image

GLASOVE.COM е основан от Явор Дачков и е собственост на фирма „Гласове.Ком” ООД.Главен редактор:
Галя Дачкова – [email protected]
Журналисти:
Елена Дюлгерова, Дея Йорданова, Милена Нейова
Реклама:
Явор Дачков - [email protected]
Адрес на редакцията:
ул. „Кузман Шапкарев” 9а, ет. 2, София 1000
Електронна поща:
[email protected], [email protected]