"Позволих си да преведа един от протоколите на разпитите, които руснаците са провели с пленените германски дипломати и военни в България след 1944 г. Неотдавна Русия разсекрети огромната част от тези материали. В случая това е разпитът на Адолф-Хайнц Бекерле за последната му среща с Хитлер и идеята да се направи преврат в България." Това пише в профила си политологът Борис Попиванов. Предлагаме ви неговия превод на разпита на Бекерле.
 
 
 
Източник: ЦА ФСБ России. Н-20808. Л. 167—175. Заверенная машинописная копия.
2 ноември 1950 г.
 
Москва
 
Бекерле, Адолф, роден през 1902 г., жител на гр. Франкфурт-на-Майн (Германия), германец, германски поданик, член на НСДАП, бивш германски посланик в България, обергрупенфюрер от СА.
Разпитът е започнат в 12 ч.
 
 
Въпрос: Разкажете за своето последно посещение в главната квартира на Хитлер.
 
 
Отговор: На 23 август 1944 г. научих за държавния преврат в Румъния и самоубийството на германския посланик в Букурещ Манфред фон Килингер.
 
 
Още преди да се случи това, бях повикан от Рибентроп в главната квартира на Хитлер да докладвам лично на последния за положението в България. Свалянето на Антонеску правеше посещението ми изключително необходимо, тъй като в българското правителство се забелязваха известни колебания, насочени към излизане на България от войната.
 
 
И така, на 23 август 1944 г. отлетях от София към главната квартира на Хитлер в Източна Прусия. На 24 август бях в Берлин, а оттам специален влак ме отведе към главната квартира, която се намираше в гората Мауервалд близо до Растенбург.
 
 
На 25 август пристигнах в местността Щайнрот в същия район, където в замъка на граф Лендорф, екзекутиран за участието си в заговора срещу Хитлер, беше отседнал Рибентроп. За почивка ми беше определена стая в хотел „Егерхее“ на брега на езерото Мауерзее. Скоро бях приет от Рибентроп.
 
 
 
Рибентроп
 
 
Йоахим фон Рибентроп както винаги изглеждаше спокоен, и само мъртвешката му бледост издаваше объркването, което му причиняваше разгромът на германската армия в южната част на Източния фронт.
Той разсеяно изслуша краткия ми доклад за положението в България.
 
 
По вида му личеше, че добри новини от мен не е очаквал. След като направи няколко незначителни забележки от типа на това, че трябва да се избегне поголовното бягство на немци от България, защото ще предизвика паника в прогерманските кръгове, Рибентроп внезапно махна безнадеждно с ръка и каза: „Впрочем, решението на въпроса за България е изцяло в компетенциите на фюрера. Ние всички се уповаваме на провидението му“.
 
 
Разбрах, че положението е катастрофално. Рибентроп веднага се свърза по телефона със своя представител при Хитлер, посланик Хевел, и чрез последния се договори за аудиенция точно в 11 ч. вечерта. Точно в 11 ч. Рибентроп и аз пристигнахме в главната квартира „Волфшанце“.
 
 
С голямо вълнение прекрачих прага на наново построената дървена барака, където само преди месец Щауфенберг бе извършил покушение срещу Хитлер. Това беше благоустроена сграда с голям брой стаи, приемни, където се тълпяха адютанти и представители на всички родове войски, и голяма продълговата зала, където Хитлер и военните му съветници, Кайтел и Йодл, обсъждаха положението по фронтовете.
 
 
Рибентроп влезе в залата, оставяйки ме в приемната. Някъде след половин час адютантът ме покани и мен в залата. Влизайки, видях следната картина: до стената, с гръб към мен, на един стол седеше Хитлер, вперил поглед във висящата на стената огромна карта на Русия, а на почтително разстояние от него стояха Кайтел и Йодл, които отвреме-навреме отдаваха шепнешком указания на адютантите.
 
 
Зад дългата маса, отрупана с карти, седяха трима офицери от Генералния щаб и няколко висши офицери от войските на СС начело с Фегелайн. Отстрани, изолиран, седеше шефът ми Рибентроп. Аз седнах до него.
В продължение на 8-10 минути Хитлер не ми обърна никакво внимание. Той диктуваше на висок глас разпореждания на Кайтел, като понякога се обръщаше с въпроси към седящите на масата офицери, а те му даваха необходимите справки.
 
 
Порази ме това, че в главната квартира на Хитлер се обсъжда въпросът, дали да се даде на един или друг командващ на Източния фронт батальон от резерва. По-късно разбрах, че без разрешение от Хитлер нито един фронтови генерал няма правото да използва батальон или полк от резервните войски. Признавам, че това обстоятелство ми направи тежко впечатление.
 
 
 
 
Внезапно влезе един от адютантите и доложи на Хитлер, че е обявена въздушна тревога. Тогава Хитлер прикани всички присъстващи да отидат в бункера.
 
 
Напуснахме дървената барака, изминахме около 20 крачки по алеята, покрита отгоре с маскировъчни мрежи, и влязохме в бункера, който на вид беше като огромен конгломерат с яйцевидна форма. Вътре имаше ярко осветено кръгло помещение с бюро и кресло за Хитлер и няколко неголеми кръгли масички и обикновени столове за останалите.
 
 
 
 
 
Среща на Цар Борис Трети с Адолф Хитлер. Зад тях е Йоахим фон Рибентроп, 7 юни 1941 г.
 
 
Хитлер се обърна към Рибентроп с въпроса какво има да доложи. Рибентроп ме представи и каза, че посланик Бекерле лично ще доложи за положението в България. Едва тогава за първи път можах да разгледам Хитлер както трябва.
 
 
Той седеше прегърбен, опрял треперещи ръце на коленете си и вперил съвършено неподвижен взор през мен в пространството.
 
 
Успях да кажа само няколко изречения и тъкмо преминавах по същество към доклада си, когато Хитлер ме прекъсна и се обърна към адютанта: „Донесете писмото, което изпратиха българските регенти. Посланик Бекерле ще им отнесе отговор“.
 
 
По изражението на Рибентроп разбрах, че за първи път чува за съществуването на такова писмо. Адютантът се върна с писмото и Хитлер разпореди на Рибентроп да го прочете на глас.
 
 
Съдържанието на писмото, подписано от регентите княз Кирил, Филов и Михов, имаше следния характер. Регентите уверяваха Хитлер в своите верноподанически чувства, но заедно с това посочваха, че България вече не е в състояние да носи тежестите на войната. Регентите молеха Хитлер да им разреши България да излезе от войната и посочваха, че една такава стъпка ще им даде възможност да се разправят с недоволните елементи в самата страна и по такъв начин да „оздравят България“.
 
 
 
Царските регенти: проф. Богдан Филов, княз Кирил и ген. Никола Михов
 
 
Веднага след прочита на писмото Хитлер продиктува на стенографа отговор.
Отговорът беше пълен с обичайните за фюрера демагогски твърдения за мощта на Третия райх, който ще се сражава до пълна победа. Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики.
 
 
Стенографът излезе, и Хитлер се обърна към мен. Повишавайки неприятно предрезгавелия си глас, той поиска от мен да осъществя натиск върху регентите, а ако това не помогне, да извърша метеж и да установя военна диктатура.
 
 
Тук той даде указание на Фегелайн да прехвърли в района на Скопие една дивизия от войските на СС. После подписа донесеното от адютанта писмо и ми го връчи.
 
 
Две-три минути преминаха в мълчание. След това, докато гледаше с тежкия неподвижен поглед на изпъкналите си очи, Хитлер започна да говори с монотонен глас. Той говори без прекъсване повече от два часа. Това беше несвързан монолог, по време на който Хитлер ту се оплакваше, че генералите крият истината от него, ту заплашваше всички недоволни с разправа.
 
 
Отвреме навреме той извикваше стандартните си фрази за бъдещата победа, а в други моменти, понижавайки глас, разправяше, че притежава самолети-ракети, с помощта на които ще унищожи противника. Двучасовото изстъпление биваше внезапно прекъсвано от дълги цифрови пресмятания за снаряжението на дивизии, запасите от гориво и т.н.
 
 
Йодл се поклащаше на стола си; Кайтел седеше неподвижно и само често примигваше с почервенели клепки, а Хитлер все така говореше.
 
 
В два и половина Хитлер явно забеляза, че вниманието на събралите се видимо е намаляло. Той рязко сложи край на речта си, стана и, вземайки ръкавиците и фуражката си, даде да се разбере, че приемът е приключен.
 
 
Всички присъстващи се изправиха.
Хитлер мълчаливо ми подаде ръка, изгледа ме в упор още за миг и без да каже нито дума излезе от бункера.
След него излязохме Рибентроп и аз. Рибентроп ме покани в своята кола и се отправихме към резиденцията му.
 
 
Това беше последната ми среща с Хитлер.
 
 
Въпрос: Какви указания получихте от Рибентроп?
 
 
Отговор: Когато слязохме от колата в двора на замъка, Рибентроп, без да ме покани да вляза, още в колата заяви: „И така, сега най-важното е незабавно да излетите за София. Указанията са ви дадени от фюрера“.
Възразих, че собствено никакви конкретни указания не съм получил. „Как да не сте получили?“, продължи недоволно Рибентроп, „ако не успеете да повлияете на регентите, организирайте преврат и поставете за диктатор Цанков. Той няма да ни подведе.“
 
 
После Рибентроп ме попита имам ли достатъчно бойни части за провеждане на метеж. Отговорих, че с такива части не разполагам. Тогава Рибентроп ме посъветва да маневрирам, да трупам сили и, главното, да не губя контрол над правителството, както това се е случило, по думите му, в Румъния.
 
 
От заключителните думи на Рибентроп разбрах, че окончателни указания ще последват.
Рибентроп също добави, че трябва да поддържам тесен контакт с германското командване на Балканите и че последната дума в крайна сметка ще имат военните, които най-добре ще определят срока и плана за метежа.
 
 
Разпитът е приключен в 18 ч.
Протоколът на разпита съдържа точно моите думи и ми беше преведен на немски език.
 
 
БЕКЕРЛЕ
 
Провел разпита: Ст[арши] оперативен пълномощник на Следотдела на 2-о Гл[авно] Управление на МГБ на СССР майор КОПЕЛЯНСКИ
Вярно: КОПЕЛЯНСКИ
 
 
 
Източник: Boris Popivanov
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

21 коментар/a

Бай Иван на 09.07.2018 в 10:24
Само някъде около месец назад гледах по Канал 1 сестрата на Симеон Сакскобурготски, която в стил на стара циганска измамница и политкоректно обвини за смърта на цар Борис 3 Русия. Думите и буквално бяха следните: Нещо дойде от Север! Най-невероятното е, че за всеки смъртен грях днес е модерно да се обвинява Русия! Дори в последния документ подписан от държавите от източния фланг на НАТО (подписан за срам на нас българите и от президента Радев) се посочва Русия, като заплаха за мира в Европа и света! По голяма наглост едва ли може да се измисли! Държавата, която има 11 пъти по-малък военен бюджет от САЩ да се обвинява за заплаха за световния мир! А какво да кажем господа за САЩ, които имат над 800 военни бази по света и особено около Русия! Само у нас те имат 3 такива с тенденция да станат 4. САЩ считат целия свят за свой заден двор и обект на своите национални интереси и сигурност. Навсякъде се намесват по всякакъв начин включително и военно и забъркват огромни кървави конфликти траещи десетилетия. Затова те са най-миролюбивата и демократична страна в света! Върховно ЛИЦЕМЕРИЕ!
за Helleborus на 09.07.2018 в 12:31
ако не си гледал "шоковата доктрина" докртина горещо ти го препоръчвам: https://www.youtube.com/watch?v=B3B5qt6gsxY има го и по торентите преведен, показва механизма на цветните революции по света и главно дейстащо лице е точно любимия на всички джордж фридман ама като млад
SIMO на 09.07.2018 в 17:55
През 30-те години и СССР и Германия строят машиностроителни заводи/над 130 в СССР-по спомени/ с помоща на КОЙ.....И изведнъж Германия напада Полша на 01.09.1939г. и Франция и Великобритания и обявяват война. На 18.09.1939г. тов. Сталин окупира половин Полша и прави съвместен парад с германците във Варшава....Нито Франция, нито Великобритания му обявяват война-защо ли? Нали гарантират суверенитета на Полша....Същата година започва и Финландската война/пардон освобождението на Финландия...../. В резултат на това СССР е изключен от ОН/голям праз..../. Та явно "нещицата" са многопластови и различни спрямо различните държавици....До колкото си спомням "победена" Турция не подписва "Ньойски договор", а с помоща на др. Фрунзе 150 000щика и френски картечници от Сирия натиква гърците в Дарданелите и за Турция няма сериозни репарации, като за България -Защо ли?
Наблюдение на 12.07.2018 в 11:41
Цитат от текста: "Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики." Удивително точно предсказание на Хитлер. Те предадоха себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики и бяха убити.
JJJ на 23.07.2018 в 15:43
Българските управляващи винаги са били на позиции светлинни години от интересите на народа. Христо Смирненски много добре е отразил проблема в "Приказка за стълбата", а Алеко Константинов превъплъщението на българина от обикновен селяндур в човек, от когото зависят в "Пази Боже сляпо да прогледа". Тримата регенти щели да овладеят (стабилизират) положението в България, ама друг път. Онези, които са разнасяли партизански глави, убили 7-те ястребинчета и великия Александър Стамболийски, няма как да стабилизират каквото и да било. Те дори не са знаели, колко много ги мрази народът! Ако са го знаели, се щели да си плюят на петитит и да бягат, където им видят очите. Българските управници в периода след тях, по времето на комунизма, изобщо не бяха по- добри: периодът на лагерите, на малката правда, на привилигированите, на кортежите с мерцедесите, на времето, когато се правехме че работим, а те че ни плащат....Да си сменяме чипа, че не остана време. Затрихме се като народ!
хамалин на 02.08.2018 в 18:52
бил е няколко пъти изрично предупреден какво чака bg aко се обвържи съ итлер:(че ште яде як пердах и ште докаръ кумунистити нъ власт):което си е шугъво си е тъковъ докрай:инъчи bg селенете подмокрят и неспират дъ го виличаятъ :(бииииил убит отъ итлер отъ сталин:айде съкън съ простотиити)

Напиши коментар