Какво е хула срещу Светия Дух?

21.06.2021 13:45
Прочел си в Евангелието Христовите думи: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа Светаго няма да се прости на човеците - ни на този, ни на онзи свят. И питаш: какво е това ху...