Не прилича на Комисар по човешките права на Съвета на Европа да нарушава правата на българските граждани на свободен избор на образователни програми за техните деца в училище. Всяка майка и баща в България имат право, признато в международните договори, да оградят своите деца от менталните проблеми на субектите на правата по Истанбулската конвенция, изчерпващо изброени в чл.53 на Обяснителния доклад към нея. В тази посока на мислене, вярвам, че можете да отделите 5 минути, за да се запознаете със становището на проф.д-р Макхю, (Dr.McHugh), дългогодишния Главен психиатър на Болницата "Джон Хопкинс, Балтимор, САЩ, за това, че транс-джендаризмът представлява ментално разстройство.

 

Адв. Владимир Шейтанов

 

Непотърсен отговор на едно любезно писмо от Съвета на Европа

 

Из писмото на Нилс Мужниекс (Nils Muiznieks), Комисар по правата на човека на Съвета на Европа до Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева от 19.01.2018г.:


"Приветствам решението на българския Министерски съвет от началото на тази година да предложи на Народното събрание законопроект за нейната ратификация (бел.а. -Истанбулската конвенция).

 

Ето защо, аз съм изключително разтревожен от редица недоразумения, които са били изнесени в публичния дебат около Конвенцията в България. Някои дори са предлагали Парламентът да не ратифицира Конвенцията. По този повод, бих желал да опровергая някои от митовете около Конвенцията и да допринеса за публичния дебат като разкрия плюсовете от скорошно ратифициране на този основополагащ международен инструмент по правата на човека........"

 

Ето и моя непотърсен български отговор на любезното писмо:

 

ДРАГИ ГОСПОДИН КОМИСАР ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА,

Като юрист-международник се занимавам професионално със защита правата на българските граждани от десетки години. По приумица на съдбата –повечето от тях бяха жени. По продължителност, моята дейност в тази област надхвърля вашата почти с десетилетие. Световната мрежа ИНТЕРНЕТ съдържа необходимите доказателства. От такава професионална перспектива, за мен не представлява особен проблем да изразя становище по недопустимото ви поведение към моята страна.

 

Като правно основание, ще си позволя да се позова и на чл.1 от Всеобщата декларация на правата на човека:

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и са длъжни да се отнасят помежду си в дух на братство“.

 

Господин НИЛС МУЖНИЕКС(Nils Muiznieks),

Вашият натиск за ратифициране на Истанбулската конвенция е класически опит за въздействие върху законодателния орган на България от позицията на Комисар по човешките права на Съвета на Европа. Императивна норма в правото на България и Латвия, а така и в правото на международните договори е, че "договорна норма, приета под натиск, насилие или опит за насилие е нищожна". Не очаквам да Ви съобщавам нещо ново. Това се изучава във всички правни факултети по света, в т.ч. и в американските университети – Калифорнийския университет и Принстънския университет, от където са вашите образователни степени.

 

Не прилича на Комисар по човешките права на Съвета на Европа и доктор по политически науки да нарушава правата на българските граждани на свободен избор на образователни програми за техните деца в училище. Това е нарушение на чл.14,т.3 от Хартата за основните права на гражданите в Европейския съюз, което е първично право на ЕС.

 

Дали да защищават своите деца от психическите проблеми на транс-джендърите от квартал "КАСТРО" в Сан-Франциско, Булонския лес в Париж и квартал "СОХО" в Лондон - е фундаментално право на българските родители. Всяка майка и баща в България имат право, признато в международните договори, да оградят своите деца от менталните проблеми на субектите на правата по Истанбулската конвенция, изчерпващо изброени в чл.53 на Обяснителния доклад към нея.

 

В тази посока на мислене, вярвам, че можете да отделите 5 минути, за да се запознаете със становището на проф.д-р Макхю, (Dr.McHugh), дългогодишния Главен психиатър на Болницата "Джон Хопкинс, Балтимор, САЩ, за това, че транс-джендаризмът представлява ментално разстройство. Подобни становища се подкрепят от водещи психиатри в Световна здравна организация, както и от Канада, Швейцария, Австралия, Великобритания и др. Тези световно известни експерти добре познават с класификацията на транс-джендъризма в Международния кодекс на заболяванията на Световната здравна организация ICD-10.

 

Ако все пак в бъдеще считате за уместно да оказвате натиск върху нечий парламент да променя своето законодателство чрез инкорпориране на международни норми, предлагам да използвате за целта Конгреса на САЩ или Парламента на Латвия...

 

Като хетеро-сексуален мъж, роден и възпитан през втората година на ХХ в. в Европа, в най-старата европейска държава, запазила елементите на държавност повече от 1300 години, споделям всяка идея за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Дори една жена да бъде жертва на подобно насилие, заслужава си да обединим усилия в нейна защита. Доказал съм своята позиция емпирически и недвусмислено. Защищавал съм жени както в своята страна, така и в чужбина от форми на насилие, които не са кодифицирани в Истанбулската конвенция. За референция, може да използвате международните неправителствени организации „Human Rights Watch“и„UN Watch“, в Лондон и Женева. Вашият предшественик на този пост Thomas Hammarberg, също може да Ви предостави полезна информация.

 

Идеята за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е великолепна, истинско постижение на международната общност. Но нейната реализация не е намерила подходяща реализация в Истанбулската конвенция. Този правен инструмент не ми помогна в моята работа по защита на жени от насилие нито в Швеция, нито в Турция, нито в Малта, нито пред ЕСПЧ в Страсбург.

 

От позицията на десетилетния си професионален опит, мога без притеснение да заявя, че това е един от най-слабите международни инструменти в областта на правата на човека. Тя изобилства с неяснота и двусмисленост, десетки терминологични проблеми, липса на дефиниции за голяма част от ключови понятия, липса на кодифициране на новите състави на престъпления. Тя не отговаря на стандартите за качествено изработен международноправен инструмент по правата на човека, каквито са Международния пакт за гражданските и политическите права, Международния пакт за социалните икономическите и културните права, Международната декларация по правата на човека на ООН. Конвенцията сякаш е писана от международни експерти без достатъчна правна подготовка. Тя предизвиква основателна съпротива поради двойствения си предмет и цели, които се разминават с обхвата.

 

Заявленията, че тази Конвенция представлявала пълна кодификация на правната материя в тази област, са не повече от незащитими претенции. Освен това, тази Конвенция влиза в колизия със съществуващи инструменти за защита правата на човека. В отделни свои разпоредби, тя директно противоречи на Европейската харта за правата на гражданите.

 

И не на последно място, тя нарушава правния суверенитет на страните, като ги задължава да променят своите конституции, при това „без забавяне“. Не знам дали във Ваше лице не говоря на един от авторите на текста на Конвенцията, но comitas gentium не препятства изразяването на становища в областта на международните отношения.

 

Без всякакво съмнение, закрилата на жените от насилие и домашно насилие е легитимна цел на международната общност, но тя заслужава качествена правна регулация. Истанбулската конвенция не предоставя такава.

 

Като специалист по международно право, с 37-годишен опит в областта на защита правата на човека, си позволявам да Ви помоля най-учтиво да положите усилия да опазвате интегритета на Вашата висока международна позиция и занапред да не нарушавате принципа на ненамеса във вътрешните работи на държавите и да не ги призовавате индиректно да променят своите конституции (справка – чл.4, т.2 от Конвенцията).  Докторската Ви степен от Калифорнийския университет е сигурна гаранция, че сте наясно, че в Международното публично право, България и Съвета на Европа са равнопоставени субекти.

 

И в заключение, за Ваше сведение - според последното проучване на общественото мнение в България по въпроса за евентуалното присъединяване към Истанбулската конвенция, имам основание да считам, че моето мнение се споделя от 86% от българското общество,като се отчита възможността от статистическа грешка: плюс/минус 2%. Такава е позицията на Президента на България.


София, 10.02.2018г.

ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ, дипломат от кариерата на Българската дипломатическа служба, специализирал в Харвардския институт по международно развитие, Вашингтонския институт по международно право, Световната търговска организация - Женева, работил с УНКТАД, ИКАО, Комитета за космоса на ООН, единствения чуждестранен адвокат пред Народния съд на полк.Муамар Кадафи, допуснат до защита на 5-те български медицински сестри в Либия по Спин-процеса в Либия през 2000г.-2002г.

 

Източник: pogled.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

31 коментар/a

OLD на 11.02.2018 в 15:10
RE : Helleborus на 11.02.2018 в 13:48 На това са учени, по Комисарски или по " капиталистически" ? По избор .Съмняващият се" като оня смърф " Сърдиткото " и "подводничаря" със сляванско име, са си ясни. Те са си на надник, не им обръщайте внимание. А темата , защо се случи това със сестрите и лекарят е по-дълбока и тя си има отношение пак към рабатодателите им. Както и Антонов беше набеден с атентата срещу полския папа. На "нашите Херои", не само под това обръщение на : хетеросексуален, мъж, християнин, при това със знания в междунаридното право /това име работата/, заработват ония 30 монети, заради оная- тая целувка. А резултатът какъв беше , свободни с помощ от Франция, а нашите вземания занулени от едни " юпита", които и до днес са не наказани за това, в съотношение по памет 1 : 5 /в наш ущърб/ и с посредничество на интересни банкстери. Както не трябва да се забравя Ньой, така не трябва да се забравят и кражбите и източването на страната ни от боядисаните от червено в синьо демократи с разбични престъпни другъде по света хватки. Та същите са и сега. Но ИХ / синът Божии за християните /, добре е казал на тълпата , това което е казал, когато са замеряли с камъни " блудницата " според тях. - : )) Но това е друга бира . Не е " Октомврийска бира " от книгата на Саймък- " Резерватът на таласъмите"омагьосана от зли тролове. -: ))
Нашите политици, че не са българи, е ясно, но че не са и хора , …. на 11.02.2018 в 15:41
Не ми се мисли за детето играло в "Лили рибката", момче момиче, какви психични проблеми ще има, ако родителите не вземат адекватни мерки. ______________ Съзнанието на децата наистина не разбира от шеги. Всъщност, всеки мозък не разбира от шеги, но възрастният човек има изградени филтри, а детето? ___________ Кое е лошо, кое е добро, кое е правилно или не, идва с времето, с възпитание, а едно детенце малко, то учи света месец по месец, и атаката срещу съзнанието му относно пола е престъпление от най-висша безкрупулна пошла каста! Не на конвенцията, мръсно гербери! Заемете се със развалянето на договора за златото, а не ни кредете децата! Магнолии мръсни!
@ Нашите политици, че не са българи, е ясно, но че не са и хора , …. на 11.02.2018 в 15:41 на 11.02.2018 в 15:59
Не се притеснявайте за Боян, детето актьор от филма „Лили рибката“, защото това е синът на режисьора Ясен Григоров.... (справка: Втората снимка в отвореното писмо-отговор на автора на филма с надпис...) Баща му, който е написал сценария заради точно това дете и кака му, сигурно знае какво прави, и защо... Детето си преживява звездни моменти за сега, а може да видим и бъдещите му изяви, ако е рекъл Бог... и дядо Джордж Сорос.
Муйо на 11.02.2018 в 16:10
Господин Шейтанов, няма да разубедите гражданина на САЩ и Латвия. Още на 21.02.2017 г. същият официално препоръчва на страните, които не разрешават еднополови бракове, спешно да приемат съответното законодателство - https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/access-to-registered-same-sex-partnerships-it-s-a-question-of-equality
Васик на 11.02.2018 в 16:30
Въпросите ми са съвсем прости: Кои бяха моралните основания на адвокат Шейтанов да защитава акушерката Емилия Ковачева, която преби новородено в болница Софиямед? Ако тези основания не са били морални, възможно ли е и неговата позиция срещу Истанбулската конвенция по същия начин да не е основана на морални, а на други, например комерсиални позиции? Възможно ли е човек с такава бляскава международна кариера като адвокат Шейтанов да напише два пъти грешно (грешно транслитерирано) на български името на чужденеца, което същевременно цитира правилно на латиница?
Васик на 11.02.2018 в 16:39
По цитирания случай Шейтанов не е глобен за неправилно паркиране, а е признат за виновен и осъден, защото е нарушил Етичния кодекс на адвоката. Това не е мое мнение. https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=57823
@ Васик на 11.02.2018 в 17:14
Адвокатът е защитник, който борави професионално със Закона, защото го е изучил и разбрал в най-големи детайли. Всеки обвиняем в съда е невинен до доказване на противното и всеки има право на защитник... Така че в съдебния спор трябва да се стигне до истината. Ако всеки адвокат си избираше очевидно невиновни клиенти, половината от обвинените нямаше да имат адвокати... И как ще се стигне до истината, ако няма спор, а само обвинение, ако обвиняемия не е в състояние да се защитава сам? И мисля, че Helleborus ви направи справедлива забележка...
Буран на 11.02.2018 в 17:40
До Васик... Какво трябва да означава това? Нападки? Чл.39. В дисциплинарно производство образувано срещу него, съдебният служител има право на пълно, обективно и всестранно разследване. Чл.40. Съдебният служител не може да бъде санкциониран поради факта, че е докладвал за случай на нарушение на професионалната етика, освен ако подобен акт не се окаже злонамерен или неоснователен. Чл.19. Съдебният служител е длъжен да зачита независимостта и безпристрастността на магистратите.
прокурор на 11.02.2018 в 17:59
Значи, първото, ад хок, когато коментираме статия, пледоария или изказано мнение на АДВОКАТ трябва да бъде следното - да отчетем факта, че морал и принципи в тях не трябва да търсим. Смисълът и предназначението на адвокатите е, когато сме извършили престъпление, да ни отърват от наказание или ако не са толкова умели, поне да го намалят до поносимо ниво. Срещу което да ни приберат парите.
за __ @ на 11.02.2018 в 18:24
Не ми се влизаше в подробности за детето, то прилича на баща си външно, така че е ясно чие дете е. Но, гарантирано, ще има проблеми, ако още днес не започнат работа в посока утвърждаване на истинската му мъжка природа. Бащата е пълен шматок да подложи детето си на това! Все едно в Швеция е отгледан!
Васик на 11.02.2018 в 18:53
Тоест Шейтанов не е имал морални основания да поеме защитата на Емилия Ковачева и няма морални основания да напише горното становище. Тогава какви са основанията му? Професионални? Той не е нает от българската държава да коментира Истанбулската конвенция. Българската държава отдавна си каза мнението за неговите способности. Той нарича горното писмо, ама не се разбира къде го е пратил. Май е само за вътрешна консумация.
Правилно, децата не трябва да бъдат замесвани на 11.02.2018 в 19:09
но все пак е интересно как това 9 годишно (сега) дете е вдъхновило таткото да напише сценария преди 8 години... когато едва ли е можело да върви на две крачета, камо ли да предизвиква върхушки с погледче, и... вдъхновени - родителите се заемат да му помогнат c модното (сега) gender-fluidity... по такъв изящен начин. Че и добри хора се намират да ударят едно рамо за финансирането, а и любими известни актриси, свободни от ангажименти - дал Бог... Малко невероятна поредица от успехи. Все пак да пожелаем успех на филма; дано повлияе положително на "байганювците" които едва ли ще разберат възвишените му идеи...
Васик на 11.02.2018 в 21:17
Горното писмо показва пълно неуважение към българските закони и институции, защото Шейтанов изразява желание да участва в диалога между Съвета на Европа и българския парламент като трета страна. По силата на какво си присвоява това право ? Очевидно е също, че писмото на Шейтанов има за цел да повлияе по-скоро решението на българския парламент, отколкото политиката на Съвета на Европа. Странни популистки похвати за един адвокат. Шейтанов можеше да изпрати важните си наблюдения за Джон Хопкинс на самата Караянчева, ако искаше да я убеди в правотата си. Но той е предпочел да се изяви пред масовата публика, понеже сигурно смята общуването с Караянчева за несъществено. Надявам се, че утре той няма да реши еднолично да представя България на Евровизия, като пренебрегне установения регламент.
Новото Световно Пробуждане започна на 11.02.2018 в 22:16
Васик, ако мислите, че българските институции под 'шапката' на брюкселската администрация и Съвета на Европа се грижат за добруването на българския народ, много се лъжете. Само се огледайте наоколо... Глобалистите чрез големите над-национални корпорации заграбиха всички оръдия на труда у нас (и производствени единици) и природните ни ресурси и ТЕ ни управляват чрез специално са избрани марионетки (с нашите формални 'гласове' в привидно демократични избори). Обикновените хора по целият свят се пробуждат. Послушайте 1-ва серия от 'The Great Awakening Has Begun', на https://www.youtube.com/watch?v=8S4H3uh99J0 и си помислете в интерес на кого пишете вашите коментари срещу човек, който се е осмелил да изкаже професионалното си мнение по едно законодателство, което скоро ще ни принудят да приемем и то по тема, която вълнува всички ни - бъдещето на децата.
Българският геноцид на 21 век на 12.02.2018 в 10:15
Благодаря glasove.com и на Адв. Шейтанов за публикуването на всички материали свързани с джендър и за тази дискусия, от която имаме нужда. Имаме рядък шанс да се обединим срещу тъмните сили на глобалистите, които унищожават човечеството... Не само ние сме застрашени, всички останали народи са, но ние си отиваме най-бързо! Който има възможност - да чуе следните материали: https://www.youtube.com/watch?v=JeJkYovY0AM /// и /// https://www.youtube.com/watch?v=JojdEH0nzos /// https://www.youtube.com/watch?v=LW-J9YruosA . Трябва да се събудим от дълбоката дрямка и да направим нещо за децата ни и за техните деца - да се противопоставим на тиранията, която ни налагат под формата на псевдо-загриженост за най-уязвимите в обществото, и план-програми новата технологна революция като Agenda 21, Agenda 2030, така наречената Internet of Things, т.н. smart-домове и градове... Не трябва да допуснем да ни насаждат морални норми и закони!! точно хората, които са напълно лишени от такъв, доказани потомствени педофили и извратеняци!!! Ограничавайте употребата на мобилни телефони, Wi-Fi и всички други "улеснения" в бита ни, с които все повече свикваме, но които са доказано вредни за физическото ни и психическо здраве... Най-важното - опитайте се да си създадете поне още по едно българско дете...

Напиши коментар