Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, свързани с производството по обжалване на обществените поръчки. Те целят да се сложи край на злоупотребата с правото на жалба.

 

 

Гласуваха 155 народни представители, от които 93 "за", 20 "против", а 42 се въздържаха, съобщава "Епицентър".

Според вносителите Данаил Кирилов от ГЕРБ и група народни представители с промените се търси баланс между интересите на участниците в процедурата по обжалване на обществени поръчки.

Промените целят преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, се посочва в доклада. Тези практики според вносителите водят до реално увреждане на интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и възпрепятства усвояването на средства от европейските фондове. В тази връзка се въвежда и отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване. С новите текстове се разписват завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея. Въвежда се възможност за призоваване и връчване на съобщения чрез електронен адрес и факс.

С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки. Въвежда задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице. Целта е да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител.

Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извършва след образуване на производството пред Комисията за защитата на конкуренцията, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, е касационно по своя характер, се посочва още в доклада.

 

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

2 коментар/a

1978 на 16.05.2018 в 13:34
А какво се дефинира по герберски със "злоупотреба с ПРАВОТО на жалба"? Интересно също е защо само 20 са били против, другите къде са били? Въздържалите се ги знаем, "за" също...
Атанасов на 16.05.2018 в 14:28
Нищо ново под слънцето - "Вся власть советам!"

Напиши коментар