Горко ви, люде нечестиви...

06.06.2021 18:33
В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа (Книга Притчи Соломонови 19:21)