Не трябва да позволим безумието ЛГБТ да стане общоприета норма в Америка

24.06.2019 10:12
На входа на Walmart видях огромна реклама на вода за уста „Листерин“. Бутилката беше разкрасена с цветовете на дъгата и надпис ЛГБТ. Текста на изложения експонат съдържаше проповед за любовта, уважени...