Вчера, на 6 юни 2017 г., българските граждани масово превключиха телевизорите си на БНТ. За да чуят нещичко от обещаната им прозрачност по казуса КТБ от всички политици и двама президенти. Сигурно вдигнаха рейтинга на БНТ до нов връх, но не заради професионализма на журналистите от обществената медия. По-скоро отбелязаха 3-тата годишнина от погрома над банката и над животите и съдбите на над 250 000 души. Може и да са с десетина повече – тези, които заграбиха активите на КТБ.

 

Учудващо е каква роля в живота на българите започнаха да играят референдумите и стенограмите.

 

В случая този на БНТ – „Референдум”, предаване с водещ Добрина Чешмеджиева и тема трябва ли да се разсекретят стенограмите от срещите на политици, банкери, магистрати при президента Плевнелиев на 29.06. и 14.07.2014 г., на които са обсъждани „стратегии” за справяне с банковата криза от 2014 г. или как да ограбим за пореден път българските граждани и да направим няколко олигарси или ако искате – кредитополучатели, приказно богати...

 

В общата говорилня имаше само няколко смислени изказвания и въпроси – защо темата за състоянието на български банки е била обсъждана в президентството в кръг от лица, които не са част от ръководния екип на „независимия регулатор” БНБ, защо главният прокурор е присъствал на една от срещите, защо въпросните стенограми все още не са публикувани независимо от широкия обществен интерес...

 

46 запитвания по ЗДОИ, без да се броят двете на нашата организация и искането ни за разсекретяване и без да се отчита питането на Я. Дачков и  „Гласове” за съдържанието на стенограмите и от двете дати.

 

Защо въобще се задава и обсъжда този въпрос, за нас, наивниците, остава загадка най-вече поради това, че ние вярвахме, че съдебните решения в България са задължителни за изпълнение.

 

Каква наивност, нали? От ноември 2016 г. има и окончателно решение на ВАС със срок на изпълнение 30 дни, задължаващо синдиците да възложат изработването на одит на КТБ за 2014 г. Което нито е изпълнено, нито синдиците на КТБ възнамеряват да го изпълнят. Е, ако беше друга страна, същите тези синдици можеше вече и да са осъдени по наказателно производство и да работят от затвора.

 

Що се отнася до цитираното предаване на БНТ и много други, да уточним – за последните 3 години нито едно предаване, коментарно студио или програма не е допуснало представители на нашата гражданска организация на вложителите в КТБ /надгарантирани и гарантирани/ до участие и изразяване на становище по казуса КТБ или банковия сектор в страната. Човек може да си помисли, че много искаме, като че ли ние им плащаме заплатите... Да беше само БНТ, но от  нея като обществена медия очаквахме повече, а за  продължаващия режим на дискриминация срещу огромна обществена група ще сезираме СЕМ. Мисля, че наистина е крайно време, защото само преди няколко дни на обсъждането на препоръките за България във връзка с Годишния доклад на ЕК за дисбалансите в банковата и финансовата сфера лично зададох въпроса на Д. Чешмеджиева има ли цензура по отношение на НПО „Ние, Гражданите” и членовете на управителния й съвет, за да не бъдат допускани в ефир и становището им да бъде игнорирано.

 

Сега относно стенограмите.

 

По казуса КТБ има много стенограми, част от тях с различен гриф за класифицирана информация /по този повод зададохме и на президента въпрос дали всички присъстващи на съвещанията лица са имали допуск до класифицирана информация/. Ето и основни моменти от тях:

1. Стенограма от заседание на Временната комисия по бюджет и финанси /Протокол № 1/ от 29.10.2014 г. , от която става ясно, че КТБ е пирамида , особен случай, криминален случай... Липсва обяснение и аналог на пирамида, изплатила 907 млн. лв. /10 % от активите си/ между 13 и 20.06.2014 г.

 

2. Стенограма от заседание на Комисията на НС по бюджет и финанси и 31.10.2014 и експресна стенограма, от които става ясно, че държавна помощ е предоставена само на ПИБ, която, в сравнение с КТБ, имала бързоликвидни активи като гаранция. И като последствие – в нарушение на ЗБНБ и Наредба № 6 на БНБ държавната помощ на ПИБ е предоставена срещу обезпечение от кредитен портфейл в размер на 1,336 млрд. лв. , което е абсолютно забранено съгласно горните документи. А КТБ можеше да предложи дела си във „Виваком” /само 500 млн. евро/. За други да не говорим... Нито пък за спазването на закони и съдебни решения.

 

3. Стенограма на Комисията по бюджет и финанси от 23.07.2015 г. за изслушване на новите /стари подуправители на БНБ, от която става ясно, че представители на БНБ са предложили за обсъждане банковата ваканция и че 17 /седемнадесет/ банки през юни 2014 г. са били в затруднено положение...

 

4. Стенограма на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика от 12.03.2015 г., от която става категорично ясно, че комисията констатира за един от „одиторите” компрометирана независимост... И какво от това? Някой да е опровергал наличието на депозит и последваща цесия на Силвия Пенева от „Делойт България” ЕООД или факта, че Нели Кордовска в неработно време е изтеглила депозита си в брой от КТБ...

 

5. Стенограма на същата комисия от 12.03.2015 г. , в която казусът КТБ се дискутира с имена, зависимости, бенефициенти на активи. Разбираемо е, че тя е с гриф „Поверително”.

 

Нека да отговорим на въпроса защо стенограмите от заседанията при президента Плевнелиев трябва да се разсекретят и оповестят: защото ние, вложителите, трябва да знаем кой и кои институции са виновни за първичното и вторичното ни ограбване и кого да съдим по ЗОДОВ. Това ще индикира и виновника /партия, политици.../, налагащи на институции и медии да ни игнорират, да прилагат спрямо нас дискриминационни практики в съдилищата, медиите, политическите дебати на Народното събрание.

 

В посоченото предаване на БНТ стана ясно, че КТБ не била системна банка и нямало икономически последствия от фалита на КТБ. Щом го казват такива ведущи специалисти като проф. В. Димитров... Който през 2014 г.,  като член на Комисията по финансова стабилност на работодателските организации и синдикатите, категорично твърдеше, че КТБ е ликвидирана умишлено и следва да се оздрави. Това имаше предвид проф. Хр. Вучева. Вероятно възнагражденията във Фонда за гарантиране на влоговете в банки са доста атрактивни, нали и самата Н. Кордовска се храни оттам...

 

По отношение на икономическите последствия сами си направете изводите:

 

                - от три години външните инвестиции намаляват драстично и са почти символични;

 

                - не се наблюдава особен ръст на вътрешните инвестиции;

 

                - над 5 млрд. евро годишно , които са спестявания на граждани и фирми, а не са от контрабанда и обществени поръчки, бягат от страната;

 

                - над 30 % от средната класа в България бе унищожена като резултат от този фалит;

 

                - не се наблюдава адекватен ръст на потреблението поради чувството за финансова несигурност в бъдеще, от което допълнително страдат инвестициите и БВП регистрира ръст, който би могъл да бъде два пъти по-висок от настоящия;

 

                - казусът КТБ, в съчетание с арогантното ограбване на активите й от избрани лица пред очите на цяла България и с пълната подкрепа на прокуратурата , подхрани допълнително корупционните практики и изведе България на предни места по корумпираност.

 

Поради това, че част от тези последствия засега са неквантифицируеми, преки финансови загуби за държавата все още няма, но при приключване на делата, които се водят и от нас, и от акционери на банката,  в частност извън България /в Страсбург и Вашингтон – Омански фонд/ , това неминуемо ще се случи.

 

Между 2,5 и 2,7 млрд. лв. са изгубените депозити на над 7800 фирми и лица. Категорично ясно е, че лицензът на КТБ бе отнет в драстично нарушение на редица европейски /задължителни/ директиви, че обявяването на прихващанията по цесии за нищожни в нарушение на европейски директиви ще доведе до нищожност на съдебни решения, обявяващи ги за нищожни, и т.н.

 

Която и хипотеза да приемете:

  • че акционерите са ограбили банката, т.е. вложителите, или
  • че банката е била умишлено ликвидирана по политически причини с активното участие на съдебната власт и прокуратурата в полза на определени бенефициенти, за обогатяването на които е била необходима обезценка на 92 % /4,222 млрд. лв./ на най-апетитните активи на КТБ, изчислявани на 4,5 млрд.лв., за което говори искането на В. Горанов, ГЕРБ и ДПС за незабавно емитиране на дълг от 4,5 млрд. лв. според думите на Р. Гечев на срещата при Плевнелиев от 29.06.2014 г.,

се стига до няколко преки виновници, водещ сред които е БНБ. Именно тогавашният управител и подуправители на БНБ или са проспали всички процеси в КТБ и публикуваните от тях месечни и годишни прегледи на състоянието на КТБ са подвели вложителите, или са съучаствали в политико-мафиотския погром над КТБ и ограбване в огромни размери.

 

Събитията като че ли накланят везните към втората хипотеза, особено като се има предвид, че ликвидирането на КТБ е било предмет на обсъжданията в БНБ и при президента преди още да станат ясни резултатите от 10-дневната проверка на състоянието на КТБ, а назначените от тях квестори с доказана липса на квалификация да заемат такава длъжност са били удобната маша на БНБ за влошаване на показателите на банката през нечувано дългия срок на специален надзор, през което време не са били предприети никакви оздравителни мерки. Което също е в нарушение на европейското законодателство за оздравяване или ликвидация на кредитни институции.

  

Те и ще бъдат основният ответник по нашите дела.

Така че нищо още не е приключило.

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

Муйо на 07.06.2017 в 17:42
Да видим дали г-н президентът ще изпълни постановеното съдебно решение, което отхвърля отказа му да публикува втората стенограма. Не вярвам да го направи, защото историята с КТБ е твърде смрадлива, пък той "надгражда" постиженията Бокови.
проф. Боян Дуранкев на 07.06.2017 в 21:19
Защо въобще споменавате комедийния сериал на БНТ – „Референдум”?! И аз се вързах на въдицата и участвах няколко пъти в него, но там очевидно компетентността е от ниска по-ниска. Що се отнася до стенограмите, огласяването им ще покаже кой какво е говорил и вършил в тъмните времена. Ако се стигне до огласяване, разбира се. Да не се забравя онази deep state, която организира убийството на КТБ.
OLD на 07.06.2017 в 23:14
И аз мисля, че нищо не е свършило, а тепърва започва. Добра статия и аргументи за убийството на читавото в икономиката ни и на средната класа.
Борисова на 08.06.2017 в 14:03
Нищо не е свършило, защото по-долно убийство на толкова голям дял от икономиката няма как да остане НЕРАЗОБЛИЧЕНО! Идва Видовден!

Напиши коментар