Пантеонът: стратегия на оскверняването

16.07.2019 18:09
Представата за света, която тези промигрантски и проислямски активисти се опитват да наложат, е представата за “жертвата” (неизбежно чернокожа или мюсюлманска), която действа, за да си отмъсти за мина...