Новият гностицизъм на хомосексуалното движение

11.11.2019 13:14
Успехът на хомосексуалната мечта изисква отхвърляне на реалното и премахването на онези, които настояват, че реалността съществува. Когато казваме, че хомосексуалната идеология е необективно възпрятие...