"Истанбулската конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи. В редица текстове на конвенцията се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество да защитим слабите от всяка форма на насилие." Това се казва в становище на трима православни богослови и преподаватели от Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Доц. д-р Свилен Тутеков, доц. д-р Димитър Попмаринов и доц. д-р Мариян Стоядинов, представят богословската гледна точка към Истанбулската конвенция. Те предупреждават, че „налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми“.

 

„С оглед изникналите в обществото и политическите среди разисквания относно Истанбулската конвенция смятаме за необходимо да се чуе гласът и на православни богослови. Налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми.

 

Основните въпроси, които текстът на конвенцията поставя и които изискват осмисляне и отговори, са следните:

1. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество – спасило евреите през Втората световна война – да защитим слабите от всяка форма на насилие. В редица текстове на конвенцията (напр. чл. 3, б, чл. 4, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и т. н.) се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност.

 

1.1. Конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи;

 

1.1.1. За първи път то е изведено през 50-те години на ХХ в. от лингвистиката и е въведено в сексологията;

 

1.1.2. Впоследствие – особено след 1990 г., когато Джудит Бътлър формулира понятието джендър перформативност – то се използва като инструмент за целите на една нова идеология, синтезирала културния марксизъм и тежкия комплекс за вина в развитите обществата с колониално, робовладелско и нацистко минало.

 

1.2. На трето място идва използването му в документи като Истанбулската конвенция, като норма, която всяко национално законодателство трябва да приложи, генерира и развие за целите на споменатата вече идеология;

 

1.3. Четвъртото му приложение е на нивото на политическата демагогия. За тази цел всеки опонент бива „стигматизиран“ като протагонист на „домашното насилие“ или дори като геополитически лобист.

 

2. Понятието джендър е квазинаучно и е част от идеологията на джендър идентичността, съгласно която полът е изцяло социален конструкт:

 

2.1. Въвеждането в законодателството на идеологически натоварено понятие създава възможности за последващото налагане на културни модели и ценностни нагласи, които рушат основите на личностната идентичност и на семейството като основна структурна единица на обществото.

 

2.2. Предвидените в Конвенцията мерки за промяна на социалните модели на поведение на жените и мъжете (чл. 12, ал. 1) и за джендър образование с цел изкореняване на техните стереотипни роли (чл. 14, ал. 1) са инструктивни изисквания, които имат изцяло идеологическо съдържание. Като такива, те нямат място в националното законодателство.

 

2.3. Ратифицирането на Истанбулската конвенция в този ѝ вид (и превод) от Българския парламент ще докаже дефицит в националното законодателство по отношение насилието изобщо: спрямо жените, спрямо децата, а защо не и спрямо човека по принцип.

 

2.4. Основателно се поставя въпросът: съществува ли такъв правен дефицит в България? Ако отговорът е „да“, тогава следващият въпрос към законодателната (и изпълнителната) ни власт е „защо“?

 

2.4.1. Защо правното министерство досега не е инициирало (и не инициира) законодателни промени в тази област през последните три десетилетия от най-новата ни история?

 

2.4.2. Ако отговорът е „не“, тогава какво (освен дипломатическата куртоазия) прави въпросната Истанбулска конвенция насъщна потребност за дневния ред на обществото ни?

 

2.5. Джендър идеологията е единственото ново, което липсва в нашето национално законодателство.

 

2.6. Ратифицирането на конвенцията всъщност ще наложи понятието джендър не на равнището на сексологична хипотеза (където му е мястото), а на равнището на идеология, тоталитарно налагана на всеки българин – от новороденото, до всеки от нас като обект на правото.

 

3. Истанбулската конвенция и заложените в нея модели на обществено поведение, морални предписания и законово нормотворство са провокация към Православното християнство като „традиционна религия в Република България“ (Конституция на РБ, чл. 13 [3]).

 

3.1. Християнското съзнание отнася тайната на пола към човешката природа, която е дарувана от Бога. За него тайната на пола е основана в сътворената от Бога човешка природа.

 

3.2. Природата, телесността и полът са промислително дарувани на човека и следва да бъдат осъществени в неговото формиране като личност.

 

3.3. Полът се отнася към различния начин на функциониране на богодаруваната природа, на която в еднаква степен са носители и мъжът, и жената.

 

3.4. Полът е природна (биологична) характеристика, която трябва да бъде осъществена в рамките на брачното съжителство като служение на съпружеството, родителството, майчинството, бащинството.

 

3.5. Всички тези „социални роли“ не могат да бъдат отделени от тяхната биологична, природна обусловеност и да бъдат мислени като „джендърни роли“, т. е. като създаване на социална полова идентичност.

 

3.6. Социалната и културната реализация на мъжа и жената предполага зададеното в тяхната природа полово различие и не може да се сведе до т. нар. джендърни роли.

 

3.7. Приемането на идеологическото понятие джендър е изцяло неприемливо за християнската антропология, която разглежда човека като личност, носител на природа и телесност с присъщото ѝ полово различие.

 

4. За православно то съзнание единственият начин за осъществяването на пола, като възможност за живот, е семейството – като брачен съюз на мъж и жена.

 

4.1. Семейството е естествената среда, в която зададеният пол може да бъде осъществен като съпружество, родителство, майчинство или бащинство в живота на отделната личност.

 

4.2. Идеята на джендър идеологията за изграждането на джендърни роли или идентичности, които подменят тези служения на мъжа и жената няма антропологично основание и е изцяло идеологически конструкт.

 

С оглед всичко, казано до тук, питаме: кое прави ратифицирането на тази конвенция (в този ѝ вид и превод) жизненоважна тема за дневния ред на обществото ни?

 

Демографската и ценностната криза, масираната имиграция на млади и образовани българи, са много по-насъщни проблеми, които трябва да бъдат предмет на обществения дебат, на законодателни инициативи и на конкретни управленски действия тук и сега.

 

 

Източник: dveri.bg

 

Свързани текстове: 

Мариян Стоядинов: Истанбулската конвенция се прицелва в децата ни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

40 коментар/a

И още нещо за пиленцата на 04.02.2018 в 18:00
Ако в инкубатор се измътят пиленцата няма никакъв шанс да ги оставиш на кокошка да ги гледа! Никакъв! Хората са полудели!
Джендъропатия на 04.02.2018 в 19:09
Джендърите да прекратят незабавно употребата на понятията "Брак" и "Семейство" . Това са понятия касаещи нормалното , установено от памтивека съжителство на Мъж и Жена. Когато живеят заедно двойка гейове или двойка лесбийки , това нито е семейство , нито може да се обсъжда "брак". Това е съжителстване заради еднополов секс . Нека си съжителстват , демокрация е. Никой не им пречи ! Но да не смеят да престъпят в Семейството и Брака !!! И да не протягат девиантните си ръчичички и други части на тялото към децата !!!
Малиии... на 04.02.2018 в 21:16
Яко сте параноясали всичките!
Helleborus на 06.02.2018 в 00:29
До "Въпрос към авторите", насилието не е част от света, то е привнесено в него. Нищо от природата на нещата, каквито са били от начало, не включва насилие. Но включва субординация! Когато имате сложна система, в нея има ред и колкото тя е по-сложна или висша, като висш организъм, толкова редът е по-строг, за да се крепи хармонията и баланса. Чудесна илюстрация на това е здравото човешко тяло с многобройните връзки в него. При най-малката промяна в една част, потичат процеси навсякъде и идват нови и нови команди от мозъка. Частите всъщност непрестанно изпълняват команди! Така функционира и зрялото общество. Животът е ред, подредени процеси, перпетум мобиле и осъзнаване на твоята роля на служба и дори подчинение на този ред. Примитивното мислене, порочното мислене свързва субординацията с насилие. Насилието си го внасяме ние, гледайки егоистично, то не е в естествата. Светът може да се изцели от агресията само чрез изцеляване на злото око на човека. Това прави Бог с човечеството от Атам насетне, отваря очите на хората за друг поглед. За да гледат един на друг като почитаеми и нужни съучастници в живота, а не да се обиждат и ръфат, както правят мнозина. Насилникът е егоиста, който поставя себе си в центъра на света. А върхът на егоизма е точно едно такова мислене, унищожавам всичко, което ме дразни, заедно с всички добри естества и природи, целия досаден ред. И пак ще бъдеш подчинен, толкова подчинен, че въздух няма да можеш да си поемеш, на всякакви неща, които и през ум не са ти минавали...
observer на 06.02.2018 в 10:30
Цитат: “3.5. Всички тези „социални роли“ не могат да бъдат отделени от тяхната биологична, природна обусловеност и да бъдат мислени като „джендърни роли“, т. е. като създаване на социална полова идентичност. 3.6. Социалната и културната реализация на мъжа и жената предполага зададеното в тяхната природа полово различие и не може да се сведе до т. нар. джендърни роли.” Да, ама не. Поне не съвсем. Авторите напълно загърбват културните, цивилизационните и икономически фактори. До днес в Саудитска Арабия жените не можеха да карат кола, до неотдавна жените в цял свят не можеха да гласуват, да се занимават с наука, с бизнес, а днес ние приемаме това за нормално, както и мъжът да помага в домакинството и в отглеждането на децата. Нещо, което старите българи например щяха да приемат за позорно. Въпреки това всеки баща знае, не може да замени майката, не става. Жените знаят, че кариерата пречи на възпитанието на децата им, съчетаването им е много трудно. Децата инстинктивно усещат разликите между майка и татко. Някои неща могат да се променят, други не.
Бла-бла, четете това... на 07.02.2018 в 18:13
https://edition.cnn.com/2018/02/06/health/teens-gender-nonconforming-study-trnd/index.html
Без илюзии на 07.02.2018 в 22:26
Трябва да знаете едно - много отдавна трансджендърите са внедрени сред нас, представят се с новите си самоличности на мъже/жени, и вие изобщо дори и не подозирате за това. Сега чрез дебата за Истанбулската конвенция просто идентифицират своите врагови, които впоследствие ще отстранят по един или друг начин. Повярвайте, те ще разработят/вече са разработили съответните мерки за унищожаване на противниците на трансджендър идеологията. Ще ги проучат внимателно и ще ги елеминират един по един, чрез компромати, чрез маргинализация, чрез физическо унищожаване, ако се наложи. Вие какво си мислите - това е конспирация! Да си трансджендър предполага, че трябва да се научиш да живееш като част от един заговор и ежедневно да лъжеш хората около себе си за истинската си същност. И да си способен на всичко, за да запазиш лъжливата си самоличност на мъж/жена в ТАЙНА!
Един на 11.02.2018 в 20:35
Тия тримата наскоро не ги ли съдиха (и осъдиха), защото се гавриха със свой колега, който рече да "понадигне глава" без тяхно разрешение ? Подходът им е калпав, общи приказки и юридически нескопосани опити да блеснат и те... Ей, пичове, пишете, че полът е даруван и т.н. и т.н. Да, бе, така е, но ходете и обяснете на законодателите за даруванията, свирнете им на тънката струна, ако я намерите, де и може и да имате успех. И методите ви и речника ви е остарял, язък, че сте православни доценти (доколкото знам, единият, другите двама са от "новото котило", домашно правени доценти). С тази аргументация, момчета, няма да прогресирате. Не се сърдете - принципно сте прави, но не благодарение на вашите усилия и речи, а заради недопустимостта на конвенцията... Дано ме разберете...
до един на 13.02.2018 в 09:56
Хората имат имена и излизат с тях. А ти си явно някакъв анонимен мишок. В контекста на темата... може и да си мишка.
марги на 13.02.2018 в 15:45
"ГОСТ, .......... Всеки за себе си определя какво е нормално и какво не (говоря за обикновенните неща). Всеки има право да бъде себе си, по-нормално от това аз не виждам! Защо хора като вас - хомофоби да определят секуалността на други хора ? Щом не искате вас никой да определя, не определяйте и вие." - цитирам анонимния гост и питам - по собствено желание ли се родихте? Или може би определихте момче или момиче да се родите? Или пък установихте физичните закони на нашия свят? Попаднахте в установен вече свят със собствени правила! Кой го е сътворил? Как вие ще определяте кое е нормално, кое не, когато Творецът има думата. И много ясно Той е показал нормата - това не съм аз, нито който и да е "хомофоб"! " Всеки за себе си определя какво е нормално и какво не..." - тогава мога да реша да съм педофил, изнасилвач, убиец, човекоядец....

Напиши коментар