"Истанбулската конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи. В редица текстове на конвенцията се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество да защитим слабите от всяка форма на насилие." Това се казва в становище на трима православни богослови и преподаватели от Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Доц. д-р Свилен Тутеков, доц. д-р Димитър Попмаринов и доц. д-р Мариян Стоядинов, представят богословската гледна точка към Истанбулската конвенция. Те предупреждават, че „налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми“.

 

„С оглед изникналите в обществото и политическите среди разисквания относно Истанбулската конвенция смятаме за необходимо да се чуе гласът и на православни богослови. Налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми.

 

Основните въпроси, които текстът на конвенцията поставя и които изискват осмисляне и отговори, са следните:

1. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество – спасило евреите през Втората световна война – да защитим слабите от всяка форма на насилие. В редица текстове на конвенцията (напр. чл. 3, б, чл. 4, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и т. н.) се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност.

 

1.1. Конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи;

 

1.1.1. За първи път то е изведено през 50-те години на ХХ в. от лингвистиката и е въведено в сексологията;

 

1.1.2. Впоследствие – особено след 1990 г., когато Джудит Бътлър формулира понятието джендър перформативност – то се използва като инструмент за целите на една нова идеология, синтезирала културния марксизъм и тежкия комплекс за вина в развитите обществата с колониално, робовладелско и нацистко минало.

 

1.2. На трето място идва използването му в документи като Истанбулската конвенция, като норма, която всяко национално законодателство трябва да приложи, генерира и развие за целите на споменатата вече идеология;

 

1.3. Четвъртото му приложение е на нивото на политическата демагогия. За тази цел всеки опонент бива „стигматизиран“ като протагонист на „домашното насилие“ или дори като геополитически лобист.

 

2. Понятието джендър е квазинаучно и е част от идеологията на джендър идентичността, съгласно която полът е изцяло социален конструкт:

 

2.1. Въвеждането в законодателството на идеологически натоварено понятие създава възможности за последващото налагане на културни модели и ценностни нагласи, които рушат основите на личностната идентичност и на семейството като основна структурна единица на обществото.

 

2.2. Предвидените в Конвенцията мерки за промяна на социалните модели на поведение на жените и мъжете (чл. 12, ал. 1) и за джендър образование с цел изкореняване на техните стереотипни роли (чл. 14, ал. 1) са инструктивни изисквания, които имат изцяло идеологическо съдържание. Като такива, те нямат място в националното законодателство.

 

2.3. Ратифицирането на Истанбулската конвенция в този ѝ вид (и превод) от Българския парламент ще докаже дефицит в националното законодателство по отношение насилието изобщо: спрямо жените, спрямо децата, а защо не и спрямо човека по принцип.

 

2.4. Основателно се поставя въпросът: съществува ли такъв правен дефицит в България? Ако отговорът е „да“, тогава следващият въпрос към законодателната (и изпълнителната) ни власт е „защо“?

 

2.4.1. Защо правното министерство досега не е инициирало (и не инициира) законодателни промени в тази област през последните три десетилетия от най-новата ни история?

 

2.4.2. Ако отговорът е „не“, тогава какво (освен дипломатическата куртоазия) прави въпросната Истанбулска конвенция насъщна потребност за дневния ред на обществото ни?

 

2.5. Джендър идеологията е единственото ново, което липсва в нашето национално законодателство.

 

2.6. Ратифицирането на конвенцията всъщност ще наложи понятието джендър не на равнището на сексологична хипотеза (където му е мястото), а на равнището на идеология, тоталитарно налагана на всеки българин – от новороденото, до всеки от нас като обект на правото.

 

3. Истанбулската конвенция и заложените в нея модели на обществено поведение, морални предписания и законово нормотворство са провокация към Православното християнство като „традиционна религия в Република България“ (Конституция на РБ, чл. 13 [3]).

 

3.1. Християнското съзнание отнася тайната на пола към човешката природа, която е дарувана от Бога. За него тайната на пола е основана в сътворената от Бога човешка природа.

 

3.2. Природата, телесността и полът са промислително дарувани на човека и следва да бъдат осъществени в неговото формиране като личност.

 

3.3. Полът се отнася към различния начин на функциониране на богодаруваната природа, на която в еднаква степен са носители и мъжът, и жената.

 

3.4. Полът е природна (биологична) характеристика, която трябва да бъде осъществена в рамките на брачното съжителство като служение на съпружеството, родителството, майчинството, бащинството.

 

3.5. Всички тези „социални роли“ не могат да бъдат отделени от тяхната биологична, природна обусловеност и да бъдат мислени като „джендърни роли“, т. е. като създаване на социална полова идентичност.

 

3.6. Социалната и културната реализация на мъжа и жената предполага зададеното в тяхната природа полово различие и не може да се сведе до т. нар. джендърни роли.

 

3.7. Приемането на идеологическото понятие джендър е изцяло неприемливо за християнската антропология, която разглежда човека като личност, носител на природа и телесност с присъщото ѝ полово различие.

 

4. За православно то съзнание единственият начин за осъществяването на пола, като възможност за живот, е семейството – като брачен съюз на мъж и жена.

 

4.1. Семейството е естествената среда, в която зададеният пол може да бъде осъществен като съпружество, родителство, майчинство или бащинство в живота на отделната личност.

 

4.2. Идеята на джендър идеологията за изграждането на джендърни роли или идентичности, които подменят тези служения на мъжа и жената няма антропологично основание и е изцяло идеологически конструкт.

 

С оглед всичко, казано до тук, питаме: кое прави ратифицирането на тази конвенция (в този ѝ вид и превод) жизненоважна тема за дневния ред на обществото ни?

 

Демографската и ценностната криза, масираната имиграция на млади и образовани българи, са много по-насъщни проблеми, които трябва да бъдат предмет на обществения дебат, на законодателни инициативи и на конкретни управленски действия тук и сега.

 

 

Източник: dveri.bg

 

Свързани текстове: 

Мариян Стоядинов: Истанбулската конвенция се прицелва в децата ни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

40 коментар/a

... на 04.02.2018 в 13:23
ГОСТ, щом на вас някой ви дава налкон на дъгата, явно имате нужда нужда !? Всеки за себе си определя какво е нормално и какво не (говоря за обикновенните неща). Всеки има право да бъде себе си, по-нормално от това аз не виждам! Защо хора като вас - хомофоби да определят секуалността на други хора ? Щом не искате вас никой да определя, не определяйте и вие.
в кратце - Учен на 04.02.2018 в 13:35
Или отговор в кратце на въпросния джендър --- да се твърди, че мъжът и жената са равни въпреки изначално дадените различни природни характеристики е, меко казано, чудовищно . Мъжът и жената ТРЯБВА да имат равни права в обществото. Но те не са природно "равни" - те са различни. Биологически, анатомически , физиологически , интелектуално , психически , поведенчески , сексуално... И съответно тези разлики определят СОЦИАЛНИТЕ ИМ РОЛИ. Различни роли.
Историк на 04.02.2018 в 13:46
От над 200 години ,от Френската революция , хомосексуализмът е декриминализиран. При нас също след края социализма , макар че педераси имаше и в онова време. И никой не ги преследваше истински , даже стигаха до високи обществени позиции на известни артисти , певци ... Никога у нас не е имало истинска хомофобия , каквато например е имало в Нацистка Германия. Какво искат днес хомовците ??? Право на сексуална идентичност ? ЧЕ КОЙ ИМ ПРЕЧИ ? Кой застрашава сексуалните предпочитания на хората днес ??? Кой пречи един педераст да води сексуален живот на педераст ? Н И К О Й ! Никой не им пречи на "наклона" , никой не им налага на сила да бъдат нормални. Това си е техен личен избор. Нормалните хора просто не желаят ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ ДА ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ПРИВИЛЕГИИ . Нормалните хора се дразнят и отвръщават от агресивните ЛГБТ и техните безкрайни и постоянни настоявания за още , и още , и още права. Ама не сексуални права , защото те това го имат. Те искат непрекъснато нови и нови СОЦИАЛНИ ПРАВА. Права , каквито няма за нормалните хора , което значи че хомовците настояват само и единствено за привилегии ! Ами аз пък не съм съгласен някой да има привилегии спрямо мен , основани на неговите нетрадиционни сексуални предпочитания. Това противоречи на базовите правила на Демокрацията. Това е противоконституционно !
ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!!! на 04.02.2018 в 14:16
Алармирам обществото, че линковете с текста на Конституцията не се отварят! До вчера се отваряха и можеше да се прочете текстът на Конституцията, а днес вече няма достъп. До там ли стигна ЦЕНЗУРАТА - да се ограничава достъпът до Основния закон на държавата??? Или на "Територията" не се полага да има такъв! Не е ли подозрително, че точно сега крият Конституцията от народа??? Разпространете за това безобразие!
... на 04.02.2018 в 14:22
Историк, никой не ика да има повече права от вас, а да има такива като вашите права, при евентулен брак с половинката си. Аз също не понасям парадирането по която и да било тема! Хората не са агресивни, на тях им се налага цял живот да доказвт нещо, за сметка на друго. Агресивни хора се срещат навсякъде, съмнявам се, че са концентрирани само в едно ГЛБТ общество.
Дръндорков на 04.02.2018 в 14:44
Е, аз пък не съм съгласен "при евентуален брак с половинката си" хомо- и всякакво- сексуалните да имат съвсем равни права с "нас"!!! Женете се или се мъжете или каквото там се правите, въпреки че и това никакъв брак не е според никой валиден закон, наследявайте се включително - никой от "нас" не иска нещо чуждо... Но когато става въпрос за "раждане" на деца (по някой от вече възможните начини, поне за жени) или за осиновяване, отглеждане и възпитание на децата - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН И НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСЯ. Искам някой да ми обясни, ама без пяна на устата и без крясъци какво точно по пол дете - момче или момиче, и как би било отглеждано в семейство от двама мъже, по начин, че да има майка, ама не "майка" в кавички, а майка... Колкото и да е женствен, мъжът си е мъж и за мен това е противоестествено, а пък вие си говорете, каквото си искате. Та затова съм против тъпата конвенция и ще бъда против, и ще си защитавам позицията докрай, бъдете сигурни. И се надявам да не съм сам.
Миню до Учен и Историк от по-горе на 04.02.2018 в 15:01
Господа Граждани, абсолютно съм съгласен с вас в разсъжденията ви. Истанбулската Конвенция е троянският кон за въвеждане на “джендера” в живота на нормалните хора. Това значи насилствено коригиране на даденостите на природата само заради някакъв телесен и психически сърбеж в растежа на индивидите. Педарастията и сексуалните откачалки искат социални и юридически гаранции за извращенията си. Осиновяват се деца от педеруги и лесбийки, който деца в последствие страдат психически от ненормалността в която са живели и обществото трябва да ги лекува. Ненормалниците нямат насита. А пък “джендъра-личната определяемост на пола, основан на телесни и психически сърбежи и отклонения в момент на растежа) ще ни го въведът в норма. Това ще е краят на “цивилизования свят” а след него ще дойдат варварите(вече са пред портите ни) защото те не са чували за джендър. Затова бойкот на троянския кон - джендъра от Истанбул.
... на 04.02.2018 в 15:10
Не мисля, че вие или който и да бил друг ще определи как трябва хомосексуалните да отглеждат децата си. Защо да не може да бъде отгледано дете в едно щастливо семейство изпълнено с любов ?! От вашите думи бих заключила, че ако семейтвото е хетеросексуално, но не е щастливо и в него има насилие е по-добре за детето... А знаете ли, че има ЛГБТ хора с много добър социален статус, с много добро образование и много положително мислене, тези хора не могат да дадат прекрасно бъдеще на някое дете ли ?! Обяснете ми какво против имате това ? Никой не иска да ви убеди в нещо, което сам не разбирате. Както аз, така и вие имаме право на менение. Аз също не разбирам вашето мислене...
... на 04.02.2018 в 15:16
А що се отнася до ИК - прочетете я внимателно цялата, тя не касае възникналите спорове в коментарите.
До госпожата... от по-горе на 04.02.2018 в 15:44
Едно щастливо педераско или лесбийско семейство не е по-добро от едно семейство от мама и тати, та ако ще и последните да имат своите проблеми в живота. Една джендърска двойка колкото финансово заможна и интелектуална да е не може да даде на детето НОРМАЛНОСТ, а да го изкривят в развитието му. Следя дискусиите в западните СМИ, хората със здрав разум се противопоставят на опитите за налагане на дрендъра, но изкривеняците са много. Явно зад последните стои някаква идеологическа доктрина. Затова НЕ на конвенцията, прикрита като “борба срещу насилието върху жените и децата”.
Към господин/ госпожа/джендър.. по-горе на 04.02.2018 в 16:01
Зад тази конвенция нищо прикрито не виждам, не знам защо вие изкривявате. Що се отнася до “нормалността” в семейните отношения и проблемите - всяко семейство е различно. Има добри, но има и лоши примери в хетеросексоалните двойки, докато при хомосексуалните досега не съм чувала за насилие и други извращения. Не се опитвам да ви убедя в нещо, споделям собственото си мение. Не мисля, че хомосексуалноста е проблем за мен, а по-скоро вие имате проблем с нея.
нике вики на 04.02.2018 в 16:15
Цитирам част от поста на " ... на 04.02.2018 в 12:03 Коя религия забранява правото на обич ?! Кое противоречи с “Вашата” религия?! Нима религията не е само и единствено любов ?! (...)" Госпожо, намесвам се, защото забелязвам, че преиграхте в следващите си постове, насочвайки се към джендър-пропагандиране (при все декларирайки, че не го искате!), неполучавайки достоен отговор от самото начало. Нека се върнем на тези Ваши думи, които съм цитирал. Религия не значи лигавене или ре-лигавене, религията не се занимава просто с някаква си любов и комфортабилния гъдел, който създава на нечии груби сетива, религията ни приучава да обичаме Бога. Първото в живота е Любов към Бога и тази любов е дълбоко духовна, преди да бъде всякаква друга. Нека жената първо обича Бога, така тя ще знае защо да се подчинява на мъжа си и ще осъзнае жалкостта на положението си да претендираш за права без Бог. Нека и мъжът първо обича Бога, така той гарантирано ще изпитва обич и уважение към жена си и няма да я насилва никога от егоистични съображения, защото не такава е Волята Божия. Но за религията на първо място си остава Богът. Защото само Божията любов е любов, както казваше един известен български мъдрец. Всичките ви опити за "свободни" разсъждения в полза на някакви хора, независими от Божията Воля и живеещи в света на своята егоистична паднала воля или в модерния свят на някакви си претенциозни социо-инженерни експерименти с пола и възпитанието на децата, на практика отричат духа на посланието в настоящия материал и със сигурност служат на подкопаването на нормалното християнско семейство и здравия морал на обществото.
Миню до госпожата и жената и на 04.02.2018 в 16:31
И аз открих постинга Ви госпожо като Нике Вики “... на 04.02.2018 в 12:03 Коя религия забранява правото на обич ?! Кое противоречи с “Вашата” религия?! Нима религията не е само и единствено любов ?! Аз смата едва дочетох цялата статия... Всеки един човек има общочовешки права. И никой не може да ти отнеме правото да обичаш, правото да бъдеш щастлив и да имаш семейство! На вас господа теолози, никого, нищо не ви налага, по никакъв начин. Вие сте тези, които се опитват да налагат. Много се надявам да спрете да се опитвате да дефинирате това що е религия, само защото сте теолози... Говоря от позицита на високообразован човек, така, че всеки един ваш “богословски” аргумент по темата не ме касае. И макар коментара ми да не засяга до толкова темата за въпросната Конвенция, която вие самите тълкувате погрешно, в отговор на това ваше тълкуване ще си позволя да изразя своето простичко желание: Искам да живея свободно и да имам елементарните права, които се полагат на мен и на жената до мен като брачни партньори. Тези права Вас не касаят като представители на здраво Християнско семейство. Следователно на вас никого не пречи, но не пречете и вие” Спорът с Вас е безполезен- Вие сте на другата страна на барикадата!
Какъв идиотизъм е ! на 04.02.2018 в 17:44
Непрекъснато да се говори за насилие! Погледнали те накриво! Насилие! Не те погледнали изобщо! Пак насилие! Ако това не е изкуствено промиване на мозъци, да виждаш във всяко нещо насилие и да го търсиш! Или домашно насилие! Тази цивилизация загива!
Когато кокошката измъти пиленцата си те по инстинкт вечер се крият под крилата и да се топлят и спят на 04.02.2018 в 17:57
Да сте виждали пиленца да се крият под петела? Пиленцата по умни от нас хората ли са ! Защо ли? А знаете ли колко е трудно от една кокошка да сложиш пиленца да ги гледа друга кокошка? Трябва да са на часове, да ги сложиш нощем в тъмното под крилата на другата квачка, за да има шанс да ги приеме. Но ако видите как сутринта чуждите пиленца се накълвани от майката кокошка мащеха, не се учудвайте! ___________ Пълно умопомрачение е всичко свързано с насилствено осиновяване, сурогатни майки, двама бащи играещи роля на майка и баща или лесбийки искащи чужди деца! Земята е адът! Господ да пази децата на България!

Напиши коментар