България получава от Фонда "Вътрешна сигурност" на ЕС общо 72 759 923 евро до 2020 г., след като националната ѝ програма беше одобрена от Европейската комисия (ЕК). 40 366 130 евро от тях са защита на границите, а 32 002 293 евро - за подсилване на полицейските сили. Останалите средства са за специфични проекти.
Получаваме близо €73 млн. от ЕК за вътрешна сигурност

 

""

 

В същото време държавите на т.нар. "предна линия" по потока на имигрантите, Италия и Гърция, получават съответно по 313 355 777 евро от Фонда за имиграцията и 244 888 658 евро от Фонда "Вътрешна сигурност" (за Италия) и 259 348 877 евро от Фонд "Убежище и имиграция" и 214 844 038 евро от Фонда "Вътрешна сигурност" (за Гърция). Испания е третата страна с най-голямо финансиране за справяне с имигрантския поток. Финансирането за съседна Румъния е на стойност 98 481 673 евро.
 

Заедно с българската програма, Комисията обяви, че са одобрени и програмите на Кипър, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания, Австрия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Швеция.
 

По-рано тази година беше одобрена българската програма по AMIF на стойност 10 млн. евро.
Списъкът с разпределението на финансирането по държави членки е публикуван на уебсайта на Европейската комисия. 
Брюксел одобри общо 23 многогодишни национални програми в рамките на Фонда "Убежище, имиграция и интеграция" (AMIF) и Фонда "Вътрешна сигурност" (ISF). Общото финансиране за одобрените програми е на стойност 2.4 млрд. евро. за периода от 2014 до 2020 г.

 

До края на годината ще бъдат одобрени още 13 програми.
 

"Държавите членки днес се сблъскват с безпрецедентни предизвикателства в сферата на имиграцията и сигурността и затова Европейската комисия взема мерки в духа на солидарността. Чрез двата фонда ЕК направи смели стъпки, за да подобри управлението на имиграцията, да подсили сътрудничеството и да направи Европа по-защитена от организирана престъпност и тероризма. Националните програми, одобрени от ЕК предоставят значителна финансова подкрепа за държавите членки за справяне с тези предизвикателства", коментира европейският комисар за имиграция Димитрис Аврамопулос.
 

--------------------

За разликата между двата европейски фонда
 

""

 

Средствата, отпуснати по AMIF са предназначени за подобряване на приемния капацитет, гарантиране, че процедурите за предоставяне на убежище са в синхрон с европейските стандарти, интеграция на имигрантите и подобряване на ефективността на програмите за връщането на нелегалните бежанци.

 

Финансирането по ISF от своя страна подобрява граничното управление на държавите членки и системите за наблюдение с използване на модерни технологии. Средствата от този фонд се използват и за засилване на сътрудничеството при прилагането на законите и подобряването на капацитета на държавите членки да се справят с рискове за сигурността като насилствена радикализация, трафик на наркотици, киберпрестъпност, трафик на хора и др.
Общият бюджет на двата фонда до 2020 г. е 7 млрд. евро, съобщава "Дневник".

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар