Qui bono?

25.10.2015 22:40
Кой печели от определянето на 20.06.2014 г. за дата на неплатежоспособността на КТБ?

Наръчник за фалиране на банки

22.07.2015 22:33
КОЙ нареди на Димитър Костов и Нели Кордовска да приложат незаконно катастрофичния AQR стрес-тест на затворена банка извън еврозоната? КОЙ нареди осчетоводяване на прогнозни загуби за над 4 млрд. лв?...