Готов ли си да бръмчиш?

29.09.2019 12:14
Въпросът е на Столична община. Или на някой неин доверен, когото тя радушно е прегърнала като идея – навярно – и не само. Отговорът е мой. Кратък. Ще се постарая да бъде и учтив, макар че всякаква в...

Ние и аз

22.07.2019 08:37
Ние се скъсваме да се противопоставяме един на друг, партийно и извънпартийно, да се наддумваме. Да протестираме пасивно. Да превръщаме какъвто и да е спор в някаква пошла престрелка. Ако става дума з...

Търсачи на...ниша

22.06.2019 10:26
Замисляли ли сте за за приятелите си – кои са, какви са, откога са...Просто ги имам, приела съм ги като част от себе си. По мостчетата, които ни свързват, расте дивата трева на свободата, на любовта к...