Не прилича на Комисар по човешките права на Съвета на Европа да нарушава правата на българските граждани на свободен избор на образователни програми за техните деца в училище. Всяка майка и баща в България имат право, признато в международните договори, да оградят своите деца от менталните проблеми на субектите на правата по Истанбулската конвенция, изчерпващо изброени в чл.53 на Обяснителния доклад към нея. В тази посока на мислене, вярвам, че можете да отделите 5 минути, за да се запознаете със становището на проф.д-р Макхю, (Dr.McHugh), дългогодишния Главен психиатър на Болницата "Джон Хопкинс, Балтимор, САЩ, за това, че транс-джендаризмът представлява ментално разстройство.

 

Адв. Владимир Шейтанов

 

Непотърсен отговор на едно любезно писмо от Съвета на Европа

 

Из писмото на Нилс Мужниекс (Nils Muiznieks), Комисар по правата на човека на Съвета на Европа до Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева от 19.01.2018г.:


"Приветствам решението на българския Министерски съвет от началото на тази година да предложи на Народното събрание законопроект за нейната ратификация (бел.а. -Истанбулската конвенция).

 

Ето защо, аз съм изключително разтревожен от редица недоразумения, които са били изнесени в публичния дебат около Конвенцията в България. Някои дори са предлагали Парламентът да не ратифицира Конвенцията. По този повод, бих желал да опровергая някои от митовете около Конвенцията и да допринеса за публичния дебат като разкрия плюсовете от скорошно ратифициране на този основополагащ международен инструмент по правата на човека........"

 

Ето и моя непотърсен български отговор на любезното писмо:

 

ДРАГИ ГОСПОДИН КОМИСАР ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА,

Като юрист-международник се занимавам професионално със защита правата на българските граждани от десетки години. По приумица на съдбата –повечето от тях бяха жени. По продължителност, моята дейност в тази област надхвърля вашата почти с десетилетие. Световната мрежа ИНТЕРНЕТ съдържа необходимите доказателства. От такава професионална перспектива, за мен не представлява особен проблем да изразя становище по недопустимото ви поведение към моята страна.

 

Като правно основание, ще си позволя да се позова и на чл.1 от Всеобщата декларация на правата на човека:

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и са длъжни да се отнасят помежду си в дух на братство“.

 

Господин НИЛС МУЖНИЕКС(Nils Muiznieks),

Вашият натиск за ратифициране на Истанбулската конвенция е класически опит за въздействие върху законодателния орган на България от позицията на Комисар по човешките права на Съвета на Европа. Императивна норма в правото на България и Латвия, а така и в правото на международните договори е, че "договорна норма, приета под натиск, насилие или опит за насилие е нищожна". Не очаквам да Ви съобщавам нещо ново. Това се изучава във всички правни факултети по света, в т.ч. и в американските университети – Калифорнийския университет и Принстънския университет, от където са вашите образователни степени.

 

Не прилича на Комисар по човешките права на Съвета на Европа и доктор по политически науки да нарушава правата на българските граждани на свободен избор на образователни програми за техните деца в училище. Това е нарушение на чл.14,т.3 от Хартата за основните права на гражданите в Европейския съюз, което е първично право на ЕС.

 

Дали да защищават своите деца от психическите проблеми на транс-джендърите от квартал "КАСТРО" в Сан-Франциско, Булонския лес в Париж и квартал "СОХО" в Лондон - е фундаментално право на българските родители. Всяка майка и баща в България имат право, признато в международните договори, да оградят своите деца от менталните проблеми на субектите на правата по Истанбулската конвенция, изчерпващо изброени в чл.53 на Обяснителния доклад към нея.

 

В тази посока на мислене, вярвам, че можете да отделите 5 минути, за да се запознаете със становището на проф.д-р Макхю, (Dr.McHugh), дългогодишния Главен психиатър на Болницата "Джон Хопкинс, Балтимор, САЩ, за това, че транс-джендаризмът представлява ментално разстройство. Подобни становища се подкрепят от водещи психиатри в Световна здравна организация, както и от Канада, Швейцария, Австралия, Великобритания и др. Тези световно известни експерти добре познават с класификацията на транс-джендъризма в Международния кодекс на заболяванията на Световната здравна организация ICD-10.

 

Ако все пак в бъдеще считате за уместно да оказвате натиск върху нечий парламент да променя своето законодателство чрез инкорпориране на международни норми, предлагам да използвате за целта Конгреса на САЩ или Парламента на Латвия...

 

Като хетеро-сексуален мъж, роден и възпитан през втората година на ХХ в. в Европа, в най-старата европейска държава, запазила елементите на държавност повече от 1300 години, споделям всяка идея за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Дори една жена да бъде жертва на подобно насилие, заслужава си да обединим усилия в нейна защита. Доказал съм своята позиция емпирически и недвусмислено. Защищавал съм жени както в своята страна, така и в чужбина от форми на насилие, които не са кодифицирани в Истанбулската конвенция. За референция, може да използвате международните неправителствени организации „Human Rights Watch“и„UN Watch“, в Лондон и Женева. Вашият предшественик на този пост Thomas Hammarberg, също може да Ви предостави полезна информация.

 

Идеята за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е великолепна, истинско постижение на международната общност. Но нейната реализация не е намерила подходяща реализация в Истанбулската конвенция. Този правен инструмент не ми помогна в моята работа по защита на жени от насилие нито в Швеция, нито в Турция, нито в Малта, нито пред ЕСПЧ в Страсбург.

 

От позицията на десетилетния си професионален опит, мога без притеснение да заявя, че това е един от най-слабите международни инструменти в областта на правата на човека. Тя изобилства с неяснота и двусмисленост, десетки терминологични проблеми, липса на дефиниции за голяма част от ключови понятия, липса на кодифициране на новите състави на престъпления. Тя не отговаря на стандартите за качествено изработен международноправен инструмент по правата на човека, каквито са Международния пакт за гражданските и политическите права, Международния пакт за социалните икономическите и културните права, Международната декларация по правата на човека на ООН. Конвенцията сякаш е писана от международни експерти без достатъчна правна подготовка. Тя предизвиква основателна съпротива поради двойствения си предмет и цели, които се разминават с обхвата.

 

Заявленията, че тази Конвенция представлявала пълна кодификация на правната материя в тази област, са не повече от незащитими претенции. Освен това, тази Конвенция влиза в колизия със съществуващи инструменти за защита правата на човека. В отделни свои разпоредби, тя директно противоречи на Европейската харта за правата на гражданите.

 

И не на последно място, тя нарушава правния суверенитет на страните, като ги задължава да променят своите конституции, при това „без забавяне“. Не знам дали във Ваше лице не говоря на един от авторите на текста на Конвенцията, но comitas gentium не препятства изразяването на становища в областта на международните отношения.

 

Без всякакво съмнение, закрилата на жените от насилие и домашно насилие е легитимна цел на международната общност, но тя заслужава качествена правна регулация. Истанбулската конвенция не предоставя такава.

 

Като специалист по международно право, с 37-годишен опит в областта на защита правата на човека, си позволявам да Ви помоля най-учтиво да положите усилия да опазвате интегритета на Вашата висока международна позиция и занапред да не нарушавате принципа на ненамеса във вътрешните работи на държавите и да не ги призовавате индиректно да променят своите конституции (справка – чл.4, т.2 от Конвенцията).  Докторската Ви степен от Калифорнийския университет е сигурна гаранция, че сте наясно, че в Международното публично право, България и Съвета на Европа са равнопоставени субекти.

 

И в заключение, за Ваше сведение - според последното проучване на общественото мнение в България по въпроса за евентуалното присъединяване към Истанбулската конвенция, имам основание да считам, че моето мнение се споделя от 86% от българското общество,като се отчита възможността от статистическа грешка: плюс/минус 2%. Такава е позицията на Президента на България.


София, 10.02.2018г.

ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ, дипломат от кариерата на Българската дипломатическа служба, специализирал в Харвардския институт по международно развитие, Вашингтонския институт по международно право, Световната търговска организация - Женева, работил с УНКТАД, ИКАО, Комитета за космоса на ООН, единствения чуждестранен адвокат пред Народния съд на полк.Муамар Кадафи, допуснат до защита на 5-те български медицински сестри в Либия по Спин-процеса в Либия през 2000г.-2002г.

 

Източник: pogled.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

31 коментар/a

Защитата на децата и жените, на 11.02.2018 в 02:49
а и на 'транс-джендърните' хора, е пропагандно прикритие за много важни процеси, които се случват в момента в света, а това е революционна (и необратима) трансформация на човешката природа, организирана от шепа социопати - глобалисти, които са завладяли света и изпълняват безумен проект за population control наречен AGENDA 2030, според който населението на света трябва да бъде сведено то 500 милиона души, чрез роботизация и автоматизация и широко използуване на изкуствен интелект, да бъде управлявано от едно глобално правителство, обща армия (нато), една полиция.... Няколко държави се борят с тези глобалисти-психопати... Миналата седмица световните новинарски агенции публикуваха тревожно съобщение, че според резултатите от обширно изследване в урината на 86% от младежите в цивилизованите страни са установени химикали като BPa & BPs, известни като eндокринни disruptors (или gender-bending chemicals), които не само причиняват хормонални смущения свързани с пола (джендър), но са причина и за експлозия в броя заболяванията от рак на гърдата и на тестисите в световен мащаб. Същите химикали изобилстват в бита и живота на всички ни - в пластмасовите бутилки за вода и в хранителните опаковки, в предпазния слой на консервните кутии, в синтетичните материи с които се завиваме и обличаме, в пълнежа на възглавниците и дюшеците върху които прекарваме 1/3 от денонощието, всички пластмаси в колите, невротоксини във ваксините, добавките към питейната вода ... Освен че объркват психиката на подрастващите, а може да се окаже скоро че поръчкови филми като 'Рибката Лили' в действителност ще отразяват реално (болестно) състояние на горките деца... Тези химикали влияят отрицателно и на възпроизводителната способност на човека. Бройката на жизнеспособните сперматозоиди у мъжете е намаляла с 60% в последните 25 години (има различни данни за тази бройка или периода от време, но тенденцията е такава). Момичетата са подложени също на огромна интервенция чрез хормоните в прясното мляко, ГМО храните и наличието на пестициди/хербициди във водата или други токсични химикали (като антибиотици и др.) довеждат до преждевременно полово съзряване и преждевременно настъпваща менопауза, а повишеното количество на хормони причинява ракови заболявания... Клиниките за лекуване на безплодие са претоварени... На човешкото здраве и възпроизводителни способности влияят отрицателно също и: електромагнитни вълни които излъчват всички антени и мобилни телефони, новите електромери (които масово бяха въведени със всяко домакинство преди няколко години), новите супер икономични LED осветителни крушки които вече са задължителни в много страни, уж пестят енергия, а в същност разболяват хората.... Всички тези фактори са причина за драстично дори катастрофално намаляване на броя на жизнеспособните сперматозоиди у мъжете, и до безплодие при момичетата... Сигурно се съмнявате в психическото ми състояние, а лекцията на англичанина Дейвид Айк (David Icke) по-долу може да ви се стори безумна и несвързана с темата на статията, но всичко това има пряка връзка с широката джендърна дискусия, на която нашето общество реагира толкова бурно... Много скоро ще се окаже, че да има човек дете е най-голямото щастие и богатство... https://www.youtube.com/watch?v=78ifL-L5Y2Q Пожелавам на всеки, който има възможност, да се опита да създаде поне още едно българско дете...
Джендър дебатите на 11.02.2018 в 05:27
текат по целия свят! И са дистракция, отклоняване на вниманието, начин за раздробяване на обществото, пак старото "Разделяй и владей!" за да ни поставят в изолация и ни направят послушни чрез само-цензуриране и полит-коректност... За това е целият зор за ратифициране на ИК! Честните и здравомислещи хора по света се борят с настъпващата трансджендърна диктатура... Послушайте проф. Джордан Питерсън https://www.youtube.com/watch?v=iyD2BUnQEU4 /// https://www.youtube.com/watch?v=Zd7eaH--6Wg Слава Богу поръчковите транс-джендърни произведения на изкуството и борците за социална справедливост са сравнително малко в България...
OLD на 11.02.2018 в 07:03
Поздравления за ясно изразената, професионално и без "ментално увреждане" позиция, на г-н Шейтанов. Интересно какво биха казали корифеите юристи : Цачева , Кирилов, Лазаров и прочие, та да достигнем до г-жа Захариева, относно написаните аргументи. За Magnolia liliiflora /червената магнолия / от Банкя, не смея и да мечтая
КОКО на 11.02.2018 в 09:07
OLD, не съм сигурен дали тези същества, които си изброил четат нещо повече от указанията на мутрата, които дори със сигурност не пише сам, а това правят кохортата ПР-и. Това писмо на адв. Шейтанов би трябвало да разбие всички мераци на който и да е БГ политик да подкрепи конвенцията. Впрочем, кой поред специалист и ерудит се изказва аргументирано срещу тази кретения и въпреки това нещастниците дето са обещали, че конвенцията ще мине през НС не се вразумяват. Забележи, единствения "аргумент", който тези нещастници вадят срещу противниците на конвенцията е, че си били измисляли, че в нея се говори за други полове, а никой от тях не отговори на въпроса, защо МС не подготви документ съпровождащ конвенцията, в който да е видно кои закони трябва да се променят, освен това вносителите незнайно как "забравят", че конвенцията има съпроводителен доклад, който показва идиотщините, които се целЯт с нея. Разбира се не на последно място е настървението с което мутрата и неговите лични плазмодии предлагат за скоростно приемане на ИК, което показва, че се търси измама на депутатите, които заради бързането могат да не се задълбочат в документа и да го гласуват формално. ТОВА СА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ИЗВОДИ И ВЪПРОСИ ДО КОИТО ВСЕКИ СЛЕДЯЩ ПРОЦЕСИТЕ БИ СТИГНАЛ, НО ОНЕЗИ 80% ДЕБИЛИ НЕ СА ОТ ТЯХ И ЗАТОВА СЪМ ПОТРЕСЕН, ЧЕ МУТРАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА ИМА НЯКАКВА ПОДКРЕПА В ДЪРЖАВАТА НИ.
Хм... на 11.02.2018 в 10:06
Изобщо не му е ясно изразена позицията на провалилия се в делото в Либия адвокат. Ами е пълна каша. Как родителите ще избират учебните програми на децата си? Изхожда от предпоставката за морални и високоинтелигентни родители и извратената държава срещу тях. Ами ако е обратното? Ами ако става дума за майка с осем деца от различни бащи, която се кани да продаде за булки невръстните си дъщери, а ако не стане, да ги пусне на магистралата? Ами ако това са родители обсебени от налудничавите идеи на някоя секта? Май основната теза на автора е, че нашата държава е извратена и аморална, ерго, не заслужава нашата подкрепа. И кому е изгодна подобна деструктивна теза? Отговорът е елементарен.
Джендърман-домкомисар на 11.02.2018 в 10:15
Много е дълго материалчето,но аз ще кажа че темата не е ментално разстройство,а типично физическо разстройство , явно в парламента и власта не се храни с екологични продукти. Не знам кой и какъв комисар е в т.н. ЕС или СнЕ, но явно надминаха комисарите по времето на Сталин. Някъде рисах,че преди 2-3 дни слушах предаване по т.н. национално и "обществено" радио Хоризонт където учителки в начално у-ще питаха децата 6-7 год. как се става от момиче на момче или обратно и искат ли. Не знам кой е протрамният им редакор и спонсор,но това е върха на идиотщината и умишлено.
Рамщайн на 11.02.2018 в 11:13
Абе, нормални българи, не виждате ли, че от конкуренцията на педерасите се страхуват само патриотите швестери?! На кой свят живеете?
Васик на 11.02.2018 в 12:13
Прилагам решение на Висшият дисциплинарен съд на АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ в заседание на 11.l 0.2013 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. НИНА НИКОЛОВА СЕДЕФОВА 2. ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ. .... Водим от горното съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение от 28.О3.2013 год., постановено от пьрви състав на ДС при АК-София по д.д.5/2013 г. по описа на съда, с което дисциплинарно обвинения адв,Владимир Георгиев Шейтанов е признат за невиновен по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл. 39 и 40 от 3акона за адвокатyрата и чл.19 от ЕКА и вместо него постановява друго, с което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И ОСЪЖДА адв. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ ЕГН 55хххххххх, по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл, 39 и 40 от 3А, чл. 19 от Етичния кодекс на адвоката И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13З, ал, 1, Т.а от 3А и му НАЛАГА НАКА3АНИЕ «ГЛОБА В РА3МЕР НА ДВЕ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ» и да заплати в полэа на ВАС разноски в размер на 150 /сто и петдесет / лева за тази инстанция. Водим от горното съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение от 28.О3.2013 год., постановено от пьрви състав на ДС при АК-София по д.д.5/2013 г. по описа на съда, с което дисциплинарно обвинения адв,Владимир Георгиев Шейтанов е признат за невиновен по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл. 39 и 40 от 3акона за адвокатyрата и чл.19 от ЕКА и вместо него постановява друго, с което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И ОСЪЖДА адв. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ ЕГН 55хххххххх, по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл, 39 и 40 от 3А, чл. 19 от Етичния кодекс на адвоката И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13З, ал, 1, Т.а от 3А и му НАЛАГА НАКА3АНИЕ «ГЛОБА В РА3МЕР НА ДВЕ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ» и да заплати в полэа на ВАС разноски в размер на 150 /сто и петдесет / лева за тази инстанция.Водим от горното съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение от 28.О3.2013 год., постановено от пьрви състав на ДС при АК-София по д.д.5/2013 г. по описа на съда, с което дисциплинарно обвинения адв,Владимир Георгиев Шейтанов е признат за невиновен по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл. 39 и 40 от 3акона за адвокатyрата и чл.19 от ЕКА и вместо него постановява друго, с което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И ОСЪЖДА адв. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ ЕГН 55хххххххх, по дисциплинарно обвинение за нарушение на чл, 39 и 40 от 3А, чл. 19 от Етичния кодекс на адвоката И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13З, ал, 1, Т.а от 3А и му НАЛАГА НАКА3АНИЕ «ГЛОБА В РА3МЕР НА ДВЕ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ» и да заплати в полэа на ВАС разноски в размер на 150 /сто и петдесет / лева за тази инстанция. https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=57823
До Васик на 11.02.2018 в 12:36
Та не ми стана ясно, все пак, точно защо са наказали г. Шейтанов за "голямата" сума 150 лева? Или така обвиненията за него ще хванат дикиш? И ще ме извинява справедливия съд...
@ Васик на 11.02.2018 в 12:13 на 11.02.2018 в 12:56
Само не разбирам с каква цел обнародвате някакво решение на съд? Нападка върху автора на статията ли е това? 1. Цитиране на съдебно решение е неправилно, защото съдържа защитена лична информация. 2. Това доказва, че авторът на статията е професионалист, а в професията адвокат никой не може да спечели 100% от делата си, защото "такова нещо" означава, че някои от тях трябва да са били "спечелени" по нечестен начин. Тази професия е свързана с тълкуване на законите и дебат, в споровете някога печелиш, някога губиш, а зависи и от неподкупността на съдията... 3. Поне авторът е изразил ясно позицията си по натрапваното ни бъдещо законодателство и норми, докато огромен процент от хората - и по света, и пишещите по поръчка на този сайт просто си заработват грантовете, или си пазят заплатата в НГО или подкупната ни администрация... Чест му прави на адв. Шейтанов, че е изразил това, което лаиците не можем поради липса на подготовка и умения.
петльов ден всеки ден на 11.02.2018 в 13:01
Първо нямат право да си подбират, второ г-на може да бъде ОСЪДЕН за фразата "ментални проблеми". В случая тяхната ракета е по-голяма от ракетата на байганювците. И работи.
Gender confusion на 11.02.2018 в 13:06
е още едно цунами... Все още е далече, само на хоризонта (български). Дръжте здраво децата си и ги издигнете на по-високо място! Създавайте им здрави устои и правилно виждане за света. ГОВОРЕТЕ с тях. Не допускайте това ново бедствие да ни сполети неподготвени, както ни нападна чалга-революцията преди време...
Helleborus на 11.02.2018 в 13:15
Всички по-стари закони с тежест, основават човешките свободи на разбирането за свободната воля на човека. Че правата му тръгват от правото да мисли свободно и да взема решения по съвест, през правото му да практикува убежденията си, в семейството си и навън, до това да ги разпространява свободно, включително чрез образование на децата си, но и не само. После следва неприкосновеността на собствеността ти, тялото ти и т.н. Това е доверието в човека, че той може да се грижи сам за себе си, без значение добре или зле. Както там беше казано, понеже е НАДАРЕН с разум и съвест. Не съществува такова човешко право, обаче, с което да задължиш останалите да те считат за прав, понеже това е нарушение на техните права да оценяват и мислят свободно, а точно този тип права защитават повсеместно лобистките европолитици. Правото да бъдеш възприеман по определен начин, поведението ти да бъде задължително одобрявано, решенията ти одобрявани, такова право не съществува. Би трябвало да е видно от само себе си, че не може в закон да е написано как трябва хората да възприемат поведението на всеки. Затова детайлите по тази конвенция не са важни, дори само на база на това, че тя настоява да изкоренява типове мислене, трябва вносителите й да бъдат следствени за отнемане на права, за агресия и грубо вмешателство в личното пространство на обществата. Закон за мисленето, какво потъпкване на Човека! Дори всички хора да бяха съгласни с догмите на тази конвенция, пак не биваше те да се приемат, понеже разрушават концепцията за човека, като свободно и мислещо същество, което не може да бъде водено на каишка.
@ петльов ден всеки ден на 11.02.2018 в 13:01 на 11.02.2018 в 13:31
Петльо по-горе явно счита противниците на ИК за "байганьовци" и се радва, че еврогейската ракета работи по-добре... И най-важното - прогледнал е - осъзнал, че всеки противник на ИК може да бъде осъден за фраза като "ментални проблеми"... Ето така дърпат конците на грантаджиите...
Helleborus на 11.02.2018 в 13:48
Васик си кара по старите кални методи, ако намериш достоен противник, който не можеш да пребориш очи в очи или с доводи, окаляй го. Такива хора веднага задействат търсачките, за да видят кой си и какво могат да изкарат срещу теб, това е рефлекс на хора, които знаят, че не могат да спечелят по правилата. И какво от това, питам, във всеки човек има неща, за които си струва да го подкрепиш и такива, които са грешки, едното не пречи на другото. Ако някой съд го е глобил за нещо, това променя ли истинността на писмото му? Или Васик се счита за безгрешен?

Напиши коментар