Нашето чувство за държава и държавност (социологическо есе)

27.04.2016 13:55
„Философският клуб“ продължава дискусията си за българската държава и държавност, за корените и модерните измерения на нашата национална идентичност. Тук публикуваме есето на проф. Пламен К. Георгиев,...

Теория и практика на заграбената държава

14.04.2016 11:08
Заграбената държава е тип политическа корупция, в която частните интереси влияят значително върху процеса на вземането на решения от страна на държавата в полза на техния интерес, чрез явни канали, ко...