасност от кризи на свръх-задлъжнялост. Неговият основен труд се нарича \"Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари\". Целта на тази революционна теория е парите да отиват само при този, който ги влага в продуктивна или полезна за обществото дейност.
Венци на 04.01.2015 в 03:24
Леко по леко започва пробуждането и края на това робство.
до Делфи на 04.01.2015 в 04:09
Много пъти си гледал манипулацията наречена Цайтгейст! Истината е че всеки който е умен и предприемчив в кпитализма е добре, живее добре и може да предвижда, защото капитализма днес е истински само ако е подплътен с демокрация и медии на ниво. ОСтаналото се нарича капитализъм за приятели - Крони капитализъм. такъв е той в Русия, Китай, Гватемала, Перу, Панама и т.н все провалени страни
Реклама мениджър на 12.01.2015 в 20:53
Здравейте! Това е онлайн рекламна агенция сертифицирани и одобрени от правителството да предостави заем на широката общественост. Ние предлагаме различни форми на кредит, които са както следва * Личен заем * Студентски кредит * Фирма кредит * Защитен и незащитен заем * Конвенционални заем За да приложите и получи заем днес, моля свържете се с нас сега чрез нашия имейл адрес по-долу за официална информация.Благодаря за вашата подкрепа. Имейл адрес за контакт: [email protected] Copyright © 2015 Solistar кредитиране Firm.All десен запазени Рекламен мениджър

Напиши коментар