Вероятно Върховният касационен съд и Висшият адвокатски съвет ще изпратят измененията в Административно-процесуалния кодекс в Конституционния съд, допусна председателят на комисията по правни въпроси към парламента Данаил Кирилов от ГЕРБ. „Аз бих се радвал да имаме становището на Конституционния съд, първо, за да бъдат проверени нормите, второ, за да се премахне манипулацията с това, че те по някакъв начин застрашавали демокрацията“, посочва той в интервю за сайта „Правен свят“.

 

Промените в Административно-процесуалния кодекс, върху които президентът наложи вето, предвиждат драстично увеличаване на таксите за касационната инстанция, както и възможността делата на касация да се гледат на закрити заседания без участието на страните, само по документи. Според противниците на промените в АПК по този начин се засягат основни ценности като достъпа до съд и публичността на съдебното производство.

 

Занапред за касационна инстанция гражданите ще плаща такса от 70 лв. вместо сегашната такса от 5 лв., което прави увеличение 14 пъти. Също 70 лв. такса ще плащат едноличните търговци, държавните и общинските органи и други лица, осъществяващи публични функции, както и организации, предоставящи обществени услуги. Таксата скача на 370 лв. за "организациите", т.е. за търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел (включително и неправителствените организации, които по дефиниция защитават обществения интерес). Към момента таксата за юридически лица за касационна жалба е 25 лева. При касационни жалби по дела с определяем материален интерес таксите ще се изчисляват в процент от интереса (0.8 на сто), но не по-малко от 1700 лв., а когато материалният интерес е над 10 млн., таванът е 4500 лв. По дела, свързани със социално, пенсионно и здравно осигуряване, таксата за граждани е 30 лв., а за организации – 200 лв., независимо от материалния интерес.

-------------

 

- Г-н Кирилов, Комисията по правни въпроси започва новия политически сезон с обсъждане на ветото на президента Румен Радев върху промените в АПК. Какъв знак искате да дадете с това?

 

- По отношение на ветото ние спазваме изискванията на парламентарната процедура, както и сроковете, които са заложени в Правилника за дейността на Народното събрание. Не сме целели някакъв специален политически знак с това обсъждане, без значение, че при всички положения ветото на президента вероятно има и политически оттенък и значение. Но във връзка с Административнопроцесуалния кодекс (АПК), бих искал да подчертая, че това е резултат на една продължителна работа, която обхваща дейността и на предходния парламент. Вие знаете, че законодателната процедура по АПК започна почти едновременно със старта на 44-то Народно събрание. Това е най-дълго обсъжданият законопроект в това Народно събрание – започнахме на 1 юни 2017 година. Тъй като това е процесуалният закон, който е по отношение на административното ни правосъдие, той е с особена важност, прилаган е повече от 10 години. Време е, съобразно становището на всички участници в този процес, да се направи една съществена законодателна визия. Така че с оглед аргументи и съображения ние следваме изискването на Правилника.

 

- Какви са нагласите на мнозинството, ще се вслушате ли в мотивите на президента или ще търсите прегласуване "анблок" възможно най-бързо, с оглед на невъзможността Румен Радев да наложи ново вето?

 

- По отношение на мотивите във ветото на президента аргументите сме ги обсъждали повече от три пъти един по един. Това не са нови аргументи. В парламентарния дебат тази теза беше представена от опозицията, главно от народните представители от БСП, така че това не са необсъждани аргументи. По всеки един от тях мнозинството се е съобразило, така че, ако всички парламентарни формации са последователни в позициите си, моите очаквания са, че няма да има промяна, тоест – текстовете ще бъдат подкрепени така, както бяха подкрепени на второто четене на законопроекта за изменени и допълнение на АПК.

 

- И все пак, повишените такси при касационно обжалване, промяната на подсъдността, въвеждането на закрити заседания в касационното производство - все поправки, които не само президентът, но и неправителственият сектор не приемат. Ще ги прегласувате ли във вида, в който бяха приети?

 

- Точно така. По отношение на тези въпроси, които изброихте, нашият дебат беше изключително подробен. Така че, образно казано, знам в детайли позициите на всеки един от колегите, които са участвали в обсъжданията. Подробно обяснихме аргументите за т.нар. повишаване на държавните такси. Нашият отговор е в сравнението на тези такси с общото ни гражданско съдопроизводство. Лесно е да се съобрази колко пъти по-ниски остават все пак тези такси, ако се сравнят с гражданското съдопроизводство. Така че повишението е минимално и то в никакъв случай първо -  не покрива "цената" на административния процес по едно административно дело и второ - не се явява препятствие за страните, които биха искали да обжалват, да упражнят тези си права. Никой не може да ме убеди, че 1700 лв. държавна такса е пречка за този, който иска да обжалва една процедура, която е за 30 млн. лв.

 

- Критиците на промените в АПК ги определиха като един от най-мощните удари върху демократичната система, лишават от правосъдие гражданите, има вероятност да се стигне до сезиране и на Конституционния съд и това ли няма да Ви откаже?

 

- Всеки от посочените в закона субекти, които имат възможността да сезират Конституционния съд, могат да го направят, но ние сме убедени, че няма основания за такова искане. Сравнявали сме подробно новите държавни такси и в контекста и на европейската практика и твърдим, че те остават съотносими и сравними, а и остават по-ниски в сравнение с таксите в други европейски държави. Когато подходихме към дебата с таксите имахме подробна финансова обосновка по отношение на първото предложение за увеличение на държавните такси, което беше в някои случаи с три пъти, а в други случаи с два пъти по-голям размер. Предложението все пак беше обосновано, но ние склонихме и между първо и второ чете, както и по време на гласуването на второ четене, приехме по-ниските нива за увеличението на държавните такси.

 

- И все пак, ако някой от субектите, които имат възможност да сезират Конституционния  съд относно АПК, реши да го направи, откъде очаквате да дойде атаката?

 

- Ако опозицията събере 48 подписа, има тази възможност. Неочаквана ми се струва такава инициатива от върховните административни съдии, защото те много активно участваха в законодателния процес и във всички обсъждания, четения и в работната група. Но, ако магистратите в Пленума на Върховния касационен съд решат, вероятно те биха споделили такава инициатива. Друг субект, който вероятно е подбуждан с този дебат към такова действие, това е Висшият адвокатски съвет, съобразно новата възможност, която им дадохме в Конституцията – те биха могли да подадат искане до Конституционния съд.

 

При всички положения аз бих се радвал да имаме становището на Конституционния съд, първо, за да бъдат проверени нормите, второ, за да се премахне манипулацията с това, че те по някакъв начин застрашавали демокрацията.

 

- Във вторник започвате да обсъждате и номинацията на парламента за нов член на Конституционния съд. Ще съумеете ли да проведе публична процедура при положение, че кандидатът вече е известен?

 

- На мен не са ми известни кандидатите. Действително във вторник ще предложа на Комисията по правните въпроси да приемем процедурните правила за изслушване и избор на кандидатите за член на Конституционния съд. Получи се писмо от Конституционния съд за изтичането на мандата на конституционен съдия, така че имаме готовност, както процедурна, така и по отношение на разпределението на времето, да се проведе публична дискусия по подбор на кандидатите за членове на Конституционния съд. Има време – кандидатурите ще бъдат обсъждани публично. Към момента на мен не са ми известни колеги, които са изявили желанието си да бъдат номинирани от народни представители.

 

Като парламентарна група, ГЕРБ не сме обсъждали все още такава кандидатура. Смятам, че и в този случай, ние ще търсим колега с авторитет, който да получи широка парламентарна подкрепа.

 

- Има ли вариант да има конкурент на правосъдния министър Цецка Цачева за член на КС от квотата на парламента?

 

- Конкуренцията по никакъв начин не е предопределена и ако има желание и амбиции за кандидатстване, евентуалното участие, което вие предпоставяте, на госпожа Цачева, по никакъв начин не би предрешило инициативата на други народни представители да номинират кандидати. Не бих искал да коментирам това предположение към настоящия момент.

 

Смятам, че министър Цачева има достатъчно тежки и сериозни ангажименти, за да обсъждаме нейната кандидатура в този контекст.

 

- В началото на годината лансирахте идеята за създаването на Централен административен съд, отказахте ли се от нея, защото не я видяхме реализирана сега, а все пак имаме и внесен законопроект в парламента?

 

- Абсолютно сте права. Непосредствено след Коледа и след обсъждане в работната група на правна комисия, която разглеждаше промените в АПК, аз и колегата Христиан Митев внесохме съгласно виждането на всички колеги, които участваха в работната група, и законопроект за създаването на Централния административен съд, което продължавам да смятам, че е една полезна идея. Тя не е идея, която е възникнала в народното представителство, тя е отдавнашна идея и е обсъждана в административната магистратура от доста години.

 

- Веднага след като внесохте законопроекта, Вие казахте, че предпочитате да минат "големите" промени в АПК и тогава да се види накъде ще тръгнат нещата и дали изобщо ще има необходимост от Централен административен съд. Отпаднала ли необходимостта от него?

 

- Най-важната предпоставка и най-важният критерий в този случай беше решението на Конституционния съд по питането на Пленума на върховните административни съдии. Така че ние в обсъжданията за т.нар. "голямо" изменение на АПК много стриктно съблюдавахме решението на Конституционния съд и преценката ни е в посока, че засега решихме в голяма степен сериозните проблеми с подсъдността и разпределението на делата. Добре е да видим как този режим ще действа и какъв ще е резултатът. Евентуално, ако тогава се наложи, ще се пристъпи към финалното осъществяване на идеята за Централен административен съд. Мисля, че вече законодателят, който и да е той, би могъл на база и на постигнатото досега много бързо да създаде и институционално да конституира такъв Административен съд. Но сега, решението го постигнахме и с измененията в отделните закони, които направихме в преходните и заключителните разпоредби на АПК и конкретно сме посочили подсъдността по всеки един отделен закон. Виждате, че принципно приехме решението актовете на регулаторните органи да се обжалват в Административен съд София-област. Така че към момента законодателното решение натовари с функцията на "квази-Централен административен съд" именно Административен съд София-област. Като мисля, че е възможно в този съд да се създаде такава специализация, да се поеме това натоварване, седалището на съда е в София, което съвпада със седалището на регулаторните органи, така че това ще облекчи административния процес, няма да затруднява страните. На мен ми се струва, че това е съд, който има капацитет и възможности, които може да развие в отделните отрасли, така че да се поеме част от пренатоварването на Административен съд София-град.

 

 

Източник: legalworld.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

5 коментар/a

Светата Гербаджийска Инквизиция на 10.09.2018 в 23:22
Организираната престъпна група ГЕРБ и патрЕотични т...ци е решила решително да ограничи възможностите обществото да контролира престъпленията на държавните чиновници, министерства и други държавни органи. И нямат никакво притеснение. Като типично болшевишка партия те считат че ВЛАСТТА им се полага изцяло и никой няма право да я оспорва. А на който не му харесва, все още има възможност да хване самолета за чужбина. Все още. Защото наглите болшевици скоро ще осъзнаят че се нуждаят от крепостни ,,граждани,, които да им работят и без да им мигне окото ще създадат достатъчно пречки за напускане на страната. Спомнете си че скоро министър искаше да се отнемат документите на лица към които държавата е предявила съдебни претенции. не осъдени, а обвинени хора да бъдят закрепостявани без документи. ГЕРБ е мрачно СРЕДНОВЕКОВИЕ! Осъзнайте се.
Фриц Клингенберг на 11.09.2018 в 01:47
Момчето от Димитровград - смело и с куфарите на село! Освен прост е и тъп. С наглост. Платена форма на обучение си беше в ЮФ на СУ и такава ще си остане за цял живот. И никога нищо ново не е научил. И нищо старо не е забравил.
НЕ МУ ДАВАЙТЕ ДУМАТА НА ТОЗИ-ТОЙ Е ВРЕДЕН И ЗА СЕБЕ СИ на 11.09.2018 в 09:28
„Аз бих се радвал да имаме становището на Конституционния съд, първо, за да бъдат проверени нормите, второ, за да се премахне манипулацията с това, че те по някакъв начин застрашавали демокрацията“, посочва той в интервю за сайта „Правен свят“. А аз да питам Костадин Паскалев и онези "демократи" от БСП, които туриха пред хората това Квазимодо. Той ще пита първо Конституционния съд - ами и аз искам да питам Конституционния съд - не е ли противозаконно тези недоразумения в Народното Събрание да харчат моите пари за заплатите си...?
Спиро Киров на 13.09.2018 в 16:31
Този от тези с купените дипломи ли е? Все повече са във властта такива. Неразбиращи от нищо, без трудов стаж, без образование, без нищо. Покорни слуги на статуквото.
Даже на 15.09.2018 в 23:19
си и вярва. Страшен е. Наистина. Бивш кадър на БСП, сега ВЕЧЕ припознал герберунгелските ценности на ... ИК.

Напиши коментар