Америка унищожи незаменимите си хора

19.07.2021 08:41
Американските мислители мъчително се опитват да дадат отговор на очевидния за всички проблем, проблемът за удивителния идиотизъм в изказванията и особено в действията на днешните политици. Примери за...