Как може да се преподава с маска?

10.09.2020 09:24
Може би си спомняте трудовете на Грегъри Бейтсън и Школата в Пало Алто, които значително обновиха теорията на комуникацията. Те въведоха понятието двойна връзка, двойна принуда (double bind). Двойната...