Размишления върху блаженствата (II част) - Блажени нищите духом, защото тяхно е царството небесно.

26.12.2019 08:31
Освен всичко останало блаженствата са и призив да видим себе си и да живеем със себе си по начин, който не е лесен за мнозина от нас; да изоставим едно начинание, което по принцип ни е много скъпо – н...

Размишления върху блаженствата (IX част) - Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно

30.07.2017 09:38
Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. А синовете ще наследят, ще бъдат сънаследници с Христа (Рим. 8:17). На Сина Си Господ даде всичко и нищо не ще се отнеме. Ако сме миротво...

Размишления върху блаженствата (VIII част) - Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии

23.07.2017 08:38
Ние може да сме предпазливи мъже и жени, способни да правят всякакви възможни сметки, но това, което сме видели, не може да бъде ограничено между предпазливост и пресметливост. Има сила за живот, за с...

Размишления върху блаженствата (VII част) - Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога

16.07.2017 11:36
Естествено, ние не можем да очакваме, че ще успеем да дадем на всеки, който ни поиска. Но това ще е още едно доказателство за нашия дял в падналия свят, което не можем да оправдаваме с претенциите за...

Размишления върху блаженствата (VI част) - Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани

09.07.2017 08:34
Блажени са онези, които оставят себе си гладни и жадни, без да приемат заместители на онова, което наистина желаят, и оставят даденото им да служи единствено за изостряне на истинската им потребност....

Размишления върху блаженствата (V част) - Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят

02.07.2017 08:57
По някакъв начин най-трудно от всичко е да продължим да скърбим честно и да не изкривяваме самата скръб във фалшиво задоволство. Скръбта, която Христос е обявил за блажена, е скръб, която жадува утеха...

Размишления върху блаженствата (IV част) - Блажени плачещите, защото те ще се утешат

25.06.2017 22:43
Кротките са онези, чийто инстинкт не ги кара постоянно да бързат и устройват различни дела, вместо това те наблюдават, пасивни и безпомощни пред реалността. Те са онези, за които е възможно, в съюз с...

Размишления върху блаженствата (III част) - Блажени кротките, защото те ще наследят земята

18.06.2017 17:05
Безкрайността на Божественото Същество не може да бъде хваната и притежавана, така както не може с рибарска мрежа да се улови ураган. Блажени са бедните по дух, онези, които са съблекли стария дух, ду...

Размишления върху блаженствата (I част)

04.06.2017 07:38
"Гласове" представя на своите читатели една забележителна книга. "Размишления върху блаженствата" излиза за първи път през 1980г. и оттогава претърпява няколко издания. Превръща се в истинска съвремен...