Сектантската идеология е главната беда на НГДЕК

09.03.2015 19:29
За състоянието на Класическата гимназия през последните 2-3 години не се изказаха само най-ленивите. Нейната първа и главна беда, заложена още в началото и присъстваща в самия замисъл за нея, е сек...

Истинската интелигенция и нейните държави

18.01.2015 20:01
„Не са словесни (logikoi) тези, които са изучили науките и книгите на древните мъдреци. Словесни са онези, които имат словесна душа и могат да разсъждават що е добро и какво е зло; и да отбягват лукав...

За жертвите

14.01.2015 19:29
Въобще оплакването, воплите и мрънкането са лошо нещо и неподобаващо на сериозен мъж; но и на разумна жена не подхожда. Много хора след 1989 сметнаха за уместно да въздишат, че били жертви на комунис...

За парижките събития

08.01.2015 23:38
Дали някой ще възрази, ако кажем, че за сериозните неща е добре да се говори сериозно? Може би не. Но когато трябва да изброим нещата, които ще наричаме „сериозни“ – ето тук вече сигурно ще има несъг...

Причината за съществуването ни

04.01.2015 01:08
От най-стари времена народите са се отличавали едни от други според езиците си. И при нас – в старите ни книги – се вижда, че думата „език“ означава „народ“. Множеството народи се появили тогава, ког...

Против бесовете

27.12.2014 20:05
1. Независимото мислене: „Ти си още млад, Сократе – каза Парменид, – и философията не те е завладяла, както, струва ми се, ще те завладее след време. Тогава няма да гледаш отвисоко на нещата, за които...

За съдбата

06.12.2014 22:28
Усещането за обреченост (за неизбежност на неуспеха и нещастието) възпрепятства всяка разумна и полезна дейност; защото отнема надеждата.

Гръкомания

30.10.2014 13:11
Източната Римска империя е била гръкоезична. Въпреки това езикът на администрацията и правото е бил латински поне до първите наследници на Юстиниан – значи около век след изчезването на Западната импе...

Провинциализмът

04.10.2014 19:59
Значения на думата: “Провинциалист” е обидна дума. По времето на социализма това беше една от главните обиди. Тогава престижът на София беше голям: нямаше я конкуренцията на западните градове, те бяха...

Бил ли е Сократ хомосексуалист?

14.09.2014 19:24
Публикуваме още един текст от Николай Гочев, посветен на хомосексуализма. Редакцията на "Гласове" дължи на читателите следното обяснение: В петък публикувахме текст на Александър Мануилов, к...

Интелектуалците и интелектуалното

25.01.2014 20:32
Нека изброим някои склонности на интелектуалеца, или по-скоро това, което очакваме от него; и също някои белези на интелектуалната способност. Има разлика, защото добри интелектуални способности можем...

Какво да четем

15.12.2013 19:10
Тук само ще разкажа какво аз съм намерил за нужно да чета. Не казвам, че човек, който е роден в друга обстановка, било той мой връстник или по-млад, е сгрешил, че не е прочел тези неща. Впрочем и аз н...