Ректорът на Техническия университет във Варна Росен Василев официално е уличен в плагиатство на дисертационния си труд, с който е защитил придобиването на научната степен "доктор на науките", както и на част от монографиите и статиите, представени за да заеме длъжността "професор" във висшето училище. Решението, че Василев е представил като свои чужди трудове, е взето от новосъздадената Комисия по академична етика. Заради нарушенията Василев би трябвало да загуби ректорското си място, трудовия си договор като професор и научната си степен. По закон в тази случай министърът на образованието Красимир Вълчев трябва да назначи служебен ректор на Техническия университет във Варна.
Ректор си отива заради плагиатство

Ръководителят на Техническия университет във Варна Росен Василев станал професор с преписване. Снимка: varnautre.bg

 

 

Министерството на образованието още миналата година установи, че Василев е плагиатствал в дисертацията си, с която защити научната степен "доктор на науките". Проверка на образователното министерство откри "брутално сходство" между сравняваните научни разработки. Преписани са 6 от 7-те глави в дисертацията на ректора. Сходството е между 90% и 100%.

 

Към онзи момент обаче образователното министерство нямаше законови механизми да се намеси, тъй като можеше да спре процедурата заради пропуски в нея, но е и заради плагиатство. В средата на тази година обаче законът беше променен и даде възможност на министъра на образованието да отстрани ректор, който е уличен в преписване от Комисията по академична етика. Самата комисия пък реално работи от 14 септември и това е първото ѝ решение. То е взето с гласовете на четирима от петимата членове. Един е бил против, но не се посочва кой как е гласувал.

 

Комисията е решила, че при "написването и защитата на дисертационния си труд за присъждане на научната степен "доктор на науките" и в представените от него научни трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност "професор" (Василев) е представил като собствени трудове на свои колеги от Техническия университет - Варна и от чужди автори без съответното позоваване и цитиране". Това според комисията е плагиатство и нарушение на Закона за развитие на академичния състав.

 

Изводите

 

Проверката за плагиатство от страна на Василев е направена по сигнал от негови колеги. За целта дисертацията му за придобиване на степента "доктор на науките" и трудовете му за назначаване като професор са прегледани от по трима арбитри.

 

Хората, прегледали дисертацията, с която Василев става "доктор на науките" през 2017 г., установяват, че голяма част от дисертацията на ректора е преписана. Цитират се авторите, от които дословно са взети части от научния труд на Василев. Според един от арбитрите цялата дисертация е плагиатство, а според други все пак има някои части като увода, които са труд на Василев.

 

Освен това един от арбитрите твърди, че са преписани "не само текстове и фигури, но граматическите и правописните грешки са еднакви".

 

За конкурса за професор, който Василев печели през 2016 г., е представил три теоретични разработки и пет статии. Според арбитрите пет от общо осемте труда са преписани от колеги на ректора в университета и от чужди автори. Някои от трудовете са изплагиатствани дословно.

 

От доклада става ясно, че Росен Василев е оспорил изводите на арбитрите, посочил е, че те не са компетентни и не отговарят на изискванията да участват в проверката по казуса. Освен това се казва, че прокуратурата не е открила нарушения на закона по подадения преди това сигнал за плагиатство срещу него. Тези доводи обаче са отхвърлени от комисията.

 

Василев може да обжалва заповедите за назначаването на служебен ректор, за отнемане на професорското място и научната си степен. това обаче по закон не спира изпълнението им.

 

Така мандатът му като ректор би трябвало да приключи предсрочно. Росен Василев ръководи Техническия университет във Варна от 2015 г., а мандатът му изтичаше догодина.

 

Комисията

 

Комисията по академична етика работи от 14 септември. В състава ѝ влизат петима души, избрани от министъра на образованието. По закон те трябва да са представители на четирите научни области и задължително да има един юрист.

 

Председател на комисията е проф. Венцислав Динчев от Националния археологически институт с музей при БАН. Един от членовете е служебният министър на образованието проф. Николай Денков, който е професор по физикохимия, доктор на науките в СУ "Св. Климент Охридски". В състава влиза още Дончо Хрусанов - професор по административно право и административен процес в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Член на комисията е и проф. Радослав Радев - началник на Клиника по гръдна хирургия в университетската болница "Св. Марина" – Варна. Петият член е проф. Веска Георгиева от Техническия университет в София.

 

До момента в министерството са постъпили четири сигнала за нарушения, свързани с плагиатство и с нарушения на процедури за присъждане на научни степени и звания. Решение има само по казуса с ректора на Техническия университет във Варна. Все още се разглежда сигнал за плагиатство във Военния университет във Велико Търново. Комисията се занимава и с евентуални нарушения при обявяването на процедура по закона за академичния състав. Четвъртият постъпил в министерството сигнал - отново за процедурни нарушения, не се разглежда от комисията, тъй като става въпрос за решение, взето преди влизането в сила на последните изменения на закона.

 

Източник: mediapool.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

observer на 09.11.2018 в 11:05
С изобретяването на персоналния компютър, интернет и простите команди copy, paste научната дейност рязко се облекчи.
Българският геноцид на 21 век на 09.11.2018 в 12:26
Ето такива информации доубиват останалото след масираната атака отвън...
Войнстващата посредственост ни убива на 09.11.2018 в 12:52
в политиката, в науката, в бизнеса - навсякъде се настаняват най-големите нахалници и безпардонно и безпощадно разбиват самочувствието ни. Кой ще иска да изпрати детето си в българско учебно заведение? Изпращат ги в чужбина И заради такива като този ректор, защото сляпо се надяват че ТАМ (където те лично не са били) някой по-читав от домашните ни познати нахалници ще го научи по-добре.....а ТАМ заедно с науката, децата попиват и чужда идеология и им е много трудно да избегнат всички 'клопки' (още познати като 'възможности за лична изява, които човек просто не може да пропусне') и които дебнат нашия безценен човешки ресурс... Специални социални програми имат другите държави за да задържат най-добрите ни деца след като завършат... а после идват смесените бракове, битови предизвикателства, нови трудности и нови 'възможности за лична изява' ...
БАНски старец на 10.11.2018 в 07:36
Не информациите доубиват, а мошениците в науката. Поздравления за колегата Венци Динчев и останалите членовете на комисията. Изхвърлете всички плагиати, за да има чистота в науката. А на observer искам да кажа, че освен богатите възможности за copy/paste има и достатъчно програмни инстументи за хващането на преписвачите.

Напиши коментар